Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(52)/2010

Wydanie 4(52)/2010

Listopad mile zaskakuje piękną pogodą wszystkich budujących. Kilkanaście stopni na plusie, pełne słońce kojarzą się raczej z wiosną, a nie schyłkiem jesieni. Zresztą, pogoda to w naszych polskich warunkach zawsze element loteryjny, który z trudem próbują zrozumieć partnerzy biznesowi z tych bardziej przychylnych pogodowo części europejskiego kontynentu. Mało kto przewidywał tak ciężką zimę, jak ta 2009/10, nikt też nie mógłby się specjalnie oburzać na kilka lub nawet kilkanaście stopni mrozu w połowie listopada. Taka między innymi sytuacja powoduje, że prognozowanie rozwoju rynku budowlanego w naszych warunkach, oprócz wpływu oczywistych czynników makroekonomicznych, narażone jest na znaczące błędy wynikające z trudnych do przewidzenia wpływów warunków pogodowych. W szczególnym stopniu dotyczy to rynku cementowego, który ze zrozumiałych względów jako pierwszy narażony jest na wczesne lub długotrwałe ?zamrożenie? placów budowy. 


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Od Wydawcy Jan Deja
Listopad mile zaskakuje piękną pogodą wszystkich budujących. Kilkanaście stopni na plusie, pełne słońce kojarzą się raczej z wiosną, a nie schyłkiem jesieni. Zresztą, pogoda to w naszych polskich warunkach zawsze element loteryjny, który z trudem próbują zrozumieć partnerzy biznesowi z tych bardziej przychylnych pogodowo części europejskiego kontynentu. Mało kto przewidywał tak ciężką zimę, jak ta 2009/10, nikt też nie mógłby się specjalnie oburzać na kilka lub nawet kilkanaście stopni mrozu w połowie listopada. Taka między innymi sytuacja powoduje, że prognozowanie rozwoju rynku budowlanego w naszych warunkach, oprócz wpływu oczywistych czynników makroekonomicznych, narażone jest na znaczące błędy wynikające z trudnych do przewidzenia wpływów warunków pogodowych. W szczególnym stopniu dotyczy to rynku cementowego, który ze zrozumiałych względów jako pierwszy narażony jest na wczesne lub długotrwałe ?zamrożenie? placów budowy. 
6 Zrównoważenie to nasza sprawa Piotr Piestrzyński
– Cieszę się, że mogę przedstawić wiodącą ideę cywilizacyjną – rozwój zrównoważony – i zaadaptować ją do betonu. Każdy obiekt budowlany powinien być zaprojektowany, zbudowany, użytkowany i rozebrany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Musimy dążyć do oderwania wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów. Zrównoważenie to nasza sprawa – mówił prof. Lech Czarnecki z Politechniki Warszawskiej w referacie inaugurującym VI konferencję Dni Betonu. Idea zrównoważonego rozwoju była wiodąca podczas tegorocznej konferencji Dni Betonu, w której od 11 do 13 października 2010 roku wzięło udział 752 uczestników.
12 Ustanowiliśmy pierwszy polski rekord wytrzymałości betonu na ściskanie Piotr Piestrzyński
Dr Tomasz Zdeb z Politechniki Krakowskiej został zwycięzcą konkursu Power Concrete, którego finał rozegrano 11 października 2010 r. w Wiśle, na zakończenie pierwszego dnia VI konferencji Dni Betonu. Cel konkursu – ustanowienie polskiego rekordu wytrzymałości betonu na ściskanie – został osiągnięty. Średnia wytrzymałość na ściskanie trzech próbek betonu przygotowanych przez zwycięzcę wyniosła 197 MPa, a jedna z nich osiągnęła wytrzymałość 208 MPa!
14 Debata „Beton a zrównoważone budownictwo” Piotr Piestrzyński
Obecnie powinniśmy budować trwałe drogi betonowe ze względu na zasady zrównoważonego rozwoju, coraz wyższe koszty przerw eksploatacyjnych i dostępność dotacji unijnych – stwierdził Tadeusz Syryjczyk, były minister a obecnie ekspert z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR podczas debaty publicznej pt. „Beton a zrównoważone budownictwo”, która odbyła się 12 października 2010 roku w Wiśle podczas VI konferencji Dni Betonu.
17 „Chemia cementu i betonu” Wiesława Kurdowskiego red
11 października br. w Wiśle podczas konferencji Dni Betonu 2010 odbyła się prezentacja książki „Chemia cementu i betonu” autorstwa Wiesława Kurdowskiego. Przedstawienie najnowszego dzieła profesora Kurdowskiego nieprzypadkowo zbiegło się z tym największym wydarzeniem w branży. Dzięki dużej frekwencji i bezpośredniej prezentacji nowa książka zaistniała w środowisku i w miesiąc od „premiery” znalazła ponad 500 czytelników, którzy nabyli książkę w trakcie konferencji lub tuż po niej. Taki sukces to przede wszystkim zasługa autora, który stworzył dzieło życia z myślą o edukacji kolejnych pokoleń ludzi pracujących z cementem i betonem.
18 Więcej zagrożeń niż szans Marcin Peterlik
Ocena obecnej sytuacji polskiej gospodarki może być, szczególnie dla niewprawnego obserwatora, dosyć trudna. Mamy bowiem w tej chwili bardzo sprzeczne sygnały odnośnie tego, co w gospodarce się dzieje. Z jednej strony pojawiają się optymistyczne wyniki z tak zwanej realnej sfery gospodarki, a więc z sektora przedsiębiorstw, z drugiej zaś nie da się nie zauważyć coraz większego zaniepokojenia ekspertów pogarszającą się sytuacją finansów publicznych i zagrożeniami, jakie to ze sobą niesie.
20 Twierdza i forty, czyli najnowsza wizytówka starego Przemyśla Paweł Pięciak
Na nową, intrygującą siedzibę Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej popatrzmy w ten sposób: jest to budynek muzealny, położony najbliżej wschodniej granicy Polski. Dla ludzi przyjeżdżających do nas z terytorium Ukrainy niech będzie pierwszym mocnym dowodem zmian w kraju, który w 2004 roku wstąpił do Unii Europejskiej i potrafi korzystać z funduszy na rozwój infrastruktury kulturalnej. Przedstawiamy realizację, która dzięki betonowej ekwilibrystyce formy otrzymała specjalne wyróżnienie w XIII konkursie „Polski Cement w Architekturze”.
24 Wszystko jest architekturą Paweł Pięciak
O inspiracjach miastem, o konflikcie starego z nowym, o procesie tworzenia budynku mówi trójka architektów wyróżnionych w konkursie „Polski Cement w Architekturze”: Marek Kozień oraz jego córki Magdalena Kozień-Woźniak i Katarzyna Kozień-Kornecka.
28 Perfekcja i ekspresja architektury betonowej – poetyka materii (cz. 2) Marcin Charciarek
Beton w architekturze współczesnej posiada dwa oblicza – wciąż niezmienne i ukazujące sens poszukiwań perfekcji architektonicznej.
32 Piękne jest to, co czyste i proste Maria Misiągiewicz
Beton jest dla mnie jednym z trzech, obok drewna i szkła, najważniejszych materiałów, które wykorzystuję w swoich projektach. Uważam, że piękne jest to, co czyste i proste – powiedział Andrzej Chomski, jeden z laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu Architektura Betonowa, który 19 października 2010 roku rozstrzygnięto w Krakowie.
36 Beton odpowiedzią na nowe wyzwania w drogownictwie Redakcja
Ponad 500 osób z pięciu kontynentów, 27 krajów uczestniczyło w XI sympozjum poświęconym nawierzchniom betonowym, które odbyło się w dniach 13-15 października 2010 roku w Sewilli. Głównym organizatorem spotkania było Europejskie Stowarzyszenie Nawierzchni Betonowych EUPAVE wraz z Hiszpańskim Stowarzyszeniem Cementowym.
40 Jesienny wysyp dróg betonowych pie
Przetarg na przebudowę w technologii betonowej prawie 80 km drogi S8 na odcinku Wrocław – Walichnowy ogłosił 18 listopada 2010 roku minister infrastruktury Cezary Grabarczyk. Miesiąc wcześniej ruszyła budowa 23 km betonowej S8 od Rawy Mazowieckiej do granicy województwa łódzkiego. – Nawierzchnię betonową będzie miała autostrada A1 na odcinku Stryków – Tuszyn i jest szansa na kolejnych 140 km długości do Pyrzowic – poinformował podczas konferencji Dni Betonu Tomasz Rudnicki, zastępca dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad.
41 Drogowa Polska w budowie pie
Obecnie w budowie i przebudowie jest 1400 km dróg krajowych – poinformowało 12 listopada 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury. Trwają prace przy budowie nowych tras, w tym 735 km autostrad, 510 km dróg ekspresowych i 87 km obwodnic. W ramach „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012” obecnie realizowana jest także przebudowa 68 km istniejącej sieci. Wartość podpisanych w 2010 roku umów na inwestycje szacowana jest na 21 mld złotych.
42 Drogi betonowe są najlepszym rozwiązaniem dla Szwajcarii Rainer Stal, Adam Karbowski
Nawierzchnie drogowe, które wciąż wymagają modernizacji, niekończące się roboty drogowe oraz wielokilometrowe korki wprawiają w stan irytacji całe społeczeństwo i sprawiają, że temat utrzymania i budowy dróg stał się w Szwajcarii tematem debaty publicznej. Z raportu Federalnego Urzędu do spraw Dróg (ASTRA) wynika, że antidotum na rozwiązanie szwajcarskich problemów może być budowa dróg betonowych.
44 Wybitne realizacje konstrukcji betonowych w świecie 2006-2009 (cz. I – budynki) Andrzej Ajdukiewicz
Budynek Narodowej Galerii Portretu w australijskiej Canberze oraz mierzący 145 metrów wysokości Island Tower Sky Club w japońskiej Fukuoce to obiekty nagrodzone przez Międzynarodową Federację Betonu Konstrukcyjnego.
50 Systematyka betonów cementowych (II) Piotr Woyciechowski
Kryterium „zastosowanie” można traktować jako najbliższe pojęciu „bezwzględnej użyteczności betonu”, łączącej w sobie zarówno wymagania materiałowe jak i wymagane właściwości, co prowadzi do określenia betonu zoptymalizowanego do pełnienia w sposób trwały i niezawodny określonej funkcji technicznej.
54 Dokonania i perspektywy rozwojowe mostownictwa betonowego Wojciech Radomski
Polska jest obecnie największym placem budowy mostów w Europie. Rocznie wznoszonych jest około 500 obiektów.
60 Beton architektoniczny na Stadionie Lecha w Poznaniu Robert Czołgosz, Mariusz Saferna, Tomasz Adamczuk
Beton architektoniczny jest materiałem, który coraz częściej znajduje zastosowanie w obiektach realizowanych na terenie całego kraju. Powszechnie wiadomo, iż technologia ta daje nowe możliwości w kształtowaniu form budowli przy pełnym wykorzystaniu właściwości betonu. Jednak mimo upływu czasu i sporej popularności betonu architektonicznego wciąż nie doczekaliśmy się w Polsce normy na ten rodzaj betonu, a projektanci i wykonawcy muszą korzystać z dokumentów innych krajów europejskich lub własnych doświadczeń.
62 Cementy z dodatkiem wapienia Paweł Pichniarczyk
W krajach należących do UE stosowanie wapienia zarówno jako składnika głównego jak i dodatku drugorzędnego w produkcji cementów jest zjawiskiem powszechnym. Cement portlandzki wapienny CEM II/A, B-LL(L) produkowany w krajach należących do CEMBUREAU stanowi prawie 50% produkcji cementów CEM II, a w produkcji tego rodzaju cementu wyraźnie dominują Francja i Włochy, ale także Dania, w której panują podobnie trudne warunki klimatyczne jak w Polsce.
64 Możemy wygrać architekturą Jan Deja, Zbigniew Pilch, Piotr Piestrzyński
− Działania projektantów wzmacniają prace teoretyków. Bez polskich obiektów mostowych, które będą widoczne za granicą, nasza nauka nie będzie ceniona. Wiele krajów wykorzystuje budownictwo jako swego rodzaju promocję, np. Chiny, Francja czy RPA. My nie pobijemy rekordu świata w rozpiętości przęseł, bo nie mamy takich potrzeb. Ale przy budowie obiektów średniej wielkości możemy wygrać architekturą. To nasza ogromna szansa. Jest parę miejsc w Polsce, w których powinniśmy budować mosty, biorąc pod uwagę głównie aspekty architektoniczne. Nie możemy odcinać sobie możliwości budowy obiektów inżynierskich, które będą zachwycać – mówi prof. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej.
66 Beton wdług normy EN 206-1 na przykładzie wybranych krajów Zbigniew Giergiczny
Norma EN 206-1:2000 ?Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność? jest przewodnikiem i poradnikiem dla projektantów, producentów i wykonawców obiektów i konstrukcji budowlanych. Wprowadziła nowe podejście do projektowania składu mieszanki betonowej oraz oceny parametrów jakościowych stwardniałego betonu.
70 IV Forum Cement Sustainability Initiative SPC
W dniach 13-15 września w Warszawie odbyło się IV forum organizacji Cement Sustainability Initiative, czyli światowej organizacji zrzeszającej koncerny cementowe, której celem są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach sektora cementowego i betonowego. Organizacja ta istnieje już 10 lat i powstała w ramach Światowej Rady Biznesu dla Zrównoważonego Rozwoju (The World Business Council for Sustainable Development ? WBCSD).
72 Zeolit - dodatek puculanowy do betonu Grażyna Bundyra-Oracz, Dorota Siemaszko-Lotkowska
Zeolity to naturalne wulkaniczne minerały posiadające wiele unikalnych właściwości. Materiał ten może być stosowany jako substytut części cementu portlandzkiego w mieszance betonowej lubmoże być wprowadzony w dodatkowych ilościach do mieszanki w celu zwiększenia wytrzymałości betonu na ściskanie. 
76 O cemencie niespełniającym norm i kampanii Pewny Cement Piotr Piestrzyński
 - Nie ma drugiego takiego rynku w Europie, na którym zjawisko występowania cementów niespełniających norm byłoby obecne w takim stopniu jak w Polsce - mówił prof. Jan Deja, dyrektor biura Stowarzyszenia Producentów Cementu na konferencji prasowej, która 29 września 2010 roku odbyła się w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie. Z szacunkowych danych Stowarzyszenia wynika, że 15-20% cementu workowanego znajdującego się na rynku, to cement niespełniający norm. Jego zastosowanie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla trwałości konstrukcji i budowli.
78 Bezpieczeństwo pracy w budownictwie - upadki poślizgnięcia red
W drugiej połowie września br. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła nową edycję kampanii pod nazwą "BEZPIECZEŃSTWO PRACY W BUDOWNICTWIE - UPADKI, POŚLIZGNIĘCIA".  tym razem akcent postawiony został na koszty wypadków przy pracy - niewspółmiernie wyższe od nakładów ponoszonych na bezpieczeństwo pracy w budownictwie. Szczegóły kampanii na: www.bezupadku.pl
Polecamy: