Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(30)/2005

Wydanie 2(30)/2005

2 kwietnia, godzina 21:37 - odchodzi po ponad 26-letnim pontyfikacie, największy i niekwestionowany autorytet, Papież Polak, Jan Paweł II. On odchodzi, świat zwalnia, a Polska przeżywa kilka wspaniałych dni refleksji, zadumy, pojednania, które pozwalają nam samym z większym optymizmem spojrzeć na siebie. To budujące, że w chwilach Wielkich stać nas na Wielkie zachowania. Należy zgodzić się z bardzo licznymi opiniami, że prawdziwa próba zaczyna się jednak dopiero dzisiaj - próbować żyć, wsłuchując się w Jego naukę.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
2 kwietnia, godzina 21:37 - odchodzi po ponad 26-letnim pontyfikacie, największy i niekwestionowany autorytet, Papież Polak, Jan Paweł II. On odchodzi, świat zwalnia, a Polska przeżywa kilka wspaniałych dni refleksji, zadumy, pojednania, które pozwalają nam samym z większym optymizmem spojrzeć na siebie. To budujące, że w chwilach Wielkich stać nas na Wielkie zachowania. Należy zgodzić się z bardzo licznymi opiniami, że prawdziwa próba zaczyna się jednak dopiero dzisiaj - próbować żyć, wsłuchując się w Jego naukę.
4 Dwanaście lat minęło Piotr Piestrzyński
W ciągu minionej dekady przemysł cementowy w Polsce zyskał atuty, które obecnie stawiają go w rzędzie najnowocześniejszych w Europie. Pomogły w tym pieniądze inwestorów, zabiegi menadżerów i wysiłek załóg pracowników. Do całkowitej satysfakcji z minionych 12 lat - licząc od daty prywatyzacji pierwszej cementowni w Polsce - brakuje jednak pełnego rozwoju rynku. Poniższym tekstem chcemy rozpocząć na naszych łamach dyskusję pod hasłem ?Przemysł cementowy po 12 latach od rozpoczęcia prywatyzacji?. Jak się zmienił, jak zmieniło się otoczenie zakładów cementowych?
6 Nietypowy 2004, a 2005 zamyka kryzys w budownictwie Marcin Peterlik
Ostateczne dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat wzrostu gospodarczego w roku 2004 były nieco gorsze od oczekiwań. Produkt krajowy brutto zwiększył się w całym roku realnie o 5,3 procent, natomiast jego wzrost w czwartym kwartale wyniósł jedynie 3,9 procent. Mimo tego rok 2004 był dobrym rokiem dla polskiej gospodarki. Jednocześnie był to rok bardzo nietypowy. Przewiduje się, że w całym roku 2005 wzrost PKB wyniesie 4,8 procent, a więc będzie o 0,5 punktu mniejszy niż w roku 2004. W roku 2005 skończy się kryzys w budownictwie.
8 Duży może więcej Adam Karbowski
Rozmowa z Gerardem Pietrosiukiem, prezesem POLBET B-COMPLEX
8 Rodzina się powiększa
- Nasz rozwój to nie tylko przekształcenia i rozrost istniejących spółek, ale i wejścia kapitałowe w kolejne podmioty gospodarcze - mówi dyrektor Aleksander Szyszko z Grupy Ożarów, sprawujący nadzór właścicielski nad spółkami grupy, zajmującymi się produkcją.
9 Konsolidacja jest wymogiem czasu Adam Karbowski
Rozmowa z Edwardem Sierakowskim, prezesem FAELBUD SA
10 Kanał Augustowski - przykład trwałości betonu Marek Gawlicki, Marta Kosior-Kazberuk
Kanał Augustowski był miejscem, gdzie po raz pierwszy na tak dużą skalę użyto spoiwa hydraulicznego, uzyskanego w wyniku wypalania sztucznie zestawionych mieszanin surowców ilastych i wapna. ?Cement augustowski? doskonale spełnił swoją rolę. Kanał przetrwał do dziś w niemal niezmienionej formie i pozostaje nadal atrakcyjnym szlakiem wodnym dla żeglugi pasażerskiej i rozwijającego się z każdym rokiem ruchu turystycznego. Upływa właśnie 180 lat od rozpoczęcia budowy kanału i wydaje się, że warto przypomnieć dzieje tej wielkiej dziewiętnastowiecznej inwestycji komunikacyjnej.
14 Kraj kwitnącej architektury Paweł Pięciak
- W Japonii nie restauruje się starych drzwi, bo w tych drzwiach każdy widzi upływ czasu i to jest naturalne, nikomu by nie przyszło do głowy, żeby temu przeszkadzać. Jeżeli budynek chyli się ku upadkowi, to trudno, to jest kres jego życia. W Japonii konserwuje się formę, a nie materiał - mówi architekt Krzysztof Ingarden.
17 Kryteria oceny dachówek Braas
Dachówki cementowe to obecnie jeden z najbardziej popularnych materiałów pokryciowych, stosowanych na dachach spadzistych. Trwałość tego materiału jest niepodważalna, natomiast jakość oraz estetyka wykonania jest sprawą indywidualną, zależną od producenta.
18 Centrum otwarte na rzekę Piotr Piestrzyński
- W tak świadomy sposób i na tak dużej przestrzeni użyliśmy betonu po raz pierwszy. Chcieliśmy pokazać piękno betonu poprzez jego chropowatość czy szorstkość. Beton skontrastowany z kamieniem, szkłem i aluminium nabiera pewnej wartości, zaskakuje i jest siłą tego budynku - mówi arch. Bogdan Kulczyński, którego zespół projektantów zdobył Drugą Nagrodę oraz Nagrodę Specjalną podczas ostatniej edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze?.
20 Przygotowani na więcej Konrad Sabal
Rozmowa z Wojciechem Malusi, prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
22 Szanse i ograniczenia w budownictwie drogowym w 2005 r.
Komentarze:Stefana Bekir Assanowicza, prezesa Zarządu Budimex Dromex SĄKrzysztofa Opałki, Dyrektoraa Dywizji Drogowej Skanska SĄProf. Leszka Rafalskiego, dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i MostówMarka Zamirowskiego, prezesa firmy Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.Marka Rolli, dyrektora Biura Studiów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradDyrektora Dariusza Słotwińskiego - STRABAG POLSKA
25 Kwiatkowski byłby dumny Piotr Piestrzyński
W Stalowej Woli 14 kwietnia oddano do użytku ulicę o nawierzchni betonowej, prowadzącą od ul. Ofiar Katynia do bram Huty Stalowa Wola. Inwestycja była prowadzona przy wsparciu Grupy Ożarów SA. Z tak trwałego rozwiązania na drodze byłby na pewno dumny Eugeniusz Kwiatkowski, twórca Centralnego Okręgu Przemysłowego, który jest patronem ulicy.
26 Projekt autostrady A4 na odcinku Zgorzelec - Krzyżowa Konrad Sabal
Jedną z ważniejszych realizacji, która stoi przed GDDKiA, jest budowa autostrady A4 na odcinku Zgorzelec - Krzyżowa. Odcinek ten ma 51 km długości i w fazie projektowej został podzielony na dwie części: odcinek ?A? Zgorzelec - Wykroty (od km 0+000 do km 22+000) oraz odcinek ?B? Wykroty - Krzyżowa (od km 22+000 do km 51+400). Przedstawione poniżej założenia pochodzą z projektu opracowanego przez konsorcjum firm: PROFIL Sp. z o.o., Transprojekt Warszawa Sp. z o.o., Transprojekt Poznań Sp. z o.o.
28 Metodą "czynową" Piotr Piestrzyński
- Budowa dróg betonowych metodą ?czynową? jak zaraza, ale dobra zaraza, rozpełzła się po gminie. Gdybyśmy chcieli budować we wsi drogi z asfaltu, zrobilibyśmy może 300 metrów, a my mamy już 2,5 km dróg betonowych - tłumaczy radny Kazimierz Kędziora, prekursor budowy dróg betonowych na terenie gminy Żurawica. I nie ma się co dziwić. W XXI wieku, ludzie chcą mieć lepsze drogi i porządne dojazdy do domów.
29 RMC rozbudowuje molo Maria Stachniewicz, Rafał Grajewski
Stare molo w Międzyzdrojach, pochodzące jeszcze z 1906 roku, miało 220 metrów długości. Po kilkudziesięciu latach eksploatacji zamknięto je, a w latach osiemdziesiątych rozebrano. Budowę nowego mola rozpoczęto na początku lat dziewięćdziesiątych. W zeszłym roku rozpoczęły się roboty budowlane przy dalszej rozbudowie.
30 Betonowe nawierzchnie ulic (II) Jerzy Duda
Kontynuując temat dotyczący nawierzchni ulic z betonu cementowego w miastach, rozpoczęty na łamach kwartalnika BTA nr 4/2004, powracam raz jeszcze do okresu II Rzeczypospolitej?
32 Konkurs, most, symbol Jan Biliszczuk
Obszar budownictwa komunikacyjnego jest wielką szansą dla Polski i powinniśmy starać się tę szansę wykorzystać. Mosty oprócz funkcji użytkowej pełnią często także inne równie ważne funkcje związane z kształtowaniem przestrzeni oraz świadomości historycznej lub kulturowej mieszkańców. Często most jest wręcz symbolem miasta lub regionu. Ciekawy projekt obiektu można wyłonić jedynie w wyniku dobrze przeprowadzonego konkursu. Moim zdaniem współpraca inżynierów konstruktorów i architektów jest niezbędna, by osiągnąć cel promocji polskiego mostownictwa w świecie - pisze prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej.
36 Analiza zmienności parametrów skał magmowych regionu krakowskiego i uzyskanych z nich kruszyw dla oceny ich przydatności do produkcji betonu. Marek Rembiś, Anna Smoleńska
Wykształcenie kopaliny oraz proces jej rozdrobnienia w dużym stopniu wpływa na wiele cech kruszywa, co dla różnych skał wykazał J. Bromowicz (2001). Wyraźnie widoczne jest to w przypadku kruszyw łamanych granulowanych, które, wśród różnych zastosowań, powszechnie wykorzystywane są do produkcji betonów.
40 Nie tylko na autostradach pie
System prefabrykacji Consolis umożliwia budowanie przez cały rok, bez przerw, które mogą wywołać niekorzystne warunki atmosferyczne. Gotowy produkt przywożony jest prosto z fabryki, a następnie w krótkim czasie montowany bezpośrednio na budowie. Ma to ogromne znaczenie przy budowie mostów i wiaduktów zlokalizowanych nad drogami, które tylko na krótko zostają wyłączone z ruchu. System Consolis sprawdził się już przy realizacji wielu inwestycji na terenie naszego kraju.
42 System symulacji i monitorowania cech młodego betonu w konstrukcji Rafał Gajewski, Łukasz Szabat
Dynamiczny rozwój rynku budowlanego, na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, stawia przed producentami materiałów budowlanych coraz to nowe wyzwania. Wprowadzenie nowych technologii w budownictwie, skracanie czasu realizacji inwestycji (nawet w warunkach zimowych), coraz większa ilość budowli o wysokim zaawansowaniu technicznym, szczególnie konstrukcji żelbetowych, powoduje wzrost wymagań i oczekiwań w zakresie oferowanych na rynku materiałów budowlanych i usług.
46 Suche mieszanki (I) Artur Łagosz
Podstawowym zadaniem zapraw było i jest łączenie w procesie murowania zasadniczych materiałów budowlanych, jak kamień, cegła, a w bliższej nam rzeczywistości przede wszystkim różnego rodzaju pustaki. Materiały te znalazły także zastosowanie w pokrywaniu ścian i stropów, pełniąc w ten sposób także funkcje dekoracyjne i ochronne lub wręcz specjalne. Jeszcze do niedawna większość zapraw była przygotowywana bezpośrednio na placu budowy. Jednak dzięki przeniesieniu procesu mieszania składników zaprawy do specjalistycznych zakładów możliwe jest uzyskiwanie produktów odpowiedniej jakości oraz o określonych, zdefiniowanych i powtarzalnych właściwościach.
50 GRC - beton z włóknami szklanymi Marek Petri
Skrót GRC (Glass Fiber Reinforcet Concret, czyli beton zbrojony włóknami szklanymi) jest powszechnie używany przez producentów i akceptowany jako nazwa handlowa również w Polsce. Jednak materiał ten, a właściwie grupa materiałów budowlanych, jest stosunkowo mało znany na naszym rynku.
54 Na trwałych podstawach Jan Deja, Zbigniew Pilch
- Najważniejszą częścią mojej działalności są prace nad podstawami teorii żelbetu i doskonaleniem metod obliczeń. Lubię rzeczy trwałe, takie jak beton i matematyka - mówi prof. Michał Knauff z Politechniki Warszawskiej w rozmowie z Janem Deją i Zbigniewem Pilchem.
56 Oryginalnie o mikrokrzemionce Michał A. Glinicki
Użycie pyłów krzemionkowych w technologii betonu wymaga finezji. Całkowicie oryginalne wprowadzenie w tajniki wiedzy o sposobach racjonalnego wykorzystania pyłów krzemionkowych do inżynierskiego kształtowania właściwości betonów zawiera książka Wiesławy Nocuń-Wczelik, profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Publikacja ma charakter podręcznika o nowoczesnym, zwięzłym ujęciu prezentowanej tematyki, przydatnego zwłaszcza dla studentów budownictwa i technologii chemicznej o specjalności materiały budowlane, dla praktykujących technologów betonu, inżynierów projektantów konstrukcji oraz inżynierów opracowujących nowoczesne specyfikacje techniczne na konstrukcje z betonu. Wydawcą książki pt. ?Pył krzemionkowy - właściwości i zastosowanie w betonie? jest Polski Cement Sp. z o.o.
57 O ład i bezpieczeństwo budowania Piotr Piestrzyński
- Skuteczność obowiązujących przepisów może być oceniana dopiero w trakcie ich wdrażania. Nie należy przy tym zapominać, że tym narzędziem posługiwać się będzie człowiek, i to zarówno inspektor nadzoru budowlanego, inwestor, jak i sprzedawca oraz producent wyrobu budowlanego - tak o nowej Ustawie o wyrobach budowlanych mówi Marek Naglewski, od lutego br. główny inspektor nadzoru budowlanego. Na 2005 rok Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaplanował kontrolę ok. 2000 podmiotów. Sprawdzane będą wyroby mające największy wpływ na zapewnienie podstawowych wymagań dla wznoszonych obiektów. W tej grupie materiałów budowlanych jest również cement.
58 Przyczółek CEMBUREAU pie
- W Brukseli działa ponad 2000 organizacji lobbingowych, a CEMBUREAU plasuje się w pierwszej dziesiątce najskuteczniejszych. Jesteśmy na tyle dobrzy, na ile jesteśmy zjednoczeni. Jeśli nie potrafimy wywalczyć jednolitego stanowiska, to przegrywamy - mówił dr Jean-Marie Chandelle, dyrektor wykonawczy Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu CEMBUREAU.
59 PN-EN 206-1:2003 czy PN-88/B-06250, którą normę stosować Krzysztof Szewczyk
Pytanie dosyć przewrotnie postawione w tytule w rzeczywistości dla producentów betonu towarowego jest podstawowym, na które muszą odpowiedzieć. Minął już okrągły rok od czasu opublikowania normy europejskiej na beton, ale w praktyce ciągle mamy do czynienia z klasami B15, B20, B30 etc. i przywoływaniem w zamówieniach czy specyfikacjach starej normy krajowej z 1988 r. I nie chodzi tu tylko o same oznaczenia, lecz także, co jest niezwykle istotne, o ocenę zgodności wyrobu z określonym dokumentem odniesienia. A oceny zgodności w obydwu tych dokumentach różnią się od siebie i to dosyć znacznie."
60 21 nowych liderów Piotr Piestrzyński
- Minął rok i podsumowujemy II edycję kampanii ?Dobry Beton?. Mam zaszczyt ogłosić, że kolejna grupa najlepszych producentów betonu towarowego została uhonorowana prestiżowymi certyfikatami jakości i dołączyła do ekskluzywnego Klubu Liderów Betonu Towarowego, tworząc wraz z laureatami I edycji grono 48 najwyższej klasy wytwórców, których śmiało można nazwać europejskimi - mówił Andrzej Werkowski, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego. 22 lutego br. w Warszawie przedstawiciele 21 wytwórni betonu towarowego z całego kraju otrzymali Certyfikaty Znaku Jakości ?Dobry Beton?.
62 W drugim dziesięcioleciu Grzegorz Łój
- Dziesięciolecie to nie tylko czas podsumowań, ale również okazja do śmiałego spojrzenia w przyszłość - powiedział Andrzej Wojtecki, prezes Zarządu Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej, przekazując życzenia wszystkim członkom stowarzyszenia.
63 SPBKD - wczoraj i dziś Grzegorz Łój
Przemiany ustrojowo-gospodarcze, jakie zaczęły się pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, uwolniły polski rynek budowlany i otworzyły go dla szerokiej ?inicjatywy prywatnej?. W tym właśnie okresie wiele firm rozpoczynało produkcję nowych, nieznanych lub mało jeszcze w Polsce popularnych wyrobów. Tak właśnie było z betonową kostką brukową i innymi betonowymi elementami brukarskimi oraz elementami małej architektury ulic i ogrodów. Kształtujący się rynek dla tych wyrobów oraz stale wzrastający popyt stwarzały doskonałe warunki do rozwoju zakładów produkcyjnych.
64 O dobrej robocie i wspaniałej sprawie Piotr Piestrzyński
Za swoje największe osiągnięcie uważa wyprowadzenie na prostą w połowie lat 90. Cementowni Nowa Huta. Od początku był zaangażowany w budowę, a potem rozruch przemiałowni Ekocem. Od ośmiu lat pełni funkcję prezesa Zarządu Ekocem Sp. z o.o. Leszek Myrdko, gdyż o nim mowa, w wolnych chwilach jest także zapalonym brydżystą.
64 Nagroda za książki red
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że autorzy trzech książek, które w ubiegłym roku zostały wydane przez Wydawnictwo Polski Cement, zostali nagrodzeni w konkursie Ministra Infrastruktury.W tym roku nagrody otrzymali:Antoni Szydło za książkę - ?Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego?Andrzej Ajdukiewicz, Jakub Mames za książkę ?Konstrukcje z betonu sprężonego?Zespół autorów (poniżej) pod kierunkiem Lecha Czarneckiego za książkę - ?Beton według normy PN-EN 206-1 - komentarz? - Lesław Brunarski, Małgorzata Faleńska, Wiesław Frankiewicz, Zbigniew Giergiczny, Maria Kaszyńska, Edward Kon, Krzysztof Szewczyk, Paweł Łukowski, Jan Małolepszy, Janusz Mierzwa, Andrzej Moczko, Zbigniew Kledyński, Andrzej Pogorzelski, Jacek Śliwiński.
65 Przyjazne Nowiny Jarosław Rybus
Cementownia Nowiny, jako pierwsza w koncernie Dyckerhoff, otrzymała tzw. pozwolenie zintegrowane. Kładzie ono szczególny nacisk na ochronę środowiska.
65 Workowe zamiast elektrofiltrów lcp
Wymiana elektrofiltra na filtr workowy rozpoczęła się w listopadzie 2004 roku na linii nr 2 Cementowni Małogoszcz. Montaż filtra i modernizacja wież schładzających zostały zakończone pod koniec lutego br.
66 Kolejny certyfikat dla Odry red
Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001:2004 otrzymała 11 lutego br. Cementownia Odra SA. Prezes firmy Zdzisław Łukowicz odebrał dokument z rąk Georga Carstensa, prezesa NIS-ZERT Polska.
66 Beton w infrastrukturze wsi i miast Tomasz Pużak
Sympozjum Naukowo-Techniczne pt. ?Beton w infrastrukturze wsi i miast? odbyło się 10 marca br. w Poznaniu. Głównym celem sympozjum było przedstawienie możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w budownictwie wiejskim, zapoznanie uczestników z aktualną sytuacją w zakresie normalizacji betonu wibroprasowanego oraz zaprezentowanie najnowszych doświadczeń w budownictwie specjalistycznym.
68 Superlekkie pisanki z… betonu Małgorzata Dąbrowska
Na Kiermaszu Wielkanocnym, który odbył się w Niedzielę Palmową na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach Grupa Górażdże zorganizowała happening ?Betonowe pisanki-giganty?. Atrakcją imprezy były trzy dwumetrowe pisanki wykonane z PORIMENTU? - nowego gatunku superlekkiego betonu.
69 Spotkanie z klientami karb
Redakcja kwartalnika ?Budownictwo, Technologie, Architektura? została zaproszona do wzięcia udziału w uroczystym spotkaniu, które każdego roku dla swoich klientów organizuje ZPB Kaczmarek. W tym roku spotkanie odbyło się 3 marca w Wolsztynie, w uroczym hotelu Pałac Wolsztyn. Podczas uroczystości organizatorzy wręczyli czterem firmom statuetki ?Złotego Partnera? za rok 2004, a cztery kolejne firmy uhonorowano wyróżnieniami za wzorową współpracę.
69 Laboratorium w Remei Mariusz Buczek
Powstałe w Opolu Laboratorium Betonu Remei Polska jest w pełni wyposażonym laboratorium badawczym, wykonującym kompleksowe badania w zakresie nowo wprowadzonych norm europejskich, m.in.: wytrzymałość na zginanie i rozciąganie przy rozłupywaniu, ścieralność (badanie na szerokiej tarczy ściernej), mrozoodporność, ocena kształtu i wymiarów, nasiąkliwość dla wyrobów galanterii betonowej, a także służy szerokim doradztwem technologicznym w tym zakresie.
70 Twórca "krakowskiej szkoły" budownictwa betonowego Janusz Mierzwa
22 listopada 2004 roku w wieku 97 lat zmarł profesor Bronisław Kopyciński, rektor Politechniki Krakowskiej w trzech kadencjach (od 1956 do 1965), wcześniej prorektor i dziekan Wydziału Budownictwa, wieloletni dyrektor Instytutu Budownictwa, a po zmianie nazwy Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych.
Polecamy: