Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 1(0)/2002

Wydanie 1(0)/2002

Rozmowa z Romanem Kempe, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
4 Cele dalekosiężne Jan Deja, Adam Karbowski
Rozmowa z Romanem Kempe, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce.
6 Obraz branży dr inż. Zdzisław Kohutek
Statystycznie 60-procentowy udział betonu w budowie wszelkich obiektów - w stosunku do innych rodzajów budulca - współcześnie zapewnia mu rangę podstawowego materiału budowlanego. Według danych przemysłu cementowego (SPCiW), aż 25÷28% cementu wyprodukowanego w Polsce zagospodarowuje sektor betonu towarowego. Wynika stąd, iż w kraju produkuje się łącznie ok. 10-11 mln m3 mieszanki betonowej, z przeznaczeniem dla monolitycznych konstrukcji budowlanych.
9 Rynek warszawski Andrzej Werkowski
Warszawa znajduje się w samym sercu kraju i w niewielkiej odległości od geometrycznego centrum Europy. Piastująca od ponad czterystu lat godność stolicy Polski jest dziś największym miastem kraju. Tu mieszczą się siedziby najwyższych władz państwowych, organizacji politycznych, zawodowych, społecznych i religijnych oraz przedstawicielstwa większości inwestorów zagranicznych. Warszawa to także centrum biznesu i przemysłu oraz jeden z najważniejszych ośrodków naukowych i kulturalnych kraju.
16 Beton towarowy w budowie obiektów wysokich dr hab. inż. Michał A. Glinicki, mgr inż. Kazimierz Ładyżyński
W ostatniej dekadzie zbudowano w Warszawie wiele budynków biurowych o wysokim standardzie. Wśród nowych biurowców są m.in. budynki wysokie o konstrukcji stalowej z trzonem żelbetowym, np. Warsaw Trade Tower (popularnie zwany wieżowcem Daewoo, o wysokości 184 m) i budynki wysokie o całej konstrukcji żelbetowej, jak obiekt Warszawskiego Centrum Finansowego (WCF).
18 Rynek w Łódzkiem Ewa Gibas, Piotr Spyrka
Województwo Łódzkie zajmuje obszar 18,2 tys. km2 i liczy 2,7 mln mieszkańców (odpowiednio - 9. i 6. miejsce w kraju), a gęstość zaludnienia na 1 km2 wynosi 146 (4. miejsce). W miastach mieszka 65% ludności (5. lokata w kraju).
20 Rozwój konstrukcji z betonów nowej generacji prof. Andrzej Ajdukiewicz
Nieczęsto zdajemy sobie sprawę, że masa betonu produkowana w przeliczeniu na każdego mieszkańca naszego globu wynosi rocznie blisko 2000 kg i tym samym zużycie to ustępuje jedynie zużyciu wody (wg. CEMBUREAU, 1995). Produkcja betonu jest silnie zróżnicowana w poszczególnych krajach i dotąd znacznie wyższa w krajach rozwiniętych niż ubogich. O ile jednak w tych pierwszych jest to zużycie stabilizujące się, o tyle w krajach rozwijających się stale narasta.
24 Czy warto inwestować na Górnym Śląsku? Maciej Marciniak
Być może za kilka lat Śląsk rozkwitnie gospodarczo, a nazwę regionu będzie wymawiać się jednym tchem obok innych wielkich europejskich. Niestety, może być i tak, że wkrótce Śląsk będzie kojarzony z horrendalnym bezrobociem, nędzą i niszczejącymi budynkami. Z perspektywy początku 2002 roku pierwsza możliwość wydaje się bardziej prawdopodobna.
28 Reologia w transporcie betonu towarowego prof. Janusz Szwabowski
Określenie "beton towarowy" oznacza, że mamy do czynienia z produktem o charakterze towaru, który zgodnie z wymaganiami klienta jest wytwarzany i dostarczany przez producenta z wytwórni betonu na plac budowy. Oczywiste jest, że muszą być przy tym spełnione wymagania technologii betonu.
31 Rynek Dolnego Śląska i Opolszczyzny Jacek Sanecki
Produkcja budowlano-montażowa w regionie Dolnego Śląska i na Opolszczyźnie w ostatnich latach osiągnęła udział 10% w skali kraju. W obydwu województwach wielkie nadzieje na rozwój rynku budowlanego wiąże się z perspektywą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku.
35 Nowoczesne metody nieniszczącej kontroli wytrzymałości dojrzewającego betonu dr inż. Andrzej Moczko
Jedną z charakterystycznych cech współczesnego polskiego budownictwa jest niewątpliwie stale rosnące zainteresowanie konstrukcjami betonowymi, wznoszonymi w technologiach monolitycznych. Dynamiczny rozwój tego sektora obserwuje się w szczególności w dwóch obszarach. W dziedzinie systemów deskowań oraz technologii betonu towarowego.
38 Poznański potencjał Witold Kozłowski
Utworzone w wyniku reformy administracyjnej nowe województwo wielkopolskie jest w skali kraju dużym ośrodkiem regionalnym. Jego powierzchnia wynosi 29.826 km2, co daje drugie miejsce w Polsce. Liczy ono ponad 3350 tys. mieszkańców, lokując się odpowiednio na trzecim miejscu w kraju.
40 Beton towarowy w budownictwie mostowym prof Wojciech Radomski
Budowle mostowe z betonu stanowią obecnie w Polsce około 70% wszystkich mostowych obiektów drogowych i około 60% wszystkich kolejowych ? beton jest zatem materiałem wyraźnie dominującym w krajowym mostownictwie.
44 Rynek betonu towarowego na Ziemi Lubuskiej Waldemar Sibiński
Województwo lubuskie leży w zachodniej Polsce, wzdłuż granicy z Niemcami. Liczy 13.984 km2, mieszka w nim 1.020 tys. obywateli.
46 Rynek budowlany w Szczecinie Waldemar Sibiński
Województwo zachodniopomorskie od 1999 roku jest jedną z 16 jednostek administracyjnych kraju. Ten piąty co do wielkości region Polski o powierzchni 22,9 tys. km2 położony jest w jego północno-zachodniej części, z zaludnieniem 1730 tys. osób. Graniczy od zachodu z Niemcami, od wschodu z województwem pomorskim, na południu - z województwami: wielkopolskim i lubuskim, natomiast poprzez Morze Bałtyckie - z Danią i Szwecją. To sprzyjające położenie, przy dogodnych warunkach gospodarczych, może wpłynąć na dynamiczny rozwój województwa, zapewniając mu znakomitą przyszłość i perspektywy.
48 Zastosowanie dodatków mineralnych w produkcji betonu towarowego prof. Jan Małolepszy
Analizując historię wytwarzania materiałów budowlanych, można stwierdzić, że już w starożytności człowiek stosował dodatki mineralne do zapraw i betonów.
51 Rynek betonu towarowego na Pomorzu dr inż. Zdzisław Kohutek
Województwo pomorskie zajmuje powierzchnię ok. 18 tys. km2, co stanowi ok. 6% powierzchni Polski. Zamieszkuje je 2,2 mln mieszkańców, z czego zdecydowana większość przypada na skupiska miejskie, w tym na samą aglomeracją Trójmiasta blisko 1 mln.
53 Kujawsko-pomorski rynek betonu towarowego Jacek Falkowski
Województwo kujawsko-pomorskie, liczące 17.970 km2, to region zamieszkany przez 2,1 miliona mieszkańców, co umiejscawia go na dziesiątej pozycji w kraju. Najważniejszymi ośrodkami rozwojowymi regionu pozostają niewątpliwie miasta: Bydgoszcz oraz Toruń. Administracyjną stolicą województwa jest Bydgoszcz z blisko 400.000 mieszkańcami. Drugi ważny ośrodek regionu - Toruń zamieszkany jest przez ponad 200.000 obywateli.
54 Partner na beton Adam Karbowski
Poza typowymi dla nas zadaniami chętnie podejmujemy wyzwania, doradzamy i projektujemy nietypowe receptury. Jesteśmy przekonani, że to właśnie jest naszą niepodważalną siłą na polskim rynku - mówi Teresa Bonaszewska, technolog Unicon Beton w Polsce, w rozmowie z Adamem Karbowskim.
56 Trwałóść konstrukcji a jakość betonu prof. Lech Czarnecki
59 Beton towarowy w województwie podlaskim Henryk Żuk
Województwo podlaskie zajmujące obszar 20.180 km2 i zamieszkane przez 1224 tys. obywateli jest regionem typowo rolniczym (42,7% mieszkańców to ludność wiejska). Struktura przemysłu województwa zdominowana jest przez przetwórstwo i produkcją artykułów spożywczych, przemysł mleczarski, mięsny, owocowo-warzywny, piwowarski, spirytusowy i młynarski.
61 Betonu towarowy w okręgu rzeszowsko-lubelskim Jacek Pięta
Okręg południowo-wschodni obejmuje województwo podkarpackie i województwo lubelskie, podobne do siebie pod względem wskaźników makroekonomicznych. Oba charakteryzują się niskim zaludnieniem, niskim poziomem urbanizacji i industrializacji.
63 O potrzebie uwzględnienia warunków transportu w projektowaniu składu betonów towarowych prof. Jacek Śliwiński
Pojęcie betonu towarowego jest pojęciem bardzo pojemnym. Według ENV 206-1 [1] jest nim beton dostarczony w postaci mieszanki betonowej przez osobą lub jednostką nie będącą równocześnie jej użytkownikiem, czyli stosującym ją wykonawcą obiektu.
65 Region Świętokrzyski Zbigniew Nowak
Województwo Świętokrzyskie, z liczbą mieszkańców 1322,9 tys., zajmuje powierzchnię 11.672 km2, tj. 3,7% obszaru kraju. Należy zatem, obok opolskiego, do najmniejszych województw w Polsce. Jest jednak "potęgą" w budownictwie i przemyśle materiałów budowlanych.
67 Architektura ekspresjonistycznej ekstremy prof. Dariusz Kozłowski
"Wiem już teraz, że sztuka nie jest prawdą. Sztuka jest kłamstwem, które nam pozwala zbliżyć się do prawdy, przynajmniej do tej prawdy, która jest dla nas rozpoznawalna" (Picasso) - to stwierdzenie jest aktualne. Nie bardzo wiadomo, co jest ową prawdą ? kłamstwo zyskało nową barwę: Wspaniałego Kłamstwa Sztuki.
71 Beton towarowy w Małopolsce dr inż. Zdzisław Kohutek
Kraków - dawna siedziba polskich królów dynastii Piastów i Jagiellonów. Tamtemu okresowi miasto zawdzięcza układ urbanistyczny dzisiejszej Starówki, z unikalnymi, gotyckimi i renesansowymi zabytkami budownictwa.
76 Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność pik
Spółka Polski Cement organizuje wspólnie z SPCiW konferencję pt. "DNI BETONU" Tradycja i nowoczesność?. Pragniemy, aby DNI BETONU stały się platformą dyskusji Świata nauki i praktyków, aby nowe osiągnięcia badawcze były coraz częściej stosowane w praktyce przemysłowej.
Polecamy: