Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(4)/1998

Wydanie 4(4)/1998

Nagrody drugiej edycji konkursu ?Polski cement w architekturze", organizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, zostały uroczyście wręczone 24 września. W pięknej scenerii gdańskiego Teatru Wybrzeże, podczas Kongresu Architektury Polskiej, nagrodzono najciekawsze rozwiązania, w których beton został zastosowany nie tylko jako materiał konstrukcyjny, ale wykorzystano również jego walory architektoniczne - pisze o tym Piotr Piestrzyński. Jury zgodnie podkreśliło wysoki poziom zgłaszanych prac, szczegółowo uzasadniając walory konstrukcji nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej edycji. Wydaje się, że jest to dobrym prognostykiem na przyszłość - zgadzamy się chyba co do tego, że podczas podróży po Polsce coraz częściej spostrzegamy rozwiązania architektoniczne, które cieszą nasze oko. Co bardzo ważne dla nas, ?cemenciarzy" - właściwie we wszystkich tych budowlach istotną rolę odgrywa beton. Cieszy również to, że coraz rzadziej możemy spotkać konstrukcje betonowe ze śladami ?raków", segregacji składników i innych błędów technologicznych.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Nagrody drugiej edycji konkursu ?Polski cement w architekturze", organizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich, zostały uroczyście wręczone 24 września. W pięknej scenerii gdańskiego Teatru Wybrzeże, podczas Kongresu Architektury Polskiej, nagrodzono najciekawsze rozwiązania, w których beton został zastosowany nie tylko jako materiał konstrukcyjny, ale wykorzystano również jego walory architektoniczne - pisze o tym Piotr Piestrzyński. Jury zgodnie podkreśliło wysoki poziom zgłaszanych prac, szczegółowo uzasadniając walory konstrukcji nagrodzonych i wyróżnionych w tegorocznej edycji. Wydaje się, że jest to dobrym prognostykiem na przyszłość - zgadzamy się chyba co do tego, że podczas podróży po Polsce coraz częściej spostrzegamy rozwiązania architektoniczne, które cieszą nasze oko. Co bardzo ważne dla nas, ?cemenciarzy" - właściwie we wszystkich tych budowlach istotną rolę odgrywa beton. Cieszy również to, że coraz rzadziej możemy spotkać konstrukcje betonowe ze śladami ?raków", segregacji składników i innych błędów technologicznych.
4 100 kilometrów rocznie Katarzyna Karaś
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zaakceptował i rekomendował we wrześniu br. znowelizowany Program Budowy Autostrad w Polsce. Nowelizacja ta dotyczy m.in. współfinansowania przez państwo budowy autostrad, co miałoby przyspieszyć realizację projektów.
5 Czas odbudowy kar
Dotychczas odbudowano tylko 1/3 zniszczonych w czasie powodzi mostów, a prawie połowa zapór, zbiorników wodnych i stopni wodnych wymaga pilnych napraw.
6 Metodą prób i błędów Paweł Łukowski
Stosowanie domieszek do betonu jest dziś tak powszechne, że wprost trudno wyobrazić sobie nowoczesną budowlę wzniesioną bez ich użycia. Próby z różnymi domieszkami prowadzono już przed kilkoma tysiącami lat.
8 Pętla Bałtyku Wojciech Roszak
Prawdopodobnie już w 2000 roku będzie można dotrzeć z Danii na Półwysep Skandynawski nie korzystając z przeprawy promowej. W Danii trwa budowa mostów i tuneli, które zamkną pętlę wokół Bałtyku.
10 Droga czterech bram Dariusz Kozłowski
?Wiem już teraz, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka jest kłamstwem, które nam pozwala zbliżyć się do prawdy, przynajmniej do tej prawdy, która jest dla nas rozpoznawalna" - to stwierdzenie Picassa jest wciąż aktualne.
12 Wysokie kukurydze Piotr Piestrzyński
Projekty budynku Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz siedziby Arcon Industrial Service Corporation w Warszawie zdobyły główne nagrody w II edycji konkursu ?Polski cement w architekturze". Nagrody wręczono podczas wrześniowego Kongresu Architektury Polskiej w Gdańsku.
13 Estetyka i chemia Witold Brylicki
Nieestetyczne wykwity na powierzchni betonu wibroprasowanego, a w szczególności kostki brukowej, są przedmiotem licznych reklamacji klientów. Przyczyną wykwitów są skomplikowane procesy fizykochemiczne zachodzące podczas dojrzewania betonu.
14 Belkowe giganty Bartosz Kopia
Aktualnie na świecie istnieje wiele mostów belkowych z betonu sprężonego, których rozpiętość przekracza 200 m. Po raz pierwszy została ona przekroczona w 1965 roku, kiedy w Niemczech przerzucono przez Ren most Bendorf.
16 Wyścig zbrojeń pie
Na krakowskim rynku działa obecnie 20 producentów betonu towarowego. - Z naszych szacunków wynika, że rocznie sprzedaje się tu 400 tys. metrów sześciennych betonu - mówi Andrzej Witkowski, prezes zarządu spółki Contractor, mającej 1/4 udziałów w tym rynku.
17 Na sucho za rok pie
We wrześniu przyszłego roku w Cementowni Warta ruszy piec wypału klinkieru metodą suchą. Powstanie na miejscu nieczynnego od prawie 20 lat radzieckiego pieca opalanego mazutem.
18 Daję ludziom swobodę pie
Koledzy na początku dziwnie mi się przyglądali, ale potem mnie zaakceptowali. Dzięki temu, że jestem kobietą łatwiej mi załatwić różne sprawy - mówi Zofia Kachlik, która jest jedyną kobietą w gronie prezesów polskich cementowni - prezesem zarządu Cementowni Warta.
Polecamy: