Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(15)/2001

Budowa betonowych masywów
Aleksander Kapelko, Andrzej Czapiński, strona: 27
W roku 2000 w obszarze centrum Wrocławia rozpo?częto budowę kilku dużych obiektów. Fundamenty po?sadowione w głębokich wykopach zostały zapro?jektowane w postaci żel?betowych płyt. Problem zabezpieczenia konstrukcji podziemnych obiektów przed parciem wody, agre?sja chemiczną, powstawa?niem rys skurczowych i termicznych rozwiązano przez zastosowanie CEM lll/A 32,5 NA.
Polecamy: