Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(16)/2001

Wydanie 4(16)/2001

Po 11 września 2001 roku świat już nigdy nie będzie taki, jakim byt wcześniej - to bez wątpienia najczęściej powtarzana w komentarzach konstatacja po dramatycznych wydarzeniach w Nowym Jorku i


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Po 11 września 2001 roku świat już nigdy nie będzie taki, jakim byt wcześniej - to bez wątpienia najczęściej powtarzana w komentarzach konstatacja po dramatycznych wydarzeniach w Nowym Jorku i Waszyngtonie. Ten akt barbarzyństwa to nie tylko tragedia tysięcy ofiar i ich bliskich oraz zniszczone symbole Ameryki - to także zamach na, wydawałoby się, ustalony porządek świata i niespotykana dotąd próba zastraszenia ludzkości.Nie ma chyba dzisiaj nikogo, kto byłby w stanie przewidzieć wszystkie konsekwencje tej tragedii. Jak zachowa się światowa gospodarka? Jak będą wyglądały rynki finansowe? Wreszcie, ile nas wszystkich będzie kosztować podwyższenie poziomu bezpieczeństwa? Zszokowani, niepewni jutra, zastanawiamy się, w jaki sposób amerykańska tragedia wpłynie na losy świata, światową gospodarkę, światowy rynek inwestycyjny. Czy i na ile zmieni się podejście do bezpieczeństwa budowli. Czy kończy się era budynków wysokich, będących dzisiaj chlubą myśli inżynierskiej? Wierzę, że tak się nie stanie.W ogromie tych globalnych wydarzeń trochę inaczej spoglądamy na nasze polskie realia. Nawet przepastną dziurę budżetową, ewidentne już oznaki spowolnienia gospodarki, czy też wyniki wyborów parlamentarnych postrzegamy dzisiaj nieco inaczej. To, że w gospodarce dzieje się źle, nie jest już dzisiaj informacją zdolną zaskoczyć kogokolwiek. Już od drugiej połowy roku 2000 sygnalizowaliśmy wyraźne ograniczanie działalności budowlanej - okazuje się, że ?konsumpcja" cementu jest tutaj bardzo dobrym i czułym barometrem. Dzisiaj, po trzech kwartałach roku 2001 sprzedaż cementu na rynku krajowym jest o około 19% niższa niż w roku 2000 i całkiem realny jest jej ponad 20-procentowy spadek na koniec roku.Truizmem jest przypominanie, że szczególnie w budownictwie nie można zmienić tempa rozwoju z szybkością odpowiadającą zmianie biegów w samochodzie. Wszystkie analizy i prognozy rozwoju budownictwa są niestety pesymistyczne - my na tej podstawie oceniamy, że zapotrzebowanie na cement w roku 2002 ponownie spadnie, a ewentualne trendy wzrostowe mogą pojawić się dopiero w roku 2003. Z dużym niepokojem odbieram sygnały związane z planami podwyższenia podatku VAT na materiały budowlane z 7 do 12%. Bez wątpienia pogorszy to i tak już bardzo trudne warunki działalności budowlanej, szczególnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Nie wytrzymuje krytyki często podawany argument o wyższych stawkach podatku VAT obowiązujących w Unii Europejskiej. Kiedyś już pisałem, że jednym z elementów hiszpańskiego ?boomu" budowlanego jest 4-procentowy VAT na materiały budowlane. W tej dość pesymistycznej rzeczywistości budowlanej ?Polski Cement" stara się zachowywać normalnie. Docieramy do naszych Czytelników z porcją nowych, mam nadzieję, że również interesujących, informacji dotyczących budownictwa, technologii betonu, architektury i budownictwa drogowego. Dzięki uprzejmości prof. Zdeňka Bažanta z Northwestern University znajdą Państwo u nas również inżynierską ocenę przyczyn tragedii World Trade Center. Tradycyjnie, piszemy dużo o dobrej architekturze, w której niepoślednią rolę odgrywa beton. Z pewnością zainteresuje Państwa nasza rozmowa z uznanym gdańskim architektem profesorem Szczepanem Baumem. Od dawna próbujemy uzasadniać w naszych działaniach, że beton, oprócz odpowiednio wysokiego poziomu wykonawstwa, wymaga także zabiegów konserwacyjnych i naprawczych, gwarantujących odpowiednio długi okres eksploatacji konstrukcji. Wielokrotnie w swoich tekstach i wypowiedziach problem ten porusza prof. Adam Neville- uznany autorytet w obszarze technologii betonu. A że to się opłaca, jasno wynika z wywiadu, którego udzielił nam prof. Zbigniew Ściślewski z Instytutu Techniki Budowlanej. Przy tej okazji, już dzisiaj chciałbym zapowiedzieć naszą następną książkę szeroko traktującą problemy ochrony i naprawy betonu (autorstwa prof. Lecha Czarneckiego i prof. Petera Emmonsa), która w grudniu tego roku znajdzie się na rynku wydawniczym.Myślę, że wszystko to, co przedstawiłem, uzupełnione o aktualne informacje z branży cementowej i betonowej, pozwoli każdemu z naszych Czytelników znaleźć coś szczególnie interesującego.Życzę przyjemnej lektury.
4 Zielone wzgórza nad zaporą Jan Kuczałek
W niebieskiej tafli Jeziora Solińskiego od kilkudziesięciu lat przeglądają się okoliczne zielone wzgórza oraz potężna betonowa zapora, spiętrzająca tu wody Sanu. Pomysł uregulowania siódmej co do długości polskiej rzeki zrodził się już osiemdziesiąt lat temu, zaś do realizacji jednej z największych w naszym kraju budowli hydrotechnicznych przystąpiono równo przed czterdziestu laty. Inwestycja miała ogromny wpływ na losy południowo-wschodnich krańców powojennej Polski...
6 Ten, kto postawił na jakość i solidność, na pewno wygra... Dorota Sierocka
O pierwszych czterech latach istnienia na polskim rynku Thomas-Beton Polska Sp. z o.o. mówi Detlef Fritzsche, cztonek zarządu.
8 Dominuje pretensjonalny kicz Adam Karbowski Zbigniew Pilch
Rozmowa z architektem, prof. dr. Szczepanem Baumem, laureatem Nagrody Honorowej SARP w 1991 roku oraz trzykrot­nie Nagrody Roku SARP.
10 Betonowa aplikacja w miejscu historycznym Maria Misiągiewicz
Zespół budynków Politechniki Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej 24 w Krakowie czas poddawał metamorfo­zom. Stanął on tam w latach 1871-1879, w myśl planów sporządzonych przez Austriaków, pod nadzorem budowniczego krakowskiego Władysława Łuszczkiewicza, aby pełnić role koszar im. Arcyksięcia Rudolfa. Uzyskanie niepodległości narodowej przyniosło jedynie zastąpienie dotych­czasowego miana na koszary im. Króla Jana Sobieskiego. Dopiero w latach 1946-48, decyzją władz wojskowych, zespół obiektów został przekazany we władanie formującej się wówczas politechnice.
12 Biblioteka z betonu i szkła sab
Projekt Centralnej Biblioteki Polsko-Niemieckiej CARITAS im. J. Eichendorfa w Opolu przez kilka lat czekał na realizację. Teraz w krajobrazie miasta odgrywa ona szczególną rolę.
14 Przyszłość młodych architektów Dariusz Konieczny Piotr Kijowski
Ponad 120 przedstawicieli wydziałów architektonicznych europejskich uczelni wyższych wzięło udział w spotkaniu, które na początku września odbyło się w Chanii na Krecie. Historyczna sceneria warsztatów, mury XVI-wiecznej stoczni tworzyły niepowtarzalny nastrój do rozważań, dyskusji i przemyśleń na temat przyszłości kształcenia architektów.
15 Dachówka celtycka - nowość w ofercie Braas Polska Krzysztof Kalita
Firma Braas Polska do swojej kompleksowej oferty wprowadziła w sierpniu br. nową, oryginalną dachówkę o nazwie ?Celtycka". Nowa, trwata i technicznie dopracowana dachówka została wprowadzona na rynek w zgodnych z oczekiwaniami, ulubionych przez odbiorców, kolorach - czerwonym i czarnym.
16 Katalog typowych nawierzchni sztywnych - część technologiczna Jan Małolepszy
Nowy ?Katalog typowych nawierzchni sztywnych" zostat 10 lipca 2001 r. zatwierdzony przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych jako obowiązujący dokument w zakresie budowy dróg i autostrad betonowych. W Polsce w ostatnich latach zaszło dużo zmian w zakresie nowych norm materiałowych, które zarazem są normami Unii Europejskiej. Szczególnie należy podkreślić tutaj powstanie nowych norm na cementy. W Polsce od 1998 roku cement wytwarzany jest według europejskiej normy PN-B 19701. Dotyczy ona klasyfikacji i wymagań w zakresie właściwości użytkowych cementów.
18 Betonowe przetrwały powódź Małgorzata Faleńska Witold Gajger
Żadna z dróg o nawierzchni z betonu cementowego nie uległa uszkodzeniom w okresie opadów deszczu podczas powodzi na przełomie lipca i sierpnia 2001 roku w powiecie nowosądeckim. Czy w związku z tym należy budować drogi tanie i częściej je naprawiać, czy też drogi o nawierzchniach utwardzonych o dużej trwałości - zastanawiają się specjaliści z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.
19 Samorząd: - Chcemy budować trwałe drogi! Piotr Piestrzyński
- Budujemy drogi betonowe, bo po powodzi tylko one zdały egzamin. Wszystkie asfalty na terenie naszej gminy, nawet te robione w zeszłym roku, ?popłynęły". Betonowe drogi zostały i to jest ważki argument, by je budować - mówi Barbara Bugajska, zastępca wójta gminy Chełmiec.
20 Drogi powiatowe karb
W dniach 13-15 września w Elblągu odbyło się II Spotkanie Zarządców Dróg Powiatowych.
20 Estetyczne rozwiązania BRUK-BET sab
Wśród wielu oferowanych wzorów kostek brukowych na szczególną uwagę zasługują te, które pozwalają na tworzenie kompozycji wieloelementowych. w tej grupie najbardziej polecanym przez firmę BRUK-BET wzorem jest system Stare Miasto.
22 Obwodnica Krakowa Rafał Gajewski Mieczysław Pabis
W ostatnim czasie w Krakowie powstaje coraz więcej inwestycji mających na celu ułatwienie przejazdu przez zakorkowane miasto. Pisaliśmy już na łamach naszego pisma o nowych mostach, estakadzie przy ulicy Opolskiej. Dziś przyszedł czas na opisanie jednej z największych inwestycji komunikacyjnych - ośmiokilometrowego odcinka południowego autostradowego obejścia Krakowa.
24 Modernizacja lotniska Poznań-Krzesiny Zofia Wachowicz Grażyna Reńska-Paduch
Decyzja o dostosowaniu lotniska Poznań-Krzesiny do standardów NATO zapadła w 2000 r. W październiku 2002 r., po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, będzie to najnowocześniejsza europejska baza dla NATO-wskich samolotów.
26 O jeden most...dalej, czyli krótka historia mostu Zwierzynieckiego Aneta Długosz
Zaczęło się tak: w listopadzie 1997 r. krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zorganizował na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa ogólnopolski konkurs na koncepcję architektoniczna mostu Zwierzynieckiego. Konkurs wygrało krakowskie biuro projektów IMB Asymetria Atelier. Projekt ładnie wpisał się w otoczenie - sąsiedztwo średniowiecznego klasztoru Norbertanek i kopca Kościuszki.
30 Beton w prefabrykacji - od mieszanek tradycyjnych do betonów samozagęszczalnych Robert Czołgosz
Po przejściowym okresie niechęci coraz częściej projektuje się obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej jako konstrukcje prefabrykowane z elementów żelbetowych. Powoduje to powrót do łask zakładów zajmujących się produkcją prefabrykatów w tej technologii. W związku z zupełnie odmiennymi wymaganiami stawianymi przez projektantów i inwestorów firmy te stają jednak przed problemem produkcji elementów o wysokich parametrach wytrzymałości, szczelności i zwiększonej trwałości.
32 Drogi wykonane metodą ręcznego wbudowania mieszanki betonowej Małgorzata Faleńska Witold Gajger Zenon Więcek
Na przykładzie drogi zbudowanej w IV kwartale 2000 r. w Słubicko-Kostrzyńskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej przedstawiamy technologię wykonywania nawierzchni betonowych przy użyciu listwy wibracyjnej, jako alternatywę dla sposobu mechanicznego z zastosowaniem specjalnego zestawu maszyn drogowych.
34 Mosty w kalejdoskopie Zbigniew Pilch
30 czerwca br. sprzed gmachu głównego Politechniki Krakowskiej wyruszyła X Wyprawa Mostowa, tym razem, aby zwiedzić obiekty mostowe na Słowacji, Węgrzech, w Chorwacji i Grecji.
35 BETOCRETE 406 - innowacyjna domieszka do betonu Jurgen Adler, Krzysztof Kaczan
Na przestrzeni ostatnich 30 lat, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na betony o konsystencji plastycznej i ciekłej, następuje dynamiczny rozwój środków chemicznych modyfikujących właściwości świeżego i stwardniałego betonu. Jedną z takich grup środków są domieszki upłynniające, nazywane potocznie superplastyfikatorami.
36 Technologia, po którą warto sięgnąć Szczepan Gajek
Cementy popiołowe charakteryzują się szeregiem właściwości, które pozytywnie modelują parametry świeżej mieszanki betonowej oraz cechy stwardniałego betonu. Korzystna dynamika narastania wczesnej wytrzymałości na ściskanie oraz podwyższona wytrzymałość w długich okresach dojrzewania czynią z nich materiał chętnie wykorzystywany przez architektów, projektantów i inżynierów odpowiedzialnych za projektowanie i wykonawstwo nie tylko konstrukcji drogowo-mostowych.
38 Betonowanie w deskowaniach selektywnie przepuszczalnych Andrzej Ajdukiewicz
O trwałości konstrukcji żelbetowych decyduje przede wszystkim zewnętrzna warstwa betonu o grubości około 20 mm. Jakość betonu w tej warstwie ma także znaczący wpływ na nośność i rysoodporność. 0 ile na górnej powierzchni elementu (nie formowanej) zabiegi pielęgnacyjne, a zwłaszcza odsysanie powietrza i wody, skutecznie poprawiają jakość betonu w tej części, to w pozostałych zewnętrznych warstwach o jakości decyduje rodzaj powierzchni formy lub deskowania.
40 Specjaliści w branży betonowej sab
Dzisiejsza technika wymaga we wszystkich dziedzinach coraz większej specjalizacji. W naszej dziedzinie związanej z produkcją i wykorzystywaniem materiałów wiążących, w tym cementu, oraz produkcją, transportem i układaniem oraz pielęgnacją mieszanki betonowej reguła ta również obowiązuje. Dlatego chcielibyśmy przedstawić Czytelnikom jedną z bardziej znanych na polskim rynku firm pracujących w tej dziedzinie. Firmę ALLTECH Sp. Z O.O.
42 Beton wysokowartościowy - kilka praktycznych uwag Bartosz Kopia
Jeszcze niedawno beton wysokowartościowy (BWW) był uważany za tworzywo ?ekstrawaganckie", wymagające szczególnej uwagi oraz zaangażowania w fazie doboru surowców oraz projektowania. W dniu dzisiejszym problemy związane z BWW stają się coraz bledsze, odchodząc w zapomnienie. Sytuacja ta spowodowana jest pojawianiem się na rynku materiatów budowlanych coraz nowocześniejszych cementów, domieszek oraz kruszyw o wysokiej jakości. Ponadto motorem do uzyskiwania betonów o wysokich wytrzymałościach jest także norma europejska EN 206, która przewiduje poziom 100 MPa (klasa C100/115).
44 Beton kompozytowy z włóknami Michał A. Glinicki
W opublikowanym artykule Janusza Karwackiego (nr 3/2001) znalazły się nieścisłości, które wymagają sprostowania.
45 Posadzka o wysokich wymaganiach Sebastian Kaszuba Mariusz Saferna
Połączenie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości materiatów z doświadczeniem daje efekt pożądany przez każdego producenta - najwyższą jakość produktu finalnego.
46 Próżniowe zagęszczanie betonu Mikołaj Irzyniec
Nierówna powierzchnia i pęknięcia prowadzące do częstych napraw i wysokich kosztów konserwacji sa najpowszechniejszymi problemami przy użytkowaniu podłóg betonowych. Ciężkie ładunki w halach przemysłowych lub magazynowych, jezdnie mostów, porty lotnicze i budynki garażowe wymagają wytrzymałej i odpornej na uderzenia podłogi o wysokiej dokładności wykonania jej powierzchni.
48 Współczesne metody nieniszczącej diagnostyki konstrukcji betonowych Andrzej Moczko
W ostatnich latach obserwuje się w polskim przemyśle budowlanym dynamiczny rozwój budownictwa betonowego, w szczególności monolitycznego. Rozwój ten jest zarówno naturalną konsekwencją widocznego postępu w technologii materiatów wiążących, owocującego wyraźnym podniesieniem ich jakości, jak i wynikiem znaczącego wzrostu potencjału polskiego przemysłu cementowego.
52 Beton - najlepsza ochrona dla stali Jan Deja Zbigniew Pilch
Profesor Zbigniew Ściślewski Jest wybitnym specjalistą w zakresie zbrojenia betonu i badan korozji stali w betonie. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch.
54 Pierwszy top-down pie
Już wkrótce w Warszawie zostanie oddany do użytku pierwszy w Polsce obiekt budowany metodą top-down. Za sprawą tej metody i wielu innych rozwiązań technologicznych, budowę Centrum Ustugowo-Administracyjnego TP SA można uznać za prawdziwe osiągnięcie techniki konstrukcyjnej i budowlanej.
56 Dlaczego runęły wieżowce World Trade Center Zdeňek Bažant
Wieże budynku Światowego Centrum Handlu (World Trade Center) w Nowym Jorku były projektowane na obciążenie poziome wskutek uderzenia dużego samolotu pasażerskiego lub transportowego. Dlaczego więc nastąpiło całkowite zawalenie się obiektu? Powodem tego są dynamiczne konsekwencje długotrwałego nagrzewania stalowych słupów do bardzo wysokiej temperatury. Ogrzewanie spowodowało, w wyniku pełzania, wyboczenie słupów szkieletu stalowego wzdłuż obwodu konstrukcji, która przekazywała pionowe obciążenie na grunt.
57 Z udziałem naszych reprezentantów Justyna Piotrowska
W przeddzień XIII Kongresu Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego w Berlinie odbyło się posiedzenie zarządu ERMCO oraz Sesja Reprezentantów ERMCO. Do obu ww. gremiów zostali wprowadzeni nasi przedstawiciele.
58 Kreda pisząca - interesujący dodatek mineralny do betonu wibroprasowanego Witold Brylicki
W produkcji betonu wibroprasowanego mogą być stosowane dodatki mineralne O właściwościach hydrauliczno-pucolanowych, pucolanowych oraz częściowo aktywnych w matrycy cementowej wypełniaczy. Kształtują one wiele pozytywnych cech świeżego i stwardniałego betonu.
61 Realizować marzenia pie
- Chciałbym doczekać czasu, kiedy nowa linia w Ożarowie osiągnie pełną zdolność produkcyjną. Do tego potrzebny jest wzrost rynku. Wtedy będziemy mogli przebudować linię nr 2 do wydajności 6 tys. ton na dobę. Ogółem moglibyśmy wtedy produkować 15 tys. ton klinkieru na dobę - to moje marzenie - mówi dr Marek Soboń, wiceprezes zarządu Cementowni Ożarów SA.
62 Trzecia odsłona Piotr Piestrzyński
- Z przyjemnością tu przyjeżdżam. ?Otwieranie się" cementowni zmienia punkt widzenia okolicznych mieszkańców. Zauważają, że na terenie zakładu rośnie trawa i że jest zielona. Po takiej wizycie ludzie staja się bardziej ufni, topnieje grono malkontentów. Dobrze, że przychodzą tu także dzieci z okolicznych szkół. Gdy poznają proces produkcji cementu, będą wiedziały, że to nie takie straszne - mówił Wiesław Bąk, starosta częstochowski, który był jednym z gości zorganizowanego już po raz trzeci Dnia Otwartych Drzwi w Cementowni Rudniki.
64 Niekończąca się historia Piotr Piestrzyński
Ponad 500 milionów zł zainwestował już koncern Dyckerhoff w Cementowni Nowiny. We wrześniu zakończył się program inwestycyjny, który Dyckerhoff przyjął kupując zakład od skarbu państwa. - Inwestycje to nigdy niekończąca się historia, bez nich firma przestaje się rozwijać. Tylko w przyszłym roku powinniśmy zainwestować około 60 milionów złotych - mówi Krzysztof Kocik, prezes zarządu Cementowni Nowiny.
65 Przemysł cementowy - przykład zmian pie
Wykład pt. ?Przemysł cementowy jako przykład przemian w branży materiałów budowlanych" był jednym z pierwszych tematów poruszanych podczas czterdziestej siódmej już Konferencji Naukowej ?Krynica 2001".
65 Pierwsze ISO 14001 mdo
Górażdże Cement SA jako pierwsza firma na polskim rynku cementowym otrzymała 7 września certyfikat systemu zarządzania środowiskiem według normy ISO 14001. Przyznanie certyfikatu jest udokumentowanym potwierdzeniem, że produkcja górażdżańskiej cementowni spełnia kryteria zarządzania środowiskiem obowiązujące w Unii Europejskiej.
66 Historyczny kontrakt w Górażdżach mdo
Kontrakty na modernizację linii technologicznej pieca obrotowego nr 1 w Cementowni Górażdże podpisano 6 września br. Planowane koszty modernizacji wyniosą około 123 milionów złotych i będzie to największa inwestycja w historii zakładu.
67 W Ożarowie i Buxton Piotr Piestrzyński
We wrześniu br. specjaliści z Mostostalu Kraków zakończyli budowę nowego młyna cementu Z4 w Cementowni Ożarów. Natomiast w październiku firma rozpocznie produkcję ponad 6 tysięcy ton konstrukcji stalowej dla Cementowni Buxton w Anglii. - Jak widać, dla dobrej jakości nie ma granic - mówią przedstawiciele krakowskiej spółki.
68 Poezja i Praca Adam Karbowski
69 Ludzka wymiana pie
Zawsze tu przyjeżdżam z przyjemnością, te spotkania przypominają mi młode lata - mówił prof. Wiesław Kurdowski podczas Spotkania Kadry Przemysłu Cementowego i Wapienniczego, które 26 września już po raz drugi odbyło się w Cedzynie k. Kielc.
70 Budowa pełną parą Piotr Piestrzyński
Nowa linia wypalania klinkieru o wydajności 4500 ton na dobę zostanie oddana do użytku w Cementowni Kujawy w listopadzie przyszłego roku. - Obecnie trwa budowa silosu homogenizacyjnego mączki surowcowej - powiedział Dariusz Rejowski, dyrektor Cementowni II Lafarge Cement Polska Kujawy.
70 Sąsiedzkie spotkanie w Bańskiej Bystrzycy Janusz Poleszak
We wszystkich naszych krajach, za wyjątkiem Węgier, nastąpił spadek zapotrzebowania na cement, może to mieć wpływ na rozwój przemysłu w najbliższym czasie - o tym i szeregu innych sprawach mówili przedstawiciele stowarzyszeń cementowych z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier, którzy we wrześniu spotkali się w Bańskiej Bystrzycy.
Polecamy: