Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(14)/2001

Whitetopping - sposób na wzmocnienie
Małgorzata Faleńska-Regulska, strona: 44
Ideą stosowania nakładek z betonu cementowego dla wzmocnienia wyeksploatowanych nawierzchni bitumicznych jest wykorzystanie cechy betonu pozwalającej na zamianę naprężeń zginających powstałych od obciążenia ruchem na równomiernie rozłożone naprężenia ściskające przenoszone na podbudowę (starą nawierzchnię). W Polsce wzmocniono w ten sposób m.in. odcinek drogi Mircze - Borsuk.
Polecamy: