Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(15)/2001

Jesteśmy w Europie
Piotr Piestrzyński, strona: 55
- Najważniejszym zadaniem dla Stowarzyszenia jest obecnie tworzenie dobrze rozumianego lobbingu. Musimy się również zająć sprawa dodatków do cementu oraz rozmawiać ze stowarzyszeniami zza wschodniej granicy w sprawie certyfikacji ich produktów - mówi Andrzej Ptak, prezes zarządu cement Ożarów SA, który od 10 maja br. pełni obowiązki przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
Polecamy: