Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(0)/2003

Wydanie 2(0)/2003

W maju 2002 roku, w prawie pięcioletniej już wtedy historii kwartalnika „Polski Cement”, miało miejsce szczególne wydarzenie. Otóż właśnie wtedy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego, udało się przygotować numer specjalny kwartalnika, numer, który w całości został poświęcony sytuacji betonu towarowego w Polsce. Odbierając jeszcze dziś sygnały, w których nasi Czytelnicy, budowlańcy, powołują się na informacje tam zawarte, mamy chyba powody, aby uważać pomysł za trafiony. Już wtedy zapowiadaliśmy, że w przyszłości będziemy starali się prezentować również inne problemy, inne sektory budownictwa betonowego w formie specjalnych wydań kwartalnika.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
W maju 2002 roku, w prawie pięcioletniej już wtedy historii kwartalnika „Polski Cement”, miało miejsce szczególne wydarzenie. Otóż właśnie wtedy, we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Betonu Towarowego, udało się przygotować numer specjalny kwartalnika, numer, który w całości został poświęcony sytuacji betonu towarowego w Polsce. Odbierając jeszcze dziś sygnały, w których nasi Czytelnicy, budowlańcy, powołują się na informacje tam zawarte, mamy chyba powody, aby uważać pomysł za trafiony. Już wtedy zapowiadaliśmy, że w przyszłości będziemy starali się prezentować również inne problemy, inne sektory budownictwa betonowego w formie specjalnych wydań kwartalnika.
4 Możliwości i ograniczenia prof. Lech Czarnecki
Domieszki w rozwoju technologii betonu spełniały i spełniają, a można przewidywać, że również będą spełniać trudną do przecenienia rolę. Normowa definicja „materiał dodawany podczas wykonywania mieszanki betonowej, w ilości nie większej niż 5% masy cementu w betonie, w celu zmodyfikowania właściwości mieszanki betonowej i/lub stwardniałego betonu” nie oddaje całego bogactwa możliwości technologicznych. Nie ma drugiego takiego składnika kompozytu betonowego, którego tak mały dodatek powodowałby tak wielkie skutki. Domieszki stosowane w ilości poniżej 5% masy cementu, tzn. poniżej 1% masy betonu, mogą powodować np. dwukrotny wzrost wytrzymałości betonu na ściskanie
7 Ponad pięć tysięcy lat historii prof. Maria Fiertak
Zwiększoną odporność napowietrzonego betonu na działanie mrozu odkryto przypadkowo. Zauważono, że cement zmielony z łojem wołowym, dodawanym w celu ułatwienia mielenia, daje beton bardziej trwały w porównaniu z betonem bez tej domieszki. Różnego rodzaju domieszki i dodatki poprawiające właściwości materiałów budowlanych używane są już od ponad pięciu tysięcy lat.
10 Chryso – bogate doświadczenia w produkcji domieszek
CHRYSO® SAS światowy lider wśród producentów domieszek do betonu, cementu i gipsu, który obecny jest w Polsce od 1997 roku, postanowił 1 czerwca 2000 roku założyć swą fi lię w Polsce pod nazwą CHRYSO POLSKA Sp. z o.o. Od początku istnienia polska filia wdraża za pośrednictwem swoich doradców techniczno-handlowych produkty, które przyczyniają się do zrewolucjonizowania przemysłu budowlanego w dziedzinie betonu towarowego i prefabrykacji.
12 Zasady działania domieszek dr inż. Paweł Łukowski
Trudno dziś wyobrazić sobie nowoczesną budowlę z betonu, wzniesiona bez użycia modyfikatorów. stosowanie betonu bez udziału odpowiednich domieszek staje się praktycznie niemożliwe. Dzięki nim można obecnie wykonywać betony o bardzo niskich wartościach wskaźnika w/c 0,24-0,32 i wysokich wytrzymałościach 80-140 MPa. W wielu krajach z zastosowaniem modyfikatorów chemicznych wykonuje się dziś ponad 80% betonu. Jak działają domieszki?
16 Ha-Be Polska stawia na superplastyfikatory nowej generacji Ha-Be Polska Sp. z o.o.
Ha-Be, założona w 1970 roku, przedstawia się jako „prawdziwa firma średniej wielkości” – niezwiązana z żadnym koncernem, przejrzysta organizacyjnie i godna zaufania.
18 Jak dobrać domieszki do betonu? prof. Janusz Szwabowski
Domieszki są bardzo użytecznymi technologicznie środkami modyfikacji właściwości betonu, ale ich właściwy dobór, efektywne stosowanie oraz możliwe z nich korzyści uwarunkowane są wieloma czynnikami.
21 Domieszki nowej generacji CHRYSO
Domieszki są oparte na bardzo zróżnicowanej gamie cząsteczek, a ich działanie zostało zoptymalizowane pod względem kosztów i eksploatacji. Poprawa jest wynikiem zastosowania technologii syntezy oraz lepszych technik opracowywania receptur. Niniejszy artykuł przedstawia wyczerpujący przegląd domieszek, które można znaleźć obecnie na rynku, a także ich podstawowy sposób wzajemnego oddziaływania z cementem oraz wszelkie skutki wtórne (korzystne lub niepożądane, w zależności od okoliczności).
26 Tendencje rozwojowe Wojciech Świerczyński
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny rozwój polskiego rynku domieszek do betonu. Pozytywne tendencje wynikają z wielu niezależnych czynników i utrzymają się na stabilnym poziomie do 2004 roku. Wszystko wskazuje, że w kolejnych latach rozwój ten nabierze jeszcze większego tempa.
29 Ogólne zasady projektowania betonów wysokowartościowych prof. Jacek Śliwiński
By projektować skład betonów wysokowartościowych, konieczna jest znajomość nowych, może nieco bardziej skomplikowanych doświadczalnych zależności między jakościowym i ilościowym składem materiału a jego właściwościami na etapie mieszanki i betonu stwardniałego.
32 Sprawdzone w różnych warunkach Remei Polska Sp. z o.o.
Firma REMEI należy do czołowych europejskich dostawców szeroko pojętej chemii budowlanej oraz barwników do betonu wraz z systemami dozującymi. Na polskim rynku, jako REMEI Polska Sp. z o.o., działa od 1996 roku i notuje duży wzrost zainteresowania oferowanymi produktami.
34 Prognozy rozwoju i próby oszacowania rynku domieszek w prefabrykacji prof. Grzegorz Chrabczyński
W produkcji prefabrykatów z betonu szczególną rolę odgrywają domieszki chemiczne przyczyniające się do zapewnienia wymaganych – wynikających z przyjętych rozwiązań technologicznych – cech mieszanki betonowej i betonu, szczególnie w początkowym okresie rozwoju jego struktury.
38 ISOLA – z uznaniem i zaufaniem RMC Polska Sp. z o.o.
Wszystko wskazuje na to, że przyszłość budownictwa oparta będzie głównie na kompozytach betonowych modyfikowanych domieszkami. Dlatego pod koniec 2002 roku grupa RMC Polska stała się właścicielem spółki ISOLA Chemia Budowlana Polska. Na co dzień domieszki chemiczne ISOLA stosowane są w produkcji betonu towarowego w wielu wytwórniach na terenie Polski, produkcji betonu posadzkowego, hydrotechnicznego oraz tego przeznaczonego na budowle komunikacyjne.
40 Wyroby wibroprasowane: produkcja, domieszki chemiczne dr inż. Witold Brylicki
Mimo nasycenia się rynku oraz stagnacji w budownictwie w latach 1999-2000, a następnie recesji trwającej od 2001 roku do dzisiaj, które spowodowały spadek produkcji wyrobów wibroprasowanych o 30%, Polska zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem wielkości ich produkcji. Jak wykazuje wieloletnie doświadczenie praktyczne, stosowanie domieszek chemicznych w technologii produkcji wyrobów wibroprasowanych jest jednym z najważniejszych sposobów ingerencji technologicznej, a zalety domieszek w kształtowaniu cech świeżego i stwardniałego betonu są wręcz nieocenione.
46 Warunki trwałego upłynnienia mieszanki betonowej prof. Józef Jasiczak
Analizując prace teoretyczne i doświadczalne z zakresu dozowania domieszek chemicznych na tle przemysłowej produkcji betonu towarowego można stwierdzić, iż praktyka budowlana wprowadza wiele ograniczeń, które z kolei nie występują w warunkach laboratoryjnych. W artykule przedstawiono naukowe i praktyczne podejście do zagadnień terminów dozowania domieszek chemicznych decydujących w konsekwencji o trwałości upłynnienia mieszanek betonowych.
50 Domieszki w zabezpieczeniach i systemach napraw Paweł Szymański, Tricosal Polska Sp. z o.o.
Podczas napraw konstrukcji z betonu stosuje się często zaprawy i betony modyfikowane polimerami. Dodatek polimerów w postaci dyspersji wodnych znacznie poprawia niektóre właściwości zapraw cementowych i betonów.
54 Normalizacja w zakresie domieszek do betonu, zaprawy i zaczynu mgr inż. Hanna Jóźwiak, doc. Edward Kon
57 Kolor ożywia! Arnold Tomala, Krzysztof Kaczan
Wpływ barwnika jako środka służącego kształtowaniu środowiska betonu zwiększył się w ostatnim czasie znacznie. Można co prawda usłyszeć opinie, iż beton – sam w sobie szary – po zabarwieniu nabiera cech sztuczności, należy jednakże zastanowić się, jak monotonny byłby obraz naszych i tak architektonicznie nie najlepiej ukształtowanych miast i wsi, gdyby z uporem lansować np. tylko szare dachówki?
60 Domieszki do betonów – produkt polski war-REMEDIUM
62 O właściwej pielęgnacji Przemysław Gemel
By chronić beton przed nadmiernym i zbyt szybkim osuszaniem, przegrzaniem i przechłodzeniem oraz szokami termicznymi, trzeba go pielęgnować. Niewłaściwa pielęgnacja lub jej brak może prowadzić do bardzo dużych strat w zakresie jakości betonu.
65 Szczerość betonu dr arch. Romuald Loegler
Beton nie należy do materiałów jednorodnych jak drewno, kamień, stal czy szkło. Jest hybrydą, jest rezultatem zmieszania żwiru, cementu, stali i wody! Produkt wyrafinowany. I jak się okazuje, prześcignął w swej „szczerości” wiele innych materiałów. I niezależnie od tego, czy sam, jako materiał wykończeniowy występuje w budowlach, czy stanowi materiał kotwiący i wspierający inne materiały, występuje niemalże w każdej budowli.
68 Ważna mikrokrzemionka oprac. Tomasz Klimala
Korzyści z dodania mikrokrzemionki do betonów i zapraw sa bezdyskusyjne. Mikrokrzemionka wpływa na wzrost wytrzymałości, wzrost odporności na działanie środków chemicznych, powoduje poprawę wodoszczelności i wzrost mrozoodporności.
70 Podstawowe rodzaje domieszek – działanie i zastosowanie
Polecamy: