Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 3(3)/1998

Wydanie 3(3)/1998

Zbliżamy się do połowy sezonu budowlanego, a więc pora na pierwsze wnioski. Łagodna zima, stosunkowo dobre perspektywy naszej gospodarki sprawiają, że rynek budowlany w Polsce prezentuje się nieźle. Oczywiście, dalecy jesteśmy od euforii, ale widać pierwsze oznaki trwałego wzrostu. Niestety, nie ma jakiegoś przełomu w budownictwie mieszkaniowym - wydaje się, że pewne korzystne efekty przyniosłoby tutaj przywrócenie tzw. dużej ulgi budowlanej. Liczymy się jednak z tym, że rzeczywisty przełom ilościowy w tym sektorze gospodarki nastąpi dopiero za kilka lat. Obserwowany dzisiaj wzrost sprzedaży cementu i betonu związany jest głównie z dużą dynamiką rozwojową w budownictwie przemysłowym oraz w sektorze usług. Wydaje się natomiast, że wreszcie pojawia się światełko nadziei w polskim programie budowy autostrad. Bezpowrotnie straciliśmy wszyscy kilka lat, ale ostatnie zmiany w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, raport Najwyższej Izby Kontroli przyjmujemy jako dobry znak.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Zbliżamy się do połowy sezonu budowlanego, a więc pora na pierwsze wnioski. Łagodna zima, stosunkowo dobre perspektywy naszej gospodarki sprawiają, że rynek budowlany w Polsce prezentuje się nieźle. Oczywiście, dalecy jesteśmy od euforii, ale widać pierwsze oznaki trwałego wzrostu. Niestety, nie ma jakiegoś przełomu w budownictwie mieszkaniowym - wydaje się, że pewne korzystne efekty przyniosłoby tutaj przywrócenie tzw. dużej ulgi budowlanej. Liczymy się jednak z tym, że rzeczywisty przełom ilościowy w tym sektorze gospodarki nastąpi dopiero za kilka lat. Obserwowany dzisiaj wzrost sprzedaży cementu i betonu związany jest głównie z dużą dynamiką rozwojową w budownictwie przemysłowym oraz w sektorze usług. Wydaje się natomiast, że wreszcie pojawia się światełko nadziei w polskim programie budowy autostrad. Bezpowrotnie straciliśmy wszyscy kilka lat, ale ostatnie zmiany w Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad, raport Najwyższej Izby Kontroli przyjmujemy jako dobry znak.
4 Z gruzów i od podstaw Wiesław Kurdowski
Cementownia ?Odra", odbudowana jako pierwsza po zniszczeniach wojennych, ruszyła w 1952 roku. Następne lata to szybki i systematyczny rozwój polskiego przemysłu cementowego.
6 Piec na jubileusz Piotr Piestrzyński
Budowa największego pieca obrotowego w Europie ruszyła w czerwcu w Cementowni Ożarów. Tak gigantyczną inwestycję rozpoczęto równo dwadzieścia lat od chwili, gdy z taśm cementowni zjechały pierwsze tony cementu.
8 Śmiałe i fascynujące Bartosz Kopia
Mosty, będące budowlami komunikacyjnymi dla pokonywania przeszkód wodnych, od wielu lat fascynują ludzi. Już przed wiekami decydowały one o szybkości postępu cywilizacyjnego i były miarą poziomu rozwoju społeczeństw. Możliwość pokonywania przeszkód wodnych lub terenowych od zawsze stanowiła wyzwanie dla projektantów i budowniczych.
10 Świat według Carla Scarpy Dariusz Kozłowski
Architektura przeszłości, nawet tej przeszłości, która wciąż należy do przestrzeni architektury współczesnej, bywa skazana przez upływający czas na ciężkie próby przetrwania. Budowana zazwyczaj pod ochronnym parasolem stylu, kierunku czy nurtu architektonicznego, wraz z nimi odchodzi w przeszłość. Czasem to odejście wiąże się z emocjami, ze śmiesznością, z pogardą, innym razem pokrywana jest ciszą... obojętności i zapomnienia.
12 Beton w komputerze Bartosz Kopia
W codziennej praktyce budowlanej wielu projektantów czy technologów betonu styka się z zadaniem zaprojektowania betonu o określonych parametrach techniczno-technologicznych. Rozwiązanie takiego problemu niejednokrotnie wymaga żmudnej i czasochłonnej pracy. I tu z pomocą przychodzi komputer.
13 Trade ze sternikiem Piotr Piestrzyński
Felicjan Sobczyk pracę w Górażdżach podjął ćwierć wieku temu - przy budowie cementowni. Dzisiaj kontroluje najczulszy nerw firmy - dział sprzedaży.
14 Powrót do prefabrykacji Piotr Piestrzyński
Można mówić o śląskim rynku betonowym, choć zaczął się on późno rozwijać - twierdzi Maciej Marciniak, jeden z liderów produkcji betonów na Górnym Śląsku. - Był luty 1997 roku, a my byliśmy pierwszą firmą na Śląsku, która zaczęła produkcję betonu przy użyciu wytwórni sterowanych komputerem. Pierwsze metry sześcienne betonu wylaliśmy na budowie fabryki Opla w Gliwicach.
16 Cenne domieszki Lech Czarnecki
Historia stosowania domieszek jest równie dawna jak historia betonu, jednakże powszechne ich stosowanie to okres ostatniego dziesięciolecia.
18 Indeksy zdobyte Danuta Frankiewicz
70 uczniów z 42 szkół budowlanych z całej Polski uczestniczyło w finale centralnym XI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, przeprowadzonym w dniach 26-28 marca w Zespole Szkół Energetyczno-Instalacyjnych w Łodzi.
Polecamy: