Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 3(31)/2005

Wydanie 3(31)/2005

Wreszcie mamy wyczekiwany początek letniej kanikuły, a w zasięgu ręki gorącą jesień wyborczą. Politycy nie żałują sobie razów, zbyt często karmiąc przy tym swoich wyborców populistyczną papką. Zdecydowanie za rzadko dyskutuje się o realnych pomysłach na gospodarkę, mądrą walkę z bezrobociem i ubóstwem. Zresztą, cała Europa ma problemy z trudem wychodząc ?z kaca? po przegranych referendach we Francji i Holandii, których wyniki ewidentnie dowodzą, że pokłady obaw przed nowym a także zwykłego partykularyzmu są wciąż ogromne i muszą być brane pod uwagę przez rządzących. Problemy z unijnym budżetem, ?omijanie? nas w kontaktach pomiędzy naszymi silnymi sąsiadami europejskimi to fakty, które nie napawają optymizmem.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Wreszcie mamy wyczekiwany początek letniej kanikuły, a w zasięgu ręki gorącą jesień wyborczą. Politycy nie żałują sobie razów, zbyt często karmiąc przy tym swoich wyborców populistyczną papką. Zdecydowanie za rzadko dyskutuje się o realnych pomysłach na gospodarkę, mądrą walkę z bezrobociem i ubóstwem. Zresztą, cała Europa ma problemy z trudem wychodząc ?z kaca? po przegranych referendach we Francji i Holandii, których wyniki ewidentnie dowodzą, że pokłady obaw przed nowym a także zwykłego partykularyzmu są wciąż ogromne i muszą być brane pod uwagę przez rządzących. Problemy z unijnym budżetem, ?omijanie? nas w kontaktach pomiędzy naszymi silnymi sąsiadami europejskimi to fakty, które nie napawają optymizmem.
4 Czekamy Piotr Piestrzyński
Sprawa alokacji CO2, ochrona produktu, współpraca międzynarodowa, integracja branży cementowej, paliwa alternatywne oraz promocja betonu jako produktu końcowego branży cementowej - to zagadnienia, które zdominują pracę Stowarzyszenia Producentów Cementu w ciągu najbliższych dwóch lat. - Niestety, po sześciu miesiącach 2005 roku zużycie cementu jest na poziomie minus 15% w stosunku do roku ubiegłego. To bardzo negatywny sygnał związany z niską aktywnością budownictwa - mówi Andrzej Balcerek, prezes Stowarzyszenia Producentów Cementu. Rozmawia z nim Piotr Piestrzyński.
5 O rozwoju branży i odpadach pie
O rozwoju branży cementowej w Polsce oraz o gospodarce odpadami dyskutowali uczestnicy walnego zjazdu Stowarzyszenia Producentów Cementu i Wapna, który 23 maja odbył się w Krakowie. Był to ostatni zjazd SPCiW, gdyż delegaci zdecydowali o zmianie nazwy na Stowarzyszenie Producentów Cementu. Wybrali także nowe władze stowarzyszenia.
6 Polska gospodarka po pierwszym kwartale 2005 Marcin Peterlik
Opublikowane na przełomie maja i czerwca przez Główny Urząd Statystyczny dane na temat wyników polskiej gospodarki w pierwszym kwartale zaskoczyły nawet najbardziej pesymistycznych analityków. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto, który jest najlepszym pojedynczym miernikiem sytuacji gospodarczej, wyniosło jedynie 2,1 procent, podczas gdy wcześniejsze szacunki wskazywały na możliwość wzrostu na poziomie 3-4 procent.
8 Budownictwo mieszkaniowe w systemie Consolis cp
System Consolis to sprawdzona w Europie i na świecie technologia, łącząca w sobie zalety żelbetu i strunobetonu jako materiału konstrukcyjego oraz prefabrykatu jako technologii wznoszenia. Consolis wykonuje między innymi budynki mieszkalne w układzie konstrukcyjnym z prefabrykowanych ścian nośnych.
10 Komentarze
KomentarzeRyszarda Matkowskiego, prezesa zarządu J.W. Construction Holding SAWojciecha Gerbera - dyrektora regionu Centrum Warbud SADr Bohdana Wyżnikiewicza, Instytut Badań nad Gospodarką RynkowąPiotra Biskupa, prezesa Zarządu Consolis Polska Sp. z o.o.Artura Pietraszewskiego, prezesa firmy Grupa Effektiv
12 Napoleon i... beton Zdzisław Kohutek
W tym roku przypada 200-lecie najcenniejszego w historii zwycięstwa Napoleona I Bonaparte w słynnej ?bitwie trzech cesarzy?, jak określili ją potomni. Otworzyło ono dalszą drogę jego kampanii na Wschód. Czy można dopatrzyć się związku między wydarzeniem tamtej epoki a realiami dzisiejszego betonu towarowego?
15 Nie powiedzieliśmy ostatniego słowa Konrad Sabal
Rozmowa z Wojciechem Gątkiewiczem, prezesem LAFARGE DACHY Sp. z o.o.
16 Potencjał drzemiący w architekturze poprzemysłowej Paweł Pięciak
- Może fakt, że na co dzień obcuję z kratownicą, betonem, kominem, stalą, zardzewiałą blachą, powoduje, że nie przeraża mnie to, co wywodzi się z przemysłu. Jest w nas coś z podejścia ?przemysłowego?. Odpowiadamy na to, w co wierzymy, a wierzymy we współczesną architekturę, architekturę w biednych czasach - mówi arch. Przemo Łukasik. Rozmawia z nim Paweł Pięciak
20 Beton w projektowaniu ogrodów Katarzyna Hodor
W sztuce ogrodowej przełomem okazało się wynalezienie cementu portlandzkiego, później żelbetu oraz stosowanie go w odlewach betonowych. Od XIX wieku znajdujemy wiele interesujących przykładów zastosowania betonu w projektach urządzeń wodnych kształtujących przestrzenie ogrodowe i parkowe.
24 Ponad tysiąc osób obejrzało pokaz budowy drogi betonowej Piotr Piestrzyński
Frekwencja jak na dobrym koncercie, kapryśna aura, wiele rozwianych mitów i odpowiedzi na szereg ważnych pytań towarzyszyły ?Pokazowi budowy drogi betonowej?, który w dniach 11-12 maja 2005 roku odbył się w Kielcach. 30-metrowy odcinek drogi betonowej powstał na ?poligonie? Targów Kielce podczas XI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego ?Autostrada-Polska?. Pokaz budowy drogi przygotowany przez Stowarzyszenie Producentów Cementu i Polski Cement został nagrodzony Wyróżnieniem Specjalnym Targów Kielce.
28 Betonowe nawierzchnie ulic (III) Jerzy Duda
Kolejny nowatorski pomysł wykorzystania betonu cementowego do budowy nawierzchni lub ich fragmentów, w szczególności nawierzchni chodników, dotyczył osób niepełnosprawnych i ułatwień w ich poruszaniu się w przestrzeni ulicy. Przewodnią ideą tego pomysłu było wykonanie płyt betonowych, których powierzchnia ?wyposażona? została w system znaków ułatwiających poruszanie się osób niewidomych lub słabowidzących z laską.
30 Grupa na autostradzie Jacek Kaźmierczak, Adam Karbowski
W poprzednich numerach kwartalnika pokazaliśmy jak funkcjonuje część Grupy Ożarów odpowiedzialna za produkcję betonu, prefabrykatów, kostki brukowej i elementów małej architektury. Dziś chcemy pokazać jak potrafimy działać ?w terenie?.
32 Pierwsza i nie ostatnia Piotr Piestrzyński
- To pierwsza droga betonowa w naszym mieście i mam nadzieję, że nie ostatnia. Koledzy samorządowy, którzy przyjechali na dzisiejszą uroczystość, mogą się naocznie przekonać, że ulice i drogi można budować nie tylko z asfaltu - mówił Andrzej Szlęzak, prezydent Stalowej Woli. 15 kwietnia br. uroczyście oddano tam do użytku kilometrowy odcinek ulicy Kwiatkowskiego o nawierzchni betonowej.
32 Przybysławice ruszyły pie
"Budowa gminnej drogi betonowej w miejscowości Przybysławice (gmina Ożarów, woj. świętokrzyskie) rozpoczęła się pod koniec maja br. - Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Kraśnika, a budowa ma zostać zakończona, według umowy, 30 sierpnia br. - powiedział nam Marcin Majcher, burmistrz Ożarowa. - Na razie [6 lipca 2005 - przyp. red.] kończą wykonanie podbudowy. Wkrótce zaczną układać nawierzchnię betonową. Beton na drogę w Przybysławicach będzie produkowany z cementów Grupy Ożarów SA. Nadzór technologiczny będzie prowadziło Biuro Doradztwa Technicznego Grupy Ożarów SA. Droga ma 1200 m długości."
33 Przypadek nr 812 Piotr Piestrzyński
Ponad 45 lat i ponad 14 kilometrów liczy biegnąca z Włodawy do Żukowa betonowa droga wojewódzka nr 812. Jej budowę załatwił pochodzący z okolic Włodawy ówczesny sekretarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po wpisaniu inwestycji do strategicznego planu centralnego mógł nawet lądować samolotem przed oknami rodzinnego domu. Droga bitumiczna, biegnąca jako przedłużenie betonówki, po tym samym czasie po raz trzeci całkowicie zmieniła nawierzchnię, nie licząc remontów cząstkowych.
34 Popiół lotny do beton - nowelizacja normy EN 450 Zbigniew Giergiczny, Marek Gawlicki
Zmiany, jakie nastąpiły na rynku paliw, spowodowały, że wdrożona przed kilkoma laty norma PN-EN 450:1998 ?Popiół lotny do betonu - Definicje, wymagania i kontrola jakości? uległa dezaktualizacji. Liczne elektrownie i elektrociepłownie wprowadziły, lub wprowadzają, współspalanie z węglem biomasy, drewna oraz szeregu innych paliw. Naturalną konsekwencją takich działań są pewne zmiany składu i właściwości popiołów lotnych, które pozostając nadal wartościowym składnikiem cementów i betonów wymagają jednak wzmożonej kontroli i dodatkowych badań, umożliwiających rzetelną ocenę ich jakości.
37 Górażdże w Białostockiem md
Opolskie Kopalnie Surowców Mineralnych, spółka wchodząca w skład linii biznesowej Górażdże Kruszywa, podpisały 3 czerwca br. umowę na zakup 74% udziałów w Białostockich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
38 Nowoczesny beton towarowy z wykorzystaniem domieszek z serii Glenium Sky Tomasz Klimala
Rosnące wymagania stawiane producentom betonu towarowego przez coraz to ostrzejsze kryteria, którym odpowiadać ma beton dostarczany na budowę, nadały bieg badaniom uruchomionym przez Dział Badawczy Degussa Admixture Systems. Wymagania i oczekiwania w stosunku do betonu towarowego mają z kolei przełożenie na wykorzystywane do ich produkcji domieszki.
40 Beton napowietrzony Konrad Grzesiek, Przemysław Gemel
Beton profesjonalnie napowietrzony znany jest na świecie od polowy lat 50 XX wieku, wtedy to pojawiły się pierwsze domieszki napowietrzające. Ideą wprowadzenia tego typu domieszek do produkcji betonu towarowego była chęć poprawy parametru mrozoodporności betonu. Jak wiadomo, zamarzająca woda zwiększa swoją objętość w betonie o ok. 9%, dodanie domieszki napowietrzającej spowodowało, że wytwarza się pewna ilość mikroporów, które przerywają ciągłość kapilarną betonu, następstwem czego jest zwiększenie mrozoodporności.
43 Umacniamy pozycję Piotr Piestrzyński
- Od kilku lat systematycznie przejmujemy inne firmy. Robimy to bardzo konsekwentnie w celu rozszerzenia udziałów w rynku nowoczesnych technologii stosowanych w budownictwie. Jedną z miar naszego sukcesu jest także wejście na rynek ukraiński - mówi Maciej Horacek, prezes Zarządu Sika Poland.
44 System symulacji i monitorowania cech młodego betonu w konstrukcji - przykłady praktycznego zastosowania Rafał Gajewski
W poprzednim numerze kwartalnika ?Budownictwo, Technologie, Architektura? staraliśmy się Państwu pokazać możliwości, jakie stwarza w nowoczesnej technologii betonu zintegrowany system symulacji i monitorowania cech młodego betonu w konstrukcji. Zastosowanie opisywanego systemu, w trakcie wykonywania betonowych elementów konstrukcji, pozwala dobrać najbardziej optymalne rozwiązanie materiałowe, wskazuje newralgiczne miejsca w konstrukcji, gdzie należy się spodziewać największych naprężeń termicznych oraz pozwala dobrać odpowiedni sposób zabezpieczenia i przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. Poniżej przedstawiono przykład praktycznego zastosowania systemu przez Dział Technologii Betonu RMC Polska Sp. z o.o.
47 Nowe laboratorium REMEI REMEI
Nowe laboratorium betonu utworzone zostało w roku 2004 roku w Opolu przy siedzibie REMEI Polska Sp. z o. o. Z dyrektorem handlowym REMEI, panem Arnoldem Tomalą, rozmawiamy o powodach powstania oraz możliwościach laboratorium.
48 PN-B-06265:2004 - Krajowe uzupełnienie normy PN EN 206-1:2003 Krzysztof Szewczyk
Norma europejska PN-EN 206-1:2000 została zatwierdzona przez CEN w roku 2000. Kraje członkowskie, zgodnie z przepisami wewnętrznymi CEN-u, winny ją były uznać lub opublikować najpóźniej do czerwca 2001 r., a normy krajowe sprzeczne z tą normą powinny być wycofane do grudnia 2003 r. Taki zapis znajduje się w przedmowie normy europejskiej. Jednak już we wprowadzeniu zapisano, że w kraju stosowania betonu odpowiednie klauzule mogą zawierać pozwolenia na stosowanie norm krajowych.
51 Targowica - nowe złoże, większy zasięg red
Rozmowa z Pawłem Zielińskim, dyrektorem ds. surowców skalnych Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych.
52 Przyszłość należy do konglomeracji materiałów Jan Deja, Zbigniew Pilch
- Wydaje mi się, że jesteśmy zbyt konserwatywni w nauczaniu. Sam wykładam konstrukcje żelbetowe, ale trzeba wiedzieć, że dziś już nie ma konstrukcji jednomateriałowych. Wiemy, jakie są zalety i wady różnych materiałów. Nie da się budować z samego betonu, musi być ceramika, która teraz bardzo się rozwija, czy stal, gdy wchodzą w grę duże rozciągania. My kształcimy jednoimiennie, każdy mówi swoje, a takich budowli już nie ma. Interdyscyplinarność w budownictwie jest rzeczą podstawową, bez niej nie powstanie żaden dobry projekt. Przyszłość należy do konglomeracji różnych materiałów - mówi prof. Zbigniew Janowski z Politechniki Krakowskiej. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch.
54 Doktorat Honoris Causa dla prof. Jana Małolepszego Redakcja
Prof. dr hab. inż. Jan Małolepszy z Akademii Górniczo-Hutniczej otrzymał 24 czerwca tytuł doktora honoris causa Technicznego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury w Charkowie. Uroczystość przyznania doktoratu odbyła się w dniu obchodów 75-lecia charkowskiej uczelni.
55 Dbajmy o atrakcyjność betonu Andrzej Ajdukiewicz
Podobnie jak w latach ubiegłych, Międzynarodowa Federacja Betonu Konstrukcyjnego - fib zaplanowała pierwsze w roku 2005 sympozjum w Europie (wiosenne) i jedno poza Europą (jesienne). Sympozjum europejskie odbyło się w Budapeszcie w dniach 23-25 maja, a sympozjum jesienne przygotowywane jest w La Plata w Argentynie (28-30 września).
56 Beton w sądzie Adam Karbowski
Poniższy tekst jest skrótem referatu jaki przygotował prof. Adam Neville na VIII Międzynarodową Konferencję CANMET/ACI w Las Vegas (maj 2004). Jak wskazuje tytuł, Neville omawia problem spraw sądowych dotyczących betonu. Daje jednocześnie cenne rady jak można uniknąć sądu i co powinno się zrobić, aby w ogóle tam nie trafić. Oczywiście nie twierdzi Neville, że zawsze można uniknąć sporu. Podkreśla natomiast, że beton jest na tyle dobrym materiałem, że nie warto tworzyć wokół niego złej atmosfery, która nikomu nie przynosi pożytku.
58 Stała poprawa jakości Schomburg
Schomburg Polska od 1992 roku zaopatruje rynek polski w wysokiej jakości produkty z zakresu chemii budowlanej. Działający na terenie całego kraju przedstawiciele techniczno-handlowi wspierają klientów poprzez pomoc w doborze skutecznych i sprawdzonych technologii, odpowiednich dla danego rodzaju obiektu lub problemu.
60 Reologia w technologii betonu Marcin Sokołowski
Praktyczne doświadczenia z wykonywania elementów i konstrukcji betonowych, jak również prezentacja wyników prac badawczych złożyły się na Sympozjum Naukowo-Techniczne ?Reologia w technologii betonu?. Sympozjum, organizowane po raz siódmy, odbyło się 14 czerwca 2005 roku na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej.
61 Wysoka jakość w standardzie Konrad Sabal
Rozmowa z Bogusławem Kisielem, prezesem zarządu Bosta-Beton Sp. z o.o.
62 Najważniejsze budowy w Warszawie Konrad Sabal
BOSTA-BETON - lider na rynku warszawskim wśród dostawców betonu towarowego - jest firmą, która podejmuje się zadań trudnych, nietypowych, ale i takich, które stanowią wyzwania technologiczne. Do nich można zaliczyć dostawy mieszanki betonowej na najważniejsze budowy w stolicy.
64 O trwałym betonie sab
?Cement a trwałość betonu? - konferencja pod takim tytułem odbyła się w dniach 5 i 6 maja 2005 roku w Bydgoszczy. Została zorganizowana przez LAFARGE CEMENT SA i zgromadziła kilkadziesiąt osób: klientów LAFARGE oraz przedstawicieli jednostek naukowych współpracujących z koncernem.
65 Sezon płyt obornikowych Jarosław Rutczyński
Korzystając z dobrej pogody rolnicy mogą zastanowić się nad realizacją w swoich obejściach płyt obornikowych odpornych na destrukcyjny wpływ środowiska i warunków, w których pracują. Dodatkową zachętą powinna być możliwość zdobycia środków unijnych na taką realizację. W czerwcu br. modelowa płyta obornikowa została zbudowana w gospodarstwie Zenona Sobczyka w miejscowości Ostrów (woj. świętokrzyskie).
66 Małogoszcz ma rozgrywającego Piotr Piestrzyński
Cementownię Małogoszcz zna od podszewki. Po 22 latach pracy w zakładzie i półrocznym pobycie w USA 1 czerwca br. został dyrektorem cementowni. - Co chciałbym z doświadczeń amerykańskich zaszczepić w Małogoszczu? Po głowie chodzi mi wiele projektów. Imponująca jest ich dbałość o bezpieczeństwo w pracy, zdrowie pracowników, mają dobrze rozwiniętą komunikację wewnętrzną, czyli przepływ informacji - wylicza Stanisław Sobczyk.
66 Wyróżnienie dla CEMET SA sab
W tym roku Izba Gospodarcza Transportu Lądowego obchodzi jubileusz dziesięciolecia. Z tej okazji 23 czerwca 2005 r. w Jachrance odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem firm transportowych i spedycyjnych połączone z konferencją nt. perspektyw rozwoju transportu kolejowego.
67 Wyspecjalizowany operator logistyczny Konrad Sabal
Rozmowa z Janem Ogurkisem, dyrektorem logistyki CEMET SA
68 Decyzje walnego zgromadzenia Zdzisław Kohutek
Walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce odbyło się w Krakowie 23 maja 2005 roku. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności stowarzyszenia w roku poprzednim.
68 Faelbud rośnie w siłę pie
Nową linię produkcji elementów wibroprasowanych uruchomiono w marcu w warszawskiej wytwórni Faelbudu przy ul. Chełmżyńskiej. - Teraz nasze moce produkcyjne wzrosły do 2 mln m2 kostki brukowej rocznie - stwierdził Edward Sierakowski, prezes Zarządu Faelbud SA.
68 Bazaltex ma nową linię karb
24 czerwca br. Bazaltex Sp. z o.o. uroczyście ?otworzył? nową linię produkcyjną Hess w zakładzie w Opolu. Przecięcia wstęgi dokonali przedstawiciele Grupy Ożarów, władz miasta i województwa oraz ksiądz, który poświęcił nową linię. Rolę gospodarza pełnił Stanisław Długoszewski - prezes spółki Bazaltex, która od 2005 roku wchodzi w skład Grupy Ożarów.
69 Polska gospodarzem spotkania CEMBUREAU Dariusz Konieczny
168 delegatów z 25 krajów Europy wzięło udział w walnym zgromadzeniu Europejskiego Stowarzyszenia Cementu - CEMBUREAU, które 6-8 czerwca br. odbyło się w Warszawie. Polska oraz polskie Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz pierwszy było gospodarzem tego wydarzenia. To ogromne wyróżnienie dla działalności samego stowarzyszenia oraz docenienie Polski jako znaczącego producenta cementu w Europie.
70 ITB - dostojny jubilat z planami na przyszłość Konrad Sabal
Uroczystości z okazji 60-lecia działalności Instytutu Techniki Budowlanej odbyły się 24 maja 2005 roku, w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie. Obchody jubileuszu rozpoczęło sympozjum naukowe pt. ?Instytuty badawcze budownictwa w Unii Europejskiej?.
71 Wyróżnione publikacje Polskiego Cementu sab
?Beton według normy PN-EN 206-1? - praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego, ?Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego? profesora Antoniego Szydło, ?Konstrukcje z betonu sprężonego? profesora Andrzeja Ajdukiewicza - wszystkie pozycje wydane przez wydawnictwo POLSKI CEMENT - zostały wyróżnione Nagrodami Ministra Infrastruktury za rok 2004.
71 O bezpieczeństwie pracy w Nowinach ryb
O bezpieczeństwie pracy rozmawiali przedstawiciele przemysłu cementowo-wapienniczego podczas seminarium, które 8 czerwca br. zorganizowano w Cementowni Nowiny. W czasie spotkania odbyła się prapremiera filmu instruktażowego o BHP, do którego zdjęcia realizowano na terenie podkieleckiej cementowni.
Polecamy: