Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(60)/2012

Wydanie 4(60)/2012

Obserwując polską gospodarkę, nastroje wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych z sektora budowlanego, trudno nie zauważyć stanu niepewności w obliczu zbliżającej się przyszłości. Nikt nie kwestionuje faktu, że czeka nas spowolnienie w gospodarce, spadek nastrojów konsumenckich. Pozostają jedynie dwa pytania: jak głębokie będzie to spowolnienie i jak długie? Właściwie wszyscy są dość zgodni – najtrudniejszy będzie rok 2013 i jest nadzieja, że „odbicie” pojawi się dość szybko, bo już w 2014 roku. Takie są również ostatnie opinie ministra finansów, wskazujące, że kontynuacja programu budowy infrastruktury w Polsce, wejście w nową perspektywę budżetową UE stwarzają realną szansę skrócenia fazy spowolnienia w polskiej gospodarce. Cały czas należy pamiętać także o tym, że nie tylko nam jest trudniej. Marna to wprawdzie pociecha, ale nasi sąsiedzi – bliżsi i dalsi – borykają się z problemami znacznie poważniejszymi niż nasze. W naszej sytuacji pocieszające jest to, że praktycznie wszystkie prognozy mówią o wzroście PKB w zbliżającym się roku, a różnice dotyczą jedynie wielkości tego wzrostu – w okolicy 2 procent czy też bliżej 1÷1,5%.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Od Wydawcy Jan Deja
Obserwując polską gospodarkę, nastroje wśród przedsiębiorców, zwłaszcza tych z sektora budowlanego, trudno nie zauważyć stanu niepewności w obliczu zbliżającej się przyszłości. Nikt nie kwestionuje faktu, że czeka nas spowolnienie w gospodarce, spadek nastrojów konsumenckich. Pozostają jedynie dwa pytania: jak głębokie będzie to spowolnienie i jak długie? Właściwie wszyscy są dość zgodni – najtrudniejszy będzie rok 2013 i jest nadzieja, że „odbicie” pojawi się dość szybko, bo już w 2014 roku. Takie są również ostatnie opinie ministra finansów, wskazujące, że kontynuacja programu budowy infrastruktury w Polsce, wejście w nową perspektywę budżetową UE stwarzają realną szansę skrócenia fazy spowolnienia w polskiej gospodarce. Cały czas należy pamiętać także o tym, że nie tylko nam jest trudniej. Marna to wprawdzie pociecha, ale nasi sąsiedzi – bliżsi i dalsi – borykają się z problemami znacznie poważniejszymi niż nasze. W naszej sytuacji pocieszające jest to, że praktycznie wszystkie prognozy mówią o wzroście PKB w zbliżającym się roku, a różnice dotyczą jedynie wielkości tego wzrostu – w okolicy 2 procent czy też bliżej 1÷1,5%.
6 DNI BETONU 2012: wiedza w pigułce i wielkie spotkania Piotr Piestrzyński
 - To największa konferencja z obszaru budownictwa w Polsce, drugiej takiej nie ma. Spotkanie daje możliwość analizowania przekrojowego różnych zagadnień dotyczących budownictwa, niekoniecznie związanych wyłącznie z betonem - oceniał prof. Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Tadeusz Wasąg z MC Bauchemie dodał: - Dni Betonu to najważniejszy punkt w kalendarzu, to wiedza, nowości, zaprezentowanie własnej firmy, nauczenie się czegoś nowego, spotkanie środowiska, które żyje tym, co my - betonem. Z udziałem prawie 800 osób od 8 do 10 października 2012 r. odbyła się w Wiśle VII Konferencja Dnie Betonu.
12 Inwestor, projektant, producent, wykonawca - zamklęty krąg Dawid Hajok, pie
Jakość przestrzeni ulega stopniowemu pogorszeniu. Realizacja inwestycji publicznych przychodzi nam z coraz większym trudem. Gdzie podziały się czasy, kiedy po budowie nie biegali prawnicy, tylko ludzie, którym zależało na tym samym?
14 Mobilność to nasza specjalność Dawid Hajok
Nowym rozwiązaniem w dziedzinie węzłów betoniarskich firmy Arcen jest model EXPRESS. - Węzeł powstał w odpowiedzi na oczekiwania polskiego klienta i potrzeby rynku, który poszukiwał węzła o mniejszej wydajności, stosunkowo niewielkich gabarytach, dużej mobilności oraz szybkości montażu - tłumaczy Michał Charchut z Arcen Polska Sp. z o.o..
16 43 MPa - cel został osiągnięty Piotr Piestrzyński
 - Odczuwam wielką satysfakcję, tym bardziej, że pierwszy raz uczestniczę w Dniach Betonu. To ogromny sukces dla mnie i dla firmy. Lepiej już się nie da, dlatego mam nadzieję, że za dwa lata sukces uda się powtórzyć - mówi Łukasz Duda, technolog Chryso Polska, zdobywca pierwszego miejsca w finale konkursu Power Concrete 2012, który 8 października 2012 r. odbył się podczas konferencji Dni Betonu w Wiśle. Próbki betonu przygotowane przez Łukasza Dudę osiągnęły zadaną przez jury średnią wytrzymałość na ściskanie 43 MPa. Zwycięzca wyjechał z Wisły z czekiem na 7,5 tys. zł.
18 Gospodarka a budownictwo polskie do 2015 roku Piotr Piestrzyński
Jeżeli firmy budowlane w Polsce chcą zmian przepisów prawa, muszą stworzyć silne lobby, które będzie o to zabiegało w parlamencie. Może kongres budownictwa? zmiany przepisów można przeprowadzić nawet w ciągu kilku tygodni, co pokazały chociażby przykłady ustawy o dopalaczach. Nie ulega wątpliwości, że Polska weszła w okres spowolnienia gospodarczego. Światełkiem w tunelu mogą być zapowiadane inwestycje w energetyce i na kolei. PKB prognozowane na 2012 rok wyniesie 2,4% a na 2013 rok - 2,2%. Eksperci mówią o odbiciu najwcześniej w 2014 lub 2015 roku. O tym, jak będzie wyglądała gospodarka i budownictwo do 2015 roku, debatowali eksperci: Adrian Furgalski, Andrzej Sadowski, Marcin Peterlik i Marek Wielgo. Debata odbyła się 9 października 2012 r. podczas drugiego dnia konferencji Dni Betonu.
20 Piąte wydanie "biblii betonu" Pie
Premiera polskiej edycji V wydania "Właściwości betonu" prof. Adama Neville'a odbyła się 8 października 2012 r. w Wiśle i była jednym z wydarzeń pierwszego dnia konferencji Dni Betonu. Wydawcą jest oficyna Polski Cement należąca do Stowarzyszenia Producentów Cementu.
21 Uczestnicy konferencji o perspektywach budownictwa Pie
Przedstawiam wyniki ankiety przeprowadzonej wśród prawie 800 uczestników konferencji Dni Betonu. Jej prezentacja odbyła się na zakończenie debaty pt. "Gospodarka a budownictwo polskie do 2015 roku"
22 Słabo w gospodarce, słabo w budownictwie Marcin Peterlik
Obecnie nikt nie ma już wątpliwości, że nasza gospodarka weszła w okres słabej koniunktury. Pogorszenie widoczne od pewnego czasu coraz częściej w wielu wskaźnikach odnoszących się do bieżącej sytuacji zostało potwierdzone danymi GUS na temat wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Okazało się, że PKB wzrósł w tym czasie o 2,4 procent, co negatywnie zaskoczyło większość analityków, którzy spodziewali się co prawda, że wzrost w drugim kwartale zwolni, ale zwolni jedynie do poziomu około 3 procent. Wyniki gospodarki w drugim kwartale oznaczają, że pod koniec roku wzrost najprawdopodobniej spadnie poniżej 2 procent, a w całym roku raczej nie uda się osiągnąć zaplanowanego przez rząd wzrostu na poziomie 2,5 procent. W warunkach wzrostu PKB rzędu 2 procent nie można oczywiście jeszcze mówić o recesji, ale termin "poważne spowolnienie" jest już jak najbardziej uzasadniony.
24 Prognozy produkcji budowlano-montażowej w Polsce Szymon Jungiewicz
Po tym, jak od 2005 r. niemal nieprzerwanie występowały wzrosty na rynku budowlanym, dane z 2012 r. wskazują na rozpoczęcie korekty. Podstawowe pytanie brzmi: jak głęboka ona będzie i jak długo potrwa? To, że w dłuższej perspektywie rynek powróci do tendencji wzrostowej, jest wysoce prawdopodobne, zależy jednak przede wszystkim od uchwalenia korzystnego dla Polski budżetu unijnego na lata 2014-2020.
28 Budowanie miasta papieskiego Paweł Pięciak
 - Słyszałem to na własne uszy, ktoś przechodzący zobaczył zza ogrodzenia białe słupy podcienia elewacji i się dziwił, że da się wykonać w dzisiejszych czasach takie wielkie filary z jednego kamienia - mówi architekt Andrzej Mikulski.
34 Dom w sposób cichy obecny Paweł Pięciak
Z chęci odizolowania się od mało inspirującego i chaotycznego sąsiedztwa powstał w Wilanowie dom jednorodzinny, który wyróżniono w XV edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
36 Budynki przemysłowe: tanie, pragmatyczne, mało znane Paweł Pięciak
Nie jest łatwo zrealizować wartościową architekturę przemysłową, zbyt wiele czynników działa w kierunku minimalizacji kosztów, nietrwałości struktury obiektu, ograniczenia jego wartości estetycznej. Nieprzypadkowo budownictwo przemysłowe nie jest ulubionym obiektem dla fotografów i czasopism architektonicznych, a szerszej publiczności jest właściwie nieznane. Tym większa satysfakcja, gdy udaje się zbudować rzecz wartościową, również z betonem jako podstawowym materiałem. Hala przemysłowa w Świdnicy autorstwa pracowni Lewicki-Łatak otrzymała wyróżnienie w XV konkursie "Polski Cement w Architekturze"
38 Prawdziwy image betonu Maria Misiągiewicz
XIII edycja dorocznego ogólnopolskiego Konkursu - Architektura Betonowa.
40 Rozwój konstrukcji i technologii nawierzchni betonowych w Polsce Antoni Szydło
Pojawienie się kryzysu energetycznego w gospodarce światowej, w tym również i polskiej, w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku spowodowało zainteresowanie administracji drogowej nawierzchniami betonowymi. Zainteresowanie to zostało spotęgowane zwłaszcza wtedy, gdy w połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaobserwowano nagminne zjawisko powstawania kolein w nawierzchniach asfaltowych, spowodowane m.in. zwiększającym się obciążeniem osi pojazdów jak i wzrostem intensywności ruchu.
46 O sukcesach i porażkach Pie
Rok 2012 przejdzie do historii polskiego drogownictwa. Nigdy wcześniej nie oddano do użytku tylu odcinków dróg ekspresowych, autostrad i obwodnic miast. Jednocześnie nigdy wcześniej inwestycje drogowe nie kojarzyły się tak mocno z problemami firm je realizujących. O sukcesach i porażkach dotyczących polskiego drogownictwa obradowało ponad 300 osób na Kongresie Drogowym, który 3 października 2012 r. odbył się w Warszawie. – Pierwszym wnioskiem kongresu powinno być wezwanie do wdrożenia współpracy środowiska – mówili uczestnicy debat. Partnerem merytorycznym kongresu było Stowarzyszenie Producentów Cementu.
47 Powiaty walczą o pieniądze na drogi Piotr Piestrzyński
Powiaty w Polsce nie mają pieniędzy na inwestycje drogowe. – Obecnie drogi krajowe mamy coraz lepsze, drogi wojewódzkie również modernizowane w oparciu o środki pomocowe Unii Europejskiej, natomiast drogi powiatowe, trzecie co do ważności, kręgosłup powiatów, są traktowane po macoszemu – mówi Bernard Bednorz, starosta bieruńsko-lędziński. Powiaty chciałyby budować trwałe drogi betonowe. – Nieprawdą jest, że drogi betonowe są za drogie. Dzisiaj poważny inwestor powinien się zastanowić, czy robić remont drogi poprzez wykonanie kolejnej nakładki, która za kilka lat zostanie zniszczona, czy też zrobić drogę z betonu raz a dobrze.
48 Drogi betonowe dla gminnej infrastruktury Pie
Budowa dróg betonowych to przyszłość dla gminnych inwestycji infrastrukturalnych – mówił wicemarszałek województwa lubelskiego dr Jacek Sobczak podczas konferencji „Drogi Betonowe”, która 13 września 2012 r. odbyła się w Lublinie. W spotkaniu zorganizowanym przez Cemex Polska wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządów terytorialnych oraz firm wykonawczych.
49 Potrzeba 280 mld złotych Pie
– Wszystkie potrzeby we wszystkich sektorach, we wszystkich gałęziach transportu są określone dzisiaj na kwotę około 280 mld zł. Takich pieniędzy nie będziemy mieli w najbliższych latach. Musimy sfinansować ze środków europejskich te projekty, które są nam najbardziej potrzebne – powiedziała wiceminister transportu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury, które odbyło się 27 września 2012 r. Potrzeby są. Tymczasem wykonawcy dróg biją na alarm, że w 2013 roku nie będzie nowych przetargów na drogi krajowe i autostrady. Rok 2013 zapowiada się rokiem stagnacji w drogownictwie. Zdaniem Tomasza Rudnickiego, zastępcy dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad, w 2013 roku zostanie rozpisany przetarg na największy projekt infrastrukturalny w Europie – betonowy odcinek A1 Tuszyn – Pyrzowice o długości 180 km.
50 Domieszki do betonów układanych pod wodą Elżbieta Horszczaruk
Współczesne betony układane pod wodą, zwane w literaturze technicznej betonami podwodnymi (ang. underwater concrete, UWC), z uwagi na specyfikę środowiska, w którym są stosowane, oraz technologię betonowania konstrukcji powinny posiadać cechy zbliżonedo tych, jakie posiadają betony samozagęszczalne. Powinny również charakteryzować się dużą spójnością oraz odpornością na wypłukiwanie zaczynu cementowego podczas układania mieszanki betonowej pod wodą.
52 Superkret i problemy w stolicy Dawid Hajok
Realizacja centralnej części II linii metra w Warszawie jest jedną z największych i najbardziej wyczekiwanych inwestycji infrastrukturalnych w stolicy. Każdego dnia nowym odcinkiem metra będzie mogło podróżować blisko 22,5 tys. pasażerów. Póki co jednak budowa podziemnej kolei dwóm milionom mieszkańców Warszawy dostarcza samych problemów.
56 Kanał Panamski XXI w. Dawid Hajok
Olbrzymi plac budowy widać z kosmosu. Ta inwestycja poraża nie tylko swoim ogromem, tu wielkie są także liczby. Do produkcji nowych śluz w ponad 11-km rowie potrzeba 5,5 mln m sześc. betonu. Projekt na miarę XXI w. dwukrotnie zwiększy przepustowość jednego z największych kanałów świata.
58 Zbiornik w Świnnej Porębie coraz bliżej Dawid Hajok
Ponad 19 mln zł będzie kosztowała budowa 3,4 km wałów przeciwpowodziowych na zbiorniku wodnym Świnna Poręba w Zembrzycach. Jest to jeden z końcowych etapów realizacji inwestycji, która ciągnie się od 1986 r.
60 Podziemna aktywność MAPEI Krzysztof Pogan
Rozwiązania MAPEI w budownictwie podziemnym to od lat zdobywane na całym świecie doświadczenie. Zespół doradców technicznych wyspecjalizowanych w pracach podziemnych (UTT – Underground Technology Team) opracowuje rozwiązania pomocne przy drążeniu tuneli oraz dostosowuje je do bieżących warunków na każdej budowie. Aktualnie MAPEI Polska angażuje się intensywnie w jedną z najważniejszych budów realizowanych w Polsce – prace przy II linii warszawskiego metra. Współpraca doradców technicznych zespołu linii budowlanej MAPEI Polska oraz zespołu UTT z MAPEI S.p.A owocuje coraz to nowymi rozwiązaniami stosowanymi przez konsorcjum AGP Metro Polska odpowiedzialnym za tę budowę.
62 Trwałość betonu w budownictwie drogowo-mostowym Grażyna Bundyra-Oracz
„Istnieje także pewien gatunek pyłu, który dzięki przyrodzonym właściwościom wytwarza rzeczy godne podziwu. Występuje on w okolicy Bajów i na gruntach municypiów leżących dookoła Wezuwiusza. Proszek ten zmieszany z wapnem i łamanym kamieniem nie tylko zapewnia trwałość wszystkich budowli, lecz nawet użyty przy budowie grobli w morzu twardnieje pod wodą.”Witruwiusz
65 Przełom w hydroizolacji konstrukcji betonowych Dawid Hajok
SikaProof®A to nowoczesna propozycja firmy Sika Poland. Innowacyjna technologia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, przeznaczona dla betonowych konstrukcji podziemnych, pozwala uniknąć awarii wynikających z wadliwego stosowania tradycyjnych rozwiązań hydroizolacyjnych.
66 Beton samozagęszczalny jako alternatywa dla tradycyjnej technologii wukonywania fundamentów w budownictwie indywidualnym Marek Jarzębowski
Rozpatrując beton samozagęszczalny w kategoriach geopolitycznych, palmę pierwszeństwa opracowania koncepcji tego kompozytu należy przyznać Japonii. Wskazanie błędów wykonawczych jako podstawowej przyczyny niedostatecznej trwałości konstrukcji betonowych oraz brak perspektyw szybkiej poprawy status quo legły u podstaw zapotrzebowania na nowe rozwiązanie materiałowe (Okamura 1986). Zespół naukowców z Uniwersytetu w Tokio skupił się na przeniesieniu odpowiedzialności za poprawne zagęszczenie mieszanki betonowej z ekip wykonawczych na inherentne właściwości betonu. Choć prototyp nowego kompozytu opracowano w 1988 r. pod nazwą „High Performance Concrete”, już wkrótce (z racji analogii do równolegle rozwijanej koncepcji betonu wysokowartościowego – HPC) autorzy sprecyzowali jego właściwości pod określeniem „Self-Compacting Concrete”.
70 Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego Wojciech Drożdż
Stosowanie w szerszym zakresie dodatków mineralnych, zastępujących klinkier, jest jednym ze sposobów ograniczenia emisji CO2 w produkcji cementu. Coroczny informator, publikowany przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, pokazuje systematyczny wzrost udziału w krajowym rynku cementów z dużą ilością dodatków mineralnych (CEM II ÷ CEM V). Są one dostępne na rynku we wszystkich klasach wytrzymałości. Najpowszechniej stosowanymi dodatkami mineralnym do cementu są: granulowany żużel wielkopiecowy (S), popiół lotny krzemionkowy (V) i wapień (L, LL). Norma PN-EN 197-1:2012 swoim zakresem obejmuje także popiół lotny wapienny (W). W Polsce ten rodzaj popiołu lotnego powstaje w procesie spalania węgla brunatnego, w ilości ok. 5 mln ton na rok. Dotychczas nie był on stosowany w krajowym przemyśle cementowym. Główną przyczyną tej sytuacji był brak badań naukowych oraz niewielkie doświadczenie w jego stosowaniu. W Europie jest on wykorzystywany do produkcji cementu w Bośni i Hercegowinie oraz w Estonii. Ten rodzaj popiołu lotnego nie jest znormalizowany w Europie jako dodatek typu II w składzie betonu, w odróżnieniu od rozwiązań obowiązujących w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
74 Domieszki hydrofobowe w produkcji wyrobów wibroprasowanych Arkadiusz Ignerowicz
Na rynku domieszek chemicznych pojawiają się coraz nowsze rozwiązania przeznaczone dla producentów wyrobów wibroprasowanych. Przedmiotem artykułu są domieszki hydrofobowe, ich właściwości, klasyfikacja oraz metody badań ich skuteczności. Jednym ze sposobów zabezpieczania wyrobów betonowych przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, a tym samym zwiększania ich trwałości, jest hydrofobizacja.
78 MAPEI świętuje 100-lecie Górki Cement Dawid Hajok
W tym roku Górka Cement obchodzi swoje setne urodziny. Z tej okazji 7 września właściciele, pracownicy i kontrahenci firmy spotkali się, aby wspólnie uczcić wiek istnienia trzebińskiej cementowni. Dla firmy MAPEI, właściciela zakładu, uroczystość zbiegła się z obchodami kilku ważnych wydarzeń w historii włoskiego koncernu.
Polecamy: