Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(15)/2001

Kwintesencja konstrukcji
Jan Deja Zbigniew Pilch, strona: 48
Profesor Wojciech Radomski jest przewodniczącym Związku Mostowców RP. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch.
Polecamy: