Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 1(29)/2005

Wydanie 1(29)/2005

W iście wiosennej aurze, przygaszeni dramatem azjatyckiego tsunami, weszliśmy w piąty rok nowego tysiąclecia, kończąc równocześnie bardzo ważny rok w naszej najnowszej historii. Naturalnym jest, że prawie wszyscy próbują oceniać tych pierwszych kilka miesięcy obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. A wstępny bilans zdecydowanie wspiera racje zwolenników przystąpienia do Unii ? wzięliśmy ze wspólnej kasy praktycznie dwa razy więcej niż do niej włożyliśmy. Nie można również zapomnieć o innych kwestiach ? już dzisiaj widać, jak zdolni, ambitni i nieźle przygotowani Polacy coraz lepiej zaczynają czuć się na międzynarodowym rynku pracy.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od wydawcy Jan Deja
W iście wiosennej aurze, przygaszeni dramatem azjatyckiego tsunami, weszliśmy w piąty rok nowego tysiąclecia, kończąc równocześnie bardzo ważny rok w naszej najnowszej historii. Naturalnym jest, że prawie wszyscy próbują oceniać tych pierwszych kilka miesięcy obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej. A wstępny bilans zdecydowanie wspiera racje zwolenników przystąpienia do Unii ? wzięliśmy ze wspólnej kasy praktycznie dwa razy więcej niż do niej włożyliśmy. Nie można również zapomnieć o innych kwestiach ? już dzisiaj widać, jak zdolni, ambitni i nieźle przygotowani Polacy coraz lepiej zaczynają czuć się na międzynarodowym rynku pracy.
4 Rok ożywienia czy kryzysu Piotr Piestrzyński
O 2,5-3 procent wzrosło zużycie cementu na rynku krajowym w roku 2004 w stosunku do roku 2003. ? Ten niewielki wzrost spowodowany był przede wszystkim paniką rynkową przed podwyżką podatku VAT na materiały budowlane po 1 maja 2004 roku. W moim odczuciu, mieliśmy kolejny rok kryzysu w polskim budownictwie ? mówi Andrzej Tekiel, prezes Lafarge Polska SA, a jednocześnie przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
5 Jeszcze bez przełożenia na inwestycje Piotr Piestrzyński
Podstawowe pytanie brzmi: jak zacząć oceniać rok 2004? Nasze oczekiwania były większe. Liczyliśmy, że przyrost zużycia cementu na rynku krajowym w minionym roku będzie wyraźny. Dobrze, że jest to pierwszy rok od roku 2001, w którym nie mamy spadku zużycia cementu, ale trudno też mówić o 2004 roku jako o roku wzrostu. Ożywienie gospodarcze, które faktycznie jest, jeszcze nie przełożyło się na inwestycje ? podsumowuje Andrzej Balcerek, szef Grupy Górażdże, a zarazem wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna.
6 Schłodzony optymizm Konrad Sabał
Miniony rok był dla przemysłu cementowego przełomowy z kilku zasadniczych powodów. Nasz optymizm z początku roku dotyczący wielkości sprzedaży musieliśmy niestety ochładzać i korygować w miarę upływu kolejnych miesięcy 2004 roku ? mówi Rüdiger Kuhn, prezes Zarządu RMC Polska.
7 Przed nami dobry 2005 rok Konrad Sabał
? Dzięki ożywieniu gospodarczemu mam nadzieję, że złe lata zostały za nami. Przed nami dobry rok, zakładam wzrost sprzedaży o około 3-4% w stosunku do roku 2004 r. Grupa Ożarów liczy również na większe zyski nie tylko ze względu na wzrost sprzedaży, ale i na wyższe ceny ? mówi Andrzej Ptak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, a jednocześnie wiceprezes Grupy Cement Ożarów SA.
8 ALPOL - silna pozycja na rynku redakcja
W grudniu 2004 roku dziennik Puls Biznesu ogłosił listę laureatów piątej edycji konkursu Gazele Biznesu. Współpracująca z dziennikiem wywiadownia gospodarcza oceniła wyniki zgłoszonych firm z lat 2001-2003, w których kandydaci powinni osiągać stały wzrost obrotów i odnotowywać zyski. Wśród stu najlepszych firm z całego kraju znalazła się ALPOL GPIS Spółka z o.o. ? producent suchych mieszanek budowlanych. Wzrost przychodów firmy w roku 2003 w porównaniu z 2001 wyniósł 264,3%.
10 Gospodarka 2004 - na ścieżce wzrostu Marcin Peterlik
Mimo że nie ma jeszcze w pełni zweryfikowanych danych na temat sytuacji gospodarczej w roku 2004, można pokusić się o pierwsze podsumowanie. Był to rok dobry dla polskiej gospodarki. O takiej ocenie decydują dwa czynniki. Po pierwsze, udało się powrócić na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, a po drugie, faktem stała się nasza akcesja do Unii Europejskiej, do której gospodarka przygotowywała się od wielu lat.
14 Nadzór i kontrola obrotu wyrobami budowlanymi w świetle ustawy o wyrobach budowlanych Marcin Karwowski
Wejście w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy o wyrobach budowlanych1 [?ustawa?], poza opisanymi w numerze poprzednim nowymi zasadami dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stosowania, zmieniło w sposób istotny funkcjonowanie systemu kontroli i nadzoru nad rynkiem tych wyrobów. Zmiana ta wydaje się być podstawowym celem wprowadzenia ustawy w istniej?cym aktualnie kształcie.
16 Cztery z dwudziestu sześciu Piotr Piestrzyński
Organizatorzy konkursu i laureaci I Nagrody (od prawej): Ryszard Jurkowski ? prezes SARP, Andrzej Tekiel ? przewodnicz?cy SPCiW, arch. Stanisław Burmistrz, Marek Ska?kowski ? konstruktor, arch. Stanisław Podkafski, Andrzej Werkowski ? prezes SPBT, Jan Deja ? prezes spółki Polski Cement, Agnieszka Bulanda ? rzecznik SARP
20 Największy na świecie... Piotr Piestrzyński
Niezwykła budowla. Siedzibę holdingu medialnego RMF FM w Nieporazie, gmina Alwernia, tworzy zespół trzynastu żelbetowych kopuł, wzajemnie połączonych żelbetowo-szklanymi korytarzami. Projektanci tego obiektu, nazwanego Parkiem Turystyki i Rozrywki, zdobyli I Nagrodę VIII edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze?. ? Jest to obecnie największy na świecie zespół kopuł wykorzystanych na cele nieprzemysłowe ? tłumaczy Marek Skałkowski, jeden z projektantów obiektu
24 V ogólnopolski konkurs "Architektura betonowa 2004" Dariusz Kozłowski
25 Beton ponad poziomem materii Maria Misiągiewicz
26 Przełom w technologii dachówek cementowych BRAAS
28 Inna twarz architektury Paweł Pięciak
32 Budowaliśmy i będziemy budować Piotr Piestrzyński
34 Zamieszane prawo Andrzej Błaszczykowski
40 Cement jako składnik betonu spełniającego wymagania normy PN-EN 206-1 Giergiczny, Pużak, Sokołowski
46 Więcej niż most Jan Deja, Zbigniew Pilch
50 Przyszłość betonu - znaczące trendy Peter Hewlett
52 "Luboplast" i "Ekonbet" - nowości Lubanty SA Paweł Szymański
54 Osiedle inne niż wszystkie Konrad Sabał
56 Przyszłość w prefabrykacji Piotr Piestrzyński
58 Nowy Grzegórzecki Piotr Lewicki, Kazimierz Łatak
60 Cement Ożarów 2004, IX Jesienne Warsztaty Betonowe Piotr Piestrzyńiski, Tomasz Pużak
61 Finał II edycji Kampanii "Dobry Beton" Andrzej Werkowski
62 Reorganizacja w grupie Adam Karbowski
64 Młodzi badacze w budownictwie Adam Ajdukiewicz
66 Pierwsza runda Katarzyna Karaś
67 Ekologiczne Nowiny Jarosław Rybus
68 Elektronika związała go z cementem, Inwestycje w Małogoszczu i Kujawach Piotr Piestrzyński
69 Chwila relaksu przed startem Piotr Piestrzyński
70 Kompleksowe rozwiązania logistyczne Konrad Sabał
Polecamy: