Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(15)/2001

Recykling betonów konstrukcyjnych
Andrzej Ajdukiewicz, Alina Kliszewicz, strona: 24
Problem zagospodarowania odpadów z rozbiórki i remontów obiektów budowlanych, a także odpadów powstających przy produkcji materiałów budowlanych nie jest w kraju rozwiązany. Znane są liczne przypadki wykroczeń polegających na zrzucaniu odpadów budowlanych w przypadkowych miejscach, gdyż koszty ich transportu i legalnego składowania są wysokie - i będą narastać.
Polecamy: