Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 3(27)/2004

Wydanie 3(27)/2004

No i już możemy mówić o Polsce i Europie z perspektywy naszego ponaddwumiesięcznego członkostwa w UE. Oczywistym jest, że jakiekolwiek próby oceny sytuacji po akcesji są zdec


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
No i już możemy mówić o Polsce i Europie z perspektywy naszego ponaddwumiesięcznego członkostwa w UE. Oczywistym jest, że jakiekolwiek próby oceny sytuacji po akcesji są zdecydowanie przedwczesne, ale chyba wszyscy komentujemy pierwsze sygnały z niej wynikające. Z ciekawością, ale jeszcze i niezbyt pewnie na granicach wybieramy przejścia ?tylko dla obywateli Unii?, ciesząc się w duchu, że to działa. Z drugiej strony z niepokojem patrzymy na przykład na ceny polskiego mięsa, które nagle stało się atrakcyjne dla naszych zachodnich sąsiadów. Zresztą, po jednej i po drugiej stronie pojawia się wiele obaw - my, co naturalne, boimy się czegoś co nowe i nieznane, ?stara? Europa obawia się naszych przedsiębiorczych i zdolnych pracowników, niepokoi się o swój wysoki i bezpieczny standard życia. Wyniki niedawnych ?eurowyborów? są wyraźnym dowodem potwierdzającym te obawy i wskazującym na ogromne pokłady ksenofobii w całej Europie. Należy tylko mieć nadzieję, że te tendencje nie zdominują nas wszystkich i szybko doświadczymy i docenimy korzyści z mądrego działania w dużej europejskiej rodzinie.W kwietniu na rynku materiałów budowlanych przeżywaliśmy szaleństwo zakupowe przypominające lata największych niedoborów. W wielu przypadkach ogołocono nawet ekspozycje wystaw sklepowych, a czasami sprzedano przysłowiową cegłę, na zrobienie której glina jeszcze spokojnie zalega w kopalnianych pokładach. Dawno już nikt nie widział takich kolejek samochodów czekających na załadunek cementu. Tak jak pisałem przed trzema miesiącami - zaciemnia to bardzo poważnie obraz rynku, ale na szczęście analiza wyników z maja i czerwca wskazuje na pewne oznaki trwałego ożywienia. Optymizmem napawa stosunkowo wysoki poziom wzrostu PKB, wzrost nakładów inwestycyjnych, dobre debiuty giełdowe firm deweloperskich i producentów materiałów budowlanych, a także to, że gospodarka wydaje się być coraz mniej wrażliwa na zawirowania sceny politycznej.Okres ostatnich kilku miesięcy to wiele ciekawych wydarzeń w branży budowlanej i jej otoczeniu. Piszemy dzisiaj o wielu z nich, ale na jedno chciałbym zwrócić szczególną uwagę - dziesiąte, jubileuszowe Targi Autostrada 2004 w Kielcach to wydarzenie, które może być dobrym barometrem koniunktury w drogownictwie. Wszyscy goście zauważyli dużą ilość wystawców, a ludzie z branży podkreślali, że wreszcie jest szansa na szybki postęp w budowie infrastruktury komunikacyjnej.Bez wątpienia, ważnym wydarzeniem drugiej połowy roku będzie kolejna, październikowa Konferencja ?Dni Betonu?. Duża liczba osób już zgłoszonych, wiele bardzo ciekawych propozycji tematycznych w połączeniu z plejadą świetnych fachowców prezentujących je, to bezsprzecznie atuty organizowanej przez nas konferencji. W bieżącym numerze kwartalnika znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące zasad uczestnictwa w tym spotkaniu.Wśród różnorodnych tematów dużo miejsca poświęcamy nowej normie dotyczącej betonu, PN-EN 206-1, a także projektowi krajowych uzupełnień tego dokumentu.Jestem przekonany, że z zainteresowaniem przeczytają Państwo obszerny tekst prof. Andrzeja Ajdukiewicza, traktujący o szansach betonu w kontekście coraz powszechniej lansowanej koncepcji rozwoju naszej cywilizacji w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. To bardzo ważny głos, który utwierdza nas wszystkich w przekonaniu, że podejmowane dzisiaj decyzje inwestycyjne muszą być optymalne także z punktu widzenia ich przyszłych konsekwencji. W naszej galerii osobowości świata nauki tym razem kobieta - prof. Stefania Grzeszczyk z Politechniki Opolskiej. Z pewnością zainteresuje Państwa jej spojrzenie na budownictwo, naukę i świat.W ostatnich miesiącach w oficynie wydawniczej Polski Cement, ale nie tylko, ukazało się kilka bardzo wartościowych pozycji. Zachęcam do przeczytania recenzji na ich temat. Wszystkich tych, którzy czują w sobie żyłkę historyczną, zachęcam do sięgnięcia po ?Historię przemysłu cementowego w Polsce? Leszka Zachuty. To wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym, która, dbając o najdrobniejsze szczegóły, pozwoli zachować dla przyszłych pokoleń prawie 150-letniĄ historię cementu na ziemiach polskich.Dodatkową atrakcją bieżącego numeru kwartalnika jest dołączona płyta CD z pełną i aktualną informacją na temat rynku domieszek chemicznych do betonu.Życząc wielu niezapomnianych wakacyjnych wrażeń, zachęcam do lektury naszego pisma.
4 Historia zebrana i wydana Janusz Poleszak
W kwietniu ukazała się napisana przez Leszka Zachutę, na zamówienie Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, ?Historia przemysłu cementowego w Polsce 1857-2000?. Wydawcą książki jest Polski Cement.Historia przemysłu przedstawiona jest w książce w pięciu rozdziałach, a to: Rozdział I - ?Początki przemysłu cementowego?, omawiający jego historię w okresie od powstania pierwszej cementowni (1857) do I wojny światowej.Rozdział II - ?Przemysł cementowy w II Rzeczypospolitej?, omawiający historię w okresie międzywojennym.Rozdział III - ?Powojenne dziedzictwo?, poświęcony okresowi od zakończenia drugiej wojny światowej do przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Rozdział IV - ?Lata transformacji?, omawia okres od początku lat osiemdziesiątych do roku 2000.Rozdział V - ?Kalendarium zakładów czynnych w roku 2000?, przedstawia kalendaria najważniejszych wydarzeń w historii tych zakładów.Ponadto książka zawiera ...
6 Gospodarka po pierwszym półroczu - widoczne ożywienie Marcin Peterlik
Choć minęło dopiero sześć miesięcy roku 2004, można już stwierdzić, że będzie to rok znacznie lepszy dla polskiej gospodarki niż lata poprzednie. Po dwóch latach powolnego wzrostu, gospodarka weszła w fazę ożywienia, która ma szansę trwać co najmniej kilka lat. Wiele zależeć będzie jednak od prowadzonej polityki gospodarczej i od rzeczywistych skutków wejścia Polski do Unii Europejskiej.Oficjalne dane dotyczące pierwszego kwartału informują o nadspodziewanie wysokiej dynamice wzrostu PKB, która wyniosła 6,9%. Dla przypomnienia, w pierwszym kwartale 2003 roku było to zaledwie 2,3%. Tak dynamicznego wzrostu nie spodziewali się nawet najbardziej optymistyczni analitycy. Dość powiedzieć, że nawet wicepremier Hausner, którego musi przecież cechować urzędowy optymizm, spodziewał się wzrostu na poziomie najwyżej 6,5%.Źródłem wzrostu gospodarczego w pierwszym kwartale był przede wszystkim ...
9 Tradycyjna mądra architektura Magdalena Staniszkis
- Jeżeli wierzymy, że są prawda, dobro i piękno, to w architekturze regionalnej piękno jest wynikiem tego, że ona jest prawdziwa. Wiadomo, komu służy. Nie udaje. Człowiek może się w tym odnaleźć wraz ze wszystkimi współczesnymi potrzebami i to nie znaczy, że ma wrócić do jakiegoś pierwotnego życia sprzed wieków - mówi Magdalena Staniszkis, urbanista i architekt.
12 Dom w krajobrazie redakcja
Wyniki IV edycji Konkursu Architektura Betonowa - Gra brył elementarnych - Dom w krajobrazie ogłosił 21 czerwca br. dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Wacław Seruga. Tematem konkursu był projekt domu jednorodzinnego w sytuacji krajobrazowej, z zastosowaniem betonu jako materiału konstrukcyjnego i elewacyjnego.Organizatorem konkursu był ...
14 Matryce do betonu architektonicznego Jerzy Wójcik Sebastian Osowski
Beton strukturalny (architektoniczny) wkroczył do polskiej architektury. Jeszcze 3-4 lata temu trudno było przekonać inwestora do takiej inwestycji, dziś mamy już trochę atrakcyjnych realizacji i plany na kolejne. Trudno się dziwić podekscytowaniu architektów, którzy otrzymują możliwość wprowadzenia na betonowe elewacje ?trzeciego wymiaru?. Wszystko za sprawą matryc strukturalnych.Pragnienie formowania i kształtowania powierzchni betonu jest tak stare jak sam materiał. Wystarczy spojrzeć na kilka słynnych wrocławskich budynków zaprojektowanych przed wojną przez niemieckich architektów. W Hali Ludowej (M. Berg, 1913 r.) i Hali Targowej (Friedrich Küster, 1908 r.) zobaczymy odciski deskowania, a na Pawilonie Czterech Kopuł (Hans Poelzig, 1913 r.) misternie odciskaną fakturę surowego betonu.Jednak aż do późnych lat 60. ubiegłego wieku beton strukturalny praktycznie nie był stosowany ...
16 Przekazujemy wiedzę o dobrych drogach betonowych Piotr Piestrzyński
- Dziesięć lat temu, podczas pierwszej edycji targów, mało kto słyszał w Polsce o drogach betonowych. Dzisiaj te drogi są budowane i coraz częściej możemy jeździć po nawierzchniach betonowych. To z pewnością nasza zasługa, wiedzy i informacji o nawierzchniach betonowych, które od kilkunastu lat przekazujemy - mówił Andrzej Tekiel, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna. SPCiW było jednym z kilkunastu podmiotów, które otrzymały honorowe statuetki podczas tegorocznych, jubileuszowych targów Autostrada-Polska, przyznane firmom, które nie opuściły ani jednej z 10 edycji tych targów.Tegoroczne targi Autostrada-Polska odbyły się w Kielcach w dniach 12-14 maja. Wzięło w nich udział 621 wystawców, w tym ponad 100 wystawców zagranicznych z 21 krajów....
18 Droga europejska Katarzyna Karaś
Urzędy marszałkowskie rozpoczęły nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego m.in. projektów budowy lokalnej infrastruktury drogowej. W części województw pierwsza runda składania wniosków zakończyła się już w połowie czerwca.Ogłoszony przez urzędy marszałkowskie nabór dotyczy m.in. dofinansowania projektów budowy infrastruktury drogowej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na lata 2004-2006, jednego z siedmiu programów operacyjnych służących realizacji Narodowego Planu Rozwoju.ZPORR określa priorytety i kierunki polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Projekty realizowane w ramach ZPORR współfinansowane są ze środków funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.Ogólnym celem ZPORR jest ...
20 Nasze doświadczenia w Istambule Tomasz Pużak
W dniach 4-7 kwietnia br. w Istambule odbyła się IX Międzynarodowa Konferencja ?Drogi betonowe? organizowana co cztery lata przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Cementu Cembureau wraz ze Światowym Stowarzyszeniem Drogowym PIARC....
21 Kontrola jakości robót beonowych w czasie modernizacji autostrady A2 Konin - Września Andrzej Moczko Marta Moczko
Realizacja polskiego programu budowy autostrad obejmuje zarówno budowę nowych obiektów mostowych, jak i modernizację już istniejących. Dotychczasowe doświadczenia w tym względzie wykazują, że o ile projektowanie nowych konstrukcji nie stwarza większych problemów, to opracowanie projektu robót remontowych, połączonych zwykle z modernizacją istniejących obiektów mostowych, wiąże się zwykle z wieloma trudnościami. Niestety, złą praktyką jest projektowanie remontu niejako ?na wyczucie? i uzależnienie wyboru technologii naprawy oraz zakresu robót od bieżącej sytuacji na budowie. Objawia się to najczęściej całkowitym zaniechaniem, bądź też znacznym ograniczeniem zakresu badań, realizowanych na etapie przedprojektowym i przerzuceniem na wykonawcę obowiązek ...
26 Cienkościenne prefabrykaty z betonów zbrojonych włóknami szklanymi Michał Glinicki
Stosowanie cienkościennych prefabrykatów z betonu w budownictwie nie jest pomysłem nowym, od lat znane są tzw. siatkobetony, a sposoby ich projektowania i stosowania opisano w kilku monografiach, np. prof. K. Grabca czy ostatnio prof. A. Naamana.Najczęściej są to elementy niekonstrukcyjne, które nie przenoszą żadnych obciążeń użytkowych, jedynie swój własny ciężar i ewentualnie obciążenie wiatrem i śniegiem, jak w przypadku pokryć budynków lub elewacji. Wśród elementów nośnych odróżnia się elementy stosowane wewnątrz budynków (np. płyty podłóg podwójnych) oraz takie, których ...
30 Beton towarowy - definicja, specyfikacja, dostawa, kontrola produkcji w świetle normy PN-EN 206-1:2003 Krzysztof Szewczyk
W świetle nowej normy beton towarowy ?jest to beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę nie będącą wykonawcą?.Betonem towarowym jest również:? beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy? beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę.Istotą takiego zdefiniowania betonu jest to, aby wykonawca ...
34 System prefabrykowanych ścianek oporowych Bohdan Aleksandrowicz
Realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych w budownictwie powszechnym towarzyszy często konieczność wykonywania ścian oporowych, które spełniają funkcję umocnień ziemnych, przyczółków, stanowią zabezpieczenie osuwisk i skarp, a także mogą być stosowane do budowy stałych lub tymczasowych nasypów drogowych i wałów przeciwpowodziowych czy tarasów.W odróżnieniu od rozwiązań tradycyjnych (ścian oporowych wykonywanych w konstrukcjach monolitycznych, ścianek larsenowskich i gabionów), ściany oporowe wykonane z lekkich elementów prefabrykowanych nie wymagają podejmowania wielu przedsięwzięć organizacyjno-technicznych charakterystycznych dla bardziej skomplikowanych technologii tradycyjnych.W efekcie wynikowe koszty inwestycyjne podczas realizacji prefabrykowanych ścian oporowych są o 20-50% niższe od budowy konstrukcji tradycyjnych.Do niewątpliwych zalet systemu ścian oporowych należy również zaliczyć ...
38 Beton a rozwój zrównoważony Andrzej Ajdukiewicz
Konfrontacja eksplozji demograficznej w ostatnim stuleciu z równie zdumiewającą eksplozją produkcji betonu w tym okresie - daje pierwszą odpowiedź na pytanie ?czy beton ma przyszłość?. Jeśli - wyrażając pewien optymizm - uważamy, że ludzkość ma przyszłość, to jest to praktycznie tożsame z rozwojem produkcji betonu. Nie ma wszak żadnych przesłanek co do zastąpienia betonu w masowej skali innym materiałem budowlanym, przynajmniej w przewidywalnej przyszłości - pisze prof. Andrzej Ajdukiewicz. To kolejny głos w toczącej się na łamach naszego kwartalnika dyskusji - ?Czy beton ma przyszłość??.
46 Dobry czas dla reologii Stefania Grzeszczyk
- Jest dobry czas dla rozwoju reologii, szczególnie jeśli chodzi o betony samozagęszczalne. Ważne jest zwłaszcza szukanie związków pomiędzy reologią zaczynu a reologią świeżej mieszanki betonowej - mówi prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk, wybitny znawca zagadnień reologii, w rozmowie z Janem Deją i Zbigniewem Pilchem.
48 Kongres ERMCO - Helsinki 2004 Justyna Piotrowska - Łój
Regularnie, co trzy lata, odbywa się Szczyt Europejskiej Organizacji Betonu Towarowego ERMCO. Gospodarzami tegorocznego spotkania, w dniach 16-18 czerwca, byli Finowie, którzy w Helsinkach gościli około 600 uczestników kongresu, w tym siedmioosobową delegację z Polski. Obecnie duża różnorodność i konkurencyjność materiałów konstrukcyjnych wymaga wyboru rozwiązań, które zostaną poparte wymiernymi wartościami nie tylko dla architekta i projektanta konstrukcji, ale przede wszystkim dla inwestora i późniejszych użytkowników obiektu. Dlatego zasadnicza tematyka głoszonych referatów, jak również dyskusji plenarnych i kuluarowych skupiła się wokół myśli przewodniej ...
49 Dyskusja na temat projektu normy PN-B-06265 Zdzisław Kohutek
Tym razem komentarz co do kierunków normalizacji betonu wyraża dr inż. Zdzisław B. Kohutek. W swojej wypowiedzi wyraźnie krytycznie nawiązuje do publikacji mgr inż. Marii Kucnerowicz-Jakubowskiej [6], zamieszczonej wcześniej w zeszycie nr 3 tegorocznej serii miesięcznika ?Inżynieria i Budownictwo?....
53 Normy na kostkę Grzegorz Łój
Zgodnie z wolą środowiska producenckiego Zarząd Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej podjął działania mające na celu przyspieszenie wprowadzenia w Polsce norm europejskich dla drogowych elementów betonowych z betonu wibroprasowanego. Podjęta została ścisła współpraca z Departamentem Budownictwa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i 195. Komitetem Technicznym przy PKN ds. Prefabrykatów z Betonu, czego pierwszym efektem stało się ogłoszenie w czerwcowym wydaniu miesięcznika ?Normalizacja? uznania za polskie normy dwóch z trzech europejskich norm zharmonizowanych określających wymagania i metodykę badań drobnowymiarowych elementów drogowych z betonu wibroprasowanego. ...
54 Układanie nawierzchni drogowych z elementów wibroprasowanych (4) Witold Brylicki
Jak już wspomniano w części (3), prawidłowe rozłożenie obciążeń nawierzchni drogowej wynikających z ruchu kołowego można osiągnąć poprzez odpowiedni sposób ułożenia kostki, czyli wzór jej ułożenia.Ogólne zasady układania betonowej kostki brukowej: ...
60 Autorskie podejście do żelbetu Andrzej Ajdukiewicz
Na wstępie trzeba podkreślić, że jest to książka autorska, czyli czerpiąca tematykę z bogatego dorobku naukowego i doświadczenia inżynierskiego wybitnych rzeczoznawców konstrukcji żelbetowych, zwłaszcza przemysłowych. W zakresie podstaw ogólnych mamy do czynienia z treścią cechującą się oryginalnym podejściem do analizy konstrukcji żelbetowych, wyraźnie odmiennym niż podręczniki dotychczasowe, bazujące przede wszystkim na analizie naprężeń lub nośności granicznej - pisze prof. Andrzej Ajdukiewicz o książce Piotra Noakowskiego i Horsta G. Schäfera pt. ?Sztywnościowa statyka konstrukcji żelbetowych. Konstrukcje żelbetowe obliczane prosto i poprawnie?....
62 Trwałość betonu i jej uwarunkowania Tomasz Pużak
Właściwości składników i ich rola w kształtowaniu trwałości betonu oraz materiałowe możliwości kształtowania wybranych cech użytkowych betonu zostały omówione podczas Sympozjum Naukowo-Technicznego pt. ?Trwałość betonu i jej uwarunkowania technologiczne, materiałowe i środowiskowe?, które 20 kwietnia br. odbyło się w Krakowie.Organizatorami sympozjum byli ...
63 Kompendium wiedzy o badaniach materiałów wiążących Wiesław Kurdowski
- Skrypt stanowi doskonałe kompendium wiedzy na temat badań materiałów wiążących i będzie służył nie tylko studentom Wydziału Ceramicznego i studentom wydziałów budownictwa politechnik, lecz także pracownikom laboratoriów instytutów działających w tym obszarze - pisze prof. Wiesław Kurdowski o skrypcie pt. ?Laboratorium materiałów wiążących? pod redakcją profesor Wiesławy Nocuń-Wczelik.
64 Współspalanie odpadów w cementowniach - korzystne w każdym calu Piotr Piestrzyński
Utylizacja odpadów w piecach obrotowych cementowni wydaje się rozwiązaniem najlepszym z możliwych. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że temperatura panująca w piecu cementowni powoduje całkowitą utylizację, bez tworzenia odpadów spalania. Po drugie, ten sposób utylizacji nie powoduje pogorszenia parametrów emisji gazów z pieca. Po trzecie, energia z odpadów zastąpi energię pozyskiwaną z tradycyjnego paliwa.O utylizacji odpadów była mowa podczas seminarium ?Paliwa alternatywne w przemyśle cementowym - zrównoważony rozwój? zorganizowanego przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna, które 5 maja odbyło się w hotelu InterContinental w Warszawie. ...
65 Polimery w betonie - temat jednoczący Europę
Jedenasty Międzynarodowy Kongres na temat Polimerów w Betonie (International Congress on Polymers in Concrete - ICPIC) odbył się w dniach 2-4 czerwca br. w Berlinie. Po raz pierwszy kongres był współorganizowany przez trzy zaprzyjaźnione ośrodki - Federalny Instytut Techniki Budowlanej (BAM) w Berlinie, Politechnikę Warszawską oraz Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia. Trudno to wydarzenie określić inaczej niż jednym z symbolicznych przejawów jednoczenia się Europy.
66 Pół wieku bliskich związków z praktyką Piotr Piestrzyński
Ogromna rzesza byłych i obecnych pracowników, władze województwa opolskiego, władze samorządowe Opola, przedstawiciele Kościoła, przemysłu cementowego, wapienniczego i gipsowego oraz inni szacowni goście wzięli udział w przypadającej 24 czerwca uroczystości 50-lecia Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych. - To państwo uosabiacie wielkość tego instytutu, państwo o niej stanowicie. Gorąco gratuluję - mówił, zwracając się do pracowników IMMB, prof. Lech Czarnecki, prorektor Politechniki Warszawskiej.Uroczyste obchody pięćdziesięciolecia Instytutu Mineralnych Materiałów Budowlanych odbyły się w gmachu Filharmonii Opolskiej.- Początki IMMB sięgają września 1954 roku ...
67 W rodzinnym gronie pie
Jak wygląda produkcja i sprzedaż cementu, czy polska nauka miała udział w modernizacji przemysłu cementowego, jakie są wielkości emisji, a jakie są relacje cenowe między cementem w Polsce a tym produkowanym w Europie Zachodniej - te wszystkie zagadnienia interesowały przedstawicieli emerytowanej kadry kierowniczej przemysłu cementowego i wapienniczego, którzy 23 kwietnia br. spotkali się w Cedzynie k. Kielc.Do Cedzyny przybyło kilkudziesięciu przedstawicieli emerytowanej kadry kierowniczej przemysłu cementowego i wapienniczego. Dzięki Stowarzyszeniu Producentów Cementu i Wapna ludzie, którzy kiedyś pracowali w ściśle ze sobą współpracujących zakładach, mogli się po raz kolejny spotkać i porozmawiać. Było miejsce na wspomnienia, ale także na informacje o tym, co aktualnie dzieje się w branży cementowej. Na pytania odpowiadali przedstawiciele zarządu SPCiW: Andrzej Tekiel, Andrzej Balcerek i Andrzej Ptak. Zebrani gromkimi brawami podziękowali Januszowi Poleszakowi, emerytowanemu już dyrektorowi Biura SPCiW, który organizował wszystkie poprzednie spotkania byłej kadry kierowniczej.Podczas spotkania odbyła się również premiera książki Leszka Zachuty ?Historia przemysłu cementowego?. - Cieszę się, że moja praca ujrzała światło dzienne, ale to państwo pisali tę książkę - mówił wzruszony Leszek Zachuta, zwracając się do emerytowanych pracowników przemysłu.pie
68 Nie lubi siedzieć za biurkiem Jan Bzdzion
Jan Bzdzion większość swego życia przepracował w cementowni Warta. 35 lat temu zaczynał od działu zaopatrzenia, a obecnie jest głównym specjalistą ds. sprzedaży i marketingu.Jan Bzdzion do przemysłu cementowego trafił ...
68 Górażdże i Braas uhonorowane Diamentami sab pie
26 czerwca 2004 roku na Torach Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu odbyła się Letnia Wielka Gala Business Centre Club. Gala była okazją do wręczenia najlepszym polskim firmom i ich szefom Diamentów 2004 - nagrody w drugim etapie konkursu Lider Polskiego Biznesu. Laureaci konkursu, którzy utrzymają pozycję lidera i nadal osiągają doskonałe wyniki finansowe, otrzymują Diament do swojej Statuetki....
69 ISO 14001 dla Warty Piotr Piestrzyński
- Teraz wszyscy wiedzą, że nasz zakład może nie tylko nie szkodzić środowisku, ale także je oczyszczać - mówiła Zofia Kachlik, prezes Zarządu Kombinatu Cementowo-Wapienniczego WARTA SA, odbierając gratulacje. 17 czerwca WARTA otrzymała certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001.Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła się w ...
Polecamy: