Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(14)/2001

Wydanie 2(14)/2001

Wiosenne słońce coraz wyżej, dni coraz dłuższe, a my z niepokojem rozglądamy się po rynku budowlanym. Tak, z niepokojem, gdyż pierwszy kwartał 2001 roku to wyraźny spadek ilości sprzedanego


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
2 O branży i recesji Piotr Piestrzyński
Sprzedaż cementu za pierwszy kwartał br. jest o prawie 20% niższa od sprzedaży ubiegłorocznej i najniższa od 4 lat. Obawiamy się, że jest to oznaka rozpoczynającej się recesji w budownictwie - mówił Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna podczas konferencji prasowej, która 2 kwietnia br. odbyła się w siedzibie Business Centre Club w Warszawie.
3 Od Wydawcy Jan Deja
Wiosenne słońce coraz wyżej, dni coraz dłuższe, a my z niepokojem rozglądamy się po rynku budowlanym. Tak, z niepokojem, gdyż pierwszy kwartał 2001 roku to wyraźny spadek ilości sprzedanego cementu - ok. 20% mniej niż w I kwartale 2000 roku, a także mniej niż na początku lat 1997-1999.Oczywiście, I kwartał, w naszym klimacie, nie decyduje jeszcze o wynikach sprzedaży cementu w całym roku. Z jednej strony, jako niepoprawni optymiści, chcielibyśmy wierzyć, ze dalsza część roku będzie lepsza i osiągniemy pewien wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2000. Z drugiej, jako realiści stąpający po ziemi, obawiamy się, że może to być początek recesji na rynku budowlanym.Wpisuje się to, niestety, w cały obraz gospodarki wykazującej objawy wyraźnego spowolnienia tempa rozwoju. Truizmem jest przypominanie pewnych ogólnych reguł gospodarczych, które mówią, że budownictwo jest pierwszą branżą dotykaną przez recesję i ostatnią wychodzącą z niej. Wierzymy, że ten czarny scenariusz nie będzie miał miejsca, choć doskonale identyfikujemy zagrożenia takie jak: bardzo ?drogie" kredyty, brak spójnej polityki państwa wspierającej budownictwo mieszkaniowe czy też spowolnienie tempa inwestycji zagranicznych. W tym dość ponurym obrazie, jako światło w tunelu odbieramy decyzję rządu dotyczącą programu budowy i modernizacji dróg. Półtora tysiąca kilometrów autostrad, podobna ilość dróg ekspresowych i 2500 kilometrów dróg gruntownie modernizowanych może być istotnym impulsem rozwojowym dla całej gospodarki. Dla branży cementowej ważne jest również to, że część nowych autostrad i dróg będzie miała nawierzchnię betonową, a modernizacja 2,5 tys. kilometrów dróg istniejących będzie wiązała się z podniesieniem ich nośności do poziomu 115kN/oś (tutaj doskonałym rozwiązaniem są np. nakładki betonowe tzw. whitetopping).W tym numerze ?Polskiego Cementu", choćby ze względu na majowe targi kieleckie ?Autostrada 2001", znajdą Państwo dużą ilość informacji o budownictwie drogowym z wykorzystaniem technologii betonowej. Ważnym wydarzeniem tych targów będzie oficjalna pre?zentacja nowego ?Katalogu typowych nawierzchni sztywnych", dokumentu, który daje szansę budowy betonowych nawierzchni autostradowych i drogowych na dobrym, europejskim poziomie.Chciałbym podkreślić, że wspomniane na początku zagrożenia rynkowe nie wpływają na zasadniczą misję Polskiego Cementu - konsekwentnie będziemy starać się podnosić poziom wiedzy o technologii betonu i dzisiejszych możliwościach tego materiału. Cieszy nas, że zauważalnie podniosła się jakość nowych konstrukcji betonowych i coraz częściej udaje się nam wypełniać postulat profesora Adama Neville'a, który mówi o konieczności walki z ?głupotą" w produkcji betonu.Niezmiennie zamierzamy pokazywać możliwości architektoniczne betonu; będziemy np. kontynuować nasze konkursy ?Polski Cement w Architekturze" i ?Architektura Betonowa". W tym miejscu pragnę zachęcić naszych Czytelników do sięgnięcia po wydany w ostatnich dniach przez Polski Cement album ?Architektura betonowa". Jestem głęboko przekonany, że spojrzenie na autentyczne perły architektury betonowej będzie dla każdego ważnym, estetycznym przeżyciem.Cieszy fakt dostrzeżenia aktywności wydawniczej Polskiego Cementu - Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa nagrodził nasze działania promujące książkę techniczną (szerzej napiszemy o tym w następnym numerze).Ten numer kwartalnika to jak zwykle bardzo duża porcja interesujących i bardzo aktualnych tekstów technologicznych. W naszej galerii postaci świata naukowego dzisiaj portret profesora Jana Małolepszego, uznanego specjalisty w obszarze spoiw i betonów z dodatkami mineralnymi.W serii prezentującej stolice europejskie pokazujemy Wiedeń, niegdyś stolicę Wielkiego Cesarstwa, a dzisiaj piękne połączenie historii z nowoczesnością, w której beton zajmuje poczesne miejsce. Życzę przyjemnej lektury.
4 Zapomniana autostrada Jan Kuczałek
Miała być stymulatorem rozwoju gospodarczego Prus Wschodnich, zbliżać je ku reszcie Rzeszy i stolicy państwa - Berlinowi. Służyła niedługo. Po wojnie przecięta granicą, została zdegradowana do lokalnej drogi. Dziś czeka na przywrócenie jej międzynarodowego charakteru. Betonowa autostrada z Elbląga do Królewca.
6 Technologia przodukcji dachówek Mirosław Witek
Beton jest materiałem znanym od dawna, lecz w ostatnich latach coraz powszechniej stosowanym do produkcji np. dachówek cementowych. W związku z tym pojawiły się nowe wymagania, inne od tych, które dotyczą wielkogabarytowych prefabrykatów znanych z elementów budynków, stropów czy też betonowych konstrukcji mostów, zapór wodnych itp.
8 Dziedzictwo Ziemi albo lekcja architektury betonowej Dariusz Kozłowski
Opracowanie ?Architektura betonowa" wydane staraniem Polskiego Cementu odnosi się do budowli z obszaru Europy dziś wydzielonego granicami Polski. Siedem dzieł reprezentuje architekturę, beton oraz twórców odnalezionych w rozległym obszarze czasowym i pokazuje różne sposoby zastosowania betonowej materii budowlanej. Prezentacje czynią teoretycy ze środowisk akademickich. Ich widzenie rzeczy budowanych jest osobiste -nie próbowano ustalić jakiegoś wspólnego sposobu omawiania architektury.
12 Finał Olimpiady Budowlanej Anna Jankowska
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych pozostała jedną z dwóch kontynuowanych olimpiad poświęconych wiedzy z szeroko rozumianego przygotowania zawodowego. Zawody olimpiady mają charakter trójstopniowy, przeprowadza się eliminacje szkolne, okręgowe i centralne.
14 W poszukiwaniu Witruwiusza Paweł Pięciak
Niewątpliwie część architektów szuka efektów Ironizujących, komicznych czy szokujących i w tym odnajduje swoją ekspresję. A jednak to, co fascynuje najwybitniejszych, opiera się nadal na maksymie Witruwiusza. Toteż nie możemy dziś mówić o zbieżności ideałów sztuki i ideałów architektury, jak miało to miejsce w przeszłości. Nie, te drogi na razie się rozeszły - uważa architekt Krzysztof Chwalibóg. Rozmawia z nim Paweł Pięciak.
16 Najważniejsze budowy Wrocławia sab
Spółka DYCKERHOFF TRANSPORTBETON WROCŁAW jest jednym z elementów grupy producentów betonu towarowego należących do koncernu DYCKERHOFF. W poprzednim numerze przedstawiliśmy najważniejsze realizacje budowlane na terenie Warszawy, do których beton towarowy dostarczały wytwórnie DYCKERHOFF WARSZAWA. Tym razem prezentujemy rynek wrocławski, który swoją dynamiką również wyróżnia sie w skali kraju.
18 Ściany szczelinowe Piotr Nowacki
Technologia ścian szczelinowych, stanowiących ściany fundamentowe części podziemnych budynków oraz obudowę wykopu budowlanego w fazie jego realizacji, upowszechniła się w budownictwie ogólnym w Polsce w połowie lat 90. Wcześniej ściany szczelinowe wykorzystywano podczas budowy obiektów metra warszawskiego jako zewnętrzne ściany śródmiejskich stacji, obudowy wentylatorni czy szybów montażowych tarcz wiercących odcinki szlakowe.
22 Renesans siatkobetonu Andrzej Ajdukiewicz
Właśnie ukazała się pierwsza kompletna monografia, podbudowana badaniami, teorią i doświadczeniami ze światowej praktyki, dotycząca materiału określanego w literaturze anglojęzycznej ferrocement, a we francuskiej fer-ciment, a wzbogacona współczesnymi wariantami warstwowych kompozytów cementowych.
24 Domieszki nowej generacji Konrad Sabal
Firmę CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. w rozmowie z kwartalnikiem ?Polski Cement" przedstawia Marc Plancon - członek zarządu firmy.
26 Beton w służbie ochrony środowiska Waldemar Bartusiak Agata Marciniszyn
Na przestrzeni ostatnich kilku lat dato się zauważyć zmniejszenie zainteresowania elementami prefabrykacji betonowej w budowie kanalizacji, a przecież beton był podstawowym materiałem przez kilkadziesiąt lat. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka.
27 Wielki krok naprzód sab
Jadar PTE, czołowy krajowy producent kostki brukowej, kontynuuje modernizację swoich zakładów. Obecnie instalowane są najnowocześniejsze maszyny do produkcji kostki. Na świecie pracuje tylko osiem takich urządzeń, kolejne cztery w fabrykach Jadaru.
28 Rhetmeier - z myślą o klientach Krzysztof Kaczan, Andrzej Wit Wojcieszek
RETHMEIER jest jednym z przedsiębiorstw GRUPY SCHOMBURG. Na terenie Polski dysponuje wyodrębnioną siecią sprzedaży działającą w ramach SCHOMBURG-Polska. Dla całej sieci charakterystyczne są nie tylko świadczone na wysokim poziomie sprzedaż i dostawy domieszek, barwników, środków antyadhezyjnych oraz innych preparatów przeznaczonych do betonu, ale również ścisła współpraca przedstawicieli techniczno-handlowych z odbiorcami. To właśnie dzięki takiej współpracy i chęci rozwiązania problemów odbiorców powstają nowe produkty, które są w stanie spełnić wymagania obecnych i przyszłych klientów. Jest to możliwe również dzięki odpowiednio wyposażonemu laboratorium w Detmold, gdzie znajduje się główna siedziba firmy.
29 Pomocny elektronagrzew Michał Gołofit
Nowo powstające budowle - coraz bardziej skomplikowane pod względem konstrukcyjnym, funkcjonalnym i architektonicznym - stawiają przed wykonawcami zwiększone wymagania, zauważalne są wyraźne tendencje do prowadzenia realizacji budowlanych bez względu na porę roku oraz panujące warunki atmosferyczne, wpływa to na rozwój technologii ?odpornych" na niekorzystne warunki środowiska.
32 Podłogi przemysłowe Janusz Karwacki
Nie została dotychczas dokonana klasyfikacja nawierzchni przemysłowych, jak i nie ustalono słownictwa technicznego dotyczącego tej dziedziny. W nomenklaturze międzynarodowej określa się nawierzchnie przemysłowe jako ?Industrial Floors" (podłogi przemysłowe).
36 Precyzja jak w zegarku Piotr Czaja
W budownictwie podziemnym na ogół występuje zagrożenie wodne, które sprawia, że konstrukcje budowlane wznoszone na jego potrzeby muszą cechować się odpowiednią wodoszczelnością. Opanowanie tego zagrożenia determinowało możliwość budowy tuneli komunikacyjnych poniżej horyzontów wodonośnych, w tym także pod dnem rzek lub innych cieków wodnych.
38 Antidotum na korki Aneta Długosz
Żyjąc w dużym mieście, musimy liczyć się z tym, że nie zawsze możemy dojechać szybko tam, gdzie byśmy chcieli. Codzienne korki, w których blokujemy się jadąc do pracy, nie nastrajają nas najlepiej z samego rana, a po południu bywa jeszcze gorzej. Mamy w Krakowie zarejestrowanych ok. 400 tys. pojazdów. Większość z nich wyrusza codziennie w podróż, a ich właściciele marzą o tym, jakby to było wspaniale przejechać ten dobrze znany dystans płynnie, bez tracenia czasu i często cierpliwości w korkach.
40 Okiem drogowca Jan Kuczałek
Wraz z otwarciem 16 grudnia 2000 roku odcinka autostrady A-4 Wrocław -Przylesie dtugość polskich dróg najwyższej klasy przekroczyła 300 km. Fakt ten trudno uznać za osiągnięcie, szczególnie jeśli odnieść go do postępów podobnych nam krajów oraz mnogości tworzonych u nas od lat programów budowy autostrad i dróg szybkiego ruchu.
42 Sposób produkcji - mieszanie TEKPOL Sp. z o.o.
Firma TEKA jest producentem wysokowydajnych mieszarek o wymuszonym mieszaniu zarobu, wytwórni betonu, zespołów naważających, a także podganiarek i pomp do betonu. Polskim przedstawicielem firmy jest spotka TEKPOL z siedzibą w Warszawie.
44 Whitetopping - sposób na wzmocnienie Małgorzata Faleńska-Regulska
Ideą stosowania nakładek z betonu cementowego dla wzmocnienia wyeksploatowanych nawierzchni bitumicznych jest wykorzystanie cechy betonu pozwalającej na zamianę naprężeń zginających powstałych od obciążenia ruchem na równomiernie rozłożone naprężenia ściskające przenoszone na podbudowę (starą nawierzchnię). W Polsce wzmocniono w ten sposób m.in. odcinek drogi Mircze - Borsuk.
45 Nowe możliwości w rekonstrukcji red
Zespół pracowników AGH otrzymał Nagrodę Premiera RP za opracowanie metody konserwacji materiałów kamiennych. Wśród nagrodzonych znalazł się dr Witold Brylicki, stały współpracownik naszej redakcji.
46 Katalog typowych nawierzchni sztywnych Antoni Szydło
Powstał pierwszy w Polsce ?Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych". Dokument ten został skonsultowany przez najważniejsze polskie jednostki naukowo-badawcze, uczelnie techniczne, biura projektowe i wykonawców.
48 Teraz Wielkopolska Piotr Piestrzyński
Prestiżowy odcinek drogi dojazdowej do miejscowości Powidz i znajdującego się tam lotniska wojskowego - jednego z największych w Europie - wytypowano do budowy w technologii betonowej. Jest to efekt sympozjum naukowo-technicznego, które w styczniu br. odbyło się w Poznaniu z udziałem samorządowców z Wielkopolski.
50 Trwały dojazd do kopalni piasku Piotr Piestrzyński
Drogę betonową dla ruchu ciężkiego o długości 750 metrów zbudowano na przełomie października i listopada na terenie gminy Radziejowice w powiecie żyrardowskim. Droga została wykonana z cementu pochodzącego z Kombinatu Cementowo-Wapienniczego WARTA.
50 Budowa nawierzchni dróg z betonu cementowego pie
Konferencja naukowo-techniczna o takiej nazwie odbyła się 10 kwietnia br. na Zamku Lubelskim. Organizatorzy - Readymix Cement Polska oraz Związek Gmin Lubelszczyzny - zaprosili samorządowców z terenu województwa lubelskiego, by przedstawić im ideę budowy dróg o nawierzchni betonowej. Uczestników konferencji zapoznano m.in. z doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi w budowie dróg o nawierzchni betonowej. Specjaliści z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przedstawili technologię wykonywania nawierzchni betonowych
50 Lokalne drogi betonowe na ziemi świetokrzyskiej pie
Seminarium dla przedstawicieli samorządów z województwa świętokrzyskiego, poświęcone budowie dróg o nawierzchni betonowej, odbędzie się 24 maja br. w Centrum Biznesu Exbud, ul. Manifestu Lipcowego 34 w Kielcach. Organizatorami seminarium są: Lafarge Cement Polska, Cement Ożarów i Cementownia Nowiny (Dyckerhoff).
52 Bayer w compakcie Piotr Frączyk
Bayferrox? C: Nowa generacja pigmentów do barwienia prefabrykatów betonowych.
54 Wiedeński Boom Konrad Sabal
Wiedeń kojarzy się przecie wszystkim ze stolicą monarchii Habsburgów, gdzie dominuje architektura z okresu XVIII i XIX wieku. I tak jest rzeczywiście. Najbardziej znane budowle Wiednia to Belweder, Schönbrunn, opera, pałace i rezydencje. Jednak miasto rozwija się bez przerwy. Powstaje architektura, która zapewne stanie się w przyszłości najwspanialszym przykładem budownictwa początku XXI wieku.
56 Kosmiczne kopuły dla radia sab
Widok ten nie dziwi stałych użytkowników płatnego odcinka autostrady A4 Kraków -Katowice. Ale zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie wszystkim tędy jest po drodze. Dlatego przedstawiamy budowę nowej siedziby Radia RMF FM, która powstaje na terenie gminy Alwernia, przy autostradzie A4.
56 Żelbetowe audytoria sab
W Krakowie wkrótce zostanie oddane do użytku 12-ekrano-we kino. Obiekt ten prezentuje współczesne rozwiązania architektoniczne, a jednocześnie nawiązuje do linii sąsiadujących z nim budynków -supermarketu Geant i zespołu basenów Aquapark.
57 Budujemy siłą rozpędu Piotr Piestrzyński
W 2000 roku rynek warszawski wchłonął około 2 milionów metrów sześciennych betonu. Jednak pierwsze trzy miesiące 2001 roku pokazują spadek zapotrzebowania o 5-8% w stosunku do roku ubiegłego. - W centrum Warszawy nastąpiło wysycenie rynku. Poza tym inwestorzy, developerzy ?siedzą w naszych kieszeniach", gdyż zarówno powierzchnie biurowe, jak i mieszkania nie sprzedają się, budownictwo przeniosło się na obrzeża Warszawy. Po prostu ludzie nie mają pieniędzy - tłumaczy Bogusław Kisiel, dyrektor generalny Bosta-Beton -firmy, która jest największym producentem betonu w Warszawie.
58 Zawsze konfrontuję teorię z praktyką Zbigniew Pilch Paweł Pięciak
Profesor Jan Małolepszy od początku lat sześćdziesiątych zajmuje się technologią materiałów wiążących i betonów, zorganizował pracownię betonów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozmawiają z nim Zbigniew Pilch i Paweł Pięciak
60 Pod znakiem słabnącej koniunktury sab
Dziesiąta edycja Targów Budma w Poznaniu odbyta się pod znakiem słabnącej koniunktury budowlanej. Jednak zjawisko to nie wpłynęło na kondycję największych targów w Polsce. Około 1500 wystawców z 26 krajów przyznało zgodnie, że Budma stała się jedną z najważniejszych imprez targowych branży budowlanej w Europie.
62 Kostka antyczna Witold Brylicki
W budownictwie drogowym już w starożytności stosowano obrabiane bloki skalne jako elementy nawierzchni drogowych. Klasycznym przykładem takich rozwiązań była kostka brukowa czy krawężniki z kamienia naturalnego powszechnie stosowane w budowie nawierzchni drogowych i placów zamożnych miast, a także dziedzińców zamków i pałaców.
64 Na drugą kadencję Zdzisław Kohutek
W pierwszej dekadzie marca br. odbyło się Walne zgromadzenie Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego.
65 Patrzymy z optymizmem w przyszłość Jan Deja
Wywiad z prezesem Zarządu SPBTwP - Romanem Kempę
66 Na forum Unii Janusz Poleszak
1 marca 2001 roku przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, prezes Andrzej Balcerek, wziął udział w seminarium ?Europa znowu razem" zorganizowanym przez Unię Małych i średnich Przedsiębiorstw przy Parlamencie Europejskim.
67 Z uczelni do przemysłu pie
Będąc studentem chciał zostać na uczelni i kontynuować pracę naukową. - Jednak nie żałuję decyzji o rozpoczęciu pracy w przemyśle, którą podjąłem prawie 20 lat temu - mówi Ernest Jelito, I zastępca dyrektora generalnego Górażdże Cement SA.
68 Niezmienne prawa marketingu Adam Karbowski
Kiedy dzisiaj firma popełnia błąd, konkurenci szybko odbierają jej klientów. Jak zatem unikać popełniania błędów? Prosta odpowiedź polega na upewnieniu się, czy programy są zgodne z prawami marketingu.
69 Młyn z prasa rolową red
Młyn cementu z pierwszą prasą rolową w Europie Środkowej uruchomiono w marcu br. w Cementowni Górażdże. Ta inwestycja jest jednym z elementów szerszego programu modernizacyjnego Cementowni Górażdże. Teraz przystępujemy do modernizacji pieca - mówi Ernest Jelito, l zastępca dyrektora generalnego Górażdże Cement SA.
70 Potencjał i doświadczenie red
Mostostal Kraków kiedyś znany byt głównie z budowy mostów. Obecnie jest specjalistyczną firmą budowlaną, która oferuje kompleksowe realizacje inwestycji jako generalny wykonawca, jak również usługi w charakterze wykonawcy. Ogromny potencjał firmy, kilkudziesięcioletnie doświadczenia i wiedza jej inżynierów są wykorzystywane m.in. przy modernizacjach oraz na budowach prowadzonych w cementowniach i zakładach wapienniczych działających w Polsce
Polecamy: