Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(78)/2017

Doświadczenia przy projektowaniu i budowie nawierzchni betonowych w Polsce
dr hab. inż. Piotr Mackiewicz, prof. dr hab. inż Antoni Szydło, strona: 38

W niniejszej publikacji opisano doświadczenia, jakie wypracowano przy projektowaniu i budowie nawierzchni betonowych w Polsce. Zwrócono uwagę na technologię wykańczania powierzchni oraz oddziaływania termiczne determinujące wymagania projektowe oraz reżim technologiczny. Ponadto zaprezentowano zasady doboru oraz rodzaje konstrukcji nawierzchni sztywnych z betonu cementowego w nawiązaniu do „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”.

Polecamy: