Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 2(66)/2014

Wydanie 2(66)/2014

Czas pędzi jak szalony – jeszcze nie umilkły rozmowy o wyjątkowo łagodnej zimie, a my już jesteśmy w środku buchającej zielenią wiosny. Bardzo nieciekawie za naszą wschodnią granicą, Jan Paweł II świętym, finałowa faza rywalizacji o miejsce w europarlamencie – na czołowych miejscach we wszystkich mediach. W tym wszystkim aż się wierzyć nie chce, że za dwa dni będziemy obchodzić 10. Rocznicę naszej obecności w Unii Europejskiej. Jak Państwo zauważycie po lekturze kwartalnika, w kilku miejscach odnosimy się do tego ważnego faktu. Można dyskutować, czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas – z pewnością można było zrobić to lepiej, ale pozytywne oceny zdecydowanie przeważają. Pisałem przed kilkoma miesiącami, że nasze zadanie na dzisiaj to możliwie najlepsze wykorzystanie wsparcia europejskiego w perspektywie budżetowej 2014-2020. To czas, w którym powinniśmy zbudować ramy nowoczesnej i innowacyjnej struktury gospodarczej zdolnej do maksymalnego korzystania z ogromnego potencjału społecznego Polaków.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
5 Od Wydawcy Jan Deja
Czas pędzi jak szalony – jeszcze nie umilkły rozmowy o wyjątkowo łagodnej zimie, a my już jesteśmy w środku buchającej zielenią wiosny. Bardzo nieciekawie za naszą wschodnią granicą, Jan Paweł II świętym, finałowa faza rywalizacji o miejsce w europarlamencie – na czołowych miejscach we wszystkich mediach. W tym wszystkim aż się wierzyć nie chce, że za dwa dni będziemy obchodzić 10. Rocznicę naszej obecności w Unii Europejskiej. Jak Państwo zauważycie po lekturze kwartalnika, w kilku miejscach odnosimy się do tego ważnego faktu. Można dyskutować, czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas – z pewnością można było zrobić to lepiej, ale pozytywne oceny zdecydowanie przeważają. Pisałem przed kilkoma miesiącami, że nasze zadanie na dzisiaj to możliwie najlepsze wykorzystanie wsparcia europejskiego w perspektywie budżetowej 2014-2020. To czas, w którym powinniśmy zbudować ramy nowoczesnej i innowacyjnej struktury gospodarczej zdolnej do maksymalnego korzystania z ogromnego potencjału społecznego Polaków.
6 O różnych barwach akcesji, wynikach pierwszego kwartału i wyrobach cementopodobnych Piotr Piestrzyński
Produkując cement na obszarze Unii Europejskiej, przemysł cementowy jest skazany nie tylko na rygorystyczną politykę klimatyczną UE związaną z ograniczaniem emisji dwutlenku węgla. Branża zwraca także uwagę na takie zjawiska, jak np. niepotrzebne komplikowanie prawa czy narzucanie pakowania cementu do białych worków. Podczas konferencji prasowej Stowarzyszenia Producentów Cementu, która odbyła się 16 kwietnia 2014 r., mówiono także o bardzo dobrych wynikach sprzedaży cementu w pierwszym kwartale br. i zwracano uwagę na skutki zastosowania w budownictwie wyrobów cementopodobnych.
8 Dobre sygnały na początku roku Marcin Peterlik
Za nami pierwszy kwartał roku, który, zgodnie z oczekiwaniami, przyniósł znacznie więcej pozytywnych niż negatywnych informacji na temat stanu polskiej gospodarki. Nie mamy jeszcze oczywiście informacji najważniejszej – dotyczącej tempa wzrostu produktu krajowego brutto w pierwszych trzech miesiącach, ale na podstawie innych danych można przypuszczać, że było ono zbliżone do odnotowanego w czwartym kwartale minionego roku. Według szacunków Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, wzrost PKB w pierwszym kwartale bieżącego roku wyniósł 2,8 procent. W kolejnych kwartałach PKB będzie rósł coraz szybciej, co pozwoli na osiągnięcie średniorocznego wzrostu gospodarczego na poziomie 3,1 procent, a więc niemal dwukrotnie wyższego niż w roku 2013. Prognoza IBnGR wskazuje, że poprawa koniunktury w Polsce, choć raczej powolna, będzie miała charakter trwały. W roku 2015 wzrost gospodarczy jeszcze przyspieszy, osiągając poziom 3,8 procent. Oznacza to, że pod koniec przyszłego roku nasza gospodarka wejdzie na ścieżkę ponad 4-procentowego wzrostu w ujęciu kwartalnym.
10 Budownictwo mieszkaniowe - nadchodzą tłuste lata na rynku deweloperskim Szymon Jungiewicz
Z rynku mieszkaniowego napływają w minionych miesiącach niejednoznaczne sygnały. Część danych może świadczyć o stopniowym spadku aktywności inwestycyjnej, są jednak także takie, które wskazują na poprawiające się perspektywy mieszkaniówki. Poniżej przeanalizujemy główne obszary aktywności inwestycyjnej wpływające na sytuację w budownictwie mieszkaniowym w nadchodzących kilku latach.
14 Uwolnić budownictwo z kajdan Paweł Pięciak
– Franz Kafka pisał, że kajdany ludzkości są zrobione z papieru kancelaryjnego. Zebraliśmy się w tak licznym gronie po to, aby próbować krok po kroku te kajdany zrywać - powiedział Andrzej Sadowski, wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha, otwierając kongres założycielski Unii Rynku Budowlano-Inwestycyjnego.
15 Wicepremier Piechociński: - Polski przemysł nie spał... Piotr Piestrzyński
– Polski przemysł nie spał przez ostatnie 25 lat. Została wykonana wielka robota. Nasze argumenty, że restrukturyzujemy przemysł nie poprzez zamykanie zakładów, ale przez dostosowanie ich do nowych wymogów konkurencyjności, do niskoemisyjności i racjonalnego wykorzystania energii jest wielkim atutem. Obecnie kwestią fundamentalną jest zapewnienie równowagi między polityką klimatyczną a gospodarczą – mówił wicepremier Janusz Piechociński podczas debaty Polskiej Agencji Prasowej pt. „Unijny pakiet klimatyczny a polski przemysł”, która 10 lutego 2014 r. odbyła się w Warszawie.
16 Unia daje czy zabiera? Dawid Hajok
Ośmiu na dziesięciu przedstawicieli samorządu terytorialnego twierdzi, że integracja z Unią Europejską przyniosła Polsce więcej korzyści niż strat. Prawie dwie trzecie z nich jest przekonanych, że Polska dobrze wykorzystuje szanse, jakie daje członkostwo w Unii Europejskiej – to część wniosków, jakie przyniosły badania Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzone na zlecenie Związku Miast Polskich w ramach projektu „Samorządy lokalne a Unia Europejska w przeddzień 10-lecia akcesji”.
18 Odbicie na rynku nieruchomości komercyjnych Dawid Hajok
Agencje badania rynku podały optymistyczne dane za ubiegły rok. W 2013 sektor nieruchomości komercyjnych w Polsce zamknął się wynikami sięgającymi - po raz pierwszy od upadku banku Lehman Brothers - poziomu sprzed kryzysu. Dalsze prognozy są równie obiecujące. Wartość transakcji na rynku wzrośnie w tym roku do 4 mld euro.
20 Obywatele i ich architektura Paweł Pięciak
Rozmowa z Aleksandrą Wasilkowską, architektką, wiceprezeską OW Stowarzyszenia Architektów Polskich.
24 Płyta do zadań specjalnych Dawid Hajok
Wszechstronność płyty MFP pozwala na wykonanie z niej zarówno nośnego deskowania dachu, jak i podłoża posadzek, a nawet altan oraz piwnic. Doskonale nadaje się także do wykończenia ścian i wnętrz.
26 Erem dla współpracy nauki z biznesem Paweł Pięciak
Osiem lat budowy, pięć etapów inwestycji, zmieniające się plany, trzy różne źródła finansowania, trzech generalnych wykonawców i kilku pomniejszych oraz dwóch inwestorów, których własnością są poszczególne części budynku – to w skrócie Lubelski Park Naukowo-Technologiczny. Jedynym niezmiennym elementem przedsięwzięcia jest pracownia architektoniczna Bolesława Stelmacha, trzymająca od początku do końca pieczę nad kolejnymi etapami projektu. Budynek otrzymał równorzędną nagrodę XVII edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
30 Betonowy Steinhaus Tomasz Kozłowski
Steinhaus przywołuje na myśl obrazy rozbitych bunkrów Wału Atlantyckiego – może kojarzyć się z żelbetową ruiną, lub... ruiną kosmicznych statków z filmów science fiction. Lecz forma jest absolutnie oryginalna, niezwykła, nowatorska, niepowtarzalna w momencie powstawania. Kamienny dom w górach Karyntii zaprojektował i zaczął budować dla siebie Günther Domenig. Został on ukończony przez państwo jako centrum kultury, miejsce spotkań architektów i artystów. Byłoby to takie samolubne, gdyby taki monument nowej architektury nie mógł być zwiedzany i podziwiany przez miliony.
32 Kształtowanie przestrzeni betonem architektonicznym Katarzyna Hodor, Małgorzata Sawicka
Kreowanie otoczenia człowieka, a więc sztuka formowania przestrzeni, stanowiąca zadanie architektów krajobrazu, wymaga łączenia technik artystycznych i inżynierskich. Beton jest materiałem umożliwiającym to zadanie – stosowany do celów konstrukcyjnych, synergicznie łączący również walory estetyczne, używany do wykończenia elementów i detalu.
35 Budowanie jest samym życiem Piotr Piestrzyński
Album sumujący twórczość Bolesława Stelmacha zaczyna się od znaczących słów wypowiedzianych przez Miesa van der Rohe: „Architektura zaczyna się tam, gdzie ktoś starannie położy kamień na kamieniu”. Zdanie to jest swoistym hołdem złożonym samemu procesowi budowania, a lubelski architekt w całości podziela ten hołd. Bolesław Stelmach uważa, że budowanie łączy w sobie równocześnie cechy absolutnie trywialne i zadziwiająco metafizyczne. Album stara się ukazać, jak bardzo twórczość tego architekta jest konsekwentna i jak mocno stoi na dwóch filarach: na uporczywej refleksji teoretycznej i na bardzo przyziemnych, lecz za to fascynujących problemach realizacyjnych.
36 Zmiana za sterami GDDKiA Piotr Piestrzyński
Ewa Tomala-Borucka została powołana 13 lutego 2014 r. na stanowisko generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Premier odwołał z tego stanowiska Lecha Witeckiego, który kierował generalną dyrekcją od 2008 roku.
36 OST na początku maja Piotr Piestrzyński
– Opublikowane na stronie GDDKiA dokumenty dotyczące betonów podlegają jeszcze ostatecznym korektom. Obowiązujące wersje powinny się pojawić na początku maja br. – poinformował Wacław Michalski, dyrektor ds. technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jesienią 2013 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała na swojej stronie internetowej Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe (WDK). – Kontynuując dialog z sektorem budownictwa drogowego, określający warunki realizacji inwestycji, stosowanych w nowych systemach kontraktowych dla wszystkich przetargów realizowanych w nowej perspektywie, tj. „projektuj i buduj” i „utrzymaj standard”, prezentujemy opracowany zestaw wzorcowej dokumentacji – napisała GDDKiA. Opublikowane dokumenty zostały przygotowane na zlecenie generalnej dyrekcji, a opracowane przez 11 zespołów eksperckich. Naukowcy i praktycy z całego kraju przez wiele miesięcy pracowali społecznie nad przygotowaniem tych dokumentów. Publikacja przygotowanej przez ekspertów dokumentacji miała na celu przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych. Jak poinformował Wacław Michalski, dyrektor ds. technologii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dokumenty dotyczące betonów podlegają jeszcze ostatecznym korektom. – Obowiązujące wersje powinny się pojawić na początku maja br. – dodał dyrektor Wacław Michalski. Według GDDKiA Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe będą na bieżąco analizowane do końca kwietnia każdego roku i do końca maja będą ulegały stosownym modyfikacjom. Dokumenty można znaleźć na stronie www.gddkia.gov.pl, w dziale Wzorcowe Dokumenty Kontraktowe
38 Nadciąga drogowa rewolucja Dawid Hajok
W tym roku rząd zezwolił GDDKiA na rozpisanie przetargów na 575 km nowych dróg szybkiego ruchu. Jeśli dodać do tego 680 km nowych dróg ekspresowych oraz 12 obwodnic, na które zgodził się już w ubiegłym roku, to w sumie mamy już ponad 1,2 tys. km dróg ekspresowych i autostrad oraz ponad 100 km dróg krajowych niższej kategorii. Przynajmniej na papierze. Koszty tych inwestycji rząd szacuje na niemal 68 mld zł. Ameryka?! Nie do końca, ale to nie ostanie słowo rządu na temat drogowych planów.
40 By przejechać całą betonową S8, poczekamy na A1 Piotr Piestrzyński
Najtrudniejszy i najdłuższy – piąty odcinek betonowej drogi ekspresowej S8 prawdopodobnie zostanie oddany do ruchu na koniec 2014 roku. Mimo iż będzie to ostatni odcinek na terenie województwa łódzkiego, by przejechać całą „ósemką” w kierunku Warszawy, kierowcy będą musieli zaczekać na zakończenie budowy także betonowej autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn. W sprzyjających okolicznościach będzie to możliwe w czerwcu lub lipcu 2016 roku.
42 Półtora kilometra drogi betonowej od elektrowni do szklarni Piotr Piestrzyński
Betonowa droga gminna o długości 1571 metrów została oddana do użytku jesienią 2013 r. w miejscowości Brzezie k. Opola. – Liczyliśmy się z tym, że tą drogą pojedzie bardzo ciężki ruch, dlatego chcieliśmy wybudować ją w technologii betonowej, by mogła nam służyć co najmniej przez kilkadziesiąt lat – mówi Henryk Wróbel, wójt gminy Dobrzeń Wielki.
44 Tu powstają nowe polikarboksylaty Piotr Piestrzyński
Na przygotowanie nowego polikarboksylatu specjaliści z MC-Bauchemie potrzebują od kilku do kilkunastu tygodni. W laboratorium fabryki firmy w Środzie Wielkopolskiej cały czas trwają prace nad przygotowaniem nowych domieszek do betonów. – Po zmierzeniu parametrów i przetestowaniu na betonie nowy polikarboksylat trafia do produkcji – tłumaczy Paweł Jędrzejak z Laboratorium Badań i Rozwoju Domieszek Polikarboksylowych MC-Bauchemie.
46 Remont dąbrowskiego odcinka DK 94 na półmetku Piotr Piestrzyński
Remont drogi krajowej DK 94 w Dąbrowie Górniczej wiosną br. przekroczył półmetek. 8 kwietnia oddano do użytku jezdnię północną w kierunku Katowic. 25% nawierzchni remontowanych dróg wykonała z betonu częstochowska firma Budpol, dysponująca największym potencjałem wykonawczym nawierzchni betonowych w Europie. Beton został ułożony na skrzyżowaniach oraz na odcinkach dróg przed i za krzyżówkami.
48 Powstaje największy w Polsce plac z betonu wałowanego Piotr Piestrzyński
Największa w Polsce nawierzchnia z betonu wałowanego powstaje w Zabrzu. Na ponad 8 tysiącach metrów kwadratowych powstają drogi zakładowe i place. Wykonawcy – Mo-BRUK i CEMEX Infrastruktura – planują zakończenie prac na 30 kwietnia 2014 r.
50 Na początku był... elektron Aneta Długosz
W roku 1891 irlandzki fizyk George Johnstone Stoney wprowadził nazwę dla elementarnej jednostki elektryczności ujemnej w procesie elektrolizy; nazwał tę cząstkę elektronem. I tak oto elektron rozpoczął swoją „karierę”, która zaprowadziła go do akceleratora cząstek. Sto lat później, w maju 1991 r. w Krakowie, zostało zarejestrowane Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego. Na uwagę zasługuje fakt, że PTPS było pierwszym w Europie narodowym towarzystwem promieniowania synchrotronowego, pomimo że Polska nie miała wtedy własnego synchrotronu ani realnych perspektyw jego posiadania. Towarzystwo zabiegało o łatwiejszy dostęp polskich naukowców do źródeł promieniowania synchrotronowego. W 1998 roku grono profesorów z Instytutu Fizyki UJ i AGH rozpoczęło starania o utworzenie Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego i budowę synchrotronu elektronowego. Inicjatywa się udała i obecnie na Ruczaju w Krakowie powstaje pierwszy polski synchrotron o legendarnej nazwie SOLARIS.
52 Sen o lataniu Aneta Długosz
Są ludzie twardo stąpający po ziemi, ale są też tacy, którzy… marzą o lataniu. A marzenie to jest tak silne, że robią wszystko, by je zrealizować. Przykład Ikara przypomina nam o tym, że czasami kończy się to nieszczęśliwie. Z drugiej strony Feliks Baumgartner, 14 października 2012 roku, skoczył ze stratosfery, ustanawiając trzy nowe rekordy świata, i udowodnił w ten sposób, że nawet tak szalony pomysł, jak lot z wysokości 39 043 m, z przekroczeniem prędkości dźwięku, może zakończyć się spektakularnym sukcesem. A ponadto świat nie stoi w miejscu, rozwija się i mamy coraz bardziej niezawodne i nowoczesne technologie, które umożliwiają spełnianie marzeń.
54 Cementy specjalne - nowe kryteria klasyfikacji, wymagań i oceny zgodności Albin Garbacik, Zbigniew Giergiczny
W niniejszym artykule omówiono zagadnienia normalizacji cementów specjalnych, uwzględniając zasady klasyfikacji oraz wymagania będące przedmiotem oceny zgodności cech charakterystycznych wg norm europejskich PN-EN 197-1 i PN-EN 14216 oraz normy krajowej PN-B-19707:2013 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”. Uwagę zwrócono na zakres normy PN-B-19707, która uwzględnia nowe rodzaje cementów specjalnych wieloskładnikowych odpornych na siarczany HSR i niskoalkalicznych NA. Przedstawiono rezultaty badań cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A,B-M (S,V) oraz cementów wieloskładnikowych CEM V/A,B(S,V), w zakresie wymagań stawianych dla cementów specjalnych HSR i NA. Zebrane dane stanowiły podstawę dokumentacji uzasadniającej wprowadzenie tych cementów do krajowej normy PN-B-19707:2013 na cementy specjalne.
58 MasterPolyhees Konrad Grzesiak, Michał Zapała
Na rynek wkracza nowa generacja domieszek polimerowych w branży betonowych posadzek przemysłowych.
60 Domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie betonu Paweł Łukowski
Wiązanie spoiwa cementowego to zbiór reakcji chemicznych i procesów fizycznych zachodzących po zmieszaniu cementu z wodą. Ponieważ podstawowym rodzajem reakcji w czasie wiązania cementu jest hydratacja (uwodnienie) jego składników, dlatego terminu „hydratacja cementu” używa się często jako synonimu „wiązania spoiwa cementowego”.
64 Badania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych zawierających popioły lotne Marek Gawlicki. Radosław Mróz
Konieczność utylizacji popiołów lotnych powstających w elektrowniach i elektrociepłowniach, a także dążenie do ograniczenia zawartości klinkieru portlandzkiego w wytwarzanych współcześnie cementach powszechnego użytku oraz możliwość modyfikacji właściwości cementów w wyniku wprowadzenia do nich popiołów lotnych sprzyjają wzrostowi wykorzystania popiołów zarówno jako składników cementów, jak też dodatków do betonów. Zmiany w sposobach spalania paliw stałych spowodowały, że na rynku surowców wtórnych obok coraz bardziej deficytowych konwencjonalnych popiołów lotnych krzemionkowych dostępne są również popioły lotne z instalacji spalania fluidalnego (Atmospheric Fluidized Bed Combustion – AFBC), które są wykorzystywane dotychczas w przemyśle cementowym w ograniczonym zakresie [1-5]
67 Kontrola zgodności betonu z zastosowaniem koncepcji rodzin betonów Grzegorz Bajorek, Marta Kiernia-Hnat
Aby sprostać oczekiwaniom odbiorców, węzły betoniarskie produkują szeroką gamę betonów. Betony te różnią się między sobą wytrzymałością, konsystencją, zastosowanymi kruszywami, domieszkami, cementami itd. Ta różnorodność produkcji skutkująca mnogością receptur, przy jednoczesnej konieczności objęcia kontrolą wszystkich produkowanych betonów, powoduje, że producenci coraz częściej sięgają po narzędzie pozwalające zoptymalizować ilość badań, a jest nim koncepcja rodziny betonu. W normie PN-EN 206- 1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność [1], w rozdziale 8 zawarto informacje o tym, że pobieranie i badanie próbek betonu „należy przeprowadzać na betonach o indywidualnych składach albo na rodzinach betonów o ustalonej adekwatności”.
70 Chodnik po zimie: czyli o kryteriach trwałości kostki brukowej słów kilka Grzegorz Łój
Tegoroczna zima pozornie należała do najłagodniejszych w ciągu ostatnich 10 lat. Jeśli wierzyć serwisom pogodowym, w których znaleźć można zbiorcze podsumowania aury z ostatnich miesięcy, to poza ekstremalnymi przypadkami polskich biegunów zimna nie odnotowano wartości niższych niż -12°C. Opadów również nie było zbyt wiele i zimę tę należy zaliczyć do bardziej suchych. Dodatkowo pokrywa śnieżna utrzymywała się stosunkowo krótko i była dość cienka. Np. w Krakowie jej średnia grubość nie przekroczyła 10 cm, a okres jej zalegania to zaledwie dwa tygodnie na przełomie stycznia i lutego. Zima przebiegła zatem całkiem łagodnie. Dlaczego zatem w naszych nawierzchniach brukowych pojawiły się uszkodzenia i to często całkiem poważne? Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Jedną z nich jest powszechne stosowanie soli odladzających w zimowym utrzymaniu nawierzchni kołowych i pieszych.
74 Beton towarowy: co najmniej pięcioprocentowy wzrost Piotr Piestrzyński
Na 2014 rok producenci betonu towarowego patrzą z optymizmem. Pięcioprocentowy wzrost zapotrzebowania na beton w tym roku branża wiąże ze stopniową poprawą koniunktury w czterech sektorach: mieszkalnictwie, budownictwie drogowym, kolejowym i energetyce. 20 marca 2014 r. w Warszawie rozstrzygnięto jedenastą edycję kampanii Dobry Beton.
76 Przemysł cementowy na drodze do gospodarki niskoemisyjnej Piotr Piestrzyński
– W Polsce jednocześnie prowadzone są modernizacje energetyki i Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Ta polska droga do gospodarki niskoemisyjnej właśnie w tym się zasadza. Możemy mieć wielkie bloki energetyczne o bardzo małej emisji, a nawet bezemisyjne i możemy mieć energetykę rozproszoną. Idziemy w tym kierunku pełną parą – mówił premier Jerzy Buzek podczas konferencji pt. „Polska droga do gospodarki niskoemisyjnej”, która odbyła się 8 kwietnia 2014 r. w Katowicach i była wprowadzeniem do majowego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
78 Tytuł honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej dla prof. Wojciecha Radomskiego Piotr Piestrzyński
Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystość odbyła się 10 kwietnia 2014 r. w Kielcach. Prof. Wojciech Radomski to uznany w świecie naukowiec i ceniony nauczyciel akademicki, dzięki któremu nauka polska jest obecna w nauce światowej.
Polecamy: