Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(78)/2017

Badanie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni betonowych oraz metody poprawy tych właściwości
mgr inż Sebastian Witczak, dr inż. Małgorzata Konopska-Piechurska, dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek, strona: 48

Już od wielu lat toczy się w Polsce dyskusja dotycząca badań właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, w tym również coraz częściej stosowanych nawierzchni betonowych z częściowo odkrytym kruszywem (niem.: Waschbeton, ang.: Exposed aggregate concrete). Obowiązujące dokumenty odniesienia związane z tematyką [1-4], a dotyczące wymagań względem właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych od początku budziły i wciąż budzą wiele wątpliwości zarówno co do wymaganych procedur pomiarowych jak i możliwości spełnienia podanych w nich wymagań. W ostatnim czasie problem ten nabrał szczególnego znaczenia z uwagi na zmienione wymagania prawne oraz niejasną sytuację związaną ze sprzętami pomiarowymi.

Polecamy: