Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(64)/2013

Wydanie 4(64)/2013

W ostatni kwartał roku „weszliśmy” pięknym październikiem; pięknym pogodowo i mam nadzieję, że także obiecującym biznesowo. Dzisiaj trudno już oprzeć się wrażeniu, że druga połowa roku w gospodarce, a w naszym przypadku w budownictwie, wygląda zdecydowanie lepiej. Pozytywne sygnały w innych obszarach były zauważane już wcześniej, ale w budownictwie, typowo dla tego sektora, nawet w lipcu trudno było o poważne symptomy poprawy koniunktury.W dalszym ciągu widać wyraźnie, że rynek cementu i betonu, pomimo relatywnie dobrych wyników w kilku minionych miesiącach, jest bardzo „płytki”. Nawet w dobrze wyglądającym październiku – wyników października proszę szukać na stronie www.polskicement.pl – wystarczał dzień lub dwa opadów deszczu i „konsumpcja” cementu wyraźnie spadała. Co by jednak nie powiedzieć, jeszcze kilka miesięcy temu obawialiśmy się, że w sprzedaży cementu nie uda się osiągnąć nawet 14 mln ton, a dzisiaj wiele wskazuje na wynik o kilkaset tysięcy przekraczający ten poziom.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
2 Od Wydawcy Jan Deja
W ostatni kwartał roku „weszliśmy” pięknym październikiem; pięknym pogodowo i mam nadzieję, że także obiecującym biznesowo. Dzisiaj trudno już oprzeć się wrażeniu, że druga połowa roku w gospodarce, a w naszym przypadku w budownictwie, wygląda zdecydowanie lepiej. Pozytywne sygnały w innych obszarach były zauważane już wcześniej, ale w budownictwie, typowo dla tego sektora, nawet w lipcu trudno było o poważne symptomy poprawy koniunktury.W dalszym ciągu widać wyraźnie, że rynek cementu i betonu, pomimo relatywnie dobrych wyników w kilku minionych miesiącach, jest bardzo „płytki”. Nawet w dobrze wyglądającym październiku – wyników października proszę szukać na stronie www.polskicement.pl – wystarczał dzień lub dwa opadów deszczu i „konsumpcja” cementu wyraźnie spadała. Co by jednak nie powiedzieć, jeszcze kilka miesięcy temu obawialiśmy się, że w sprzedaży cementu nie uda się osiągnąć nawet 14 mln ton, a dzisiaj wiele wskazuje na wynik o kilkaset tysięcy przekraczający ten poziom.
5 Musimy rozruszać budownictwo mieszkaniowe Piotr Piestrzyński
– W najbliższych dwóch latach będziemy musieli wiele poświęcić dla rozruszania budownictwa mieszkaniowego. Poziom 130-140 tysięcy nowych mieszkań rocznie jest poziomem nie do zaakceptowania. Musimy znaleźć sposoby wsparcia budowy mieszkań w Polsce. To daleka droga – mówi Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
8 Wzrost gospodarczy wreszcie przyspiesza Marcin Peterlik
Wiele wskazuje na to, że, zgodnie z oczekiwaniami optymistów, w roku 2013 ma miejsce odwrócenie negatywnych tendencji spadkowych w polskiej gospodarce. Ogłoszone już przez GUS dane na temat wzrostu gospodarczego w drugim kwartale oraz niepełne jeszcze dane z trzeciego kwartału pozwalają przypuszczać, że wzrost gospodarczy w Polsce staje się coraz szybszy. Po pięciu kwartałach malejącego tempa wzrostu, w drugim kwartale nastąpiło „odbicie” i wzrost PKB nieznacznie przyspieszył. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że w drugiej połowie roku przyspieszenie wzrostu utrzyma się, a jego skala będzie istotnie większa niż w drugim kwartale. Tym samym nie sprawdzą się prognozy pesymistów, którzy jeszcze na początku roku wróżyli Polsce recesję i straszyli opinię publiczną poważnymi tej recesji konsekwencjami, w postaci poważnego wzrostu bezrobocia czy niekontrolowanego wzrostu długu publicznego. Nic takiego w tym roku naszej gospodarce już nie grozi.
10 Budownictwo mieszkaniowe: słabe wyniki, widoki na poprawę na horyzoncie Szymon Jungiewicz
Choć obecnie rejestrowane dane statystyczne obrazujące kondycję budownictwa mieszkaniowego w Polsce nie wyglądają imponująco, to wszystko wskazuje na to, że przysłowiowy dołek został już osiągnięty i w niedługim czasie może czekać nas stopniowa poprawa wyników w tym segmencie rynku budowlanego.
12 Ożywienie w budownictwie. Gospodarka wchodzi na nowe tory Dawid Hajok
Przyszły rok na rynku budowlanym w Polsce przynieść ma stabilizację, na wyraźne odbicie będziemy musieli jednak poczekać. Ożywienie dopiero w 2015 roku – twierdzą analitycy.
14 Mocne pomysły są moją siłą Paweł Pięciak
– Boli mnie, że w Polsce w każdej dziedzinie powielamy rzeczy, które ktoś gdzieś wymyślił. Strach przed myśleniem, przed użyciem własnego mózgu, przed kreacją, jest okrutny – mówi architekt Robert Konieczny.
18 Beton made in KRK 2 Dawid Hajok
GRC (Glass Reinforced Concrete) jest materiałem budowlanym XXI wieku. Dzięki swoim właściwościom GRC pozwala na zrealizowanie najśmielszych projektów architektonicznych oraz znacznie poszerza możliwości projektowe dla architektów. Aż trudno uwierzyć, że to nadal beton.
20 Arka, most, kapsuła, łódź Paweł Pięciak
Architektura projektowana przez Roberta Koniecznego ma tę cechę, że łatwo na nią trafić w europejskiej i krajowej prasie, albumach, katalogach i na wystawach. Konieczny stał się najbardziej medialnym polskim architektem, jest szanowany i doceniany w Europie. Równocześnie prawie nie sposób zobaczyć na żywo tej architektury. Są to bowiem w większości domy projektowane dla indywidualnych klientów, ludzi zamożnych, stawiane poza centrami miast. Gdzie? „Gdzieś w Polsce”. Ich właściciele nie szukają rozgłosu, wolą dyskrecję. Na szczęście wiadomo, gdzie powstaje jeden z ostatnich domów z pracowni KWK PROMES – w miejscowości Brenna, w Beskidzie Śląskim. Wiadomo, ponieważ dom z betonu architekt z Katowic buduje dla siebie.
24 Nowe muzeum w palmirskim lesie Paweł Pięciak
W trakcie budowy muzealnego pawilonu przy cmentarzu w Palmirach, w latach 2010-2011, bliscy ofiar zbrodni przynosili pamiątki po swoich krewnych: listy, fotografie, strzępy ubrań, notesy, obrączki, rodzinne relikwie, drobiazgi znalezione przy zamordowanych podczas powojennej ekshumacji oraz dokumenty wydane przez Polski Czerwony Krzyż. Wiedzieli już, że powstaje miejsce, w którym będą mogli w sposób godny i bezpieczny pokazać swoje najcenniejsze rodzinne pamiątki. Z tych darów serca została skomponowana najbardziej przejmująca część ekspozycji, otwartej w marcu 2011 r. Muzeum otrzymało wyróżnienie w XVI edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
26 Intuicja przyszłego budowania Paweł Pięciak
Czy można pisać o Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu, nie odwołując się do odbywającego się tam co roku festiwalu polskiej piosenki? Nawet należy. Obiekt przez 50 lat tak mocno zrósł się z tą przeżywającą wzloty i upadki imprezą, że w świadomości Polaków nie istnieje jako samodzielny byt, budynek, dzieło architektury. Tymczasem w latach 2009-11 amfiteatr został nie tylko odbudowany od podstaw, ale rozbudowany o fantastyczną przestrzeń, którą można potraktować jako próbę zmaterializowania idei zawartej w manifeście Marka Nowackiego „Zasady architektury potencjalnej”. Obiekt otrzymał wyróżnienie w XVI edycji konkursu „Polski Cement w Architekturze”.
28 Zapis betonowej formy Marcin Charciarek
XIV Edycja Dorocznego Ogólnopolskiego Konkursu – Architektura Betonowa 2013.
30 O nowoczesnych nawierzchniach betonowych na przykładzie obwodnicy Świdnicy Piotr Piestrzyński
Ponad 30 osób odpowiedzialnych za drogownictwo w powiatach i gminach województwa dolnośląskiego wzięło udział w seminarium pt. „Nowoczesne nawierzchnie betonowe na drogach lokalnych”, która 10 października 2013 r. odbyła się w Świdnicy. Do Świdnicy przywiodła wszystkich betonowa obwodnica miasta o długości 13 km. – Skoro na Dolnym Śląsku mamy tak duże zagłębie kruszyw, a w pobliżu cementownie, dlaczego nie budujemy dróg betonowych? – pytał podczas seminarium Andrzej Szeniszewski, dyrektor firmy Heilit+Woerner, która wykonywała obwodnicę Świdnicy.
32 Drogowe nawierzchnie betonowe - ekonomika rozwiązania sprawdza się w przetargach Michał Misterski
W roku 2013 spółka CEMEX Infrastruktura Sp. z o.o. rozwijała sprzedaż gotowych nawierzchni betonowych. Rozwiązanie to dedykujemy samorządom, które z racji braku środków finansowych zainteresowane są długowiecznymi i tanimi w utrzymaniu nawierzchniami drogowymi oraz przedsiębiorstwom logistycznym i produkcyjnym, które z uwagi na specyfikę swojej działalności potrzebują trwałej nawierzchni odpornej na ruch ciężkich pojazdów i koleinowanie.
34 Droga w Zagórzu z 10-letnią gwarancją Piotr Piestrzyński
Budowa powiatowej drogi o nawierzchni betonowej w Zagórzu k. Chrzanowa rozpoczęła się 25 września 2013 r. Lider konsorcjum wykonawczego – firma Mo-Bruk – ma oddać inwestycję na 30 października i udziela na nią 10 lat gwarancji.
36 Zrównoważony rozwój i materiały budowlane: mity, fakty i błędne przekonania Francesco Biasoli
Gdy jest mowa o zrównoważonym rozwoju, oczywiste jest branie pod uwagę nie tylko kwestii związanych z ekologią, ale także kwestii społecznych i ekonomicznych. Te trzy „filary” zostały znormalizowane i muszą być rozważane w przypadku materiałów budowlanych, gdzie uproszczone podejście, często stosowane, w celu wywarcia wrażenia na laikach, może prowadzić do wyciągania błędnych wniosków. Poniższa praca bada trzy materiały budowlane: drewno, stal i beton, poświęcając szczególną uwagę aspektom trzech filarów zrównoważonego rozwoju – społecznemu (bezpieczeństwo obywateli), ekologicznemu – (emisja CO2) i ekonomicznemu (koszty). Założeniem pracy jest odróżnienie faktów od mitów i od myśli, które brzmią tak przekonująco, że stały się akceptowane pomimo tego, że są oparte na błędnych założeniach. Koncepcja „funkcjonalnej jednostki” jest zdefiniowana, a przypadek prostej funkcjonalnej jednostki budowlanej, idealnej kolumny, jest przedstawiony w odniesieniu do norm odpowiedniego eurokodu, europejskiego standardu projektowania. W przypadku niejednorodnego materiału, jakim jest na przykład beton zbrojony, przy obecności stali zbrojeniowej, brane są pod uwagę „współczynniki zwiększenia”. Pokrótce opisane zostały wnioski rozważania prawdziwych przypadków i zastosowania idei w stosunku do innych konstrukcyjnych funkcjonalnych jednostek.
42 Admitex, czyli domieszki do betonu Dawid Hajok
Firmę założyli dwaj chemicy, którzy na rynku domieszek do betonu dostrzegli szanse dla nowych produktów. Początki, jak zawsze, były ciężkie. Dziś jednak firma, której główna siedziba mieści się Sosnowcu, z roku na rok notuje kolejne wzrosty sprzedaży, a zakład jest stale modernizowany. W ofercie firmy znajduje się już 18 produktów.
44 Materiały budowlane w aspekcie wielokryterialnej oceny środowiskowej budynku Marcin Jaczewski
W artykule przedstawiono wpływ materiałów budowlanych na proces certyfikacji budynków w systemach oceny środowiskowej budynków takich jak LEED oraz BREEAM. Zwrócona została uwaga na zmianę sposobu podejścia do projektowania oraz znaczenie architekta i inżyniera w tym procesie. Autor przedstawia zasady dotyczące postępowania zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa oraz dokonuje zestawienia kryteriów metody BREEAM dotyczących materiałów budowlanych.
48 Niewidoczny wkład w widoczne osiągnięcia Błażej Brzozowski
Domieszki do betonu BASF w najwyższym budynku świata Burj Khalifa.
50 Chroń się betonie, idzie zima... Grzegorz Bajorek
Problematyka prowadzenia robót betonowych w okresie zimowym jest dość częstym tematem publikacji. Oprócz zagrożeń ze strony warunków atmosferycznych wiele z nich przedstawia odpowiednie działania zapobiegające negatywnym skutkom lub wręcz stanowi zalecenia prawidłowego postępowania – np. instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonych temperatur”. Prawidłowo przygotowana i prowadzona inwestycja powinna mieć przygotowane na poziomie projektu procedury postępowania w przypadku wystąpienia obniżonych temperatur – dla robót betonowych już poniżej +10˚C. Z reguły jednak takie wytyczne przygotowuje się na bieżąco, wraz ze skalą zmian aktualnych warunków atmosferycznych i ich prognoz krótkoterminowych. Można taki sposób postępowania w pewnym stopniu usprawiedliwiać, gdyż prawidłowe reagowanie przynosi konkretne konsekwencje finansowe – wiadomo przecież, że skala utrudnień i uciążliwości warunków zimowych nie jest co roku taka sama.
54 Deklaracja właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE Grażyna Bundyra-Oracz
Zgodnie z zapisami w Rozporządzeniu nr 305/2011, jeżeli wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną lub jest zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, producent sporządza deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzeniu takiego wyrobu do obrotu. Deklaracja właściwości użytkowych jest dokumentem koniecznym w procedurze wprowadzania wyrobu budowlanego do obrotu. Producent, wystawiając i podpisując deklarację właściwości użytkowych, ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność wyrobu z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk w przewidywanym zakresie zastosowania wyrobu.
58 Wieżowce rekordowych wysokości. Rola betonu w nowych systemach konstrukcyjnych Adam Zbigniew Pawłowski, Ireneusz Cała
Fenomen budynków wysokich zasługuje na studia wielodyscyplinarne – socjologiczne, ekologiczne, urbanistyczne, a nawet medyczne. W ciągu ostatnich 10 lat zabudowa wysoka zaczęła dzielić kontynenty. Gwałtowny jej rozwój widoczny jest w Azji, znaczący w Ameryce Północnej i Australii oraz umiarkowany w Europie, słaby w Ameryce Południowej oraz nieliczący się w Afryce.
63 System powierzchniowej ochrony prefabrykowanych wyrobów betonowych Michał Oleksik
Wzrastające wymagania odnośnie trwałości barw, odporności na zabrudzenia, łatwości czyszczenia stały się przyczyną rozwoju nowoczesnych technologii zabezpieczania powierzchni wyrobów betonowych już na etapie produkcji. Prekursorem badań nad takimi rozwiązaniami była niemiecka firma BETRA. Już w latach 80. firma dostrzegła potencjał ukryty w systemach hydrofobizacji oraz powłokowym zabezpieczaniu wyrobów betonowych.
64 Beton poddawany surowym warunkom Andrzej Ajdukiewicz
Taki temat przyświeca cyklicznym konferencjom o światowym zasięgu, zwanym w skrócie CONSEC „Concrete under Severe Conditions – Environment and Loading”, organizowanym co trzy lata pod patronatem RILEM (Międzynarodowa Unia Laboratoriów i Ekspertów w zakresie Materiałów Budowlanych, Systemów i Konstrukcji). Konferencje te poświęcone są przede wszystkim trwałości i zachowaniu się konstrukcji betonowych w surowych warunkach środowiska i obciążeń.
68 Najlepsi polscy młodzi inżynierowie na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej redakcja
Każda rzecz, której tutaj „dotykamy”, jest czymś nowym. Często jest tak, że laboratoria w warunkach uczelnianych są fikcją. Tutaj sami możemy sprawdzić, jak to wszystko działa – słowa Renaty Kruk – studentki Politechniki Świętokrzyskiej – najlepiej oddają charakter największego projektu edukacyjnego w Polsce dedykowanego inżynierom. Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże, bo o nim mowa, wznowił zajęcia, zapraszając najzdolniejszych studentów z całego kraju do hotelu Ostaniec w Podlesicach oraz do przemiałowni Ekocem w Dąbrowie Górniczej.
69 Szanse i zagrożenia dla paliw alternatywnych Piotr Piestrzyński
– Dzięki inwestycjom, jakie ponieśliśmy na modernizację naszych zakładów, linii do produkcji klinkieru, możemy dzisiaj współspalać paliwa alternatywne, z których średnio dla przemysłu uzyskujemy 50% ciepła. Proces ten przebiega bezodpadowo i jest w pełni bezpieczny dla środowiska – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas otwarcia X jubileuszowego seminarium pt. „Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami”.
72 Polityka klimatyczna nie może blokować rozwoju gospodarki redakcja
W sierpniu Krajowa Izba Gospodarcza w liście otwartym do Premiera RP przedstawiła opracowanie przygotowane przez firmę EnergSys sp. z o.o., który podsumowuje oficjalne wyliczenia oraz argumenty Komisji Europejskiej, które teoretycznie są podstawą do wprowadzania coraz ściślejszych ograniczeń i redukcji emisji w UE.
74 Konferencja: Teraźniejszość i przyszłość betonu Dawid Hajok
Już po raz ósmy Grupa Ożarów SA zaprosiła swoich biznesowych partnerów na konferencję naukowo-techniczną do Starachowic.
76 Zrozumienie potrzeb klienta jest naszym priorytetem Piotr Piestrzyński
Panel dla przemysłu cementowego i wapienniczego pt. „Wpływ zjawisk fizykochemicznych towarzyszących stosowaniu paliw alternatywnych na trwałość wyłożeń ogniotrwałych”, był częścią kolejnej konferencji zorganizowanej 26 września 2013 r. przez Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” SA. – Specjalistyczny inżyniering, bliskie relacje i doradztwo techniczne pozwalają dobrać optymalne materiały ogniotrwałe na wymurówkę urządzeń, co w rezultacie daje satysfakcję zarówno nam jak i klientowi – mówił Józef Siwiec, prezes zarządu Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” SA. Firma przygotowała specjalną linię produktów ogniotrwałych NG, przeznaczoną na wymurówki urządzeń zużywających paliwa alternatywne.
78 CEMET SA: 55 lat logistyki i 10 lat golfa Piotr Piestrzyński
Dwa jubileusze – 55 lat obecności na rynku transportowologistycznym oraz 10 lat organizacji dla klientów turnieju CEMET GOLF CUP – obchodzi w 2013 roku firma CEMET SA. W ostatnich latach CEMET realizował przewozy i dostawy materiałów sypkich na największe polskie inwestycje: budowy autostrad A1, A2 i A4 oraz drogi ekspresowej S8.
Polecamy: