Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(14)/2001

Ściany szczelinowe
Piotr Nowacki, strona: 18
Technologia ścian szczelinowych, stanowiących ściany fundamentowe części podziemnych budynków oraz obudowę wykopu budowlanego w fazie jego realizacji, upowszechniła się w budownictwie ogólnym w Polsce w połowie lat 90. Wcześniej ściany szczelinowe wykorzystywano podczas budowy obiektów metra warszawskiego jako zewnętrzne ściany śródmiejskich stacji, obudowy wentylatorni czy szybów montażowych tarcz wiercących odcinki szlakowe.
Polecamy: