Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 3(11)/2000

Wydanie 3(11)/2000

Myślę, że wierni Czytelnicy bez większego problemu zauważą rozwój naszego pisma. Zaczynając od 16 stron w roku 1998 dzisiaj docieramy do Państwa w objętości 64-stronicowej, z nieporównywal


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
2 Pierwsza płatna, następna betonowa... Piotr Piestrzyński
Pod takim hasłem przemysł cementowy skupiony w Stowarzyszeniu Producentów Cementu i Wapna brał udział w majowych Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego ?Autostrada-Polska", które odbyły się w Kielcach. Po raz kolejny w historii targów branża cementowa miała swój udział w towarzyszącej targom konferencji ?Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe".
3 Od Wydawcy Jan Deja
Myślę, że wierni Czytelnicy bez większego problemu zauważą rozwój naszego pisma. Zaczynając od 16 stron w roku 1998 dzisiaj docieramy do Państwa w objętości 64-stronicowej, z nieporównywalnie bogatszą ofertą tematyczną. Ten rozwój pozostaje w dobrej zgodności z tym, co się dzieje na polskim rynku cementowym oraz generalnie w światowej technologii betonu. Bez wątpienia beton jest jednym z tych materiałów budowlanych, który rozwija się najprężniej.Jeżeli prześledzimy choćby tylko ostatnie kilkanaście lat historii tego materiału, to zauważymy, że nastąpił wręcz lawinowy rozwój. Obok typowych betonów o wytrzymałościach wynoszących kilkadziesiąt MPa pojawiła się nowa generacja betonów o wytrzymałościach dochodzących do 400 MPa, a w przypadku tzw. proszków reaktywnych nawet 800 MPa. Jeżeli do tego dodamy grupę betonów samozagęszczających się (SCC), nie wymagających procesów wibrowania, to otrzymujemy zupełnie nowy obraz betonu, materiału z grupy Hi-Tech. I właśnie o takim materiale staramy się pisać w naszym kwartalniku możliwie obszernie. Dzisiejsze możliwości betonu będą również hasłem przewodnim zapowiadanej już wcześniej na naszych tamach konferencji naukowo-technicznej ?Beton na progu nowego milenium", którą ?Polski Cement" organizuje w dniach 9-10 listopada 2000 roku. Ostatnie miesiące obfitowały w wiele ważkich wydarzeń w branży cementowej, ale bez wątpienia pierwszeństwo należy się uroczystości oficjalnego otwarcia nowej linii produkcji klinkieru w Cementowni ?Ożarów". Piszemy obszernie o tej uroczystości, w której wziął udział premier Republiki Irlandii. Ta gigantyczna instalacja - 8 tys. ton klinkieru na dobę - największa w Europie, to dobitny dowód ?nowego" w polskim przemyśle cementowym. Chyba ma rację prezes SPCiW Andrzej Balcerek twierdząc, że za kilka lat polski przemysł cementowy ma szansę być jednym z najnowocześniejszych w Europie. W dzisiejszym numerze znajdziecie Państwo nasze stale obszary tematyczne. Jednym z nich jest architektura, gdzie przedstawiamy interesujący wywiad ze Stefanem Kurytowiczem i jak zwykle ciekawy tekst o architekturze betonowej autorstwa prof. Dariusza Kozłowskiego. W naszej wędrówce po ośrodkach naukowych, dzisiaj dotarliśmy do Politechniki Świętokrzyskiej i dziekana Wydziału Budownictwa prof. Jerzego Piasty, który od lat specjalizuje się w technologii betonów wykonywanych z kruszyw węglanowych. Podejrzewam, że większość z Państwa zainteresują nasze teksty dotyczące zasad wykonywania betonowych konstrukcji masywnych oraz betonowania w warunkach letnich.Jak zwykle nie zapominamy o drogach. Czekając na autostrady z nawierzchnią betonową, dzisiaj piszemy także o lokalnych drogach betonowych, które w okolicach Białegostoku wspaniale się spisują w trakcie 17-letniej już eksploatacji. A tak przy okazji, wydaje się, że wiele do myślenia ludziom decydującym o naszych drogach mogłaby dać rozmowa z kierowcami TIR-ów, których w okresie upałów (ze względu na koleinowanie nawierzchni asfaltowych) co jakiś czas stawia się na parkingach.Zapraszając do lektury kwartalnika, życzę wszystkim Czytelnikom sukcesów oraz udanych wakacyjnych wypraw.
4 Wilczy Szaniec Paweł Pięciak
Mieszkańcy Rastenburga (dziś Kętrzyn) w niemieckich Prusach Wschodnich zdziwili się, gdy w lecie 1940 roku zamknięto im dostęp do gierłoskiego lasu, gdzie od stuleci wypoczywali szukając kontaktu z przyrodą. Stracili ulubione miejsce rekreacji, a wojsko zarekwirowało słynący z wystawnych balów dom wypoczynkowy nad jeziorem Siercze. Prawdopodobnie nikt z mieszkańców Kętrzyna nie wiedział wówczas, że w zasięgu kilkunastu kilometrów powstało i przez cztery lata żyło własnym życiem ?warowne miasteczko" - Wilczy Szaniec, główna kwatera wojenna Adolfa Hitlera.
6 Kompleksowe i unikalne Piotr Piestrzyński
Jeżeli dachówka cementowa zostanie prawidłowo ukształtowana w fazie świeżego betonu, to dalszy przebieg procesu technologicznego nie zmienia jej wymiarów i kształtu, co wpływa na łatwość i szybkość układania. Dlatego bardzo dużo firm dekarskich ceni sobie dachówkę Braas. Mogą szybciej układać i więcej zarabiać - to przynosi zaufanie do naszego produktu. Mamy dekarzy, którzy wezwani przez klienta mówią, że bez Braasa na dach nie wchodzą - mówi Wojciech Gątkiewicz, prezes Braas Polska. Rozmawia z nim Piotr Piestrzyński.
10 Pięć zasad Le Corbusiera i willa Savoye Dariusz Kozłowski
Myśląc o betonie i architekturze wypada często powracać do wydarzeń z początku wieku. Wtedy to Le Corbusier przyjmuje żelbet jako środek wyrazu swych idei w architekturze: kontynuuje myśli Auguste'a Perreta i Tony'ego Garniera.
12 Twórca zespołowy Paweł Pięciak Zbigniew Pilch
Studia na wydziale architektury podjął za namową ojca. W latach 70. swoje projekty realizował częściej na papierze niż w rzeczywistości. W latach 80. wygrał konkursy m.in. na projekt Centralnego Banku w Trypolisie i Teatru Narodowego w Damaszku. Zdobył nagrodę w II edycji konkursu ?Polski cement w architekturze" za projekt siedziby firmy ARCON. Ze Stefanem Kuryłowiczem rozmawiają Paweł Pięciak i Zbigniew Pilch.
14 Apartament z widokiem na Reichstag Piotr Piestrzyński
Ogromny kompleks biurowo-mieszkalno-handlowo-rozrywkowy uruchomiono w połowie czerwca w Berlinie. Sony Center - bo tak nazywa się ten zespół obiektów - jest częścią nowego wizerunku centrum stolicy zjednoczonych Niemiec. Firma zarządzająca inwestycją - Tishman Speyer Properties - wiosną przyszłego roku rozpocznie budowę podobnego centrum w Krakowie.
16 Przede wszystkim jakość Konrad Sabal
Rozmowa z Romanem Kempe, prezesem holdingu CGS Beton Polska.
18 W gorącym klimacie Jacek Śliwiński
Okres letni w klimacie naszego kraju charakteryzuje się przeciętnymi wartościami temperatury i wilgotności względnej powietrza, stwarzającymi generalnie tzw. normalne warunki dojrzewania betonu. Niemniej, w sezonie tym pojawiają się, w ostatnich latach coraz częściej, krótsze lub dłuższe okresy, w których warunki pogodowe zbliżają się do warunków betonowania w tzw. gorącym klimacie.
22 Domieszki nowej generacji Jana Klottonova
Z początkiem lat 80. wraz z rozwojem technologii w budownictwie pojawiła się nowa generacja betonów wysokowartościowych z dodatkiem pyłów krzemionkowych oraz superplastyfikatorów, dzięki którym uzyskano tworzywo o zwiększonej wytrzymałości.
24 Praktyczne wskazówki w zakresie projektowania i wykonania betonu Zygmunt Maćkowiak
W budownictwie hydrotechnicznym - jazy, śluzy, fundamenty w elektrowniach itp. mamy do czynienia z wykonywaniem elementów betonowych o dużych gabarytach, gdzie najmniejszy wymiar ma powyżej 1 m. Konstrukcje takie nazywamy masywnymi.
28 Na warszawskich wieżowcach Michał A. Glinicki
Rozwój technologii betonów wysokowartościowych w ostatnich 15-20 latach był uzasadniony kilkoma przyczynami, m.in. niedostateczną trwałością konstrukcji z betonu, i to w skali globalnej, pomimo że na ogół zostały prawidłowo zaprojektowane i wykonane. Z drugiej strony pojawiły się nowe wyzwania inżynierskie. Pokonanie dużych głębokości, dużych rozpiętości czy dużych wysokości wymaga zastosowania nowych materiałów.
30 Chemiczny potentat pie
Po ponad pół wieku działalności oferują około 400 produktów trafiających do 5 tysięcy odbiorców instytucjonalnych w kraju i na rynki kilkudziesięciu krajów świata. Zakłady Chemiczne ?Rokita" SA są obecnie największym zakładem chemicznym na Dolnym Śląsku i czołowym polskim producentem wyrobów chemicznych dla podstawowych gałęzi przemysłu, w tym domieszek chemicznych do zapraw i betonów.
32 Rozwojowa prefabrykacja pie
Prefabrykacja betonowa jest ciągle atrakcyjna dla inwestorów, projektantów i wykonawców budowli. Ta forma budowania przechodzi daleko idącą ewolucję technologiczną. Rosną też wymagania jakościowe stawiane obecnie tej formie budowania. ?Tendencje rozwojowe prefabrykacji betonowej" były tematem IV Sympozjum Naukowo-Technicznego zorganizowanego przez Grupę GÓRAŻDŻE, Addiment Polska i Politechnikę Poznańską, które 30 marca odbyto się w Poznaniu.
34 Podmorski rekordzista Piotr Czaja
Najdłuższy na świecie kolejowy tunel Seikan, zbudowany pod cieśniną Tsugaru, łączący japońskie wyspy Honsiu i Hokkaido, ma prawie 54 km długości. Jest rekordzistą zarówno ze względu na długość, jak i szczególnie trudne warunki budowy w obszarze największej aktywności sejsmicznej na świecie.
36 30 dni bez przerwy w górę Konrad Sabal
Budowa komina o wysokości 170 m w Zespole Elektrowni Dolna Odra w Szczecinie została przeprowadzona przez specjalizującą się w tego rodzaju budownictwie firmę KARRENA. Realizacja trwała od sierpnia 1998 do czerwca 1999 roku.
38 Algorytm naprawy konstrukcji betonowych Lech Czarnecki Peter H. Emmons
Jeszcze w tym roku nakładem wydawnictwa Polski Cement ukaże się książka pt. ?Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych". Jej autorzy - L. Czarnecki i P. H. Emmons zaprezentują w niej przyczyny i mechanizmy niszczenia betonu i żelbetu w konstrukcjach, ocenę stanu betonu, przesłanki decyzji o naprawie i sposobach jej przeprowadzenia. Dziś prezentujemy przemyślenia autorów.
42 Dwa kilometry z Choroszczy Małgorzata Faleńska Stefan Duczek Witold Gajger
Podjęcie w 1983 roku prac nad technologią wykonywania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o małym ruchu było spowodowane deficytem lepiszczy bitumicznych oraz potrzebą budowy dróg o nawierzchniach ulepszonych, w celu poprawy ruchu lokalnego przede wszystkim na terenach rolniczych. Dwukilometrowy odcinek takiej drogi zbudowano m.in. w okolicach Białegostoku. Korzystnym elementem wpływającym na zwiększenie opłacalności przedsięwzięcia był fakt, że nawierzchnie z betonu cementowego są bardziej trwałe i mogą być w całości wykonywane z materiałów miejscowych.
44 Norma i konserwatyzm Krzysztof Smukalski Marek Stańczyk
Firma Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o. specjalizuje się w budowaniu nawierzchni lotnisk i dróg z betonu cementowego. Jej przedstawiciele zetknęli się w Polsce z szeregiem problemów. Ich źródeł należy upatrywać w obowiązującej polskiej normie ?Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego" z jednej strony oraz pewnej dozie konserwatyzmu projektantów tego typu konstrukcji z drugiej. Poniższy tekst stanowi dokończenie opinii przedstawionych w kwartalniku PC nr 2/2000.
45 Na rzecz budownictwa betonowego sab
Budynki wysokościowe z betonu były głównym tematem XVII Konferencji Naukowo-Technicznej ?Beton i Prefabrykacja - JADWISIN 2000". która w dniach 10-13 kwietnia odbyła się w Popowie koło Warszawy.
46 Ojciec betonów z kruszyw węglanowych Jan Deja Zbigniew Pilch
Profesor Jerzy Piasta jest specjalistą w dziedzinie betonów z kruszywem węglanowym. Prowadzi badania nad betonami sprężonymi i wysokiej wytrzymałości. Jest dziekanem Wydziału Budownictwa Lądowego i kieruje Katedrą Technologii Betonów i Prefabrykacji na Politechnice Świętokrzyskiej. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch.
48 Modernizacje w Pruszkowie i Łodzi sab
Mnogość rodzajów kostki brukowej na rynku, a co za tym idzie ilość producentów tego asortymentu świadczy o dużym zapotrzebowaniu na ten materiał. Zapotrzebowanie nie będzie maleć, jednak o pozycji producenta na rynku zdecyduje jakość i cena wyrobu. Tylko te zakłady, które rozszerzają, a jednocześnie modernizują proces produkcyjny będą w stanie utrzymać pozycję i zdobyć zaufanie klientów. Firmą, która nieprzerwanie modernizuje swoje zakłady jest PTE JADAR ze Skaryszewa. Jednym z przykładów modernizacji jest uruchomienie nowych betonowni w zakładach w Pruszkowie i Łodzi.
50 Integracja i współpraca Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej
Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej powstało z inicjatywy inż. Krzysztofa Lipkowskiego - właściciela Przedsiębiorstwa Zagranicznego w Polsce ?POLBET" z siedzibą w Bydgoszczy. Jego rejestracja nastąpiła 29 listopada 1994 w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
52 Trwałość betonu - wczoraj, dziś i jutro Zdzisław B. Kohutek
Trwałość mierzona jest okresem eksploatacji, podczas którego wybrana właściwość użytkowa lub zespół takich właściwości nie ulegnie degradacji poniżej założonego poziomu dopuszczalnego.
54 Niech się kręci! Piotr Piestrzyński
Premier Irlandii Bertie Aherne otworzył uroczyście 26 maja nową linię wypału klinkieru w Cementowni ?Ożarów". Jest to obecnie najnowocześniejsza i najwydajniejsza linia w Europie.
56 Panie ministrze, jesteśmy gotowi! Piotr Piestrzyński
Zaledwie 27 tysięcy ton paliw alternatywnych wykorzystano w ubiegłym roku w polskich cementowniach. Aby zastąpić tylko 20% węgla spalanego corocznie w cementowniach - bez pogorszenia parametrów emisyjnych - przemysł cementowy może zagospodarować 600 tysięcy ton odpadów jako paliwa alternatywne. - Dopuszczenie do stosowania większej ilości paliw alternatywnych będzie możliwe dopiero za kilka lat - mówił Antoni Tokarczuk, minister ochrony środowiska.
57 Nowe oblicze Chin Jan Deja
W Szanghaju budownictwo rozwija się lawinowo. To miasto bardziej przypomina Hongkong lub Manhattan niż jest zgodne z powszechnym wyobrażeniem o Chinach. Na każdym kroku zaskakuje rozmachem i nowoczesnością.
58 Atrakcyjna propozycja WUMIG-DENSIT Polska Sp. z o.o.
W większości instalacji cementowych, w których występują procesy ścierania, są one powiązane z wysoką temperaturą medium. Tradycyjna izolacja wełną mineralną wraz z systemem oblachowania stanowi rozwiązanie sprawdzone, jakkolwiek nieco kłopotliwe w przypadku rewizji czy naprawy i za każdym razem stwarza konieczność budowy zewnętrznego rusztowania. Szczególnie dla elementów znajdujących się na dużej wysokości, a wymagających ochrony przed ścieraniem za pomocą technologii Densit? (np. cyklony górne), możliwość zrezygnowania z izolacji zewnętrznej na rzecz izolacji wewnętrznej jest propozycją atrakcyjną.
59 Rudniki na prostej Piotr Piestrzyński
Właściciel Cementowni ?Rudniki" - koncern Readymix - inwestycjami w kwocie prawie 100 min marek zakończy w tym roku drugi etap modernizacji zakładu. - Poprawiliśmy nie tylko jakość cementu, wydajność urządzeń, ale także dzięki zainstalowaniu nowoczesnych odpylaczy tkaninowych zmniejszyliśmy emisję pyłów do dobrego europejskiego poziomu - mówi Zdzisław Jackowiak, prezes zarządu Cementowni ?Rudniki" SA.
60 W Chełmie i cemencie pie
Tadeusz Radzięciak - z wyjątkiem przerwy na studia - całe swoje życie związał z Chełmem, a prawie połowę z przemysłem cementowym. W latach 1990-1996 pełnił funkcję dyrektora naczelnego Cementowni ?Chełm". Od 1996 roku do dzisiaj jest prezesem zarządu tej najdalej na wschód wysuniętej polskiej cementowni.
62 Dziesięć lat współpracy pie
Dzisiaj stowarzyszenie jest zupełnie inne. Przeszliśmy długą drogę. 10 lat temu były w Polsce głębokie zmiany gospodarcze, przemysł cementowy był przed prywatyzacją. Nie wiedzieliśmy, co to jest rynek czy lobbing, nie wiedzieliśmy, na czym polega restrukturyzacja. Dziś wiele z tych procesów jest za nami, i jestem pewien, że jesteśmy już profesjonalnym stowarzyszeniem, skupiającym producentów cementu i wapna - mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna. 12 maja br. odbył się jubileuszowy - dziesiąty - zjazd stowarzyszenia.
Polecamy: