Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(34)/2006

Wydanie 2(34)/2006

Uff! Chyba nareszcie koniec zimy. Najstarsi Polacy z trudem przypominają sobie równie długą i srogą zimę. Tym razem nawet najbardziej zdeklarowani amatorzy ?białego szaleństwa? zaczynają tęsknić za wiosną i słońcem. A co dopiero mówić o ?budowlańcach?, którzy z niepokojem konstatują, że tegoroczny sezon budowlany może być jeszcze krótszy niż zwykle. Po kilkuletnich spadkach, zachęceni niezłą dynamiką wzrostu budownictwa w drugiej połowie roku 2005, wszyscy chcemy wierzyć, że przed nami dobry rok. Potwierdzają to specjaliści, którzy prognozują niezłą koniunkturę w dwóch najbliższych latach. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ? patrz tekst Marcina Peterlika ? kolejny raz wskazuje na dobre perspektywy w zakresie wzrostu PKB i, co dla branży budowlanej szczególnie ważne, przewiduje znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych. Te pomyślne perspektywy obciążone są jednak pewnymi niewiadomymi, wynikającymi choćby ze złożonej sytuacji politycznej. Mam jednak nadzieję, że nasza, ciągle jeszcze dość słaba, gospodarka obroni się przed polityką.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Od Wydawcy Jan Deja
Uff! Chyba nareszcie koniec zimy. Najstarsi Polacy z trudem przypominają sobie równie długą i srogą zimę. Tym razem nawet najbardziej zdeklarowani amatorzy ?białego szaleństwa? zaczynają tęsknić za wiosną i słońcem. A co dopiero mówić o ?budowlańcach?, którzy z niepokojem konstatują, że tegoroczny sezon budowlany może być jeszcze krótszy niż zwykle. Po kilkuletnich spadkach, zachęceni niezłą dynamiką wzrostu budownictwa w drugiej połowie roku 2005, wszyscy chcemy wierzyć, że przed nami dobry rok. Potwierdzają to specjaliści, którzy prognozują niezłą koniunkturę w dwóch najbliższych latach. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową ? patrz tekst Marcina Peterlika ? kolejny raz wskazuje na dobre perspektywy w zakresie wzrostu PKB i, co dla branży budowlanej szczególnie ważne, przewiduje znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych. Te pomyślne perspektywy obciążone są jednak pewnymi niewiadomymi, wynikającymi choćby ze złożonej sytuacji politycznej. Mam jednak nadzieję, że nasza, ciągle jeszcze dość słaba, gospodarka obroni się przed polityką.
6 Przyspieszenie z korektą przez niepewną sytuację polityczną Marcin Peterlik
Rok 2005 należy uznać za dobry dla polskiej gospodarki, mimo że rozwijała się ona zdecydowanie wolniej niż w roku 2004. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto wyniosło 3,2 procent, wobec 5,3 procent rok wcześniej. IBnGR prognozuje, że w latach 2006-2007 polska gospodarka ponownie przyspieszy rozwój. Oczekujemy w tym okresie wzrostu PKB odpowiednio na poziomie 4,4 oraz 4,9 procent. W porównaniu z poprzednią obniżyliśmy nieco obecną prognozę ? wpływ na to ma przede wszystkim sytuacja na scenie politycznej i związana z nią niepewność co do dalszych losów rządu.
8 Jakość zobowiązuje czyli rok innowacji w Semmelrock Stein+Design Semmelrock
Firma Semmelrock Stein+Design należąca do koncernu Wienerberger jest jednym z wiodących producentów systemów kostek brukowych i produktów drogowych w Polsce i Europie. Strategią firmy Semmelrock Stein+Design jest sięganie po coraz nowsze, doskonalsze technologie oraz tworzenie produktów ciekawych i niekonwencjonalnych, przełamujących bariery i stereotypy dotyczące zagospodarowania terenu. Z tych powodów cele wyznaczone w roku 2006 realizować będziemy pod hasłem ROK INNOWACJI.
10 Czego potrzeba, by projektowane i budowane w Polsce konstrukcje były bezpieczne?
Komentarze:prof. zw. dr hab. inż. Tadeusza Godyckiego-Ćwirkodr inż. Stefana JendrzejekaAndrzeja Urbanaprof. dr hab. Inż. Adama Pawłowskiegoprof. dr inż. Andrzeja Ajudkiewicza
14 Z nowoczesnym wyposażeniem Michał Oleksik
Wychodząc naprzeciw wymogom, jakie stawiają przed producentami materiałów budowlanych obowiązujące przepisy, oraz realizując politykę wzrostu jakości obsługi klientów, w grudniu 2005 roku w siedzibie głównej w Kutnie SCHOMBURG-Polska uruchomił Laboratorium Betonów. Laboratorium wyposażone zostało w pełen zestaw nowoczesnych urządzeń wysokiej jakości do badania kruszywa, świeżej mieszanki betonowej i stwardniałego betonu oraz elementów prefabrykowanych. Szczególnie duży nacisk został położony na badania kostki brukowej, krawężników i płyt brukowych zgodnie z normami zharmonizowanymi. W tym zakresie oferta jest kompleksowa i obejmuje pobranie próbek u klientów i badanie ich w pełnym zakresie określonym w normie.
16 Mistrz szkoły wyższej Paweł Pięciak
? Poszedłem na tę działkę, stanąłem? i wszystko dla mnie stało się jasne. Wyraziste. Zobaczyłem obraz przestrzenny gmachu, który tam powinien stanąć. Jest w tym dużo prawdy, że potem następuje coś takiego, że się architektowi śni, że człowiek swoimi emocjami, duchowością, nawet biologią zostaje podporządkowany takiej wizji. Można powiedzieć, że on jej nie ?wymyślił?, ale raczej ?odkrył? czy też zobaczył jako coś, co w danym miejscu jest jedyne, absolutnie konieczne ? mówi architekt Marian Fikus w rozmowie z Pawłem Pięciakiem.
19 Dachówka Romańska na medal Braas
Tegoroczne Międzynarodowe Targi Budownictwa w Poznaniu należały do udanych i przyniosły marce Braas prestiżową nagrodę ? Złoty Medal MTP 2006. Braas po raz trzeci otrzymała Złoty Medal, tym razem za model dachówki Romańskiej wykonanej w innowacyjnej technologii Cisar.
20 Beton, szkło i muzyka Konrad Sabal
Nowa siedziba Państwowej Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi została wyróżniona w IX edycji Konkursu ?Polski Cement w Architekturze?, rozstrzygniętego w grudniu 2005 roku. Wyróżnienie przyznano za uczynienie z wykonanych w betonie architektonicznym elementów struktury budynku czynnika decydującego o charakterze wnętrza filharmonii.
22 Technologia Sika - jaka będzie nasza przyszłość Sika Poland
Sika Poland jest znana na polskim rynku od czasów przedwojennych. Do dziś jest w Polsce jedną z wiodących firm w segmencie chemii budowlanej. W wielu dziedzinach Sika jest liderem rozwoju, postępu i nowoczesności. Wyznaczamy kierunki rozwoju wielu dziedzin sektora budowlanego i w sposób skuteczny je realizujemy.
24 Zamiast "malowania" kresek, konkretne działania Piostr Piestrzyński
? Budowa dróg i autostrad jest zadaniem priorytetowym rządu premiera Kazimierza Marcinkiewicza. I nie będzie to, jak dotychczas, ?malowanie? kolejnych kresek na mapie Polski, ale konkretne działania w postaci wybudowanych dróg. Stanie się to możliwe dzięki zaplanowanym środkom budżetowym oraz funduszom unijnym wynegocjowanym przez obecny rząd na szczycie w Brukseli w grudniu 2005 r. ? zapowiada Jerzy Polaczek, minister transportu i budownictwa.
25 Podgrzewany most Wojciech Roszak
W Umea, mieście w północnej Szwecji, oddany został most drogowy, w którym zastosowano nową metodę odśnieżania ? ogrzewanie nawierzchni. Most został zbudowany w związku z realizacją magistrali kolejowej tzw. Botaniabanan, która będzie przebiegać przez Umea. Ze względu na istniejące warunki terenowe most ten ? w kształcie łuku o dużej krzywiźnie ? musiał posiadać znaczne pochylenie dochodzące do 7%. W tamtejszych warunkach klimatycznych sprawą bardzo istotną było należyte zabezpieczenie jezdni przed zimą.
26 Proponujemy spójną i nowoczesną koncepcję Adam Karbowski
Tradycyjnie w maju w Kielcach odbędą się Targi Autostrada ? Polska. I chociaż odbywają się one od ponad dziesięciu lat, budowa autostrad w Polsce idzie (a nie biegnie) powoli. Niemniej na targach prezentują się firmy i koncepcje, które warto poznać i zobaczyć z bliska. W tym roku podczas targów będą Państwo mogli zapoznać się z propozycją naszej grupy, która skupia nie tylko dobre firmy produkujące beton towarowy i elementy betonowe, ale przede wszystkim wyróżnia się spójną i nowoczesną koncepcją. Pisaliśmy już o tym w poprzednich numerach kwartalnika ?Budownictwo, Technologie, Architektura?, że oprócz jakościowo dobrych materiałów dostarczamy zharmonizowaną kompleksową obsługę klienta.
28 Betonowe ekrany akustyczne Lesław Stryczniewicz
Hałas należy obecnie do zagrożeń występujących we wszystkich elementach środowiska. Zagrożenie hałasem jest tak wielkie, że kwalifikuje się ono do zagrożeń powszechnych. Wśród wielu źródeł zakłóceń akustycznych, z jakimi spotyka się człowiek na co dzień, na plan pierwszy wysuwa się ruch komunikacyjny. Jedną z metod ograniczenia propagacji hałasu do środowiska jest stosowanie ekranów akustycznych.
30 Przewodu betonowe w podziemnej infrastrukturze sieciowej Cezary Madryas, Leszek Wysocki
Beton po raz pierwszy w podziemnej infrastrukturze sieciowej miast zastosowano ponad 160 lat temu. Obecnie beton, beton zbrojony i sprężony są tworzywami powszechnie stosowanymi, zwłaszcza do budowy kolektorów wielkowymiarowych.
37 Remont największego rynku w Polsce Maciej Lux
Od dwóch lat prowadzone są prace modernizacyjne infrastruktury podziemnej oraz nawierzchni płyty Rynku Głównego w Krakowie. Obecnie prace koncentrują się w rejonie południowej strony Sukiennic. Archeolodzy spenetrowali znajdujące się tam pozostałości budynku Wielkiej i Małej Wagi, Kramów Bogatych, a także zbiornika przeciwpożarowego z okresu II wojny światowej.
38 Drogowców głowa wciąż boli… Jan Kuczałek
W polskim drogownictwie dzieje się mimo wszystko dużo, pytanie tylko czy dobrego. Odwieczne utyskiwania na brak funduszy choćby na najpilniejsze inwestycje częściowo zastępują obawy, czy uda się wykorzystać szeroki strumień pieniędzy płynący do nas z Brukseli. Racjonalnemu planowaniu dużych przedsięwzięć nie sprzyjają decyzje o zmienności ich finansowania, ciągłe zmiany prawa czy też wreszcie wskazywanie priorytetów według miejsca pochodzenia czy towarzysko-politycznych sympatii parlamentarzystów lub członków rządu.
40 Nowy szlak na południe Konrad Sabal
Niewielka miejscowość Milówka na Żywiecczyźnie zyskuje nową atrakcję. Wieś jest pięknie położona wśród wzgórz Beskidu Śląskiego. Część jej zabudowań leży w rozległej dolinie potoku Kameszniczanka. Jednak teraz uwagę przyjezdnych przyciągają nie tylko góry, ale również budowa wiaduktu, który już niebawem stanie się częścią drogi S69 Żywiec ? Zwardoń.
42 Cement portlandzki żużlowy składnikiem betonu w budowie drogi Zimna Wódka - Ujazd Zbigniew Giergiczny, Tomasz Pużak, Marcin Sokołowski
Trwała nawierzchnia drogowa musi być wykonana z odpowiedniej jakości betonu, w produkcji którego należy użyć właściwych kruszyw oraz odpowiedniego rodzaju cementu. Beton musi być właściwie zaprojektowany, wyprodukowany i zabudowany. Warunek ten dotyczy nie tylko nawierzchni autostradowych, ale także dróg o niższym natężeniu ruchu i nośności (drogi lokalne i rolnicze).
45 Ochrona powierzchni REMEI Mariusz Buczek, Arnold Tomala
Podstawowymi zadaniami, jakie stawiane są wyrobom galanterii betonowej, obok parametrów technicznych ? wytrzymałość, ścieralność, nasiąkliwość itp. ? są estetyka i trwałość. Produkty REMEI od wielu lat pomagają w osiągnięciu najwyższych parametrów betonowych elementów brukowych. Tym razem chcemy zwrócić uwagę naszych klientów na środki do ochrony powierzchni. Dzięki nim możemy przede wszystkim poprawić odporność wyrobów na warunki atmosferyczne, łatwiejsze staje się utrzymanie ?kostki? w czystości.
46 Kruszywo z betonu Grzegorz Kijowski
Ekologia, ekologia i jeszcze raz ekologia. Z takim stanem rzeczy mamy do czynienia w krajach wysoko rozwiniętych. Odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie surowców wtórnych na świecie ma już pewną tradycję. Już na początku lat siedemdziesiątych w Japonii zaczęto interesować się problemem odzyskiwania i powtórnego wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórek obiektów budowlanych. Dlaczego jednak w Polsce najczęstszym sposobem ?zagospodarowania? gruzu budowlanego jest składowisko? W 2004 roku norma PN-86/B-06712 ?Kruszywa mineralne do betonu? została zastąpiona przez zharmonizowaną normę PN EN 12620:2004 ?Kruszywa do betonu?. W wyniku tego wprowadzony nowy podział kruszyw (rys. 1). Istotną różnicą w stosunku do poprzedniej normy jest wprowadzenie kruszyw pochodzących z recyklingu, które stanowią bardzo ważny aspekt ze względu na ochronę środowiska. Zmiana ta otwiera nowe możliwości ponownego wykorzystania wytworzonego już w przeszłości betonu.
48 Dostrzega potencjał drzemiący pod ziemią Jan Deja, Zbigniew Pilch
? Decydenci zaczynają rozumieć, jak duży majątek jest w miastach ukryty pod powierzchnią terenu i jakie ma znaczenie ta infrastruktura dla funkcjonowania miast. Dla nas, budowlańców, paradoksalnie nadzieja jest w tym, że miasta zaczęły się dusić komunikacyjnie. Infrastruktura podziemna to też komunikacja, tunele, garaże, nie tylko sieci. I tu beton jest niezastąpiony. W dużych aglomeracjach obserwujemy zjawisko stereoizacji, które polega na tym, że miasta inwestują coraz głębiej ? mówi prof. Cezary Madryas z Politechniki Wrocławskiej, który jest autorytetem w dziedzinie inżynierii miejskiej i miejskiego budownictwa podziemnego. Rozmawiają z nim Jan Deja i Zbigniew Pilch.
52 Uwagi na temat kształcenia kadr technicznych w budownictwie Tadeusz Godycki-Ćwirko
Największym naszym atutem jest ciągle rosnąca liczba absolwentów uczelni technicznych. Jednakże atut ten byłby naprawdę istotnym stymulatorem naszego postępu technologicznego, gdyby temu towarzyszył wysoki poziom kształcenia. Poniżej przedstawiamy uwagi prof. Tadeusza Godyckiego-Ćwirko na temat kształcenia kadr technicznych w budownictwie w ostatnich sześćdziesięciu latach...
54 Krystalochemia krzemianów Edward Görlich
?Krystalochemia krzemianów? Mirosława Handke, opracowana dla Uczelnianego Wydawnictwa Naukowo-Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej, ukazała się jesienią 2005 roku. Jest to podręcznik akademicki bardzo nowocześnie ujęty, z wykorzystaniem możliwości komputerowych zbierania danych oraz opracowania rysunków struktur bezpośrednio z wyników opublikowanych parametrów rentgenostrukturalnych. Książka jest tym bardziej pożądana, że ostatnie kompleksowe opracowanie problematyki krzemianów ukazało się 50 lat temu ? była to ?Chemia krzemianów? autorstwa prof. Edwarda Görlicha, który zrecenzował nowy podręcznik
56 Normalizacja cementów specjalnych niskoalkaicznych Albin Garbacik
Zgodnie z tworzonym systemem norm europejskich, z dużej grupy cementów powszechnego użytku spełniających postanowienia normy PN-EN 197-1:2002 wyróżnia się cementy specjalne przeznaczone, z uwagi na dodatkowe cechy użytkowe, do specjalnych zastosowań. Są to następujące cementy: - cement o niskim cieple hydratacji LH, - cement o wysokiej odporności na siarczany HSR, - cement niskoalkaliczny NA.Wymagania i kryteria oceny dla wymienionych cementów specjalnych określa w kraju norma PN-B 19707:2003. W normie tej jako cementy niskoalkaliczne NA uwzględnia się cement portlandzki CEM I o małej zawartości alkaliów oraz cementy żużlowe z odpowiednio dużą zawartością tego dodatku w cemencie. Norma nie uwzględnia natomiast cementów popiołowych. Celowość włą-czenia do normy PN-B-19707:2003 takich cementów należy widzieć w świetle bardzo obszernych danych literaturowych i doświadczeń aplikacyjnych wykorzystywania cementów popiołowych do ograniczenia ekspansji alkalicznej betonu w obecności kruszyw reaktywnych.
60 "Dobry Beton" wyznacznikiem cywilizacji Piotr Piestrzyński
Przedstawiciele 32 wytwórni betonu towarowego z całego kraju odebrali 9 marca 2006 roku certyfikaty Znaku Jakości ?Dobry Beton?. W 2005 roku w Polsce wyprodukowano 11 milionów metrów sześciennych betonu towarowego. To więcej niż w 2004 roku, a z prognoz rozwoju budownictwa do 2008 roku wynika, że rynek betonu towarowego będzie się powiększał co najmniej o 5% rocznie.
62 Beton gola… Zdzisław Kohutek
Tego nie da się zapomnieć! Na dzień 18 i 19 marca br. na warszawskim Bemowie ? w przestronnej Hali Piłkarskiej ze sztuczną murawą ? wyznaczyli sobie spotkanie aktywni entuzjaści piłki nożnej, wywodzący się z firm produkujących beton towarowy oraz z firm otoczenia surowcowego branży. Na I Mistrzostwa Polski Branży Betonu w Halowej Piłce Nożnej 2006 zjechało 13 ekip z całej Polski.
63 Wyzwania na najbliższe lata Grzegorz Łój
XXIII Sympozjum Szkoleniowe Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej odbyło się w hotelu Delicjusz w Rosnówku k. Poznania w dniach 23-25 marca 2006 r. Podstawowym celem sympozjum było zapoznanie uczestników z wyzwaniami jakie czekają na producentów kostki brukowej w najbliższych latach. Podczas sympozjum uroczyście przyjęto nowych członków stowarzyszenia. Prezes Andrzej Wojtecki wręczył im certyfikaty przynależności do SPBKD.
63 Między nauką a przemysłem
?Strony zawierają umowę o współpracy, której celem jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej oraz potencjału technologicznego i organizacyjnego Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej dla dalszych działań służących dobru obu stron?. Te słowa rozpoczynają treść umowy o współpracy, którą podpisali w dniu 7 kwietnia 2006 roku, w imieniu swoich macierzystych organizacji, dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej prof. dr hab. inż. Jan Chłopek i prezes Stowarzyszenia Producentów Brukowej Kostki Drogowej inż. Andrzej Wojtecki.
64 Drzwi do rynku dla firm zagranicznych Konrad Sabal
Czy tego chcemy, czy nie ? Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA są największą w na-szym kraju imprezą wystawienniczą w tej branży. Już od piętnastu lat spora liczba firm uznaje, że pod koniec stycznia warto się pokazać w Poznaniu. Sceptycy również przyjeżdżają. Przynajmniej po to, aby popatrzeć, co słychać u konkurencji. Tegoroczna BUDMA (24-27 stycznia 2006 r.) gościła ponad 1200 firm, których stoiska odwiedziło 50 tysięcy osób. Warto zauważyć, że organizator targów corocznie wprowadza do programu nowości, które mogą przyciągnąć widzów. W tym roku, z myślą o prywatnych inwestorach, odbył się pokaz budowy domu z materiałów energooszczędnych.
64 O konstrukcjach żelbetowych Redakcja kwartalnika
Tegoroczna XXI Ogólnopolska Konferencja ?Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji?, która odbyła się w marcu w Szczyrku, rozpoczęła czteroletni cykl obejmujący swą tematyką naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. W tym roku spotkanie dotyczyło szeroko rozumianych konstrukcji żelbetowych, z wyłączeniem konstrukcji specjalistycznych.
65 Betonowa antymateria Katarzyna Standerska
Beton stał się synonimem monokultury, szarzyzny, miasta-pustyni, uniformizacji. Czy tworzywo to może posłużyć zatem jako wyraz buntu przeciwko pospolitości? ? Beton, w moim przekonaniu, może stanowić swoistą antymaterię w naszych domach, w których dość już plastikowych obudów czy styropianowych elementów wykończenia. W ten sposób wyrażam inny pogląd od wielkich koncernów, które mówią nam, że jesteśmy tacy sami i mamy takie same potrzeby ? tłumaczy Włodek Lipniacki, twórca betonowych świeczników.
66 Drzewo z betonu Małgorzata Czyńska
Powykręcane drewniane konary, faktura kory, rysunek słojów ? to wszystko można doskonale odtworzyć w betonie. Moda na kamienne, a potem betonowe drzewa ma swój początek w czasach starożytnych i trwa do dziś. Drzewo jest symbolem kosmicznego porządku, rytmu życia ? narodzin, młodości i umierania. Jego wizerunek to stały motyw w dziejach sztuki. Z kolei drewno było jednym z najważniejszych materiałów stosowanych w architekturze, rzeźbie i rzemiośle, a przywiązanie artystów do tego tworzywa objawiało się w zaskakujący sposób.
67 Najpiękniejszy stadion w Polsce pie
Stadion piłkarski na ponad 15 tysięcy widzów otwarto 1 kwietnia 2006 roku w Kielcach. Jego trwająca 18 miesięcy budowa kosztowała 50 mln złotych, z czego większość stanowi dofinansowanie z funduszy unijnych. Nowy obiekt swój niepowtarzalny charakter zawdzięcza betonowi. ? To naprawdę najładniejszy stadion w Polsce, chociaż za mankament uważam brak parkingów w najbliższym sąsiedztwie ? stwierdza Regina Kozakiewicz-Opałko, prezes kieleckiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich.
68 Na rynkach 30 krajów ZM Ropczyce
Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE SA posiadają 30-letnie doświadczenie w produkcji materiałów ogniotrwałych, które spełniają najwyższe światowe standardy jakościowe. O innowacyjności i nowoczesności stosowanych technologii świadczą liczne nagrody przyznane produktom spółki na krajowych i międzynarodowych wystawach. Spółka może poszczycić się m.in. Medalami Europejskimi, Złotymi Medalami na Międzynarodowych Wystawach Innowacji, Badań i Nowych Technologii ?EUREKA? w Brukseli, a także dyplomami uznania przyznanymi przez Komitet Badań Naukowych.
70 Z pasją sportowca Piotr Piestrzyński
? W handlu odnalazłem się zawodowo i tkwię po uszy. Bardzo lubię nie tylko zarządzać swoim zespołem, ale także kształtować stosunki pomiędzy nami a klientami ? przyznaje Czesław Nierzwicki, dyrektor handlowy i członek zarządu Górażdże Cement SA.
70 Ludzie branży
Sylwetki:Jarosława WilkaJanusza MiłuchaMacieja MarciniakaWitolda RóżyckiegoWiesława Adamczyka
72 Informatycznie wzmocnieni CEMET SA
Rynek wymusza na przedsiębiorstwach, aby były coraz to bardziej konkurencyjne, dlatego firmy poszukują wciąż nowych dróg utrzymania pozycji rynkowej oraz skutecznych sposobów na tworzenie trwałych kontaktów z partnerami biznesowymi. Wieloletnie doświadczenie i wiedza pozwalają firmie lepiej zrozumieć oczekiwania klientów i szybciej reagować na ich zmieniające się potrzeby. Tak właśnie działa CEMET SA.
74 Lafarge Cement - Budowlaną Marką Roku 2005 pie
Lafarge Cement SA został zwycięzcą konkursu i zdobywcą tytułu ?Budowlana Marka Roku 2005? w kategorii CEMENT. Finał konkursu, organizowanego po raz drugi przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, odbył się podczas styczniowych Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2006.
74 Ruszyła budowa drogi betonowej na terenie powiatu opatowskiego pie
Trwają prace przygotowawcze związane z budową ponad 5,3 km powiatowej drogi o nawierzchni betonowej na terenie powiatu opatowskiego w województwie świętokrzyskim. Według umowy, wykonawca ? frma Mo-Bruk z Korzennej ? ma zakończyć budowę drogi 31 sierpnia 2006 roku.
77 Żelbet - fundament wielopokoleniowy pie
- Najlepszym materiałem do wykonania fundamentów jest beton zbrojony. Żelbet to najlepsze i najtrwalsze rozwiązanie dla naszego budownictwa wielopokoleniowego. Dzięki fundamentom z żelbetu minimalizujemy nierównomierne osiadanie budynku i eliminujemy pękanie ścian - tłumaczy inż. Krzysztof Komorniczak
Polecamy: