Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(56)/2011

Wydanie 4(56)/2011

Pięknymi, słonecznymi dniami kończy się tegoroczny październik, jakby chciał nam dodać otuchy w tym politycznie i ekonomicznie nerwowym czasie. Powoli stygną wyborcze i powyborcze emocje w Polsce; jeszcze kilka tygodni i będziemy mieć (chyba) nowy-stary rząd, co nie zdarzyło się dotąd w III RP. To poważne wyzwanie dla rządzących, gdyż problemów nie ubywa, a wręcz przeciwnie ? pojawiają się nowe, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Nasze wyniki gospodarcze wciąż budzą szacunek w Europie, ale wzmagająca się kolejna fala kryzysu finansowego może być dla nas znacznie bardziej dokuczliwa niż poprzednia. Z wielkim trudem cała Unia Europejska, a w szczególności państwa strefy euro osiągnęły konieczne porozumienie mające służyć obronie gospodarki europejskiej przed kryzysem. Przy okazji, warto zauważyć, że coraz poważniejszą rolę w stabilizowaniu gospodarki europejskiej mogą odgrywać Chiny.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
3 Od Wydawcy Jan Deja
Pięknymi, słonecznymi dniami kończy się tegoroczny październik, jakby chciał nam dodać otuchy w tym politycznie i ekonomicznie nerwowym czasie. Powoli stygną wyborcze i powyborcze emocje w Polsce; jeszcze kilka tygodni i będziemy mieć (chyba) nowy-stary rząd, co nie zdarzyło się dotąd w III RP. To poważne wyzwanie dla rządzących, gdyż problemów nie ubywa, a wręcz przeciwnie ? pojawiają się nowe, z którymi przyjdzie się zmierzyć. Nasze wyniki gospodarcze wciąż budzą szacunek w Europie, ale wzmagająca się kolejna fala kryzysu finansowego może być dla nas znacznie bardziej dokuczliwa niż poprzednia. Z wielkim trudem cała Unia Europejska, a w szczególności państwa strefy euro osiągnęły konieczne porozumienie mające służyć obronie gospodarki europejskiej przed kryzysem. Przy okazji, warto zauważyć, że coraz poważniejszą rolę w stabilizowaniu gospodarki europejskiej mogą odgrywać Chiny.
6 Rok 2011 i perspektywy kolejnych lat Marcin Sadowski
W najbliższym czasie zostaną rozstrzygnięte zaplanowane przetargi na budowę nowych bloków energetycznych, co spowoduje, że sektor energetyczny wybije się na wiodącego dostawcę zleceń dla firm budowlanych - mówi Konrad Jaskóła, prezes zarządu Polimex-Mostostal SA.
8 Nadchodzą trudniejsze czasy Marcin Peterlik
Najbardziej gorącym tematem w mediach stała się ostatnimi czasy problematyka gospodarcza. Trudno się temu dziwić, skoro Unia Europejska stoi na skraju najpoważniejszego chyba kryzysu gospodarczego w swojej historii, a najczarniejsze scenariusze, o których do niedawna nie wypadało nawet wspominać, stają się obecnie przedmiotem rozważań poważnych analityków.
10 Budownictwo mieszkaniowe: odreagowanie kryzysu czy długotrwałe ożywienie? Szymon Jungiewicz
Po okresie znacznego spowolnienia, które miało miejsce w 2009 r. i na początku 2010 r., sygnały płynące z rynku budownictwa mieszkaniowego w I połowie 2011 r. świadczyły o ożywieniu w branży mieszkaniowej. Miesiące letnie, jak i wrzesień, przyniosły jednak powiew pesymizmu związanego z niepokojącymi informacjami płynącymi z gospodarki światowej, szczególnie nt. problemów fiskalnych państw strefy euro. Jak w świetle obecnie obserwowanych danych statystycznych i zachowań inwestorów rysuje się zatem przyszła sytuacja w segmencie budownictwa mieszkaniowego?
12 Oszustwo klimatyczne prof. Wiesław Kurdowski
W roku 2010 Oficyna ?Plon? wydała książkę Claude?a All?gre pod intrygującym tytułem: ?Oszustwo klimatyczne lub fałszywa ekologia?. Książka napisana jest w formie wywiadu z wybitnym francuskim ekologiem Dominikiem Montvalonem, co znacznie podnosi jej wartość. Autor stawia bowiem temu ekspertowi, doskonale zorientowanemu w zagadnieniach ekologicznych, wiele pytań poruszających zagadnienia, które nurtują społeczeństwa wszystkich państw, szczególnie europejskich, które podpisały tak zwany Protokół z Kyoto. Zobowiązuje on te państwa do sukcesywnego zmniejszania emisji CO2 przez przemysł i to w dosyć szybkim tempie. Jest to niezwykle ważny problem, bowiem wiąże się on bezpośrednio z rozwojem gospodarczym wielu krajów, szczególnie tych, które znajdują się na dosyć niskim poziomie, na przykład afrykańskich.
16 Racjonalizm i poetyka architektury betonowej prof. dr hab. inż. arch. Maria Misiągiewicz
Dwa sposoby prezentacji - racjonalny i metaforyczny, traktowane nie jako konflikt, lecz konkurencja form współczesnych - są od lat widoczne w konkursie organizowanym przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Instytut Projektowania Architektonicznego i Stowarzyszenie Producentów Cementu. 17 października 2011 roku ogłoszono wyniki XII Edycji Dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu - Architektura Betonowa 2011.
18 Znaczenie drobniejszych rzeczy Paweł Pięciak
Gliwiccy architekci z pracowni NXD na chwilę wrócili do szkolnych czasów. Zaprojektowali pawilon wejściowy do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach, której absolwentami są szef zespołu Krzysztof Zalewski i jego dwaj współpracownicy. Za tę kameralną realizację otrzymali wyróżnienie w XIV edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
20 W kierunku wyciszenia Paweł Pięciak
"Staram się myśleć o środowisku i energii, ale zaczynam od kategorii podstawowych, jak lokalizacja domu, ustawienie względem stron świata. To już dużo daje" mówi warszawski architekt Mirosław Jednacz, który wśród swoich osiągnięć ma m.in. II nagrodę w konkursie Polski Cement w Architekturze.
24 Etyka betonowego brutalizmu dr inż. arch. Marcin Charciarek
Od stu lat, awangarda architektoniczna nie zamierza wprowadzić harmonii i kontynuuje burzenie porządku. Wiara w to, że beton jest "kamieniem współczesności", i może być chropawy lub nieszlifowany, z fakturą naturalną odcisku szalunku, stała się w XX wieku nagle sprawą etyki, a nie tylko estetyki.
30 Gaudí i jego barcelońskie majstersztyki - cz.1 dr inż. Zdzisław B. Kohutek
Stolica dumnej Katalonii to nie tylko słynny stadion Camp Nou, na którym rozgrywa swoje mecze piłkarskie F.C. Barcelona. To miasto morza i gór, z burzliwą historią, bogate w zabytki, dziś znowu aktywne kulturą, pełne życia i fantazji. Ale to także miasto, nad którym unosi się duch Antoniego Gaudiego, wybitnego architekta ? wizjonera, który zaskarbił sobie uznanie świata i zasłużył na miejsce w panteonie Wielkich. Jego zmaterializowane pomysły, jak np. Casa Vicens, Casa Battló, Parc Güell, La Pedrera czy budowana do tej pory świątynia Sagrada Familia, są wizytówką Barcelony po dzień dzisiejszy i pozostaną nią na zawsze. Czy gdyby Gaudí żył, budowałby z betonu?
36 Sustainability - droga do budownictwa zrównoważonego Dawid Hajok
Słoweński polityk i ekonomista Janez Potocnik, były minister oraz obecny komisarz Unii Europejskiej ds. środowiska naturalnego, wyraźnie podkreśla, że instytucje samorządów lokalnych zostaną niebawem zobligowane przez UE do podejmowania działań, które niosą za sobą udowodnioną wartość dla rozwoju zrównoważonego ? zauważają przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC).
38 Przegląd stanu infrastruktury korytarzy kolejowych w Polsce mgr inż. Łukasz Franek, mgr inż. Sabina Puławska
Jednym ze skojarzeń związanych z polskimi kolejami jest ?beton?, słowo używane jako określenie mniej lub bardziej zidentyfikowanej grupy osób, która wstrzymuje reformy tej instytucji. Podchodząc do tematu bardziej poważnie, zapomina się jednak o szerokim wykorzystaniu tego materiału w modernizacji infrastruktury liniowej oraz punktowej.
44 Superkret wydrąży tunele pod Warszawą Dawid Hajok
Centralny odcinek II linii warszawskiego metra będzie liczył 6,1 km. W ramach całego projektu powstanie siedem stacji, dwie komory zawracania, łącznik między pierwszą i drugą linią, wspólna stacja dla obu nitek oraz 600-metrowy odcinek biegnący pod dnem Wisły. Oba równoległe tunele II linii wiercone będą w technologii TBM typu EPB, umożliwiającej drążenie na obszarach wysoko zurbanizowanych.
48 Pół betonowej "ósemki" będzie gotowe na Euro Piotr Piestrzyński
Umowy na realizację czterech kolejnych odcinków betonowej drogi ekspresowej S8 na terenie województwa łódzkiego podpisała 5 października 2011 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi. Budowa 33,5 km drogi o nawierzchni betonowej będzie kosztowała prawie 1,6 mld złotych i zakończy się w grudniu 2013 roku. Na Euro 2012 będzie dostępna betonowa "ósemka" od Piotrkowa Trybunalskiego do granicy z województwem mazowieckim.
50 Szary i kolorowy beton w Czarnym Dunajcu Piotr Piestrzyński
Chodniki i obrzeża z betonu na ulicach Czarnego Dunajca skończyła układać 30 października 2011 r. tarnowska firma Wes-Bud. - Najtrudniejsze warunki do pracy mieliśmy na przełomie lipca i sierpnia, kiedy bez przerwy lało, i od połowy października, kiedy chwyciły mrozy ? mówi Michał Żurek z Wes-Budu, nadzorujący układanie betonu. Antoni Chlebek, kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Czarnym Dunajcu, już przygotowuje projekt kolejnych betonowych chodników, z Koniówki do Chochołowa. Ich realizacja rozpocznie się w 2012 roku.
51 Zastosowanie mikrosfer jako alternatywna metoda napowietrzania betonu dr inż. Agnieszka Molendowska, dr hab. inż. Jerzy Wawrzeńczyk
Podstawowym warunkiem uzyskania mrozoodporności betonu zawierającego znaczną ilość dodatków mineralnych jest zapewnienie poprawnego napowietrzenia. Postulat ten ujęty jest w normie EN 206-1 [15], gdzie dla klas XF2÷XF4 zaleca się wprowadzenie do mieszanki betonowej minimum 4% powietrza. Uzyskanie zalecanej objętości powietrza nie jest, niestety, warunkiem wystarczającym dla uzyskania mrozoodporności.
58 Wymagania jakościowe stawiane składnikom betonu drogowego Danuta Bebłacz, Zbigniew Giergiczny
Beton jest nowoczesnym i konkurencyjnym wobec asfaltu materiałem do wykonywania nawierzchni dróg. W niniejszym artykule uwaga zostanie skupiona na właściwym doborze składników do produkcji betonu na nawierzchnie drogowe.
64 Marketing zamiast rzetelnej informacji technicznej na ważny temat Paweł Bałos
Komentarz do artykułu -Porównanie w praktyce cementów z dodatkami mineralnymi i cementu portlandzkiego CEM I i 32,5 R? z numeru 3/2011
66 Beton licowy - przedsięwzięcie zespołowe Piotr Dzięgielewski
Beton licowy cieszy się od wielu lat rosnącą popularnością, zainteresowaniem i uznaniem. Mimo wzlotów i upadków, koncepcja tworzenia widocznych powierzchni betonu o zdefiniowanej estetyce, niewymagającej dodatkowych warstw wykończeniowych, zyskuje sobie coraz więcej zwolenników. Jednak aby osiągnąć sukces i móc pochwalić się obiektem z betonu architektonicznego, podziwianym przez współczesnych i potomnych za jego styl i jakość wykonania, trzeba przede wszystkim dokładnie zdefiniować, co rozumie się pod tym pojęciem.
70 Światowy beton komórkowy Piotr Piestrzyński
Goście z 32 krajów i pięciu kontynentów wzięli udział w V Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego, która w dniach 14- 17 września 2011 r. odbywała się w Bydgoszczy.
70 Potwierdziliśmy pozycję lidera Piotr Piestrzyński
Goście z 32 krajów i pięciu kontynentów wzięli udział w V Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego, która w dniach 14- 17 września 2011 r. odbywała się w Bydgoszczy.
73 „Pewny Cement”: Nie kupuj kota w worku! Dawid Hajok
Rynek materiałów budowlanych otwiera dziś przed inwestorami ogromne możliwości związane z wyborem technologii i materiałów. Zasadniczym czynnikiem decydującym o wyborze produktów pozostaje jednak ich jakość. Nierzadko jednak rozpoznanie w porę materiału gorszego lub niepewnego jest niewykonalne, o czym boleśnie przekonał się właściciel Zakładu Budowlanego Krzysztof Gouda ze Świeszyna.
76 EMAS w Warcie pie
Dariusz Gawlak, prezes zarządu Cementowni Warta SA, otrzymał 29 września 2011 r. Certyfikat EMAS z rąk Kazimierza Perka, regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi. Był to pierwszy dokument EMAS w zakładach przemysłu cementowego w Polsce.
76 Cemex ma pierwszy w branży raport zrównoważonego rozwoju, a cementownia Chełm certyfikat EMAS pie
Dariusz Gawlak, prezes zarządu Cementowni Warta SA, otrzymał 29 września 2011 r. Certyfikat EMAS z rąk Kazimierza Perka, regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Łodzi. Był to pierwszy dokument EMAS w zakładach przemysłu cementowego w Polsce.
78 Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych
Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa monografia "Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka" autorstwa Michała A. Glinickiego. Monografia przedstawia problematykę trwałości betonu w nawierzchniach drogowych i prefabrykatach konstrukcyjnych narażonych na oddziaływania mechaniczne, klimatyczne oraz zabiegi zimowego utrzymania. Beton w nawierzchniach drogowych to rozwiązanie techniczne, które w ostatnich latach nabiera szczególnego znaczenia, choćby ze względu na rosnące obciążenie najważniejszych ciągów transportu kołowego. Kilkudziesięcioletnie doświadczenia, głównie niemieckie i amerykańskie, stworzyły podstawy do upowszechnienia tej technologii.
78 Spojrzenie w przyszłość Bożena Środa
Międzynarodowa Konferencja Techniczna Cemtech 2011 odbyła się 25-28 września 2011 r. w Warszawie. Zdaniem Leonarda Palki, przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu, powinna się ona przyczynić do wypracowania nowych koncepcji i idei dla naszego przemysłu na przyszłość.
Polecamy: