Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 3(55)/2011

Wydanie 3(55)/2011

Letnia kanikuła niby w pełni - ludzie na wakacjach lub intensywnie myślą, jak je spędzić, ale ważkich problemów nie ubywa. Frank po 3,50, po chwilowym (oby nie tylko chwilowym) uspokojeniu


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Letnia kanikuła niby w pełni - ludzie na wakacjach lub intensywnie myślą, jak je spędzić, ale ważkich problemów nie ubywa. Frank po 3,50, po chwilowym (oby nie tylko chwilowym) uspokojeniu sytuacji w Grecji alarm wokół deficytu budżetowego Włoch. Kilka innych krajów eurostrefy w każdej chwili może znaleźć się w podobnym położeniu. Sytuacja gospodarcza, wysokie bezrobocie, szczególnie wśród młodych, wyraźnie wzmagają radykalizację nastrojów ateńskiej ulicy czy też madryckiego placu Puerta del Sol. Choćby tylko te fakty powodują, że bardzo trudno przewidywać rozwój sytuacji w najbliższych miesiącach i latach.
6 Pierwsze półrocze - zgodnie z planem, a nawet lepiej Marcin Peterlik
Według prognozy IBnGR, wzrost gospodarczy w kolejnych kwartałach 2011 r. będzie nadal zwalniał, choć spowolnienie to nie będzie miało charakteru gwałtownego. W efekcie całoroczny wzrost PKB powinien wynieść tyle samo, co w roku 2010, czyli 3,8 procent. W roku 2012 należy spodziewać się przyspieszenia wzrostu do poziomu nieco ponad 4 procent.
8 Odszedł wielki propagator architektury betonowej Piotr Piestrzyński
Architekt prof. Stefan Kuryłowicz towarzyszył kilkanaście lat redakcji magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura" i projektom realizowanym przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Nasza współpraca rozpoczęła się pod koniec lat 90. Stefan Kuryłowicz był wielkim twórcą i propagatorem architektury betonowej. Wszyscy wiele mu zawdzięczamy. Kilkakrotnie zdobywał nagrody w konkursie "Polski Cement w Architekturze" oraz przewodniczył Sądowi Konkursowemu. Odszedł nagle 6 czerwca 2011 roku. Pozostaną z nami jego dzieła. Poniżej przedstawiamy niektóre wypowiedzi i zdarzenia związane z prof. Kuryłowiczem, zarejestrowane przez naszą redakcję.
10 Ślad Profesora Paweł Pięciak
W najbliższych tygodniach zostanie oddany do użytku jeden z najbardziej oryginalnych budynków, jakie wyszły spod ręki profesora Stefana Kuryłowicza oraz architektów pracowni Kuryłowicz & Associates. Biurowiec Prosta Tower w Warszawie może stać się w najbliższym czasie jednym z bardziej rozpoznawalnych miejsc w stolicy.
12 O postępie umiarkowanym Paweł Pięciak
Umiejętność dostosowania technologii realizacji do możliwości wykonawcy to jedna z najważniejszych umiejętności ? mówi Zbigniew Maćków, założyciel pracowni architektonicznej, cieszącej się obecnie najlepszą opinią wśród biur projektowych działających we Wrocławiu, wyróżniony w XIV edycji konkursu ?Polski Cement w Architekturze? za rozbudowę wrocławskiego domu handlowego Renoma.
16 Wachlarz odlatujący z kartki papieru Paweł Pięciak
W historii konkursu "Polski Cement w Architekturze" były już nagradzane obiekty duże, średnie i całkiem kameralne. Modernizacja i rozbudowa domu towarowego Renoma we Wrocławiu nie mieści się w żadnej z tych kategorii. Jest to bowiem ze względu na rozmach, logistykę i koszty przedsięwzięcie wręcz gigantyczne, znaczące w skali europejskiej.
20 Poszukiwanie doskonałości betonowych domów dr inż. arch. Marcin Charciarek
Wybudowanie pierwszych betonowych budynków przez Le Corbusiera i Waltera Gropiusa przesądziło o kierunku poszukiwań nowej doskonałości architektonicznej ? Villa Savoye w Poissy i szkoła Bauhausu w Dessau stały się kamieniem milowym na drodze poszukiwania modelowej architektury. Te idee przyświecają od lat projektantom betonowych domów w Katedrze Architektury Mieszkaniowej Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, gdzie 27 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XI Edycji Konkursu Architektura betonowa "Gra brył elementarnych" Dom w krajobrazie.
22 W cztery lata chcemy nadrobić trzydzieści Jan Deja, Zbigniew Pilch
"Nie możemy przystać na przyspieszanie budowy kosztem jakości drogi. Na to nigdy zgody nie będzie. Mamy pełną szafę projektów na realizację dróg do 2020 roku" mówi Lech Witecki, Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad.  -Na granicy w Świecku zdecydowaliśmy się na eksperyment. Wykonujemy odcinek nawierzchni betonowej o długości 2 km w technologii whitetopping. Jedną jezdnię wykonujemy z betonu ze zbrojeniem ciągłym, a drugą z betonu dyblowanego. Będziemy obserwować koszty utrzymania tych odcinków. Mamy odcinki autostrad asfaltowych, które po 15 latach będą musiały być poddane przynajmniej wymianie warstwy ścieralnej. Musimy być przygotowani do ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej albo, po wyciągnięciu wniosków z kosztów utrzymania odcinków doświadczalnych, do zastosowania technologii whitetopping - dodaje Tomasz Rudnicki, zastępca Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad. W związku z licznymi zapytaniami od Czytelników na temat realizacji programu budowy autostrad, a także wykorzystania betonu na nawierzchniach, publikujemy rozmowę z dyrektorem Lechem Witeckim i z jego zastępcą Tomaszem Rudnickim.
28 Można w laczkach chodzić Piotr Piestrzyński
Drogę betonową o długości 833 metrów zbudowała w miejscowości Zimna Wódka na Opolszczyźnie firma Mo-Bruk. Powstała w październiku 2010 droga betonowa łączy się z betonową drogą starostrzelecką, która służy mieszkańcom gminy Ujazd od 6 lat. Mieszkańcy są zadowoleni z zastosowania betonu na drogach gminnych.
29 Z dokładnością Power Paver pie
Półtora kilometra drogi betonowej kategorii KR6 powstanie tego lata w Wojniczu (woj. małopolskie). Wykonawca drogi - firma Wes-Bud z Tarnowa - wzbogaciła się kilka miesięcy temu o amerykańską maszynę do układania nawierzchni betonowych Power Paver SF-2700.
32 Konstruowanie - z tego się nie wyrasta Dawid Hajok
Nigdy nie byłem biznesmenem, zawsze inżynierem. Fakt, że firma tak bardzo się rozwinęła, nie do końca jest moją zasługą, choć to właśnie wszechstronna innowacyjność przesądza o tempie oraz kierunku jej rozwoju ? rozmowa z Edwardem Marcinkowem, założycielem firmy Mostmar SA i Mostmarpal Sp. z o.o.
34 Lotniska inwestują na Euro 2012 Dawid Hajok
Osiem polskich portów powietrznych realizuje inwestycje związane z rozbudową i modernizacją infrastruktury lotniskowej. Ich łączna wartość to blisko 5 mld zł. Większość prac ma być gotowa na Euro 2012. Urząd Lotnictwa Cywilnego szacuje bowiem, że 50 proc. kibiców, czyli około 500 tys. osób, dotrze do Polski drogą lotniczą.
38 Transport prefabrykatów wielkogabarytowych ? belek mostowych Katarzyna Chęcińska
Jak przewieźć prefabrykaty strunobetonowe o długości 20 metrów? Jest to możliwe, a dzięki zintegrowanym rozwiązaniom firm transportowym prefabrykacja staje się wygodna dla inwestorów i wykonawców obiektów drogowo-mostowych.
40 Sky Tower - gigant ma już ponad 160 metrów Dawid Hajok
Rośnie w tempie około jednej kondygnacji na tydzień. Choć powstaje w centrum miasta, na terenie wrocławskiej dzielnicy Krzyki, to jego szklany maszt widać już z autostrady A4. Do końca roku sięgnie nieba do wysokości 212 m.
44 Gramy w zielone! Grzegorz Krechowiecki
Zielone zamówienia publiczne stanowią skuteczne narzędzie kształtowania zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji oraz mogą przyczynić się do rozwoju rynku wyrobów i usług mniej oddziałujących na środowisko.
46 Wymogi efektywności energetycznej budynków w latach 2011-2012 Dawid Tamás
Stałe podwyższanie standardów efektywności energetycznej budynków jest w dzisiejszych czasach niezbędne i nieuniknione. Konieczność zwiększania wymogów jest efektem szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, zwiększającej się liczby mieszkańców, coraz większego globalnego zapotrzebowania na energię, topnienia surowców naturalnych oraz związanej z tym degradacji środowiska (w tym efektu cieplarnianego). Dlatego też kraje wysoko rozwinięte wprowadzają przepisy i normy zapewniające racjonalnie niski poziom zużycia energii. Polska, jako pełnoprawny członek Unii Europejskiej, również musi dostosować się do ogólnoświatowych tendencji i wymogów.
50 Rola specyfikacji betonu do obiektów mostowych dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, mgr inż. Małgorzata Konopska
Większość powstającego w Polsce betonu to beton towarowy. Betonem towarowym według PN-EN 206-1 [1] jest beton dostarczany jako mieszanka betonowa przez osobę lub jednostkę niebędącą wykonawcą, ale również: beton produkowany przez wykonawcę poza miejscem budowy oraz beton produkowany na miejscu budowy, ale nie przez wykonawcę. Jednocześnie w ostatnim czasie, w wyniku silnego rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, wzrosło zapotrzebowanie na beton o podwyższonych wymaganiach, w tym do konstrukcji mostowych. Kluczowe znaczenie dla zapewnienia trwałości konstrukcji w przewidywanym długim okresie użytkowania obiektów mostowych ma specyfikacja betonu, będąca częścią dokumentacji projektowej.
54 Porównanie w praktyce cementów z dodatkami mineralnymi i cementu portlandzkiego CEM I 32,5 R Paweł Madej, Wojciech Wróbel, Rafał Żużałek
Stosowanie dodatków mineralnych w cementach staje się coraz bardziej powszechne. W dobie limitów CO2, mających coraz większy wpływ na kształtowanie oferty producentów cementu w całej niemal Europie, popularyzacja cementów z dodatkami mineralnymi staje się naturalną konsekwencją rozwoju rynku. Na naszych oczach dokonuje się powszechna ewolucja, kształtująca nowe zachowania konsumenckie, przyzwyczajenia oraz oczekiwania użytkowników końcowych.
58 Właściwości betonów specjalistycznych wykonywanych z zastosowaniem grysów dolomitowych dr inż. Zbigniew Kołacz
Przedmiotem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości zastosowania kruszywa dolomitowego z rejonu Olkusza do betonów posadzkowych, kontraktorowych i hydrotechnicznych.
64 Międzynarodowa konferencja na 60-lecie betonu komórkowego w Polsce Zbigniew Pilch, Piotr Piestrzyński
Pierwsze zakłady produkcji betonu komórkowego powstały w Polsce 60 lat temu. "Obecnie Polska jest niekwestionowanym liderem na rynku europejskim, a we wrześniu będzie gospodarzem Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego" mówi Mieczysław Soboń, prezes Stowarzyszenia Producentów Betonów.
68 Strojenie wielkiej harfy Dawid Hajok
Jak na ogrom konstrukcji, architektura mostu z pylonem w kształcie litery H wydaje się niebywale smukła. Rytm białych want dodaje jej jeszcze więcej zwiewności i elegancji. W sumie want jest 160. Jeżeli powiązać by je wszystkie, to dałyby długość 27 km. Tyle samo, ile ma mieć nowo budowana autostradowa obwodnica Wrocławia.
69 W nadwarciańskiej cementowni red
Zarząd Cementowni Warta zaprosił 4 czerwca 2011 roku swoich pracowników, sąsiadów i partnerów na Dzień Otwartych Drzwi do siedziby zakładu w Trębaczewie. Wszyscy mogli zobaczyć zmiany poczynione w zakładzie w minionym roku.
69 Polymers in Sustainable Construction
W dniach 6-7 września w Warszawie Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych) oraz Instytut Techniki Budowlanej organizuje European Symposium on Polymers in Sustainable Construction (ESPSC 2011). Konferencja odbędzie się pod patronatem JM Rektora Politechniki Warszawskiej, International Congress on Polymers in Concrete ? ICPIC oraz Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych i Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN.
71 Tytuł doktora honoris causa dla prof. Andrzeja Ajdukiewicza
Tytuł doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej otrzymał 16 marca 2011 roku prof. Andrzej Ajdukiewicz.
71 Tytuł doktora honoris causa dla prof. Kazimierza Flagi
Senat Politechniki Krakowskiej nadał profesorowi Kazimierzowi Fladze tytuł doktora honoris causa. Uroczystość odbyła się 22 czerwca 2011 roku w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
72 O perspektywach rozwojowych przemysłu cementowego w Kijowie djk
Konferencja UkrCemFor 2011 - "Przemysł cementowy - perspektywy rozwoju" odbywała się w dniach 6-9 czerwca 2011 r. w Kijowie. Już po raz czwarty zorganizowało ją Ukraińskie Stowarzyszenie Producentów Cementu UKRCEMENT.
73 Prywatyzacja była przełomem pie
- Momentem przełomowym dla Cementowni Nowiny okazała się prywatyzacja przeprowadzona w 1996 roku. Inwestor strategiczny "Dyckerhoff AG" zapewnił oprócz bogatego programu socjalnego również inwestycje przekraczające 500 mln złotych, które zmieniły oblicze tego przedsiębiorstwa ? ocenia Krzysztof Kocik, prezes Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. 14 czerwca 2011 roku zarząd firmy podsumował 15-lecie prywatyzacji.
74 O paliwach alternatywnych w systemie gospodarki odpadami dr inż. Bożena Środa
Stowarzyszenie Producentów Cementu po raz dziewiąty zorganizowało seminarium-debatę poświęconą omówieniu aktualnej problematyki wykorzystania paliw alternatywnych w cementowniach. Seminarium odbyło się 18 maja 2011r. w Warszawie pod hasłem: "Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami".
76 Otwarci na stulecie pie
Dzień otwartych drzwi zorganizowała Cementownia Odra w Opolu. Chętnych do obejrzenia zakładu było tak wielu, że na zwiedzanie trzeba było czekać w kolejce. 18 czerwca 2011 roku uczczono w ten sposób 100-lecie tej cementowni pracującej w sercu wielkiego miasta.
78 Inwestycja porównywana do wejścia zimą na K2 pie
Nową linię technologiczną do produkcji klinkieru oddano uroczyście do użytku 5 lipca 2011 roku w Cementowni Górażdże. Przy zdolności produkcyjnej sięgającej 12 tysięcy ton klinkieru na dobę Górażdże są obecnie największą cementownią w Europie.
Polecamy: