Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(46)/2009

Wydanie 2(46)/2009

Trzeba naprawdę dużej siły wewnętrznej, aby dzielnie znosić prawie codzienne ?ataki? pierwszych stron gazet i wszelkich serwisów informacyjnych. ?Kryzys?, ?recesja?, ?spadek PKB?, ?wzrost bezrobocia? i wiele podobnych określeń atakuje nas z każdej strony. Prognozy różnych instytucji bankowych i analitycznych wahają się w bardzo szerokim zakresie. Nawet tak szacowna organizacja, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy jeszcze jesienią szacowała nasz wzrost PKB w roku 2009 na poziomie 3 procent, a dzisiaj mówi o 0,7-procentowym spadku. Na szczęście, korzystniejsze dla nas prognozy zdecydowanie przeważają. Trudno miarodajnie ocenić, co jest grą, taktyką, a co rzetelną analizą. Nie ma chyba dzisiaj nikogo, kto mógłby precyzyjnie określić skalę problemów, które jeszcze przed nami, i tempo wychodzenia z nich.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Od Wydawcy Jan Deja
Trzeba naprawdę dużej siły wewnętrznej, aby dzielnie znosić prawie codzienne ?ataki? pierwszych stron gazet i wszelkich serwisów informacyjnych. ?Kryzys?, ?recesja?, ?spadek PKB?, ?wzrost bezrobocia? i wiele podobnych określeń atakuje nas z każdej strony. Prognozy różnych instytucji bankowych i analitycznych wahają się w bardzo szerokim zakresie. Nawet tak szacowna organizacja, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy jeszcze jesienią szacowała nasz wzrost PKB w roku 2009 na poziomie 3 procent, a dzisiaj mówi o 0,7-procentowym spadku. Na szczęście, korzystniejsze dla nas prognozy zdecydowanie przeważają. Trudno miarodajnie ocenić, co jest grą, taktyką, a co rzetelną analizą. Nie ma chyba dzisiaj nikogo, kto mógłby precyzyjnie określić skalę problemów, które jeszcze przed nami, i tempo wychodzenia z nich.
6 Kwartał negatywnych sygnałów Marcin Peterlik
Nie ma jeszcze co prawda najważniejszych danych o rozwoju polskiej gospodarki w pierwszym kwartale, ale już na podstawie dostępnych teraz informacji można postawić tezę, że pierwsze trzy miesiące roku nie były pod tym względem dobre. Wzrost gospodarczy w pierwszym kwartale na pewno był wolniejszy niż w czwartym, a porównania z pierwszym kwartałem 2008 roku, kiedy to PKB rósł w tempie 6-procentowym, w ogóle mijają się z celem.
8 60 lat działalności Biura Projektów Przemysłu Cementowego Wapienniczego i Gipsowego BIPROCEMWAP w Krakowie Józef Kowalczyk
1 kwietnia 2009 r. mija 60 lat działalności BIPROCEMWAP i jest to znaczący dla firmy jubileusz. Nie sposób jest na jednej stronie przybliżyć i przedstawić historię, dorobek i zasługi Biura dla przemysłu cementowego, wapienniczego, gipsowego, energetycznego, ceramiki budowlanej i innych.
10 Elegancki dom z małym sekretem Paweł Pięciak
Prezentujemy realizację, która zdobyła II nagrodę w dwunastym konkursie ?Polski Cement w Architekturze?. Dom w Wilanowie na pierwszy rzut oka wydaje się dużą willą. Jest to mylne wrażenie. W rzeczywistości mamy do czynienia z bliźniakiem ? dwoma zupełnie niezależnymi jednostkami mieszkalnymi należącymi do dwóch różnych właścicieli. Projektant domu zadał sobie wiele trudu, żeby ukryć ten fakt przed okiem postronnego obserwatora. Można odnieść wrażenie, że końcowy sukces projektu jest właśnie efektem tego ciekawego napięcia: pomiędzy koniecznością zaprogramowania dwóch funkcjonalnie niezależnych od siebie przestrzeni a dążeniem do całkowitego ukrycia tego podziału.
14 Beton ? współczesny materiał o starym rodowodzie Stefan Kuryłowicz
/Każde dzieło wytworzone przez artystę istnieje istnieniem materiału, z którego zostało wykonane, zaś od strony znaczeniowej zawieszone jest na aktach kogoś, kto je percypuje. Nie byłoby najpiękniejszej nawet rzeźby Fidiasza czy Rodina bez marmuru, rzeźby te istnieją istnieniem marmuru/ Z kolei gdyby nie było nikogo, kto by je oglądał, dzieła te byłyby tylko bryłą marmuru, nie Zeusem, nie Myślicielem / P. Jaroszyński, ?Metafizyka i sztuka?/
20 Domieszki z serii REBAcem ? wysokiej jakości plastyfikatory do betonów wibroprasowanych Bartłomiej Walczak
Rosnące ceny surowców zmuszają producentów elementów betonowych do poszukiwania oszczędności w procesie produkcyjnym. Wydawać by się mogło, iż sam proces produkcji elementów wibroprasowanych maksymalnie wykorzystuje możliwości zarówno cementu jak i dodatków mineralnych. Okazuje się jednak, iż istnieje sposób na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie cementu. Firma REMEI wprowadziła na rynek nowoczesne domieszki z serii REBAcem, pozwalające producentom na duże oszczędności cementu, a co za tym idzie większą ekonomię procesu produkcji.
22 Swobodny gest z betonem w roli głównej Paweł Pięciak
? Starałem się przekonać wszystkich, że krajobrazem jest beton, na przekór temu, co się dzieje teraz w architekturze. Chciałem pokazać, że beton to jest sztucznie zrobiona skała. Ze skały ? wiadomo ? powstają płyty kamienne, z których się robi architekturę, i my to samo robimy z betonem. Nie chcę, żeby to się umizgiwało do krajobrazu; chcę, żeby miało osobowość i duszę w krajobrazie ? mówi architekt Wojciech Obtułowicz w rozmowie z Pawłem Pięciakiem.
26 Beton kształtuje nowe stacje metra Paweł Pięciak
Ostatnie stacje I linii warszawskiego metra łączy jedno: starają się być wydarzeniami budującymi przestrzeń miejską, tak jak ją buduje architektura. Przekonanie, że obiekty infrastruktury i komunikacji zasługują na to, by być w pełni architekturą, wzmocniło się dosłownie w ciągu kilku ostatnich lat. Pogląd do niedawna lekko ekscentryczny stał się poglądem prawie oczywistym. Konsekwencje takiej ewolucji, jeżeli będzie trwała, mogą być tylko pozytywne.
28 Z potencjałem na autostrady betonowe i bitumiczne Piotr Piestrzyński
? Nikt tak jak wykonawcy nie chce sukcesu programu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale wykonawcy są też świadomi skali programu i tego, że z roku na rok zadania przesuwane są do coraz węższego przedziału czasowego ? tłumaczy Paweł Antonik, prezes Zarządu Strabag Sp. z o.o.
30 Gminne drogi ? z betonu Michał Rosner
Konferencja poświęcona promowaniu dróg betonowych w gminach i powiatach odbyła się 2 kwietnia 2009 r. w Toruniu. Oprócz udziału w specjalistycznych wykładach uczestnicy mieli możliwość poznania praktyków i nawiązania kontaktów z konkretnymi firmami. Ułatwiło to im dostęp i pozwoliło zapoznać się z kolejnymi krokami, jakie trzeba podjąć, by wybudować drogę w technologii betonowej.
32 Co, gdzie i jak się buduje? Paweł Fąk
Jak podaje na swych stronach Ministerstwo Infrastruktury: Od 16 listopada 2007 r. do 6 kwietnia 2009 r. podpisano umowy na budowę ponad 760 km dróg krajowych, w tym na ponad 400 km autostrad oraz 360 km dróg ekspresowych, obwodnic i dużych przebudów dróg. Sprawdźmy zatem, jak słowo przekuwane jest w czyn.
36 Beton na Zakopiance Michał Rosner
Estakada w Myślenicach, droga szybkiego ruchu Myślenice ? Lubień. Obwodnica Lubnia. Ciąg drogowy Kraków ? Zakopane, zwany umownie Zakopianką, to trasa drogowa od węzła autostradowego w Opatkowicach do Zakopanego. Długość trasy wynosi 94,5 km. W tym 54,8 km drogi krajowej nr 7 (Kraków ? skrzyżowanie Rabka ? Zabornia) oraz 39,7 km drogi krajowej nr 95 (od skrzyżowania w Zaborni do Zakopanego).
38 Będzie nowelizacja, ale jaka? pie
Nie wiadomo, kiedy i w jakim zakresie zostanie przeprowadzona nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz obiekty inżynierskie na drogach publicznych. Projekt rozporządzenia, który półtora roku temu został opracowany przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, został przedyskutowany z wieloma środowiskami i uzyskał akceptację Ministerstwa Infrastruktury ? ugrzązł w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
39 O wyzwaniach dla nowoczesnych materiałów budowlanych red
VII Konferencja promocji betonu odbyła się w Brukseli w dniach 17-18 marca 2009. Jej organizatorem była Europejska Platforma Betonowa z udziałem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego CEMBUREAU oraz innych stowarzyszeń zajmujących się promocją cementu i betonu.
40 Nowelizacja ustawy o wyrobach budowlanych Andrzej Wiśniewski
Bezpieczeństwo, jakość i trwałość obiektów budowlanych, stanowiących finalny efekt procesu budowlanego, w znacznym stopniu zależy od właściwości użytkowych i własności technicznych wyrobów stosowanych przy wznoszeniu tych obiektów.
44 MK Logistic Park Kraków Adam Karbowski
Wybraliśmy żelbet z kilku powodów ? mówi Jacek Wiśniewski, koordynujący inwestycję z ramienia inwestora. Po pierwsze, szukaliśmy rozwiązania możliwie taniego. Po drugie bezpiecznego, to znaczy spełniającego najwyższe wymagania przeciwpożarowe, bo doskonale zdajemy sobie sprawę, że centrum logistyczne może zawierać różnego rodzaju towary, a każdy z klientów musi się czuć bezpiecznie. Po trzecie zależało nam na rozwiązaniu trwałym i łatwym w montażu.
46 Efektywność mechaniczna makrowłókien syntetycznych w betonie Michał Glinicki
O stosowaniu włókien stalowych w betonie wiadomo dość dużo, chociaż nadal sporadycznie zdarzają się niepowodzenia na budowach, wynikające z niedostatecznej efektywności włókien bądź innych błędów technologii fibrobetonu. O stosowaniu włókien syntetycznych, a w szczególności tzw. makrowłókien polimerowych, zdefiniowanych w normie PN-EN 14889-2:2007 wiadomo dużo mniej. Przyjęty podział na mikrowłókna i makrowłókna polimerowe na podstawie średnicy włókien, mniejszej lub większej od 30 ?m, jest stricte umowny. Ważniejszy jest podział funkcjonalny: przedmiotowa norma przewiduje tzw. konstrukcyjne zastosowanie makrowłókien polimerowych, ujawniające się wpływem na nośność elementu betonowego (wpływem pozytywnym, jak można domniemywać).
50 Zastosowanie koncepcji rodzin betonów w kontroli zgodności betonu projektowanego Bartosz Badziąg, Piotr Kurzydym
W ciągu ostatnich kilku dekad technologia produkcji betonu uległa znaczącym pozytywnym przemianom. Zakłady produkujące beton, w których na proces produkcji składały się kiedyś operacje jednostkowe wykonywane i nadzorowane przez pracowników, zostały w większości przypadków zastąpione zautomatyzowanymi węzłami produkcyjnymi. Produkcja w nowoczesnych wytwórniach betonu prowadzona jest obecnie za pośrednictwem komputerów, zaś profesjonalne systemy informatyczne, opracowane specjalnie na potrzeby wytwarzania betonu, umożliwiają sprawne sterowanie procesem oraz dostosowanie procesu do zachodzących zmian. Systemy produkcyjne wyposażone są w urządzenia pozwalające na produkcję mieszanki betonowej na wysokim poziomie dokładności i powtarzalności.
56 Sprężone płyty kanałowe Katarzyna Chęcińska
Początki zastosowania technologii sprężonych płyt kanałowych wywodzą się z USA, Kanady i Skandynawii, kiedy to w latach 50. XX wieku beton zbrojony zaczęto zastępować betonem sprężonym. W Polsce pierwsze płyty kanałowe wprowadzone zostały do budownictwa w latach 1974-1976 na bazie kanadyjskich i fińskich rozwiązań technologicznych.
60 Promotor polskiego mostownictwa Jan Deja, Zbigniew Pilch
? W ciągu ostatnich dziesięciu lat doszło do znaczącego rozwoju budownictwa mostowego w Polsce. Dokonaliśmy tu milowego kroku naprzód, a w klasie mostów podwieszonych, gdzie byliśmy zupełnie z tyłu, staliśmy się, można powiedzieć, potęgą. Jest to wynik systematycznego działania całego środowiska mostowego ? mówi prof. Kazimierz Flaga, mostowiec z wykształcenia i zamiłowania, który w tym roku obchodzi jubileusz 70-lecia.
64 Królewski smok ze spokojem patrzy w przyszłość Piotr Piestrzyński
? Polski przemysł cementowy jest obecnie najnowocześniejszym w Europie. To wszystko osiągnęliśmy dzięki współpracy z naszym biurem projektów Biprocemwap. Między innymi dzięki wam mamy w Polsce cementownie, które są perłami w koronie swoich koncernów ? powiedział Andrzej Balcerek, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas jubileuszu 60-lecia Biprocemwapu SA. 24 kwietnia 2009 r. w pałacu w Tomaszowicach k. Krakowa spotkali się byli i obecni pracownicy, klienci oraz przyjaciele firmy.
66 Dlaczego cement nie wiąże cd. Redakcja
W kwartalniku nr 1/2009 podjęliśmy problem opóźnionego wiązania cementu, zwracając przede wszystkim uwagę na rodzaje cementów oraz na stosowane oznaczenia na workach, dające gwarancję, że mamy do czynienia z produktem spełniającym wszystkie wymagania normowe. Potwierdzał to atest [certyfikat] akredytowanego laboratorium. Takie laboratorium nie tylko prowadzi kontrolę cementu przeznaczonego do sprzedaży, lecz także sprawdza, czy proces technologiczny zapewnia produkcję cementu o odpowiedniej jakości i utrzymywanie tego poziomu w sposób ciągły.
68 Dwadzieścia lat z dobrym pulsem Adam Karbowski
? Jedną z przyczyn zastosowania pulsatorów pneumatycznych w przemyśle był nie tylko aspekt technologiczny, ale też aspekt bezpieczeństwa pracy. Nasze urządzenia eliminują pracę ludzką w warunkach niebezpiecznych. Nasze działania doskonale wpisują się w promowaną przez producentów cementu strategię bezpieczeństwa pracy ? mówią Jerzy Pawlikowski, prezes zarządu, oraz Grzegorz Stępień, kierownik działu pulsatorów pneumatycznych firmy INWET SA.
70 Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji red
XXIV Ogólnopolskie WPPK ? 2009 odbyły się w Wiśle w dniach 17-20 marca br. Tematem przewodnim warsztatów była ?Naprawa i wzmocnienia konstrukcji budowlanych?. Organizatorem tegorocznych warsztatów był Małopolski Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa przy współpracy oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Katowicach. Patronat branżowy nad warsztatami objęły: Rada Krajowa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.
71 EUROKOD 2 Andrzej Ajdukiewicz
Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych.
73 Kostka brukowa ? szkolenie i integracja red
W dniach 2-4 marca br. odbyło się XXIX Sympozjum Szkoleniowe SPBKD ? Zakopane 2009. Sympozjum było imprezą integracyjno-szkoleniową, połączoną z walnym zgromadzeniem członków stowarzyszenia. Tegoroczne wiosenne spotkanie odbywało się w Zakopanem w hotelu Kasprowy. W Sympozjum wzięło udział 105 uczestników, wśród których byli przedstawiciele firm produkujących betonową kostkę brukową oraz firm wsparcia technicznego branży, zarówno będący członkami SPBKD jak i niezrzeszeni. Wystąpienia i wykłady na XXIX Sympozjum dotyczyły zmian, jakie w ciągu ostatniego roku dokonały się w technologii produkcji betonowej kostki brukowej oraz w wymaganiach dotyczących ochrony środowiska, jakie stawiane są zakładom produkującym drobnowymiarowe elementy betonowe.
74 Dobry Beton w olimpijskim duchu Piotr Piestrzyński
? Najlepszą odpowiedzią na skutki kryzysu finansowego jest jakość, a tą odpowiedzią w przypadku producentów betonu towarowego certyfikat Dobry Beton ? powiedział prof. Lech Czarnecki podczas finału kampanii Dobry Beton. Na jej szóstym rozstrzygnięciu spotkali się w Warszawie producenci betonu towarowego z całej Polski.
76 Beton przyjazny środowisku red
Jesienią ubiegłego roku ukazała się książka pt. ?Beton przyjazny środowisku?, wydana staraniem i nakładem Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Publikacja formatu B5 liczy 194 strony tekstu, wzbogaconego 164 fotografiami, rysunkami i tabelami. Zamknięta jest w twardej oprawie.
78 Nowoczesna prefabrykacja betonowa w infrastrukturze podziemnej Tomasz Świętczak
Consolis Polska działa na rynku od 1999 roku, dotychczas zasadnicza działalność firmy polegała na produkcji elementów konstrukcyjnych dla obiektów przemysłowych, handlowych, sportowych, budownictwa ogólnego oraz drogowego. Od czerwca 2006 roku Consolis Polska działa także na rynku infrastruktury podziemnej poprzez uruchomienie nowoczesnych linii produkcyjnych rur wykopowych oraz studni kanalizacyjnych w Zakładzie Produkcyjnym w Ostrowie Wielkopolskim, znanym wcześniej pod marką Betras.
Polecamy: