Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(50)/2010

Wydanie 2(50)/2010

Tragedia pod Smoleńskiem swoim ogromem wstrząsnęła nie tylko nami wszystkimi, ale spowodowała, że na długie dni Polska znalazła się na pierwszych stronach wszystkich światowych serwisów informacyjnych. W jednej chwili, ze zwielokrotnioną siłą, uzmysłowiliśmy sobie kolejny raz, jak kruche jest ludzkie istnienie. Powszechne jest głębokie współczucie dla bliskich wszystkich ofiar tragicznego wydarzenia; wyrazy solidarności napływają nawet z najdalszych zakątków globu. Niezależnie od szoku, który przeżywamy - trudno to chyba inaczej nazwać - musimy pamiętać, że świat na nas nie poczeka. Z refleksją w sercu i głowie będziemy żyć dalej, stawiając czoło tym codziennym, ale także szczególnym wyzwaniom. Bo nawet ta przeogromna tragedia nie zwalnia nas z myślenia i dążenia do zbudowania nowoczesnej i zasobnej Polski, w której każdy z obywateli będzie mógł czuć się dobrze. W tym trudnym czasie cieszyć nas mogą opinie ludzi, którzy znając świat, z uznaniem wyrażają się o sile polskiej demokracji i dojrzałości naszego społeczeństwa.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Od Wydawcy Jan Deja
Tragedia pod Smoleńskiem swoim ogromem wstrząsnęła nie tylko nami wszystkimi, ale spowodowała, że na długie dni Polska znalazła się na pierwszych stronach wszystkich światowych serwisów informacyjnych. W jednej chwili, ze zwielokrotnioną siłą, uzmysłowiliśmy sobie kolejny raz, jak kruche jest ludzkie istnienie. Powszechne jest głębokie współczucie dla bliskich wszystkich ofiar tragicznego wydarzenia; wyrazy solidarności napływają nawet z najdalszych zakątków globu. Niezależnie od szoku, który przeżywamy - trudno to chyba inaczej nazwać - musimy pamiętać, że świat na nas nie poczeka. Z refleksją w sercu i głowie będziemy żyć dalej, stawiając czoło tym codziennym, ale także szczególnym wyzwaniom. Bo nawet ta przeogromna tragedia nie zwalnia nas z myślenia i dążenia do zbudowania nowoczesnej i zasobnej Polski, w której każdy z obywateli będzie mógł czuć się dobrze. W tym trudnym czasie cieszyć nas mogą opinie ludzi, którzy znając świat, z uznaniem wyrażają się o sile polskiej demokracji i dojrzałości naszego społeczeństwa.
6 Kurs na 20 mln ton Piotr Piestrzyński
– Branża cementowa w Polsce będzie zwiększać moce produkcyjne. Jeżeli wzrośnie popyt na rynku, my będziemy w stanie go zaspokoić. W przypadku kraju wielkości Polski osiągnięcie zużycia cementu na poziomie 20 mln ton jest całkiem realne w ciągu kilku najbliższych lat – mówi Leonard Palka, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
8 Z pewnością w przyszłość Marcin Peterlik
Możemy chyba śmiało stwierdzić, że polska gospodarka najgorsze ma już za sobą. Jako jedyny kraj w Europie uniknęliśmy w roku 2009 recesji i wszystko wskazuje na to, że wzrost gospodarczy będzie powoli przyspieszał. I choć, jak się właśnie przekonujemy, rzeczywistość potrafi zaskakiwać nas zdarzeniami, których nie sposób przewidzieć, to w wymiarze gospodarczym znaleźliśmy się chyba w punkcie, w którym możemy już spojrzeć z większą pewnością nieco dalej do przodu.
10 Polski pech w zmaganiach z budową infrastruktury Adrian Furgalski
Czy Polacy w większości postawili już kreskę na siatce nowoczesnych dróg, patrząc na nią, głównie – jak chcą media – przez pryzmat incydentalnej imprezy pod tytułem Euro 2012? – pyta Adrian Furgalski, ekspert w Zespole Doradców Gospodarczych TOR i przedstawia aktualny stan programu budowy autostrad w Polsce.
13 Będzie korekta 2008-2012 na lata 2010-2015 pie
– Przy opracowywaniu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 nie brano pod uwagę stanu zaawansowania poszczególnych inwestycji, a także konieczności dostosowania przepisów polskich do dyrektyw unijnych – mówi Mikołaj Karpiński, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury. Powstały opóźnienia w realizacji programu i teraz planowana jest jego korekta oraz nowy przedział czasowy na realizację – lata 2010-2015.
14 Pieniędzy ciągle za mało Piotr Piestrzyński
– Jeżeli patrzymy na to, co zrobiono na drogach w porównaniu z poprzednimi latami, to jest to postęp. Ale jeżeli chodzi o przedstawiany wcześniej plan, to nie został on zrealizowany – mówi Wojciech Malusi, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
16 Technologia budowy autostrady A2 o nawierzchni betonowej Antoni Szydło
Budowane obecnie w Polsce autostrady mają zróżnicowane nawierzchnie, jeżeli chodzi o górną warstwę nawierzchniową. Budowane są odcinki o nawierzchniach asfaltowych oraz betonowych. Stan na 2010 rok to: wybudowanych w Polsce ok. 800 km autostrad, z czego ok. 230 km o nawierzchniach z betonu cementowego. W budowie jest teraz ok. 580 km, z czego 105 km autostrady A2 o nawierzchni betonowej na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl.
20 Nawierzchnie betonowe niezastąpionym czynnikiem w miejskich sieciach dróg – na przykładzie Wiednia Johannes Steigenberger, Robert Wallner
Odpowiedzialni za rozwój miejskich sieci ulic stawiani są przed coraz bardziej złożonymi wyzwaniami. Powodem jest wzrastająca ilość samochodów, szczególnie ciężarowych, jak i wieloaspektowe wykorzystywanie nawierzchni przeznaczanych dla transportu (chodniki, drogi rowerowe czy ścieżki spacerowe na terenach zielonych). Beton okazuje się niezastąpiony w rozbudowie obszarów drogowych właśnie w obszarze miejskim i stanowi wielki potencjał, biorąc pod uwagę przyszłe wymagania. Wyróżniające go jako materiał budowlany cechy to: trwałość użytkowania, odporność na deformacje, wysoka zdolność odbijania światła oraz akceptacja środowiskowa.
22 Wybrukowane Białe Zagłębie Piotr Piestrzyński
Wyjątkowo atrakcyjnie prezentuje się centrum małej gminy Sitkówka-Nowiny k. Kielc. Jesienią ubiegłego roku wykonano z betonowej kostki brukowej siedemset metrów głównej ulicy Białe Zagłębie. Od pierwszych dni kwietnia 2010 roku trwa IV etap rewitalizacji terenów przyległych do Białego Zagłębia, w toku której pojawi się kolejnych kilka tysięcy metrów kwadratowych wybrukowanych dróg osiedlowych, chodników i parkingów. Do 2012 roku gmina zamierza zainwestować w odnowę tego miejsca 12 milionów złotych.
24 Nowe lokalne drogi betonowe Bartosz Ormanty
Już wiadomo, że kolejne odcinki lokalnych dróg betonowych powstaną na terenie małopolskich gmin Grybów i Korzenna. O drogę betonową wzbogaci się także gmina Ujazd na Opolszczyźnie.
24 Po betonie ze Strykowa do Tuszyna pie
Ruszył przetarg na projekt i budowę betonowej autostrady A1 Stryków – Tuszyn – poinformowała 21 kwietnia 2010 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
25 Zrównoważone drogi red
Nie ma wątpliwości, że w kontekście zrównoważo¬nego rozwoju najwięcej uwagi poświęca się aspek¬tom środowiskowym, podczas gdy – zdecydowanie niesłusznie – na drugi plan schodzą aspekty ekono¬miczne oraz społeczne. Udział działalności człowieka w efekcie cieplarnianym oraz wynikające z niego glo¬balne ocieplenie powodują, że aspekt środowiskowy jest szczególnie akcentowany. Jednakże powinniśmy zapytać, co tak naprawdę znaczy „zielony”?
26 Pierścienie „odciążające” – mity i rzeczywistość Grzegorz Śmiertka
W ostatnich latach na rynku studni kanalizacyjnych w Polsce pojawiły się tzw. pierścienie odciążające. W środowisku projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru można usłyszeć tyle samo głosów za, jak i przeciw stosowaniu tych elementów. Idea ich pracy zakłada całkowite odciążenie konstrukcji studni od pionowego obciążenia komunikacyjnego na rzecz dociążenia nim gruntu bezpośrednio wzdłuż zewnętrznego obwodu studni.
28 Innowacyjność produkcji w ZPB Kaczmarek red
O „Najnowszych rozwiązaniach technologicznych w infrastrukturze podziemnej” dyskutowano podczas spotkania, które w marcu 2010 roku zorganizowała firma ZPB Kaczmarek. Firma znana jest z kompletnego programu produkcji studni szczelnych i dysponuje pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej linią technologiczną produkcji tych studni systemu PERFECT.
30 Opera we własnym domu Paweł Pięciak
Następne pokolenia krakowian mogą nie uwierzyć, że opera, która jako instytucja działa w mieście od 1945 roku, na własną siedzibę z prawdziwego zdarzenia czekała aż sześćdziesiąt trzy lata. Przedstawiamy obiekt wyróżniony w XIII edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”.
34 Żeby przestrzeń nie była nudna Paweł Pięciak
– Okazuje się, że nawet najlepszy pomysł architekta w koncepcji – może okazać się fatalny w fazie niekontrolowanej realizacji. Na poziomie idei jest pięknie, ale gdy brakuje piętna technologii i dbałości o każdy detal, cała koncepcja zaczyna się sypać – mówi Piotr Barełkowski, szef pracowni architektonicznej ADS.
38 Żeby dominowała koncepcja użyteczności Adam Karbowski
Na temat zrównoważonego budownictwa z profesorem Lechem Czarneckim rozmawia Adam Karbowski.
40 Kryteria oceny wyrobów i obiektów budowlanych pod kątem zgodności z wymaganiami zrównoważonego rozwoju Michał Piasecki
Potrzeba wdrożenia zasad rozwoju zrównoważonego wynika z istoty problemów, przed jakimi stoi obecnie ludzkość. Wyzwania rozwoju zrównoważonego wymagają spowolnienia postępującej degradacji środowiska, zwiększenia racjonalizacji gospodarowania energią i zasobami naturalnymi, zapewnienia rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej poprawie warunków i komfortu życia. Wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce oznaczać powinno osiągnięcie modelu gospodarczego o ukształtowanych relacjach pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o zdrowie obywateli oraz ochroną środowiska.
47 O konstrukcjach żelbetowych pie
Jubileuszowe XXV Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji odbywały się od 10 do 13 marca 2010 roku w Szczyrku. Tym razem tematem spotkania były „Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne w konstrukcjach żelbetowych”.
48 Rowerem ku mostom Jan Deja, Zbigniew Pilch
Można zrobić wielki obiekt, który będzie obrzydliwy albo banalny, można zrobić mały most, który jest fantastyczny. Szczególne pole do popisu to kładki dla pieszych, bo tu za stosunkowo niewielkie pieniądze można zrobić bardzo ciekawe rzeczy – mówi prof. Henryk Zobel, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
50 Normowa kontrola betonu według PN-EN 206-1 Grzegorz Bajorek, Ludwik Betlej
Po siedmiu latach od wprowadzenia normy PN-EN 206-1:2003 do naszej budowlanej rzeczywistości, a po sześciu latach jej samodzielnego obowiązywania (normę PN-B-06250:1988 wycofano w styczniu 2004 roku), wydawać by się mogło, że została tak szeroko i dokładnie wdrożona do stosowania, że dzisiaj możemy dyskutować jedynie o modyfikacji zawartych w niej stwierdzeń czy założeń.  Tymczasem… rzeczywistość jest zupełnie inna.
57 Renowacja elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu – przykład scalenia kolorystycznego powierzchni betonowych Wojciech Laska
Wrocławska Hala Stulecia – dawna Hala Ludowa – to absolutny unikat architektury. Przeprowadzony w 2009 r. kompleksowy remont elewacji pozwolił przywrócić jej dawny, godny takiej budowli wygląd. Remont obejmował m.in. wykonanie scalenia kolorystycznego elewacji, aby po wykonaniu niezbędnych napraw i wzmocnień konstrukcji żelbetowej przywrócić jej reprezentacyjny i historycznie uzasadniony wygląd.
63 W zgodzie z najlepszymi praktykami Piotr Piestrzyński
Przedstawiciele trzydziestu dziewięciu wytwórni betonu towarowego z całej Polski otrzymali 25 marca 2010 roku Znak Jakości Dobry Beton. Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego już po raz siódmy przybliża produkcję betonu zgodną z najlepszymi praktykami wytwórstwa nowoczesnego materiału budowlanego.
64 Popiół lotny do betonu – proponowane zmiany w nowelizowanej normie PN-EN 450-1 Zbigniew Giergiczny
Grupa ekspertów Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 104 w 2009 r. zakończyła pracę nad nową wersją normy EN 450-1.Zakres proponowanych zmian obejmuje: modyfikację definicji popiołu lotnego, ilość i rodzaj materiałów współspalanych z pyłem węglowym, skreślenie wymagań dotyczących dolnego limitu strat prażenia dla kategorii B i C popiołu lotnego, wymagania dotyczące zawartości wolnego CaO oraz wymagania dotyczące całkowitej zawartości rozpuszczalnych w wodzie związków fosforu.
67 Wpływ różnej zawartości części palnych w popiele lotnym krzemionkowym na właściwości cementów popiołowych Tomasz Baran
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego krzemionkowego V o różnej zawartości węgla. Zbadano wpływ jakości popiołu na właściwości reologiczne cementu, czas wiązania, wytrzymałość, mrozoodporność i kompatybilność cementu z domieszkami. Przeprowadzone badania potwierdziły, że duża zawartość części palnych w popiele negatywnie wpływa na jakość cementu, w tym cechy użytkowe kształtujące właściwości mieszanki betonowej i trwałość betonu.
70 Domieszki chemiczne w technologii betonu Łukasz Kotwica
Technologia betonu to dziedzina, w której w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaszły zmiany wręcz rewolucyjne. Decydowało o tym wiele czynników, takich jak rozwój technologii cementów czy też zastosowanie nowoczesnego oprzyrządowania węzłów. Najważniejszym jednak czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój w dziedzinie technologii betonu okazało się zastosowanie na szeroką skalę domieszek chemicznych. Umożliwiło to w sposób niezwykle efektywny kształtować właściwości mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. Przykładem niech będzie najwyższy budynek świata – Burdż Chalifa w Dubaju. Betonu użytego do budowy tego budynku nie udałoby się wyprodukować bez użycia domieszek. Podobnie jak wielu budynków i konstrukcji, przy wznoszeniu których stosowano domieszki do betonu.
76 O polimerach w betonie podczas ICPIC 2010 Joanna Julia Sokołowska
International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC 2010 odbył się w dn. 10-12 lutego 2010 roku w Funchal, na Maderze (Portugalia). Kongres już po raz trzynasty był platformą wymiany poglądów i najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych między wybitnymi światowymi autorytetami w dziedzinie zastosowania polimerów w betonie.
78 Od 15 lat popularyzują kostkę brukową Grzegorz Łój
Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej obchodziło w marcu 2010 roku piętnastolecie działalności. Podczas zorganizowanego z tej okazji sympozjum szkoleniowego w Zakopanem podsumowano miniony okres i wybrano nowe władze stowarzyszenia.
Polecamy: