Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(2)/1998

Wydanie 2(2)/1998

Oddajemy do rąk Czytelników już drugi numer naszego pisma. Chciałbym serdecznie podziękować za uwagi skierowane pod adresem kwartalnika - cieszymy się, że zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie. Ponownie zachęcam do kontaktów z redakcją, gdyż jestem głęboko przekonany, że sugestie Czytelników pozwolą nam tworzyć coraz lepsze pismo. Obok aktualności z życia naszej branży, chcemy docierać do Czytelników z informacjami przydatnymi dla użytkowników cementu. Zamierzamy przekazywać m.in. ważne fakty z zakresu technologii betonu oraz pokazywać jego ciekawe zastosowania. W tym numerze prezentujemy jedną z największych inwestycji europejskich - budowę mostu nad cieśniną Wielki Bełt w Danii. Początek roku to okres podsumowań i próby określenia perspektyw rozwoju. Sezonowość sprzedaży cementu i produkcji budowlanej powoduje, że w przypadku branży cementowej początek roku szczególnie sprzyja takim analizom.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Oddajemy do rąk Czytelników już drugi numer naszego pisma. Chciałbym serdecznie podziękować za uwagi skierowane pod adresem kwartalnika - cieszymy się, że zostaliśmy przyjęci bardzo życzliwie. Ponownie zachęcam do kontaktów z redakcją, gdyż jestem głęboko przekonany, że sugestie Czytelników pozwolą nam tworzyć coraz lepsze pismo. Obok aktualności z życia naszej branży, chcemy docierać do Czytelników z informacjami przydatnymi dla użytkowników cementu. Zamierzamy przekazywać m.in. ważne fakty z zakresu technologii betonu oraz pokazywać jego ciekawe zastosowania. W tym numerze prezentujemy jedną z największych inwestycji europejskich - budowę mostu nad cieśniną Wielki Bełt w Danii. Początek roku to okres podsumowań i próby określenia perspektyw rozwoju. Sezonowość sprzedaży cementu i produkcji budowlanej powoduje, że w przypadku branży cementowej początek roku szczególnie sprzyja takim analizom.
4 Zaczęli od Grodźca Wiesław Kurdowski
Przemysł cementowy w Polsce ma ponad 140-letnią tradycję. Pierwszą cementownię na ziemiach polskich założył Jan Ciechanowski w roku 1857 w Grodźcu. Była to równocześnie piąta cementownia na świecie. Wiele ważnych ówczesnych budowli powstało właśnie z cementu grodzieckiego.
6 Konsumpcja rośnie Piotr Piestrzyński
Ubiegły rok był rokiem dość intensywnego wzrostu zużycia cementu. Negatywnym zjawiskiem był fakt, iż pomimo wzrostu rynku nastąpiło zahamowanie wzrostu cen cementu, przez co rentowność branży cementowej była mniejsza niż w roku 1996. Praktycznie na finiszu jest prywatyzacja przemysłu cementowego, a program budowy autostrad nawet nie drgnął - uważa Andrzej Tekiel, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, który dokonał oceny 1997 roku w branży cementowej.
8 Anglik w Chełmie Piotr Piestrzyński
Pierwsze próby nowoczesnego pieca produkującego klinkier metodą ?suchą" zostaną przeprowadzone w Cementowni Chełm w połowie przyszłego roku - zapowiada Tadeusz Radzięciak, prezes zarządu Cementowni Chełm. Dokończenie budowy pieca będzie możliwe dzięki zastrzykowi kapitału od inwestorów.
9 Rekordowy rynek Piotr Piestrzyński
Niektóre betonowania robimy nocą, by uniknąć przestojów ?gruszek" w korkach. W ciągu ośmiu lat nastąpił niesamowity skok technologiczny w produkcji betonów, szokujący nawet dla mnie, choć byłem prekursorem tej produkcji na rynku warszawskim - mówi Bogusław Kisiel, jeden z największych producentów betonów w Warszawie. Stolica wchłania 1/10 produkowanego w Polsce cementu.
10 Przetargowy podstęp Piotr Piestrzyński
Przez ostatnich kilka lat nie było w Polsce ani jednego przetargu na budowę drogi o nawierzchni betonowej. Aby ją zbudować, musimy najpierw wygrać przetarg na drogę asfaltową, a potem przekonać inwestorów, że droga o nawierzchni betonowej będzie lepsza - mówi Krzysztof Smukalski z firmy Heilit + Woerner Polska. - Dzięki takiemu podstępowi udało nam się zbudować jedyny na razie w Polsce betonowy odcinek autostrady A-12.
11 Dwa w jednym pie
Zbigniew Borowski nigdy nie przypuszczał, że będzie pracował w cementowni. Obecnie pełni obowiązki prezesa zarządu Cementowni Wierzbica, a jednocześnie sprawuje funkcję dyrektora ekonomicznego i wiceprezesa zarządu Cementowni Małogoszcz.
12 Twarda sztuka Jacek Śliwiński
Któż nie potrafi zrobić betonu? Jednak wbrew pozorom uzyskanie materiału o ściśle określonych właściwościach nie jest proste.
13 Dania zrasta się
Śmiałe budowle mostowe są symbolami zrastania się oddzielnych dotychczas lądów. Jednocześnie stanowią efekt największych osiągnięć architektury i techniki budowlanej.
14 Rozwój w trzech kierunkach
W grudniu 1997 roku Cementownia Ożarów kupiła Cementownię Rejowiec, położoną około 200 km na wschód od Warszawy. Profil produkcji Rejowca z jego cementami specjalnymi, takimi jak np. cementy odporne na działanie siarczanów czy cementy o niskim cieple hydratacji, w istotny sposób uzupełniają ofertę rynkową Cementowni Ożarów.
15 Konkurs dla architektów
Rozpoczęła się druga edycja konkursu ?Polski Cement w Architekturze", objętego patronatem Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Sławomira Najnigiera.
15 Zmagania dla ambitnych Danuta Gąsiorowska
Indeksy na wyższe uczelnie i wspaniałe nagrody czekają na laureatów okręgowych i centralnych zmagań Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. We wszystkich etapach olimpiady startuje 6 tysięcy młodych ludzi.
Polecamy: