Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 3(0)/2005

Wydanie 3(0)/2005

Jakże jeszcze niedawno chodniki, place naszych miast, straszyły mieszkańców i gości krzywymi, połamanymi, skorodowanymi płytami chodnikowymi. Płytki betonowe produkowane najczęściej w prymitywnych formach bateryjnych, z betonu niskiej klasy, układane następnie z pominięciem elementarnych zasad sztuki brukarskiej, w warunkach naszego klimatu, stawały się postrachem pieszego.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Jakże jeszcze niedawno chodniki, place naszych miast, straszyły mieszkańców i gości krzywymi, połamanymi, skorodowanymi płytami chodnikowymi. Płytki betonowe produkowane najczęściej w prymitywnych formach bateryjnych, z betonu niskiej klasy, układane następnie z pominięciem elementarnych zasad sztuki brukarskiej, w warunkach naszego klimatu, stawały się postrachem pieszego.
4 Rola betonowej kostki brukowej w nowoczesnym kształtowaniu krajobrazu
Tradycyjne spojrzenie przypisuje beton monolityczny przede wszystkim potężnemu, ciężkiemu budownictwu inżynieryjnemu i przemysłowemu, pozbawionemu subtelności w zetknięciu z wrażliwym krajobrazem. Natomiast to samo tradycjonalistyczne spojrzenie przypisuje drobnowymiarowe elementy betonowe przedsięwzięciom raczej prymitywnym, doraźnym, zastępczym („Ersatz”) i kiczowatym. Wszystkie te opinie są z dzisiejszej perspektywy architekta, urbanisty i architekta krajobrazu całkowicie błędne. Wcześniej wymienione wady nie są bowiem zależne od materiału i technologii, ale od projektanta i jego możliwości stworzonych przez inwestora, wreszcie od dopilnowania przez urząd i nadzory.
10 Prezentacje – Grupa CRH
14 Ewolucja architektury krajobrazu prof. Aleksander Böhm
Ponad sto lat temu, 4 stycznia 1899 roku, przy rogu Broadwayu i 26. ulicy w Nowym Jorku, w pracowni architektonicznej S. Parsona i G. F. Pentecosta odbyło się zebranie jedenastu założycieli "Original Fellows" . jak się sami nazwali, Amerykańskiego Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu (ASLA). W kilka miesięcy później na prośbę Uniwersytetu Harvarda jeden z członków utworzonego stowarzyszenia, F. L. Olmsted Jr., opracował program nowego kierunku studiów o nazwie architektura krajobrazu. Jego otwarcie nastąpiło w roku 1900.
18 Betonowa kostka brukowa – kicz czy oryginalność? dr Sabina Kuc
Wciąż powiększający się asortyment wyrobów betonowych, różnorodnych pod względem wielkości i kształtu, faktury oraz koloru, pozwala na projektowanie i wykonawstwo olbrzymiej gamy powierzchni, a nawet elementów przestrzennych małej architektury.
24 Beton niezwykły materiał
26 Europejski system oceny wyrobów budowlanych Andrzej Wiśniewski, Grzegorz Łój
Bezpieczeństwo, jakość i trwałość wznoszonych obiektów budowlanych zależą w znacznej mierze od właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów użytych do ich wznoszenia. Na podstawie tego oczywistego faktu w Unii Europejskiej stworzony został system oceny wyrobów budowlanych, przyjęty we wszystkich krajach Wspólnoty.
30 Prezentacje – Bruk-Bet
32 Nowe standardy produkcji i oceny betonowej kostki brukowej Grzegorz Łój
Bardzo często mówiąc potocznie "kostka brukowa" mamy na myśli ogromna grupę betonowych elementów brukarskich. Podobne założenia poczynili twórcy nowych zharmonizowanych norm europejskich dla drobnowymiarowych elementów betonowych przeznaczonych do budowy nawierzchni.
36 Prezentacje – ZPB Kaczmarek
38 Zadanie dla specjalistów dr inż. Witold Brylicki
Układanie drobnowymiarowych elementów betonowych tworzących nawierzchnię drogową pozornie wygląda na pracę nieskomplikowaną, którą może wykonać każdy. Jednakże w praktyce okazuje się, że nie jest to zadanie łatwe. Prace te wymagają odpowiedniej interdyscyplinarnej wiedzy, dużego doświadczenia i wysokich kwalifikacji, a także niezbędnego sprzętu specjalistycznego, np. niwelatorów, układarek czy zagęszczarek wibracyjnych.
45 Wykwity na betonie
Powstawanie wykwitów na betonie jest zjawiskiem niemającym praktycznie znaczenia dla jego trwałości, jednak powoduje przeważnie znaczne pogorszenie wyglądu, przede wszystkim elewacji budynków. Szczególnie w przypadku kolorowych tynków cementowych stanowi poważny problem. Ze względów estetycznych poszukuje się metod zmniejszających występowanie tego zjawiska. Także kostka brukowa, bardzo często kolorowa, stanowi ten rodzaj wyrobu, w przypadku którego występowanie wykwitów jest szczególnie niepożadane.
48 Prezentacje – Libet
50 Betonowe kostki brukowe – blaski i cienie dr inż. Jerzy Duda
Przeglądając najnowsze katalogi wyrobów firm zajmujących się produkcją betonowych kostek brukowych oraz przykłady zastosowań tego materiału w różnych miejscach miast można dojść do wniosku, że oto zostało znalezione idealne rozwiązanie utwardzania nawierzchni komunikacyjnych, na które od dawna czekali zarówno drogowcy, jak i mieszkańcy.
54 Prezentacje – Poz-Bruk
56 Kto i za co odpowiada? mec. Jakub Radłowski
W zwiàzku z rozwijajàcym si´ rynkiem kostki brukowej, a tak˝e wzrostem ÊwiadomoÊci konsumenckiej i oczekiwaƒ klientów w zakresie jakoÊci nabywanego towaru, powstajà niejednokrotnie wàtpliwoÊci co do tego, za co i w jakim zakresie odpowiedzialny jest producent.
60 Prezentacje – Semmelrock
Firma Semmelrock Stein+Design należąca do koncernu Wienerberger jest jednym z wiodących producentów systemów kostek brukowych i produktów drogowych w Polsce i Europie Wschodniej.
62 Rynek kostki brukowej mgr Marcin Peterlik, dr Bohdan Wyżnikiewicz
Ocena tendencji na rynku kostki brukowej jest o tyle utrudniona, że nie istnieją w zasadzie pełne i spójne dane dotyczące tego wyrobu. Wielkość rynku można natomiast próbować oszacować pośrednio . na podstawie danych na temat sprzeda.y cementu przeznaczonego do produkcji kostki brukowej. W grupie wyrobów z betonu wibroprasowanego największy udział ma właśnie kostka brukowa . około 60 procent. Wymienione elementy dla budownictwa drogowego to około 15 procent produkcji, a elementy dla budownictwa powszechnego około 25 procent produkcji.
65 Prezentacje – Stowarzyszenie Producentów Betonowej Kostki Drogowej
Wydawałoby się, że dekada w działalności takiej organizacji jak Stowarzyszenie to niewiele, ale przecież sam rynek kostki brukowej w Polsce jest stosunkowo młody. Jego kształtowanie rozpoczęło się razem z okresem przemian polityczno-gospodarczych na początku lat 90. ubiegłego wieku.
68 Wielkie czasy małej kostki Piotr Piestrzyƒski
Eksperci związani z szeroko pojętym budownictwem co do jednego są zgodni: w perspektywie kilkudziesięciu lat nie ma i nie będzie lepszego, tańszego i bardziej różnorodnego materiału do przykrycia nawierzchni jak kostka brukowa. Te atuty sprawiają, że mimo swoich niepozornych rozmiarów kostka brukowa przeżywa czasy wielkiego triumfu. Można ją spotkać zarówno przed pałacami i najważniejszymi urzędami państwowymi, jak i w wiejskich obejściach. Mickiewiczowskie marzenie trafienia pod strzechy spełniło się w przypadku kostki.
Polecamy: