Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(14)/2001

Zawsze konfrontuję teorię z praktyką
Zbigniew Pilch Paweł Pięciak, strona: 58
Profesor Jan Małolepszy od początku lat sześćdziesiątych zajmuje się technologią materiałów wiążących i betonów, zorganizował pracownię betonów na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Rozmawiają z nim Zbigniew Pilch i Paweł Pięciak
Polecamy: