Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Numer Bieżący 4(72)/2015

Wydanie 4(72)/2015

  Uff! W ostatnią niedzielę zakończyliśmy półtoraroczny maraton wyborczy, najdłuższy i chyba najbardziej emocjonujący od 1989 roku. Ostatnich kilka miesięcy przyniosło zasadnicze zmiany na szczytach władzy w Polsce, ale nie zmieniły się ambicje i oczekiwania społeczne. Polska i Polacy to w dalszym ciągu kraj i ludzie na dorobku liczący na to, że niektóre procesy społeczne i gospodarcze mogą przebiegać szybciej, lepiej zaspokajając oczekiwania obywateli. Nowi rządzący zostali obdarzeni ogromnym kredytem społecznego zaufania i należy mieć nadzieję, że z sukcesami będą mierzyć się z wyzwaniami, które stoją dzisiaj przed Polską na poziomie krajowym i międzynarodowym.


Spis Treści

Str. Tytuł Autor PDF
2 Reklama Atlas Atlas
3 Reklama CHRYSO CHRYSO
5 Od Wydawcy Jan Deja
  Uff! W ostatnią niedzielę zakończyliśmy półtoraroczny maraton wyborczy, najdłuższy i chyba najbardziej emocjonujący od 1989 roku. Ostatnich kilka miesięcy przyniosło zasadnicze zmiany na szczytach władzy w Polsce, ale nie zmieniły się ambicje i oczekiwania społeczne. Polska i Polacy to w dalszym ciągu kraj i ludzie na dorobku liczący na to, że niektóre procesy społeczne i gospodarcze mogą przebiegać szybciej, lepiej zaspokajając oczekiwania obywateli. Nowi rządzący zostali obdarzeni ogromnym kredytem społecznego zaufania i należy mieć nadzieję, że z sukcesami będą mierzyć się z wyzwaniami, które stoją dzisiaj przed Polską na poziomie krajowym i międzynarodowym.
6 W gospodarce poniżej oczekiwań Marcin Peterlik
6 W gospodarce poniżej oczekiwań Marcin Peterlik
Na początku 2015 roku większość ośrodków zajmujących się przewidywaniem koniunktury makroekonomicznej formułowała optymistyczne prognozy na ten rok. Pierwszy kwartał zdawał się potwierdzać te przewidywania – wzrost PKB wyniósł 3,6 procent i był wyraźnie szybszy niż w drugiej połowie roku poprzedniego. Później jednak, wraz z kolejnymi miesiącami, z gospodarki zaczęły napływać coraz mniej optymistyczne informacje. Po nie najlepszych danych z przemysłu i sektora budowlanego okazało się, że wzrost gospodarczy w drugim kwartale zwolnił do 3,3 procent. Obecnie można już powiedzieć, że rok 2015 będzie gorszy niż tego powszechnie oczekiwano, ale wciąż są jeszcze szanse na to, aby dynamika PKB była wyższa niż w ubiegłym roku.
8 Cykliczność zużycia cementu w powiązaniu z cyklami rozwoju gospodarczego Mariusz Sochacki
Produkcja i zużycie cementu są jednymi z ważniejszych wskaźników rozwoju gospodarczego i mierników aktywności budowlanej. Polska, której rozmiary produkcji budowlanej w Europie plasują się na 6. miejscu zarówno w grupie 19 krajów EUROCONSTRUCT1, jak i EU-28, jest ważnym regionalnym graczem na rynku cementu. Pomimo stosunkowo stabilnej produkcji i zużycia cementu w ostatnich 15 latach udział procentowy Polski w łącznym zużyciu cementu 19 krajów EUROCONSTRUCT wzrósł z 6,4% w roku 2002 do 10,9% w roku 2014.
11 Reklama PFLEIDERER PFLEIDERER
12 Cywilizacja, innowacja, terroryzm Paweł Pięciak
Znajomy architekt widział, jak w czasie pobytu Ando na budowie jeden z robotników zgasił papierosa w szalunku i wrzucił tam niedopałek. Ando zdzielił go pięścią w twarz, a że był on kiedyś bokserem, to nieszczęsnego robotnika znokautował – mówi Artur Jasiński, krakowski architekt wyróżniony w XVIII konkursie „Polski Cement w Architekturze”.
16 Drapacz, ale nie chmur Paweł Pięciak
W tym budynku fundamenty są pod wszystkimi kondygnacjami, a z poziomu dachu można wyjść na spacer w góry. Prezentujemy park technologiczny Brainville w Nowym Sączu, który zdobył wyróżnienie XVIII edycji konkursu Polski Cement w Architekturze.
18 Także beton może odczuwać muzykę dr inż. arch. Ewa Dworzak-Żak
Nowa siedziba NOSPR powstała w centrum Katowic, na pustym placu drzewnym nieczynnej od lat kopalni „Katowice”. Wraz z dawną ale zrewitalizowaną halą sportowo-widowiskową Spodek, nowym Centrum Kongresowym i nowym Muzeum Śląskim tworzą tzw. Strefę Kultury.
22 Wykorzystanie superplastyfikatorów PCE w budowie betonowych posadzek przemysłowych Paweł Pindel
Betonowe posadzki przemysłowe są nierozłącznymi elementami budownictwa przemysłowego. Posadzki te muszą być odporne na duże obciążenia mechaniczne w długim okresie użytkowania, a co za tym idzie beton, z którego są wykonane, musi posiadać wysokie właściwości użytkowe, aby sprostać tak wysokim wymaganiom. W ostatnich latach pojawiło się wiele doniesień dotyczących szkód zaobserwowanych na posadzkach przemysłowych, spowodowanych błędami podczas ich wykonywania. W niektórych przypadkach jako powód uszkodzeń wskazywano na zastosowane, przy produkcji betonu, domieszki nowej generacji na bazie PCE. Jednakże superplastyfikatory na bazie PCE okazały się niezawodnymi produktami praktycznie we wszystkich obszarach budownictwa, gdzie zastosowany jest beton w ciągu ostatnich lat i nadają się one również do zastosowania przy budowie posadzek przemysłowych.
25 Reklama MC-Bauchemie MC-Bauchemie
26 Po trzykroć jakość Paweł Pięciak
O oddziaływaniu inwestycji na środowisko, ocenie cyklu życia i przesłankach wyboru technologii budowy dróg rozmawiano w trakcie debaty „Whole life cycle cost w infrastrukturze. Technologie a jakość i gwarancja wykonawcy” podczas III Kongresu Infrastruktury Polskiej 8 października w Łodzi.
28 Drogi z betonu - gorący temat Paweł Pięciak
W Polsce, szczególnie w ostatnich kilku miesiącach i nie tylko wśród specjalistów, bardzo wzrosło zainteresowanie drogami budowanymi z betonu. Temat chcą zgłębiać nie tylko inżynierowie, ale inwestorzy, samorządowcy, administracja różnych szczebli i wszyscy uczestnicy procesów inwestycyjnych. Wiedzę chcą poszerzać generalni wykonawcy, pracownie projektowe i producenci materiałów budowlanych. O drogach z betonu pisze już prasa codzienna, specjaliści i laicy chcą wiedzieć więcej.
29 Przed terminalem w Balicach i w Zbytlikowskiej Górze Pie
Betonową ulicę Mościcką w Zbylitowskiej Górze k. Tarnowa razem z betonowym chodnikiem i ścieżką rowerową oddała do użytku we wrześniu 2015 roku firma Wes-Bud. – Na przełomie roku 2014/2015 realizowaliśmy także drogi betonowe przed nowym terminalem na lotnisku w Balicach – mówi Michał Żurek z Wes-Budu.
30 Betonowa A1 zgodnie z planem Paweł Pięciak
Na wszystkich trzech zadaniach budowanego odcinka autostrady A1 Stryków – Tuszyn prace idą zgodnie z harmonogramem lub lekko go wyprzedzają.
31 Reklama Bruk-bet Bruk-bet
32 Seminarium - Tak czy nie dla betonowy nawierzchni dróg lokalnym Piotr Piestrzyński
Prezentacja technologii wykonania lokalnej drogi betonowej na przykładzie drogi Izbicko – Otmice odbyła się 9 września 2015 r. w pałacu w Izbicku. Tuż po zakończeniu seminarium jego uczestnicy wzięli udział w otarciu przebudowanej drogi powiatowej.
33 Przebudowa drogi Izbicko - Otmice Pie
Przebudowaną drogę powiatową Izbicko – Otmice z nawierzchnią betonową o długości ponad 1,5 km otworzono uroczyście 9 września 2015 r. – Ponieważ wiele razy temperatury powietrza przekraczały 30 stopni Celsjusza, układanie nawierzchni prowadziliśmy w godz. od 6 do 12 i od 15 do 22 – mówił Tobiasz Mokrzycki, wiceprezes ds. budownictwa drogowego Mo-Bruk SA. Inwestorem było Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, a wykonawcą przebudowy konsorcjum firm Domax i Mo-Bruk.
34 Proszkowa domieszka przedłużająca urabialność DYNAMON RT POWDER Jerzy Wrona, Krzysztof Wrzecion
Grupa MAPEI to światowy lider w produkcji szeroko pojętych produktów chemicznych dla budownictwa. Lokalnie MAPEI Polska jest dobrze znanym i uznanym producentem profesjonalnej chemii budowlanej, w tym domieszek do betonu. Co roku Grupa MAPEI inwestuje około 5% obrotów oraz angażuje 12% pracowników w realizację różnego rodzaju projektów badawczych. Owocem takiej polityki są kolejne innowacyjne produkty, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Klientów i współczesnego rynku.
35 Reklama MAPEI MAPEI
36 Jak jest rynek, to są wykonawcy Piotr Piestrzyński
Budowa dróg betonowych wyzwala przedsiębiorczość Polaków. Inwestorzy, którzy zarówno w skali kraju – GDDKiA – jak i w skali powiatowej czy gminnej zamawiają drogi z betonu cementowego, wpływają na wzrost liczby wykonawców. Działa tu prosta zasada: jak jest rynek, to są wykonawcy. W przetargach na realizację betonowych dróg krajowych i autostrad startuje po około 30 firm. O budowę lokalnych dróg betonowych w każdym z regionów Polski walczy na przetargach zwykle około pięciu oferentów lokalnych. Tak więc szacunkowo można mówić nawet o co najmniej 50 podmiotach zdolnych do realizacji dróg o nawierzchniach betonowych na terenie Polski.
37 Wyzwania technologii betonu XXI wieku Pie
IX Konferencja Naukowo-Techniczna Grupy Ożarów SA pt. „Wyzwania technologii betonu XXI wieku” odbyła się 15 października 2015 r. w Kielcach. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników, którzy wysłuchali 13 referatów.
38 Czas na strategię długoterminową red
O pozycji firmy na rynku, inwestowaniu w jakość i innowacyjne rozwiązania, korzystnych i niepokojących trendach w branży wyrobów budowlanych mówi Jacek Błoński, dyrektor zarządzający CHRYSO Polska.
39 Reklama Centrum Technologiczne Budownictwa CTB PRZ
40 Jego Wysokość - Most Aneta Długosz
Mosty to magiczne konstrukcje. Co prawda kosztują fortunę i wymagają ogromnego wysiłku – najpierw intelektualnego, później fizycznego, ale potrafią odwdzięczyć się inwestorom swym pięknem i funkcjonalnością, a często na wiele pokoleń pozostają rozpoznawalnym znakiem danego miejsca.
43 Walka o jakość wyrobów budowlanych Paweł Pięciak
Wszyscy, którym leży na sercu, aby rynek wyrobów budowlanych w Polsce był uczciwy, spotkali się w Warszawie na konferencji „Wyroby budowlane pod kontrolą”. To rzetelni wytwórcy, stowarzyszenia branżowe, konsumenci, przedstawiciele kontrolnych instytucji państwowych oraz prawnicy. Stowarzyszenie Producentów Cementu, które już podjęło działania na rzecz ochrony konsumenta przed wyrobami „cementopodobnymi”, było jednym z gości spotkania.
44 Beton wodoszczelny Sika Watertight Wojciech Świerczyński
Rosnące wymagania trwałości budowli betonowych, stawiane w aktualnie stosowanych EUROKODACH odnośnie konstrukcji wodoszczelnych jak i narażonych na silnie agresywne środowisko gruntowe czy też silnie agresywnie oddziałujące na beton media, wymusiły konieczność opracowania technologii betonu spełniającego wymagania Eurokodu 2.
47 Reklama Sika Sika
48 Prefabrykowany beton architektoniczny zbrojony włóknami GRC dr inż. Marek Petri
Omawiam tu jedynie skrajne przypadki, powodowane bądź to brakiem wiedzy technologicznej, bądź to przesadnie posuniętą skłonnością do „oszczędzania” na niezbędnych kosztach związanych z zakupem właściwych surowców, urządzeń, stosowaniem nieodpowiednich rozwiązań tyczących procesów technologicznych mających doprowadzić do uzyskania wymaganego przez inwestora efektu. Często są to działania naprawdę zabawne, ale sprowadzające na producenta i inwestora poważne kłopoty, tyle że ujawniają się one w nieco późniejszym okresie.
52 Beton masywny z wykorzystaniem cementu hutniczego CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA Artur Golda, Maciej Batog, Katarzyna Synowiec, Zbigniew Giergiczny
Podstawowym zagrożeniem dla betonu konstrukcyjnego masywnego jest samonagrzew w wyniku ciepła hydratacji cementu. Dlatego szczególnie ważne, w przypadku betonowania masywnych konstrukcji, jest zapewnienie składu mieszaki betonowej o jak najniższym cieple hydratacji, gwarantującej możliwie niski przyrost temperatury betonu w procesie twardnienia.
56 Nowoczesne domieszki do betonowania w niskich temperaturach Pie
Niezwykle zaawansowana technologia: zarodniki krystalizacji, które w betonie, w odpowiednich warunkach, pojawiają się po 6-8 godzinach od uwodnienia cementu, wprowadzamy do betonu w postaci domieszki Master X-Seed 100. Bonus: w ciągu pierwszych 12 godzin obserwujemy szybkie przyrastanie wytrzymałości, a po 28 dniach dojrzewania, wytrzymałości betonu na ściskanie są wyższe od 4 do 10% w porównaniu do betonu kontrolnego bez przyspieszacza. Obniżamy również wpływ czynników korozyjnych na beton – przekonuje Michał Elert, dyrektor techniczno-handlowy BASF Polska Sp. z o.o., który przedstawia nowoczesne rozwiązania do betonowania w obniżonych temperaturach.
57 Reklama BASF BASF
58 Wyroby budowlane - istotne zmiany ustawy dr inż. Grzegorz Bajorek, Maria Kiernia-Hnat
Istotne zmiany rynku wyrobów budowlanych wprowadziło obowiązujące od 1 lipca 2013 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.. Rozporządzenie to ustanawia zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, a zastąpiło wcześniej obowiązującą Dyrektywę Rady 89/106/EWG  i na nowo zdefiniowało obowiązki producentów, dystrybutorów i importerów dotyczące oznakowania CE.
62 Struktura napowietrzania mieszanki betonowej i betonu stwardniałego a jego rzeczywista mrozoodporność Witold Jawański
Odporność betonu na naprzemienne zamarzanie i rozmarzanie jest istotną cechą determinującą jego trwałość. Beton odporny na taki rodzaj ekspozycji powinien być zaprojektowany i wykonany z zastosowaniem odpowiedniego cementu, możliwie małej ilości wody zarobowej oraz mrozoodpornych kruszyw. Decydujące znaczenie ma jednak prawidłowe napowietrzenie betonu przy pomocy domieszek chemicznych, przy czym istotna jest nie tylko ilość wprowadzonych w ten sposób porów powietrza, ale również ich wielkość i rozkład. Obecnie popularne są przede wszystkim dwie metody oceny tych wielkości: badanie świeżej mieszanki analizatorem AVA oraz badanie rozkładu pęcherzyków w betonie stwardniałym wg [5]. W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych, a następnie wyniki porównania bezpośredniego obu metod oraz wyniki badania stopnia mrozoodporności F150 na próbkach pobranych z tych samych zarobów laboratoryjnych.
67 Reklama DNI BETONU 2016 SPC
68 Jakość się broni Piotr Piestrzyński
Mimo iż przy realizacjach na terenie kraju często kupujemy beton od zewnętrznych dostawców, to do produkcji mieszanki betonowej rekomendujemy domieszki Androimpex, gdyż z nimi nie mieliśmy dotychczas problemów – mówi Jacek Zychowicz, kierownik Laboratorium Warbud-Beton Sp. z o.o. A lista referencyjna inwestycji, w których spółka Warbud-Beton skorzystała z domieszek Androimpeksu jest długa.
69 Reklama ANDROIMPEX ANDROIMPEX
70 Bezpieczny i pożyteczny co-processing w cementowniach Piotr Piestrzyński
Ponad połowa ciepła potrzebnego do produkcji klinkieru w cementowniach w Polsce pochodzi z paliw alternatywnych. Ale są zakłady, które z paliw alternatywnych pozyskują nawet ponad 80% ciepła – mówił Andrzej Ptak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu podczas otwarcia XI seminarium poświęconego wykorzystaniu paliw alternatywnych. Seminarium zorganizowane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu odbyło się 7 października 2015 r. w Krakowie i przyciągnęło ponad 200 uczestników z całego kraju.
72 Bo tata jest potrzebny - czyli dobre praktyki BHP w przemyśle cementowym Piotr Piestrzyński
Ogromne pieniądze wydane na inwestycje w przemyśle cementowym pozwalają nam stwierdzić, że bezpieczeństwo techniczne zakładów cementowych jest na najwyższym poziomie. To, nad czym powinniśmy pracować codziennie, to poprawa organizacji pracy, motywowanie ludzi i przywództwo w zakresie BHP – mówił Dariusz Gawlak, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu.
73 Reklama Silekol Silekol
74 Uczestniczyłem w tych przemianach rozm. Piotr Piestrzyński
Dzisiejsza młodzież tego nie czuje. Mogą wsiąść do samochodu i w ciągu kilku godzin znaleźć się na zakupach w Berlinie. Mnie i mojemu pokoleniu było ciężko, ale czego się człowiek nie dotknął, to na drugi dzień było lepiej. I to przynosiło ogromną satysfakcję. Dzisiaj, jak próbuję robić remanent, widzę, że to nieprawdopodobne, iż udało nam się to wszystko zrealizować. Jesteśmy pełnoprawnym członkiem europejskiej rodziny producentów cementu, bez żadnych kompleksów – mówi prezes Andrzej Balcerek, który od 40 lat jest związany z Cementownią Górażdże. 1 października 2015 r. w Grupie Górażdże nastąpiła pokoleniowa zmiana warty. Andrzeja Balcerka na stanowisku prezesa zarządu zastąpił Ernest Jelito.
76 Tytuł Doktora Honoris Causa dla prof. Wiesława Kurdowskiego oprac. pie
Prof. Wiesław Kurdowski, Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, otrzymał 8 października 2015 r. tytuł Doktora Honoris Causa Politechniki Opolskiej. W uroczystości wzięli udział liczni przedstawiciele świata nauki i przemysłu cementowego z całego kraju.
77 Reklama ZM Ropczyce ZM Ropczyce
78 Pół wieku Cementowni Nowiny Piotr Piestrzyński
Pół wieku działalności Cementowni Nowiny obchodzono 6 września 2015 r. W uroczystości wzięli udział byli i obecni pracownicy, zarząd, właściciele cementowni oraz mieszkańcy gminy Sitkówka- Nowiny, na terenie której gospodaruje cementownia.
79 Reklama REMEI REMEI
80 Reklama BASF BASF
99 Jan Deja
  Uff! W ostatnią niedzielę zakończyliśmy półtoraroczny maraton wyborczy, najdłuższy i chyba najbardziej emocjonujący od 1989 roku. Ostatnich kilka miesięcy przyniosło zasadnicze zmiany na szczytach władzy w Polsce, ale nie zmieniły się ambicje i oczekiwania społeczne. Polska i Polacy to w dalszym ciągu kraj i ludzie na dorobku liczący na to, że niektóre procesy społeczne i gospodarcze mogą przebiegać szybciej, lepiej zaspokajając oczekiwania obywateli. Nowi rządzący zostali obdarzeni ogromnym kredytem społecznego zaufania i należy mieć nadzieję, że z sukcesami będą mierzyć się z wyzwaniami, które stoją dzisiaj przed Polską na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Polecamy: