Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(24)/2003

Wydanie 4(24)/2003

Coraz dziwniej wygląda nasz sytuacja klimatyczna - w tym roku jeszcze w kwietniu zmagaliśmy się ze śniegiem, by po kilku miesiącach, w końcówce października, przeżywać atak następnej zim


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Coraz dziwniej wygląda nasz sytuacja klimatyczna - w tym roku jeszcze w kwietniu zmagaliśmy się ze śniegiem, by po kilku miesiącach, w końcówce października, przeżywać atak następnej zimy. To nie jest dobry znak dla naszego budownictwa. Jak mało gdzie, w Polsce, budownictwo charakteryzuje się bardzo dużą sezonowością - w zimie produkcja budowlano-montażowa praktycznie zamiera. Znaczna część naszego sektora budowlanego oparta jest na aktywności przysłowiowego Kowalskiego (około 43% cementu w Polsce to cement workowany - jesteśmy w tej klasyfikacji rekordzistami Europy), a Kowalski, co zrozumiałe, unika budowania w zimie.Miejmy nadzieję, że zima tylko straszy, gdyż jej frontalny atak byłby kolejnym czynnikiem, który nie pozwalałby na choćby umiarkowany optymizm w ocenie najbliższej przyszłości naszego budownictwa.Od kilku miesięcy próbujemy wręcz ?zaklinać" koniunkturę budowlaną - po pewnych oznakach ożywienia w czerwcu, zostaliśmy sprowadzeni na ziemię niezbyt optymistycznymi wynikami lipca i sierpnia. Pani Elżbieta Syrda z ASM widzi podstawy jedynie do ?bardzo, bardzo umiarkowanego optymizmu" w ocenie najbliższej przyszłości polskiego budownictwa. Szczegółowa analiza danych przedstawianych przez GUS pozwala doszukiwać się pewnych pozytywów jedynie w tym, że w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2003 roku produkcja przedsiębiorstw przygotowujących tereny pod budowę wzrosła ponad dwukrotnie (w stosunku do takiego samego okresu roku 2002).Uparcie wierzymy jednak w poprawę koniunktury, przełom w budowie dróg, infrastruktury oraz budownictwie mieszkaniowym (patrz prognoza Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową).Jestem przekonany, że bieżący numer kwartalnika ?Budownictwo, Technologie, Architektura", to pokaźna porcja interesujących dla naszych Czytelników tekstów, danych oraz zdjęć. Z pewnością usatysfakcjonowani będą miłośnicy architektury. W dużym bloku poświęconym architekturze znajdziecie Państwo m.in. ciekawy tekst o przeszłości, dniu dzisiejszym i perspektywach architektoniczno-urbanistycznych Warszawy, a także relacje z zakończenia kolejnych edycji konkursów ?Polski Cement w Architekturze" oraz ?Architektura Betonowa". W tym pierwszym, już po raz siódmy, nagrodziliśmy autorów pięknych i znaczących obiektów, w których beton (obok oczywistych funkcji konstrukcyjnych) pełni rolę materiału decydującego o architektonicznym i artystycznym wyrazie budowli.?Architektura Betonowa" to konkurs dla adeptów architektury, w którym nagradzamy autorów prac dyplomowych twórczo wykorzystujących beton.Bardzo ciekawie rozwija się na łamach naszego kwartalnika dyskusja nad ogólnym hasłem ?dlaczego beton ma przyszłość?". Po bardzo ciekawym tekście profesora Lecha Czarneckiego (patrz numer 3/2003) dzisiaj prezentujemy równie interesujący głos profesora Wojciecha Radomskiego o szansach betonu w mostownictwie - gorąco polecam.W naszym stałym (to już kilka lat) dziale prezentującym sylwetki przedstawicieli świata nauki, dzisiaj profesor Jacek Śliwiński, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Z pewnością zainteresują Państwa opinie naszego gościa na temat pracy naukowej, dydaktyki, technologii betonu a także na wiele innych tematów. W aktualnościach (obok wielu innych informacji) dzisiaj dominuje relacja z otwarcia nowej linii produkcji klinkieru w Cementowni Kujawy. Ta supernowoczesna linia wypalania klinkieru metodą suchą, to dzisiaj światowy poziom, całkowicie zmieniający dotychczasowe oblicze cementowni.Mając nadzieję, że każdy z naszych Czytelników znajdzie w kwartalniku BTA coś interesującego dla siebie, zapraszam do lektury.
4 Wychodzimy z impasu Elżbieta J. Syrda
Bieżąca sytuacja wskazuje wyraźnie, że zaczynamy wychodzić z gospodarczego impasu. W lipcu umocniły się obserwowane już wcześniej korzytne tendencje w ważniejszych obszarach gospodarki, przy nadal niskiej inflacji. Szczególnie pozytywne sygnały płyną z przemysłu, gdzie obserwowany jest wzrost produkcji i nakładów inwestycyjnych.
6 Perspektywy polskiego budownictwa po przystąpieniu do Unii Europejskiej Jacek Fundowicz, Krzysztof Łapiński
Polskie budownictwo, po okresie bardzo dobrej koniunktury w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, znajduje się obecnie w fazie kryzysu. Niekorzystna sytuacja sektora dotyka także branże pokrewne, jak chociażby produkcję materiałów budowlanych.
8 Z perspektywy dziesięciolecia pie
- Decyzja właścicieli firmy, by inwestować nie tylko w sprzedaż, ale także w produkcję, była jedną z najważniejszych w historii 10-letniego rozwoju MC-Bauchemie w Polsce - uważa Tadeusz Wasąg, kierownik Krajowego Biura Handlowego MC-Bauchemie.
10 VII edycja konkursu "Polski Cement w Architekturze" Piotr Piestrzyński
- Beton sprawdził się zarówno jako beton architektoniczny, jak i konstrukcyjny. Dzięki niemu udało się stworzyć budynek o bardzo wysokim standardzie - mówił odbierając I Nagrodę w VII edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze" Stefan Kuryłowicz, absolutny bohater uroczystego wręczenia nagród podczas walnego zjazdu Stowarzyszenia Architektów Polskich, który 24 października br. rozpoczął się przy ul. Foksal w Warszawie. Stefan Kuryłowicz został także laureatem tegorocznej, prestiżowej Nagrody Honorowej SARP oraz zdobył jedną z dwóch równorzędnych nagród za Budynek Roku.
14 Konkurs "Architektura Betonowa 2003" Piotr Piestrzyński
Agnieszka Kossowska z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Paweł Kochanek z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej zdobyli główne nagrody w IV edycji ogólnopolskiego konkursu ?Architektura Betonowa" - Akademicka Nagroda za Najlepszą Pracę Dyplomową Roku - projekt architektoniczny z użyciem technologii betonu. Rozdanie nagród i wyróżnień w konkursie odbyło się 27 października br. w Krakowie
16 Widzę szansę dla stolicy Paweł Pięciak
- W Warszawie rodzą się miejsca, które niosą wartość. Częściej w urbanistyce niż w architekturze! Mam na myśli domykanie placów miejskich - Teatralnego, Krasińskich, Trzech Krzyży - które z chaotycznych rozgonów zmieniły się w całościowe skomponowane wnętrza. Przywraca sie do życia tereny cieszące się złą sławą, takie jak Powiśle. Biblioteka Uniwerystecka wysłała sygnał, że i ten kawałek miasta da się zmienić - mówi architekt Andrzej Kiciński w rozmowie z Pawłem Pięciakiem.
19 Bryła monumentalna sab
W numerze 1/2003 (21) kwartalnika ?Budownictwo, Technologie, Architektura" przedstawiliśmy laureatów VI edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze". Laureatem nagrody specjalnej ufundowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego zostało Studio Architektoniczne Sp. z o.o. za budynek K Sądu Okręgowego w Krakowie. W uzasadnieniu jury doceniło ?udane zastosowanie form przestrzennych, u podstaw których leżą wyczuwalne, strukturalne właściwości betonu".
20 OMYA - światowy lider Adam Karbowski
- OMYA to międzynarodowy koncern, który reprezentuje 80 spółek zatrudniających ponad 8 tysięcy pracowników. Pracują oni w przedstawicielstwach naszej firmy na całym świecie. Koncern jest największym producentem węglanowych materiałów zmikronizowanych - mówi Peter Nowak, prezes firmy OMYA, w rozmowie z Adamem Karbowskim.
22 Czy beton ma przyszlość w mostownictwie? Wojciech Radomski
?Inwazja" betonu w rejony jeszcze przed mniej więcej dekadą ?zastrzeżone" dla stali wynika z przesłanek technicznych i ekonomicznych - rozwój technologii betonu pozwolił na otrzymywanie tworzywa konstrukcyjnego o bardzo wysokich cechach wytrzymałościowych i jednocześnie o wysokiej trwałości, tworzywa nie wymagającego tak kosztownych zabezpieczeń antykorozyjnych, jak stal - pisze prof. Wojciech Radomski.
28 Remont odcinka Autostrady A4 - uwagi technologiczne Krzystof Smukalski
Pod koniec 2003 roku lub na początku 2004 roku zakończy się remont pierwszej części autostrady A4 na odcinku Wądroże Wielkie - Bielany Wrocławskie. Chcę przedstawić Czytelnikom BTA kilka wybranych problemów technologicznych, jakie pojawiły się w trakcie opracowania recepty laboratoryjnej na beton nawierzchniowy B40 oraz w początkowej fazie wykonywania robót. Oceniając niektóre wymagania Specyfikacji Technicznych można postawić pytanie, które zadał pan Stefan Rolla oceniając kiedyś wybrane zapisy Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych - ?Czy przewidujemy większe obciążenia na naszych drogach niż w Niemczech?" - zastanawia się Krzysztof Smukalski główny technolog z firmy Heilit+Woerner Budowlana, wykonawcy remontu autostrady A4.
31 "Dywanik" o grubości 18 cm Piotr Piestrzyński
Trzysta metrów gminnej drogi o nawierzchni betonowej powstało we wsi Huta koło Chełma. - Przydałoby się jeszcze 800 metrów, ale na więcej nie starczyło pieniędzy - mówi Henryk Łatka, sołtys wsi.
32 Beton w parku Piotr Piestrzyński
Droga betonowa o długości 1300 metrów i szerokości 4 metrów powstała w sierpniu br. w Głogowcu w gminie Nowosolna k. Łodzi. Do wykonania podbudowy drogi i nawierzchni użyto betonu popiołowego na bazie popiołu z Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi. Beton nawierzchniowy wykonała firma RMC Polska. Warto dodać, że nowa droga powstała na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich i biegnie nią szlak rowerowy.
34 Projekt zmian w przepisach dotyczących betonu w inżynierii komunikacyjnej Małgorzata Faleńska
Przedstawione w referacie zmiany w przepisach dotyczą tylko ochrony materiałowo-strukturalnej konstrukcji betonowych. Zmiany te zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń i badań prowadzonych w laboratoriach firm wykonawczych i jednostkach naukowo-badawczych, z uwzględnieniem wymagań nowej normy PN-EN 206-1.
37 Outsourcing bocznic kolejowych - dlaczego warto z niego korzystać Izabela Siennicka
Rozmowa z Tadeuszem Węgrzyniakiem, dyrektorem eksploatacji bocznic CEMET SA.
38 Wodożądność kruszyw i cementu, a wytrzymałosć projektowana betonu Zbigniew Kołacz
Przy projektowaniu mieszanek betonowych spełniających określone specyfikacją założenia wytrzymałości i konsystencji oraz innych cech technicznych niezwykle istotne jest posiadanie niezbędnej wiedzy dotyczącej wododążności zastosowanej mieszanki kruszowej. Wszystko po to, by w trakcie wykonywania zarobów próbnych korektę ilości wody lub domieszek chemicznych ograniczyć do minimum. Takiemu celowi służy przeprowadzona seria badań nad wododążnością kruszyw stosowanych do do produkcji mieszanek betonowych.
41 Czy odkształcenia świeżo wykonanego jastrychu cementowego można traktować jako usterki gwarancyjne? Hans-Uwe Walter
Posadzki betonowe są również problemem w naszym budownictwie. Jak problem jakości jastrychów cementowych rozwiązany jest u naszych zachodnich sąsiadów? Redakcja BTA postanowiła zaprezentować opinie specjalisty w dziedzinie jastrychów - pana Hansa-Uwe Waltera, które opublikowało niemieckie czasopismo "Estrichtechnik".
44 Zmiany na lepsze sab
Polskie przedsiębirstwa działające w strukturach Grupy HeidelbergCement skupiły się pod jedną marką: GRUPA GÓRAŻDŻE. W jej skład wchodzą: GÓRAŻDŻE CEMENT, GÓRAŻDŻE KRUSZYWA, GÓRAŻDŻE BETON. Celem tej zmiany jest stworzenie struktury, która będzie się kojarzyć klientom i partnerom z jedną, silną grupą.
46 Od początku na serio i z zaangażowaniem Jan Deja, Zbigniew Pilch
- Uważam, że zawód nauczyciela akademickiego ma sporo wspólnego z zawodem aktora. Przecież wykład lub prowadzenie innych form zajęć to pewnego rodzaju występ. Wyzwaniem dla dydaktyka jest także uwzględnienie poziomu przygotowania audytorium i odpowiednie dostosowanie sposobu przekazywania wiedzy. Dydaktyka sprawia mi dużo przyjemności i dobrze się w niej czuję - mówi prof. Jacek Śliwiński z Politechniki Krakowskiej, który zajmuje się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętym materiałoznawstwem budowlanym. Zainteresowania te dotyczą głównie teorii, technologii i aplikacji nowoczesnych tworzyw cementowych, szczególnie zaś betonów nowej generacji, fibrobetonów oraz betonów modyfikowanych polimerami. Z prof. Jackiem Śliwińskim rozmawiają Jan Deja i Zbigniew Piach
49 Konstrukcje z betonu sprężonego - nadbudowa żelbetu Andrzej Ajdukiewicz
Wielkie realizacje i projekty nowych obiektów, podobnie jak prezentacje wyników intensywnych badań w różnych światowych ośrodkach wskazują na nieprzerwany i wielokierunkowy rozwój konstrukcji betonowych. W rozwoju tym inwencja projektantów jest wspierana przez możliwości zastosowania nowych materiałów i nowych metod wznoszenia, a dążenia są ukierunkowane nie tylko na efektywne technicznie i ekonomicznie konstrukcje, ale w równym stopniu na trwałość tych konstrukcji. Szczególne miejsce w tych osiągnięciach zajmują konstrukcje sprężone.
52 Mocna pozycja w Łodzi sab
Dyckerhoff Beton Polska jest podzielony na kilka okręgów. Tym razem przedstawiamy okręg położony w centralnej części kraju. Najważniejszym ośrodkiem jest Łódź, poza nim produkcję i sprzedaż betonu towarowego Dyckerhoff prowadzi w Koninie, Częstochowie, Radomsku, Wieluniu i Radomiu.
54 Ruszyły Złote Tarasy Adam Karbowski
W bezpośrednim sąsiedztwie Dworca Centralnego w Warszawie (pomiędzy dworcem a ulicą Złotą) powstaje jeden z największych wielofunkcyjnych kompleksów biurowo-handlowo-hotelowo-rozrywkowych. Inwestycja jest obecnie największą realizowaną w Polsce i jedną z największych w Europie.
56 Układanie nawierzchni drogowej z elementów wibroprasowanych (1) Witold Brylicki
Układanie drobnowymiarowych elementów betonowych tworzących nawierzchnię drogową pozornie wygląda na pracę nieskomplikowaną, którą może wykonać każdy. Jednakże w praktyce okazuje się, że nie jest to zadanie łatwe. Prace te wymagają odpowiedniej interdyscyplinarnej wiedzy, dużego doświadczenia i wysokich kwalifikacji, a także niezbędnego sprzętu specjalistycznego, np. niwelatorów, układarek czy zagęszczarek wibracyjnych.
60 Twoja firma w Europie Grzegorz Łój
Pod takim hasłem odbyło się w Podlesicach k. Kroczyc w dniach 10-11 października 2003 r. walne zebranie i XVIII Sympozjum Szkoleniowe Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej, którego podstawowym celem było zapoznanie uczestników z wyzwaniami, jakie czekają na producentów kostki brukowej po akcesji Polski do Unii Europejskiej.
60 Budownictwo Podziemne 2003 karb
Konferencja Naukowo-Techniczna na temat ?Budownictwo Podziemne 2003" odbyła się w dniach 18-20 września 2003 r. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konferencje zorganizowała Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki (AGH, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii) we współpracy z kilkoma innymi instytucjami i organizacjami. - Już niedługo problemy cywilizacyjne trzeba będzie rozwiązywać w przestrzeni podziemnej - powiedział prof. Andrzej Wichur, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
62 Zarządzanie środowiskowe red
Zakłady Magnezytowe Ropczyce SA wdrożyły i stosują system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001. Został on zintegrowany z systemem zarządzania jakością ISO 9001, który funkcjonuje w spółce od 1997 roku
64 Nowe oblicze Kujaw Piotr Piestrzyński, Jarosław Rybus
Lafarge Cement Polska uroczyście uruchomiła 12 września br. najważniejszą ze swoich dotychczas zrealizowanych inwestycji. Jest to nowa linia technologiczna wypału klinkieru metodą suchą w Cementowni Kujawy w Bielawach (województwo kujawsko-pomorskie). Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Cementownia Kujawy jest dziś najnowocześniejszym tego typu zakładem w Europie. Linia, której rozruch rozpoczął się na początku roku, pracuje teraz pełną parą.
66 "Nalot" na Rudniki karb
20 września br. Cementownia Rudniki zorganizowała Dzień Otwartych Drzwi. Teren zakładu ?oddano" okolicznym mieszkańcom, zaproszonym gościom i rodzinom pracowników, aby mogli z bliska zapoznać się z technologią produkcji cementu i warunkami pracy w cementowni. Oglądaniu zakładu przez trzy i pół tysiąca osób towarzyszył bogaty program artystyczno-rozrywkowy, wzbogacony smakiem gorących szaszłyków, bigosu, grochówki... i piwa.
67 Pod jego pieczą finanse Piotr Piestrzyński
68 Co się dzieje w kraju sab
68 10 lat Braas w Polsce karb
Braas Polska, największy producent dachówek cementowych i akcesoriów dachowych, obchodzi w tym roku dziesiątą rocznicę działalności na naszym rynku. Firma uruchomiła w Polsce dwie fabryki i osiągnęła pozycję niekwestionowanego lidera na rynku pokryć dachowych.
68 Dokąd betonowozem? Zdzisław B. Kohutek
Ustawa o transporcie drogowym i przepisy jej towarzyszące uściślają m.in. warunki dopuszczenia ciężarowych pojazdów kołowych do ruchu na drogach publicznych. Aktualne regulacje traktują niemal na równi wszelkiego rodzaju ciężarówki z betonowozami oraz pompami mieszanki betonowej, zainstalowanymi na podwoziu samochodowym - pomimo że są to środki specjalistycznego, wyodrębnionego transportu technologicznego
69 Najwyższy drapacz chmur sab
W październiku br. zakończono budowę najwyższego budynku świata. Jest nim Taipei Financial Center, wzniesiony w stolicy Tajwanu. Przyjęła się już potoczna nazwa - Tajpej 101, która wywodzi się od liczby kondygnacji wysokościowca. Jest on najwyższy pod trzema względami: ma najwyżej umieszczony szczyt budynku (w tym przypadku wierzchołek iglicy), najwyżej położony dach (449 m) i najwyżej umieszczona użytkowana kondygnacja (439 m).
Polecamy: