Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 3(59)/2012

Wydanie 3(59)/2012

Lato z zaskakującymi zmianami pogody, jakby czekało na zakończenie EURO 2012. I chwała mu za to, bo trudno znieść kilkanaście dni wręcz saharyjskich temperatur z następującym po nich nagłym ochłodzeniem, gwałtownymi burzami, a nawet tornadami.Wracając do wspomnianego już EURO – chyba nie ma co do tego wątpliwości, że Europa, i nie tylko, zobaczyła piękniejszą, nowocześniejszą i radośniejszą niż zwykle Polskę. Nie było sukcesu sportowego, ale chyba wspólnie zdaliśmy ważny egzamin. Raczej nikt nie miał obaw co do tradycyjnej polskiej gościnności – z tej jesteśmy znani i kolejny raz zauważyli to nasi goście. Równie ważne lub nawet ważniejsze jest to, że Polska została zauważona jako kraj nowoczesny, z pięknymi stadionami, nowymi terminalami lotniczymi, odnowionymi dworcami kolejowymi i już zdecydowanie lepszą infrastrukturą drogową. Można wręcz powiedzieć, że została na nowo odkryta i nie zdziwi mnie fakt, że po EURO 2012 Polska częściej będzie celem turystycznych podróży.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Od Wydawcy Jan Deja
Lato z zaskakującymi zmianami pogody, jakby czekało na zakończenie EURO 2012. I chwała mu za to, bo trudno znieść kilkanaście dni wręcz saharyjskich temperatur z następującym po nich nagłym ochłodzeniem, gwałtownymi burzami, a nawet tornadami.Wracając do wspomnianego już EURO – chyba nie ma co do tego wątpliwości, że Europa, i nie tylko, zobaczyła piękniejszą, nowocześniejszą i radośniejszą niż zwykle Polskę. Nie było sukcesu sportowego, ale chyba wspólnie zdaliśmy ważny egzamin. Raczej nikt nie miał obaw co do tradycyjnej polskiej gościnności – z tej jesteśmy znani i kolejny raz zauważyli to nasi goście. Równie ważne lub nawet ważniejsze jest to, że Polska została zauważona jako kraj nowoczesny, z pięknymi stadionami, nowymi terminalami lotniczymi, odnowionymi dworcami kolejowymi i już zdecydowanie lepszą infrastrukturą drogową. Można wręcz powiedzieć, że została na nowo odkryta i nie zdziwi mnie fakt, że po EURO 2012 Polska częściej będzie celem turystycznych podróży.
6 Za nami lepsza połowa roku Marcin Peterlik
Choć tempo rozwoju polskiej gospodarki w ostatnich dwóch kwartałach spadło, to pierwszą połowę 2012 roku należy pod względem gospodarczym ocenić pozytywnie. Tempo wzrostu produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale wyniosło 3,5 procent, a w drugim kwartale, według szacunków IBnGR, utrzymało się nieznacznie powyżej poziomu 3 procent. Tendencja spadkowa jest jednak widoczna i z dużym prawdopodobieństwem utrzyma się w kolejnych kwartałach. Koniunktura w drugiej połowie roku będzie więc słabsza niż w pierwszych sześciu miesiącach, a prognozowany wzrost gospodarczy w drugiej połowie roku wynosi około 2,5 procent. W efekcie, w całym 2012 roku nasza gospodarka rozwijała się będzie średnio w tempie 3-procentowym lub nieznacznie niższym.
8 Krajobraz po Euro 2012 Dawid Hajok
Jaśniejąca gwiazda Europy czy Trzeci motor UE obok Niemiec i Francji to tylko niektóre z nagłówków wychwalających nasz kraj na łamach zagranicznej prasy. Polska oszalała na punkcie piłki nożnej tak jak Europa na punkcie Polski, a co nam zostało z tej euforii?Przyjrzyjmy się, jak wydarzenia sportowe przełożyły się na zmiany gospodarcze w naszym kraju.
13 Kilka zjawisk w polskiej architekturze Paweł Pięciak
Patrzy na architekturę z dwóch stron: jako czynny projektant jest współwłaścicielem, nadal uważanej za młodą, ale już z dużym dorobkiem, warszawskiej pracowni Grupa 5. Jako krytyk i obserwator tego, co się dzieje, współpracuje z czasopismami architektonicznymi, gdzie omawia współczesne polskie realizacje. Rozmowa z Krzysztofem Mycielskim.
18 Piękno pod stopami Bruk-Bet
Inspiracjami do powstania najnowszych produktów w ofercie firmy Bruk-Bet są zabudowy z naturalnych materiałów, emanujące klasycznym pięknem. Nowy asortyment Bruk-Betu doskonale sprawdzi się jako efektowna nawierzchnia podjazdów, ścieżek i placyków ogrodowych.
20 Spotkajmy się w bibliotece Paweł Pięciak
Trudno byłoby wymienić wszystkie wystawy, odczyty, koncerty, spotkania autorskie i inne imprezy, jakie w ciągu ostatniego półtora roku miały miejsce w tym stosunkowo niewielkim budynku. 2 marca 2011 roku otwarto nową siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. To inwestycja, która w ciągu ostatnich szesnastu miesięcy zdążyła wiele zmienić w życiu miasta. Poza tym otrzymała wyróżnienie w XV edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
24 Jedność idei i materii architektury minimalistycznej Marcin Charciarek
Wyniki XII Edycji Konkursu Architektura Betonowa – Architektura Minimum – Dom w krajobrazie ogłoszono 25 czerwca 2012 roku na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
25 Eksportujemy sukcesy Piotr Piestrzyński
– Sukces produktów RETHMEIER, który osiągnęliśmy na rynku polskim, przekłada się także na sukces tej linii produktowej w całej grupie SCHOMBURG. Powoli przejmujemy rolę centrum badawczorozwojowo- szkoleniowego dla kolegów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Czech,Słowacji i krajów nadbałtyckich. Efektem tego jest wzrost sprzedaży domieszek do betonu na wymienionych  rynkach. Tak więc eksport z zakładu w Kutnie systematycznie wzrasta – mówi Krzysztof Kaczan, dyrektor zarządzający SCHOMBURG Polska.
26 W poszukiwaniu recepty Piotr Piestrzyński
O ile kłopoty podwykonawców autostrad w pewnym stopniu rozwiązuje uchwalona przez Sejm 29 czerwca 2012 r. ustawa o płatnościach dla podwykonawców autostrad, to na rozwiązanie czeka kwestia generalnych wykonawców. Walka o kontrakty za wszelką cenę, napięte terminy, rosnące ceny paliw, surowców i usług oraz zatory płatnicze spowodowały upadłość wielu z nich, a inni walczą o przetrwanie.
27 Rząd próbuje pomóc podwykonawcom robót drogowych Włodzimierz Chołuj
W dniu 29 czerwca 2012 Sejm uchwalił, na wniosek rządu, ustawę o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców  wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych. Projekt tej ustawy powstał w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w wyniku kilkutygodniowych rozmów przedstawicieli tego ministerstwa z podwykonawcami dużych inwestycji drogowych, w szczególności autostrad A2 i A1, którzy nie dostali zapłaty za swoją pracę i utworzyli Komitet Protestacyjny Poszkodowanych Przedsiębiorców. Komitet ten skupiał wyłącznie małych i średnich podwykonawców. Poszkodowani grozili ministrowi transportu, że przestaną pracować na kluczowych odcinkach autostrady A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią oraz zablokują drogi i stadiony na EURO 2012, jeżeli rząd nie przyjdzie im z pomocą w odzyskaniu zaległych należności.
28 O jakości dróg Piotr Piestrzyński
– Niech prezesi firm wykonawczych zobaczą, gdzie są, jak ocenia ich Generalna Dyrekcja. Moim celem jest zejście z odsetkiem nieprawidłowych wyników poniżej 10%. Ale na to potrzeba jeszcze około 2 lat. Tak byśmy byli spokojni, że poziom budowanych w Polsce dróg jest taki, jak na świecie – mówił Tomasz Rudnicki, zastępca dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad. 8 maja 2012 r., w pierwszym dniu XVIII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego „Autostrada – Polska”, które odbyły się w Kielcach, Generalna Dyrekcja po raz pierwszy ogłosiła ranking wykonawców.
30 Czy droga betonowa do Biedronki przyczyni się do rozwoju strefy w Wojniczu Piotr Piestrzyński
Jeden z głównych sponsorów reprezentacji Polski w piłce nożnej – firma Jerónimo Martins, właściciel sieci sklepów Biedronka – ma od 16 lipca 2012 r. nową drogę dojazdową do swojego Centrum Dystrybucyjnego w Wojniczu. – Wybraliśmy beton, gdyż chcieliśmy mieć porządną drogę. Poza tym mamy nadzieję, że obok centrum Biedronki ulokują się także inne firmy – tłumaczy Jan Sygnarowicz, inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy Wojnicz. Wykonawcą drogi jest tarnowska firma Wes-Bud.
32 Kaprin - lider w produkcji prefabrykatów dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej Dawid Hajok
W ramach współpracy firmy KAPRIN Sp. z o.o. z krakowskimi wyższymi uczelniami technicznymi – AHG i Politechniką Krakowską – wycieczka studentów z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odwiedziła zakład z Krzeszowicach.
34 Priorytetowe inwestycje w ramach sieci TEN-T Piotr Piestrzyński
Ile funduszy unijnych zostanie przeznaczonych na budowę infrastruktury w Polsce w latach 2014-2020? Znacznie mniej niż w latach 2007-2013. W „nowym rozdaniu” Unia Europejska stawia na innowacje i rozwój nowych technologii. Konkretne cyfry poznamy  prawdopodobnie dopiero na początku przyszłego roku. Wiadomo, że modernizowane będą głównie drogi w ramach sieci TEN-T. Przede wszystkim wspierane będą inwestycje łączące miasta wojewódzkie.
36 Krótkie aktualności z budowy dróg Red
Krótka informacja nt. prac na drogach S14, S8 oraz A1.
37 Droga u podstawy piramidy masłowa Dawid Hajok
To wstyd dla wójta, aby musiał poprawiać własne drogi – stwierdził Leszek Skowron, wójt gminy Korzenna podczas seminarium SPC w Miastku, poświęconego budowie dróg z betonu.
38 Czeka nas rewolucja w energetyce Dawid Hajok
– Zróżnicowana i zbilansowana dieta jest najzdrowsza, również jeśli chodzi o gospodarkę energetyczną. A w tym menu na pierwszym miejscu postawiłbym nielubianą przez wszystkich efektywność energetyczną – zauważa prof. Krzysztof Żmijewski, pełniący funkcję sekretarza generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przy wicepremierze i ministrze gospodarki.
43 Na błyskawiczny sukces pracuje się kilka lat MIchał Elert
Z początkiem 2012 roku BASF wprowadził na rynek polski szereg specjalistycznych produktów z grupy MEYCO. Było to podyktowane  podpisaniem kontraktu na dostawę specjalistycznej chemii dla czterech tarcz TBM mających wydrążyć centralny odcinek II linii warszawskiego metra.
44 Muzeum na Muranowie - sto dni do końca budowy Paweł Pięciak
Spośród obiektów muzealnych, jakie powstają w Polsce w ostatnich latach, na szczególną uwagę zasługuje Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Prace budowlane przy obiekcie mają zakończyć się we wrześniu 2012. Muzeum otworzy podwoje po  zainstalowaniu we wnętrzach wielkiej wystawy stałej. Planowany termin otwarcia placówki dla zwiedzających – 20 października 2013.
46 Katowicki efekt Bilbao Dawid Hajok
Znakiem czasu miały być wieżowce, ale zdławił je kryzys. Teraz katowiczanie liczą, że nowe inwestycje kulturalne w centrum  aglomeracji uruchomią tzw. efekt Bilbao i przysporzą ich miastu podobnego rozgłosu, co niegdyś Muzeum Guggenheima w stolicy Kraju Basków.
48 Smocza skóra Spodka Dawid Hajok
Punktem wyjścia dla jego projektu było rzymskie Koloseum. Futurystyczna kopuła w formie odwróconego stożka do dziś wzbudza podziw konstruktorów i architektów. Katowicki Spodek w końcu doczekał kompleksowej modernizacji. Jego szkielet pokrywa dziś 40 tys. nowych aluminiowych łusek.
50 Zrównoważone budownictwo a strategie UE Sebastian Wall
Wymagania zrównoważonego rozwoju uwzględniającego szeroki zakres aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych znajdują coraz szersze odzwierciedlenie w praktyce środowiska budowlanego. Choć działania podejmowane przez przedsiębiorców mają obecnie w dużej mierze charakter dobrowolny i marketingowy, należy zdawać sobie sprawę z nadchodzących zmian w europejskim otoczeniu regulacyjnym, nadających zagadnieniom zrównoważonego budownictwa charakter bardziej sformalizowany i obligatoryjny.
54 Pielęgnacja - klucz do zapewnienia trwałości betonu w konstrukcji WIoletta Jackiewicz-Rek, Piotr Woyciechowski
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na bardzo istotny etap wykonywania betonu, jakim jest pielęgnacja, i wskazanie jej kluczowego wpływu na kształtowanie cech stwardniałego betonu (rys. 1). Pielęgnacja betonu jest niezbędnym etapem wykonywania każdej konstrukcji z betonu. Bez właściwej pielęgnacji nie może powstać „dobrej” jakości beton, o wymaganych, specyfikowanych właściwościach zapewniających uzyskanie odpowiedniej trwałości.
60 Domieszki w technologii betonu wibroprasowanego - część 1: domieszki ułatwiające zagęszczanie Robert Walkowiak
Produkcja elementów wibroprasowanych to proces skomplikowany. Liczba czynników decydujących o jakości finalnego produktu jest tutaj (znacznie) większa niż w innych technologiach wykorzystujących beton jako podstawowy materiał. Jednym z istotnych aspektów produkcji betonowej kostki brukowej czy krawężników jest właściwe wykorzystanie domieszek do betonu. Niniejszy artykuł (pierwsza z 2 części) prezentuje aktualne trendy wśród domieszek ułatwiających zagęszczenie elementów oraz działania firmy CHRYSO, podjęte dla rozwiązywania problemów codziennej produkcji betonu wibroprasowanego.
62 Wykonywanie robót betonowych nareszcie unormowane - PN-EN 13670:2011 Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat, Izabela Skrzypczak
Kiedy pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku dość mocno zaawansowane stały się prace dotyczące normalizacji w dziedzinie konstrukcji betonowych – głównie w Eurokodzie 2 [1] obejmującym zagadnienia projektowe oraz normie wyrobu EN-206 [2] określającej wymogi dla betonu – wtedy problematykę związaną z wykonywaniem takich konstrukcji próbowano ulokować po części w jednej i w drugiej normie. Zagadnienia technologiczne okazały się na tyle trudne do sformułowania i jednocześnie obszerne, że powodowały opóźnienia w opracowaniu ostatecznej wersji norm oraz ich wdrożeniu. Postanowiono wtedy w eurokodach (czyli normach do projektowania) pozostawić treści wyłącznie związane z projektowaniem, a w normie EN 206 treści związane wyłącznie z materiałem. Natomiast „wyrzucone” z nich treści dotyczące wykonawstwa zgromadzono w zupełnie nowym,odrębnym dokumencie, którego projekt powstał w 2000 roku. Z uwagi na znaczenie zawartej w nim informacji już wtedy, z  inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT), wydano w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) polską wersję tego projektu normy [3]. A nad ostateczną wersją normy pracowano dalej…
68 Rola różnych wypełniaczy w kształtowaniu odporności na ścieranie podkładów podłogowych Artur Łagosz, Jerzy Balacha
Zdecydowana większość obiektów magazynowych jak również produkcyjnych i handlowych oddanych do użytku w ciągu ostatnich kilkunastu lat posiada posadzki betonowe. W celu uzyskania przewidzianych cech użytkowych, jak również nadania betonowej powierzchni walorów o charakterze estetycznym, na betonowe powierzchnie posadzek nakładane są różnej grubości materiały na bazie wypełniaczy mineralnych z mineralnym lub organicznym spoiwem. Zatem to właśnie ten materiał poddawany jest później obciążeniom eksploatacyjnym, polegającym na ścieraniu powierzchni i jej wgniataniu w płytę betonową podczas toczenia się kół środków transportu wewnętrznego – głównie wózków widłowych i przyrządów do przetaczania materiałów na paletach.
72 AGH najlepsza w Polsce red
Mieszalnik laboratoryjny do betonu o wartości 50 tysięcy złotych – nagroda główna w konkursie zespołowym Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże – trafi na Akademię Górniczo-Hutniczą. Studenci z Krakowa wyprzedzili Politechnikę Częstochowską, Wrocławską oraz Śląską. Konrad Kozik z Uniwersytetu Zielonogórskiego został zwycięzcą konkursu indywidualnego, w którym można było wygrać wysokiej klasy sprzęt multimedialny. Ogłoszenie wyników obu konkursów odbyło się podczas finałowej gali Uniwersytetu Betonu Grupy Górażdże. Redakcja BTA jest patronem medialnym Uniwersytetu Betonu.
74 Trudny czas przed budownictwem red
– Przede wszystkim pracujemy nad nowymi produktami i rozwiązaniami, które są dopasowane do potrzeb klientów. Na pewno ułatwi nam to nowy model naszej organizacji w Polsce, działający od tego roku. 3 linie produktowe – cement, kruszywa i beton – zostały połączone w jedną organizację. Takie rozwiązanie jest na pewno korzystne dla klientów, a nam pozwala lepiej działać na zmieniającym się rynku – mówi Bruno Roux, który od stycznia 2012 r. jest dyrektorem zarządzającym Lafarge w Polsce.
76 Dzień Otwartych Drzwi w Cementowni Warta red
Pierwsza sobota czerwca to czas Cementowni Warta SA. Tak było również 2 czerwca 2012 roku, kiedy odbył się kolejny Dzień Otwartych Drzwi. Pracownicy w gronie przyjaciół i rodziny, zaproszeni goście oraz okoliczni mieszkańcy zainteresowani życiem przedsiębiorstwa mogli obejrzeć wnętrze zakładu, poznać etapy produkcji warciańskich cementów i miło spędzić popołudnie.
78 Cement na świecie - 2011 rok DJK
W 2011 r. światowy wzrost gospodarczy był niższy niż wcześniej oczekiwano. Zawirowania na rynkach finansowych w Europie częściowo dotykały zarówno krajów o wysokich dochodach jak i krajów rozwijających się. W Unii Europejskiej brakowało fiskalnychi monetarnych środków, aby ratować system bankowy i stymulować popyt. W drugiej połowie roku inwestorzy zaczęli szybko  wycofywać znaczący kapitał z rynków rozwijających się. W rezultacie, pomimo wzmocnienia gospodarki USA i Japonii, w ujęciu globalnym w II połowie roku nastąpiło handlowe i gospodarcze spowolnienie.
Polecamy: