Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 1(1)/1998

Wydanie 1(1)/1998

Zmiany gospodarcze ostatnich lat doprowadziły, między innymi, do zupełnie nowej sytuacji na rynku materiałów budowlanych. Szybko zapominamy, że problemem było kupienie podstawowych produktów, a w sferze marzeń pozostawały nowoczesne materiały i rozwiązania technologiczne. Wydaje się, że wreszcie, po kilku latach głębokiej zapaści, rynek budowlany w Polsce wykazuje oznaki trwałego wzrostu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne są nasze potrzeby w zakresie budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury, budownictwa drogowego itp.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Zmiany gospodarcze ostatnich lat doprowadziły, między innymi, do zupełnie nowej sytuacji na rynku materiałów budowlanych. Szybko zapominamy, że problemem było kupienie podstawowych produktów, a w sferze marzeń pozostawały nowoczesne materiały i rozwiązania technologiczne. Wydaje się, że wreszcie, po kilku latach głębokiej zapaści, rynek budowlany w Polsce wykazuje oznaki trwałego wzrostu. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak ogromne są nasze potrzeby w zakresie budownictwa mieszkaniowego, infrastruktury, budownictwa drogowego itp.
4 Cementa znaczy kamienie Wiesław Kurdowski
Materiały budowlane zajmują ważne miejsce w rozwoju cywilizacji. Od zarania ludzkości były stosowane do budowy różnych obiektów mieszkalnych i sakralnych. Wśród materiałów budowlanych jedno z ważniejszych miejsc przypada materiałom wiążącym.
6 Stadion, klasztor, bank Piotr Piestrzyński
Trzy projekty budowlane: stadionu, klasztoru i banku wygrały pierwszą edycję konkursu ?Polski Cement w Architekturze". Konkurs ogłosiły wspólnie: Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich.
7 Wypalanie na nowym Małgorzata Dąbrowska
Największa inwestycja w historii Zakładów Cementowo-Wapienniczych Górażdże dobiegła końca - 4 grudnia 1997 roku rozpalono palniki główne w piecu Maerza o wydajności 600 ton na dobę i tym samym rozpoczęto próbną produkcję wapna. Kilka dni później rozpalono drugi piec Gopex, o wydajności 300 ton na dobę. Oba piece opalane są gazem koksowniczym.
8 Z budowy na boisko Jacek Śliwiński
Beton to najczęściej stosowany materiał budowlany. To także synonim wszystkiego co mocne, nienaruszalne i niezmienne.
9 Praca organiczna Piotr Piestrzyński
Rozmowa z Andrzejem Tekielem, prezesem Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
9 Na styku interesów Piotr Piestrzyński
Rozmowa z Andrzejem Balcerkiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
10 Rewolucja na rynku Piotr Piestrzyński
W Polsce wdrożono dotychczas zaledwie 15 procent norm europejskich. Aby wejść do EWG musimy ich wdrożyć co najmniej pięć razy więcej. Tymczasem w przypadku cementu Polska praktycznie spełnia już normy europejskie - uważa profesor Stanisław Peukert z Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych. - Ponieważ nowe cementowe normy mogą wprowadzić pewne zamieszanie na rynku, przemysł cementowy podjął działania, by dla klientów transformacja ta przebiegła ?bezboleśnie".
11 System zbiurokratyzowany pie
Certyfikat systemu zapewnienia jakości ISO 9002 otrzymała w grudniu 1997 Cementownia Małogoszcz. - Ten system jest bardzo zbiurokratyzowany, wszystko opiera się na zapisach, ale jest konieczny, by osiągnąć wysoki poziom rozwoju przedsiębiorstwa - twierdzi Roman Wąsik, kierownik działu zapewnienia jakości w cementowni.
12 Odzyskajmy energię z odpadków Janusz Poleszak
W potocznej opinii przemysł cementowy problemowi ochrony środowiska poświęca zbyt mało uwagi. Ocena taka wywodzi się z lat ubiegłych, kiedy to cementownie rzeczywiście stanowiły poważne źródło emisji pyłów do atmosfery. Tymczasem obecnie przeznaczają one na ochronę środowiska bardzo duże środki.
14 Było piwa w bród Piotr Piestrzyński
Przedstawiciele ?białego górnictwa" czyli ?cemenciarze" i ?wapniaki" skupieni w Stowarzyszeniu Producentów Cementu i Wapna - Barbórkę '97 obchodzili nad Jeziorem Turawskim w Ośrodku Wypoczynkowym ?Peters".
Polecamy: