Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(54)/2011

Wydanie 2(54)/2011

Końcówka kwietnia, środek najdłuższego weekendu nowoczesnej Europy, oczy sycone coraz intensywniejszą zielenią, czyli krótko mówiąc - wiosna w pełni. A jak wiosna, to także nowe siły, nadzieje i oczekiwania. Politycznie to bardzo ważny rok dla Polski, już za dwa miesiące przyjdzie nam zmierzyć się z wyzwaniami prezydencji europejskiej. To poważne zadanie, które warto byłoby wypełnić w sposób dający nam wszystkim powody do satysfakcji. A to, że nie będzie łatwo, wiemy już dzisiaj: sprzeczności wśród najsilniejszych graczy wokół priorytetów UE, przyszły budżet, kwestie rozszerzenia Wspólnoty to tylko trzy ważne obszary, w których rola Polski będzie znacznie większa niż dotąd.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Od Wydawcy Jan Deja
Końcówka kwietnia, środek najdłuższego weekendu nowoczesnej Europy, oczy sycone coraz intensywniejszą zielenią, czyli krótko mówiąc - wiosna w pełni. A jak wiosna, to także nowe siły, nadzieje i oczekiwania. Politycznie to bardzo ważny rok dla Polski, już za dwa miesiące przyjdzie nam zmierzyć się z wyzwaniami prezydencji europejskiej. To poważne zadanie, które warto byłoby wypełnić w sposób dający nam wszystkim powody do satysfakcji. A to, że nie będzie łatwo, wiemy już dzisiaj: sprzeczności wśród najsilniejszych graczy wokół priorytetów UE, przyszły budżet, kwestie rozszerzenia Wspólnoty to tylko trzy ważne obszary, w których rola Polski będzie znacznie większa niż dotąd.
6 Pierwsze podsumowanie kadencji Adrian Furgalski
Obecny okres rozpoczyna już stopniowe podsumowanie mijającej kadencji parlamentu i rządu. Scena polityczna wciąż nie jest jeszcze na tyle stabilna, aby można było przewidzieć, jaki kurs obierzemy po jesiennych wyborach i czy nastawiać należy się na kontynuację czy rewolucję. W kwietniu minęły poza tym cztery lata od decyzji o przynaniu Polsce organizacji Euro 2012 wspólnie z Ukrainą. Jest to więc tym lepszy pretekst do oczywistych podsumowań tego, co udało się zrobić i co uda się do rozpoczęcia mistrzostw.
9 Boomu w gospodarce na razie nie będzie Marcin Peterlik
Ograniczenie roli prywatnych funduszy emerytalnych, podwyżka VAT, drastyczne ograniczenia środków na aktywne formy walki z bezrobociem, wysoka inflacja i zacieśnianie polityki pieniężnej - to najważniejsze bariery rozwoju gospodarczego w 2011 roku.
12 O twórczej grze zespołowej Paweł Pięciak
O styku architektury i inżynierii, o zasadzie stosowności i o tym, czy materiały budowlane mają swoje kody kulturowe mówią Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak z krakowskiej pracowni architektonicznej Lewicki Łatak.
18 Raczej wolę mówić o PRZESTRZENNOŚCI Paweł Pięciak
"Ja się specjalizuję, mówiąc górnolotnie, w budynkach afunkcjonalnych, bo do nich można coś jeszcze dopowiedzieć. Można korzystać właściwie dowolnie z tej przestrzeni. Można się czuć prawie jak na greckiej agorze, gdzie człowiek sobie robi spacer" (architekt Wojciech Obtułowicz). Przedstawiamy centrum sportu Com Com Zone w krakowskiej Nowej Hucie, któe zdobyło jedną z dwóch równorzędnych nagród głównych XIV konkursu "Polski Cement w Architekturze".
24 Z naciskiem na drogownictwo i kolejnictwo Piotr Piestrzyński
 - Na wyróżnienie w działalności grupy aktualnie zasługuje budownictwo drogowe i kolejowe, gdzie realizowane są znaczące kontrakty. Nasze przychody z tej działalności niemalże podwajają się z roku na rok. Obecnie stanowią ok. 33% całości zleceń. Front robót na lata następne w tym sektorze grupa ma zapewniony na lata następne - informuje Konrad Jaskóła, prezes zarządu Polimex-Mostostal. Grupa Polimex-Mostostal jest liderem polskiego rynku budowlano inżynieryjnego.
26 Łódzkie liderem w budowie dróg betonowych Piotr Piestrzyński
Najpóźniej w 2013 roku droga ekspresowa S8 na terenie województwa łódzkiego oraz odcinek autostrady A1 Stryków-Tuszyn będą miały nawierzchnię betonową - obecnie nat terenie oddziału łódzkiego GDDKiA realizowanych jest najwięcej w Polsce dróg betonowych - przyznaje Ireneusz Mikulicki, zastępca dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
28 Beton trzeba docenić empirycznie Piotr Piestrzyński
Jak przekonać samorządowców do budowy dróg betonowych? - To trzeba docenić empirycznie. Za betonem przemawiają nie słowa, a fakty. Drogi betonowe są droższe w wykonaniu, ale przez dziesiątki lat eksploatacji te wyższe koszty początkowe zwracają się z nawiązką. Uważam, że jak coś robić, to robić dobrze - tłumaczy Piotr Krok, wójt gminy Grybów. Tylko na terenie tej gminy firma Mo-Bruk z Korzennej wybuduje w 2011 roku ponad 6 kilometrów dróg betonowych.
30 Lider w dziedzinie chemii budowlanej Dawid Hajok
W ubiegłym roku szwajcarska firma Sika obchodziła światowy jubileusz 100-lecia działalności, w tym roku świętuje 20-lecie swojej obecności w Polsce. W ciągu dwóch dekad firma zanotowała wiele sukcesów, osiągając wiodącą pozycję na rynku specjalistycznej chemii budowlanej
31 Drogi betonowe a drogi asfaltowe w ujęciu metody oceny cyklu życia Łukasz Szabat
Każdy wytworzony produkt w mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na środowisko naturalne. Każdy produkt ma swój cykl życia, w którym możemy wskazać poszczególne fazy jego istnienia, począwszy od fazy pozyskania surowców do jego wytworzenia, aż po ostatnią fazę, jaką jest jego utylizacja i zagospodarowanie wynikających z niej odpadów. Przedstawiona w niniejszym artykule metoda LCA (ang. Life Cycle Assessment - ocena cyklu życia) służy do pomiaru wpływów na środowisko różnych procesów. Można sobie zadać pytanie, po co w ogóle mierzony jest wpływ na środowisko? Odpowiedź na to pytanie można przedstawić w dwóch wariantach:- aby zidentyfikować kluczowe obszary procesu wymagające poprawy- aby móc porównać wpływ różnych rozwiązań na środowisko naturalne.Obydwie te odpowiedzi są sensem przeprowadzania analizy LCA dla różnych produktów, natomiast ta druga odpowiedź to jednocześnie treść niniejszego artykułu, czyli porównanie dwóch technologii budowy dróg - technologii betonowej i asfaltowej. Porównanie to będzie dotyczyło zarówno aspektu wpływów na środowisko (LCA), jak również części kosztowej całego procesu życia drogi, czyli porównania kosztów budowy, remontów i utrzymania drogi (LCCA).
36 Kanalizacja dla zrównoważonego budownictwa red
Trwałość, jednorodność, gładkość, wytrzymałość oraz doskonałe właściwości hydrauliczne - to najważniejsze cechy prefabrykatów dla kanalizacji produkowanych z betonu samozagęszczalnego. STosowanie wyrobó kanalizacyjnych z betonu SCC (Self Compacting Concrete) to budowanie w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, z myślą o przyszłych pokoleniach - mói Andrzej Dziadkowiec, prezes zarządu Kaprin Sp. z o.o..
38 Rondo Ofiar Katynia - węzeł na miarę naszych czasów Dawid Hajok
Nowy, trzypoziomowy węzeł, który powstaje w miejscu istniejącego ronda Ofiar Katynia, ma pomóc w usprawnieniu ruchu samochodowego w północno-zachodniej części Krakowa. Rondo jest bramą wjazdową do stolicy Małopolski od strony Wrocławia i Katowic - autostrady A4 i Olkusza - DK94, jest także elementem trzeciej obwodnicy miasta.
42 Zapotrzebowanie na beton w obiektach energetycznych DJK
Po awarii w japońskiej elektrowni w Fukushimie spowodowanej przez potężne tsunami rozgorzały dyskusje nad bezpieczeństwem i niebezpieczeństwem związanym z eksploatacją reaktorów atomowych. Kwestie te pozostawimy jednak specjalistom, natomiast z punktu widzenia sektora budowlanego skupimy się na ilościowym wykorzystaniu betonu w budowie różnego typu zakładów energetycznych. Z pracy "Metal and conrete imputs several nuclear power plants" [1] możemy dowiedzieć się, jakie ilości betonu potrzebne są do wybudowania zakładów produkujących energię z elektrowniach konwencjonalnych, odnawialnych (wiatrowych) i atomowych (w zależności od wybranego typu i mocy reaktora).
44 Beton - materiał, z którym można się dogadać Paweł Baran
Most na Wiśle pod Grudziądzem, w ciągu realizowanego właśnie północnego odcinka autostrady A1, będzie najdłuższą tego typu konstrukcją w Polsce. Całkowita długość obiektu, liczona w osiach skrajnych podpór, wyniesie 1954 metry.
48 Wpływ poziomu wytwarzania betonu na jakość konstrukcji masywnych Tadeusz Janik, Jan Konwinski, Andrzej Konwinski
Wykonawstwo masywów z betonu w obiektach przemysłowych i mostowych jest zagadnieniem dość złożonym ze względu na warunki eksploatacyjne i wymagania użytkowe. Elementy tych budowli są zazwyczaj poddawane różnorodnym oddziaływaniom, jak np. mechanicznym, fizycznym i chemicznym. Na uwagę zasługują tu wpływy fizyko- mechaniczne, a zwłaszcza:- zmienne pola temperatur- gradienty wilgotnościowe- zjawiska reologiczne (skurcz i pełzanie betonu)- działanie korozji- obciążenia dynamiczne.W przypadku oddziaływań obciążeń mechanicznych można dobrać i określić charakterystyki sprężysto wytrzymałościowe betonu masywu monolitycznego, ze znaczną dokładnością. Jednak pewne trudności w wykonawstwie żelbetonowych elementów masywnych stwarza problem uzyskania wysokiej jednorodności struktury betonu. Zagadnieniu temu poświęcono uwagę jako koniecznemu elementowi zmierzającemu do uzyskania optymalnie jednorodnego masywu o wymagalnej charakterystyce dynamicznej.
52 Jesteśmy długodystansowcami - biegnij z nami! Dawid Hajok
W ciągu zaledwie trzech lat niewielkie biuro założone w Żorach na Górnym Śląsku rozwinęło się w wyspecjalizowany zakład produkcyjny, otwarty w lutym 2008 roku na terenie należącym do Katowickiej Strefy Ekonomicznej. - Pozycja firmy w Portugalii jest nie do zakwestionowania. Do tego samego dążymy również w Polsce - zapowiada Israel Barbosa Pinho, prezes Arcen Polska Sp. z o.o..
54 Kotwy stosowane w łączeniu warstw ścian prefabrykowanych Katarzyna Chęcińska
Ściany prefabrykowane żelbetowe znajdują swoje zastosowanie jako belki podwalinowe i ściany pierwszych kondygnacji, spełniając dwie zasadnicze funkcje: zachowania stateczności (przenoszą obciążenia z pozostałych elementów konstrukcji) i osłonowo-estetyczną (jako część elewacji budynku). W budownictwie przemysłowym, usługowym i mieszkalnym występują one jako elementy jednowarstwowe, wykonane z żelbetu z warstwą izolacyjną. W artykule opisano sposób i wytyczne łączenia poszczególnych warstw ścian prefabrykowanych przy użyciu systemowych kotew.
56 Renowacja betonowej elewacji Hali Stulecia Leszek Konarzewski
Od grudnia 2008 roku do maja 2010 roku realizowany był remont Hali Stulecia we Wrocławiu, polegający na renowacji betonowej elewacji, stolarki okiennej i dachów. Mija właśnie pierwsze pół roku od zakończenia remontu, i brak skutków pierwszej ostrej zimy pozwala pozytywnie ocenić stan przeprowadzonych prac.
62 Projektowanie betonu samozagęszczalnego Jacek Gołaszewski, Janusz Szwabowski
Betonem samozagęszczalnym nazywa się taki beton, którego skład i składniki dobierane są przede wszystkim ze względu na specyficzne właściwości reologiczne mieszanki, zapewniające jej zdolność do szczelnego wypełnienia formy, otulenia zbrojenia oraz zagęszczenia się pod ciężarem własnym bez potrzeby zagęszczania mechanicznego [1, 2]. Beton samozagęszczalny stanowi jedną z najbardziej znaczących innowacji w technologii betonu w ostatnich latach, a potwierdza to wciąż rosnąca liczba jego aplikacji [2]. Jednakże korzystne efekty stosowania betonu samozagęszczalnego w budownictwie betonowym można uzyskać tylko wtedy, gdy jego projektowanie będzie zapewniać wymagane właściwości zarówno mieszanki, jak i stwardniałego betonu. Jest to zadanie bardziej skomplikowane niż w przypadku betonów zagęszczanych mechanicznie.
70 Dobry Beton - znak prestiżu Piotr Piestrzyński
Przedstawiciele 30 wytwórni betonu towarowego z całego kraju odebrali 24 marca 2011 roku certyfikaty Znaku Jakości "Dobry Beton". To była ósma edycja Kampanii "Dobry Beton" prowadzonej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce. Laureaci kampanii zyskują uznanie i prestiż w oczach branży. - Wytwórnie zabiegają o prolongatę certyfikatu, co świadczy o celowości prowadzonej kampanii - podsumował prof. Lech Czarnecki, przwodniczący Kapituły Znaku Jakości.
72 Wapień głównym składnikiem cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A,B-M Zbigniew Giergiczny, Magdalena Piechówka-Mielnik
Na krajowym rynku budowlanym można zaobserwować wzrost stosowania cementów z dodatkami mineralnymi. Szczególnie ten trend jest widoczny w grupie cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A, B.
78 Sześciu mistrzów od betonu Arnold Tomala
Domieszki polikarboksylatowe do betonu umożliwiają produkcję mieszanek betonowych o zwiększonej urabialności bez zmniejszania jej wytrzymałości. Zapewniają zachowanie poziomu urabialności i wytrzymałości przy jednoczesnej redukcji ilości cementu lub też ograniczenie w/c oraz zachowanie urabialności w celu produkcji betonów o wczesnej wytrzymałości i dużej szczelności. Obecnie rodzinę domieszek polikarboksylatowych oferowanych przez firmę Remei tworzy sześć produktów.
Polecamy: