Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(10)/2000

Wydanie 2(10)/2000

Potwierdziły się wstępne szacunki dotyczące rynku cementowego, które sygnalizowaliśmy już w poprzednim numerze kwartalnika - w roku 1999 w Polsce sprzedano prawie 8% cementu więcej niż rok wc


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
2 Na drodze do nowoczesności pie
- Polski przemysł cementowy za kilka lat będzie najnowocześniejszym w Europie, a to za sprawą ogromnych nakładów inwestycyjnych - mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna podczas konferencji prasowej, która 20 marca br. odbyła się w siedzibie Business Centrę Club w Warszawie.
3 Od Wydawcy Jan Deja
Potwierdziły się wstępne szacunki dotyczące rynku cementowego, które sygnalizowaliśmy już w poprzednim numerze kwartalnika - w roku 1999 w Polsce sprzedano prawie 8% cementu więcej niż rok wcześniej. To bardzo dobry wynik (patrz na relację z konferencji prasowej - str. 2), który napawa optymizmem. Ciesząc się z dobrych wyników, nie przestajemy być realistami - konsumpcja cementu w Polsce (ok. 360 kg/osobę/rok) stawia nas na dobrym miejscu w europejskiej ?drugiej lidze", ale wciąż jesteśmy daleko od liderów (tam standardem jest poziom 450-600 kg). Wierząc w kontynuację dobrego trendu mamy świadomość tego, że dopiero zasadnicze przyśpieszenie w budownictwie komunikacyjnym, mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym pozwoli na ?doszlusowanie" do krajów takich jak Hiszpania, Portugalia czy Irlandia. Skład tej grupy państw nie jest przypadkowy - wchodząc stosunkowo niedawno w struktury europejskie, wykazują w ostatnich latach rzadko spotykaną dynamikę rozwojową. Jestem głęboko przekonany, że taka droga również w naszym przypadku jest największą szansą rozwoju i w efekcie także naszego budownictwa.Mam nadzieję, że wreszcie w bieżącym roku realniejszych kształtów nabierze program budowy autostrad. Wydaje się, że są dzisiaj szanse na ostateczne przełamanie impasu autostradowego. Niewątpliwie taką szansę daje przygotowana nowelizacja ustawy o autostradach płatnych. Proponowane zmiany (Prywatno-Publiczne-Partnerstwo) stwarzają również rządowi większe możliwości kontrolowania i wpływania na proces budowy autostrad.Nadzieje branży cementowej budzi również fakt znacznego ?ocieplenia klimatu" wokół autostrad i dróg z nawierzchnią betonową - wielu fachowców przekonało się do zalet nawierzchni betonowych i opowiada się za zerwaniem z asfaltową monokulturą. My tradycyjnie w ?Polskim Cemencie" poświęcamy sporo uwagi drogom z nawierzchnią betonową. Piszemy o końcowej fazie przygotowania ?Katalogu typowych nawierzchni sztywnych", co otworzy nowe możliwości projektowania i wykonywania autostrad i dróg betonowych. U nas znajdą Państwo także informacje o betonowych nawierzchniach lotnisk i dróg lokalnych. Dużą część, znacznie zwiększonej objętości kwartalnika, poświęcamy dzisiaj architekturze. Z pewnością zainteresują Państwa wywiady z Ryszardem Jurkowskim, laureatem dorocznej nagrody SARP oraz z Markiem Budzyńskim, zdobywcą drugiej nagrody w dorocznym konkursie ?Polski cement w architekturze".W serii wywiadów z ludźmi nauki, dzisiaj gościmy w gabinecie prof. Janusza Szwabowskiego, który zajmująco opowiada o swojej drodze do pracy naukowej, swoim spojrzeniu na technologię betonu i pasjach pozazawodowych.Obok ważnych informacji technologicznych (np. beton z mikrozbrojeniem) dzisiaj więcej niż zwykle informacji o ciekawych realizacjach (najwyższy budynek świata - Petronas Towers, lotnisko na Maderze) oraz czołowych producentach betonu. Dzisiaj znajdziecie Państwo u nas także mnóstwo interesujących informacji o aktualnych wydarzeniach w branży cementowej. Wszystkim naszym Czytelnikom życzę milej lektury.
4 Nie odkryta twierdza Jan Kuczałek
?Rzadko które z większych miast polskich może iść w porównaniu z Przemyślem pod względem piękności położenia i okolicy. Miasto leży u wylotu podkarpackich wzgórz, u stóp ostatniego z nich, w miejscu gdzie San opuszczając wijącą się wśród Karpat dolinę, wypływa na monotonną równinę północnogalicyjską" - pisał dr Mieczysław Orłowicz w wydanym w 1915 roku we Lwowie przewodniku.
6 Minimal art Tadao Ando Dariusz Kozłowski
Ta budowla nie ma nazwy. Używane określenie - Przetrzeń Medytacji -poprzez zwyczajność opisu użyteczności - nie przystaje ani do opisania sakralnego przeznaczenia rzeczy, ani nie oddaje mistycznego charakteru miejsca. Proponuje się nazwę - Świątynia Medytacji. Opisując budowlę taką nazwą, być może usłyszeć można także pogłos racjonalistycznych idei Oświecenia i architekturę tamtych czasów: szlachetny klasycyzm, pozbawiony nadmiaru dekoracji, czasem megalomański - lecz niewolny przecież od tęsknot za wzniosłością sacrum.
8 Dydaktyczny kompakt Piotr Piestrzyński
Rozmowa z architektem Markiem Budzyńskim, współautorem projektu budynku dydaktycznego Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zdobył II nagrodę w III edycji konkursu ?Polski cement w architekturze".
10 Beton - materiał wygodny Konrad Sabal
Rozmowa z Ryszardem Jurkowskim, laureatem Honorowej Nagrody SARP za 1999 rok.
12 Z nowym image Roman Kempe, Sebastian Kaszuba, Robert Ciach
Obecne od dawna na polskim rynku firmy z grupy CGS Beton Polska, takie jak BT Katowice oraz BT Gliwice, były w ostatnim czasie dostawcami betonu towarowego dla trzech niezmiernie interesujących inwestycji powstających na Śląsku i w Zagłębiu. Działania te przyczyniły się nie tylko do terminowego zakończenia prac budowlanych, ale również do poprawy ?image betonu".
14 Z dodatkiem włókien Marek Petri
Dodawanie do betonów przestrzennie rozproszonych włókien ma tak długą tradycję, jak produkcja betonu, a więc ciągnie się już od ponad 2000 lat. Prawdziwa rewolucja dokonała się jednak w ostatnim 20-leciu.
16 Powstaje "Katalog typowych nawierzchni sztywnych" Małgorzata Faleńska-Regulska, Piotr Nita
Katalog typowych nawierzchni sztywnych" jest pierwszym dokumentem na temat projektowania i wykonywania konstrukcji z betonu cementowego w Polsce. Przyjęte założenia uwzględniają wzrost obciążenia ruchem nawierzchni, zarówno pod względem natężenia ruchu, jak i wielkości obciążenia.
18 Ocieplanie klimatu Piotr Piestrzyński
Zauważam, że klimat wokół budowy dróg i autostrad o nawierzchniach betonowych znacznie się ocieplił - mówił Andrzej Balcerek, dyrektor generalny Zakładów Cementowo-Wapienniczych ?Górażdże", podczas konferencji ?Nowoczesne lokalne drogi betonowe", która 17 marca br. odbyła się w Górażdżach.
20 Budowa drogi Skomlin - Zbęk Zbigniew Giergiczny
Budowa dróg betonowych nie jest w naszym kraju szeroko rozpowszechniona, pomimo dysponowania odpowiedniej jakości surowcami do ich wykonania (cement, kruszywa).Norma i konserwatyzm Krzysztof Smukalski Marek Stańczyk 22,23 Firma Heilit+Woerner prowadziła remont dróg na Okęciu, budowała pasy startowe na lotniskach w Kijowie i Tiranie. Brała także udział w układaniu nawierzchni betonowych na autostradach A-12 w Polsce i D-5 w Czechach oraz na punktach poboru opłat w ciągu autostrady A-4. 0 ile wykonawstwo robót prowadzonych za granicą nie przysparzało większych kłopotów, o tyle w kraju firma zetknęła się z szeregiem problemów. Ich źródeł należy upatrywać w obowiązującej polskiej normie ?Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego" z jednej strony oraz pewnej dozie konserwatyzmu projektantów takich konstrukcji z drugiej.
22 Norma i konserwatyzm Krzysztof Smukalski Marek Stańczyk
Firma Heilit+Woerner prowadziła remont dróg na Okęciu, budowała pasy startowe na lotniskach w Kijowie i Tiranie. Brała także udział w układaniu nawierzchni betonowych na autostradach A-12 w Polsce i D-5 w Czechach oraz na punktach poboru opłat w ciągu autostrady A-4. 0 ile wykonawstwo robót prowadzonych za granicą nie przysparzało większych kłopotów, o tyle w kraju firma zetknęła się z szeregiem problemów. Ich źródeł należy upatrywać w obowiązującej polskiej normie ?Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego" z jednej strony oraz pewnej dozie konserwatyzmu projektantów takich konstrukcji z drugiej.
24 Lotnisko na estakadzie Wojciech Roszak
Już niedługo samoloty z turystami przybywającymi na Maderę będą mogły korzystać z lotniska o nowoczesnym pasie startowym. By go przedłużyć do blisko 3 tysięcy metrów, trzeba tylko... wybudować estakadę wychodzącą w morze.
26 By ziemia odetchnęła Stanisław Leśniak, Janusz Pieczkowski
W kręgach ekologów i urbanistów na świecie mówi się od wielu lat o powiększającej się powierzchni naszego globu, która jest szczelna, tzn. nie wsiąka w nią woda, nie paruje i nie oddycha. Uzyskanie nawierzchni przepuszczających wodę umożliwia zastosowanie kostki ekologicznej.
28 10 kilometrów na dobę sab
Firma JADAR PTE, największy w Polsce producent kostki brukowej, we wrześniu ubiegłego roku uruchomiła w zakładzie w Grójcu dziewiątą linię produkcyjną. Budowa, razem z przygotowaniem terenu i hali trwała prawie rok. Ustawienie i uruchomienie maszyn zajęło dwa i pół miesiąca. JADAR produkuje w Grójcu głównie krawężniki i obrzeża, których jest w stanie wyprodukować ponad 10 kilometrów na dobę.
30 Pionier reologii Zbigniew Pilch, Jan Deja
Profesor Janusz Szwabowski jest wybitnym specjalistą w zakresie technologii betonu zwykłego i wysokiej wytrzymałości, w zakresie reologii i reometrii zapraw i mieszanek betonowych.
32 Dlaczego dachówki cementowe ? Krzysztof Patoka
Pierwsze dachówki cementowe zostały wyprodukowane w Niemczech w 1844 roku. Od tego czasu podlegają stałemu rozwojowi i doskonaleniu.
34 Z tradycji islamu Adam Zbigniew Pawłowski
Bliźniacze wieżowce Petronas Towers w Kuala Lumpur są przykładem zastosowania najwyższej klasy rozwiązań technicznych w dziedzinie konstrukcji, obudowy, komunikacji pionowej, a także instalacji. Przez najbliższe dwa lata będą wymieniane jako najwyższe budowle świata.
36 Targowanie przed sezonem Konrad Sabal
Prawie 1600 wystawców wzięło udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa BUDMA 2000, które w styczniu odbyły się w Poznaniu. Branżę cementową reprezentowały: Lafarge, Górażdże, Ożarów, Dyckerhoff, Readymix oraz Warta.
38 Kominy w drodze do chmur Wiesław Globisz
Najwyższe budowane trzony kominów przemysłowych są - nie licząc niewielu wyjątków - przykładem czystej konstrukcji żelbetowej.
40 25 lat wspólnych doświadczeń ZM Ropczyce
Przemysł cementowy jest jednym z ważniejszych odbiorców materiałów ogniotrwałych, a jego potrzeby odegrały znaczącą rolę w rozwoju tworzyw zasadowych, w których produkcji specjalizują się Zakłady Magnezytowe ?Ropczyce" SA.
42 Ocena zgodności Zdzisław B. Kohutek
Miarą nowoczesności branży betonu towarowego jest już nie tylko zdolność zestawiania składu i masowej produkcji tworzywa w postaci ciekłej czy plastycznej mieszanki, którą następnie transportuje się i rozmieszcza w obrębie budowy. Podobnie - dotychczasowe gwarancje towarowe, udzielane wyłącznie przez producenta, w określonych okolicznościach stają się niewystarczające.
43 Pierwsze kroki Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce
Zamysł krajowego forum producentów betonu towarowego pojawił się w 1998 r. w kręgu przedstawicieli tej usamodzielnionej branży, która w Polsce wyodrębniła się ze struktur budownictwa wzorem rozwiązań europejskich, służąc jednak w dalszym ciągu jego potrzebom.
44 Osuszanie Kujaw Piotr Piestrzyński
Nowy piec wypału klinkieru metodą suchą z cyklonowym wymiennikiem ciepła o wydajności 4,5 tysiąca ton na dobę już za dwa lata ruszy w Cementowni ?Kujawy". - W ciągu najbliższych trzech lat w modernizację naszych cementowni ?Kujawy", ?Małogoszcz" i ?Wierzbica" zainwestujemy 150 milionów dolarów - poinformował Andrzej Tekiel, prezes Lafarge Cement Polska.
45 Dyrektor w formie pie
Po ukończeniu studiów chciałem wraz z żoną podjąć pracę w Góraż-dżach. Ponieważ nie było tam dla mnie zajęcia, służbową wołgą dyrektora Górażdży zawieziono nas do Strzelec Opolskich i już zostaliśmy. Okazało się, że był wolny etat głównego technologa, a moja żona dostała pracę w laboratorium ochrony środowiska - wspomina Wiesław Adamczyk, obecnie dyrektor Cementowni ?Strzelce Opolskie".
48 Sposób na zarastanie WUMIG
Polecamy: