Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(78)/2017

Powiew optymizmu
Marcin Peterlik, strona: 10

W ostatnim czasie wśród komentarzy i prognoz dotyczących rozwoju polskiej gospodarki da się wyczuć lekki powiew optymizmu. Świadczyć może o tym chociażby "podciąganie w górę" prognoz tegorocznego wzrostu PKB przez niektóre instytucje krajowe i zagraniczne. Głośnym echem odbiło się chociażby podwyższenie prognozy wzrostu polskiego PKB przez agencję ratingową Moody's, wcześniej dość surowo oceniającą perspektywy naszej gospodarki. Prognozy dla Polski podniósł też ostatnio Narodowy Bank Polski oraz kilka banków komercyjnych. Wśród czynników przemawiających za podwyższaniem prognoz podawane są najczęściej lepsze oczekiwania co do kształtowania się w tym roku popytu krajowego, a więc konsumpcji prywatnej oraz inwestycji. Wzrost popytu krajowego wzmacniany ma być przez stabilny popyt zewnętrzny związany z utrzymującą się dobrą koniunkturą w Unii Europejskiej.

Polecamy: