Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(78)/2017

Od Wydawcy
Jan Deja, strona: 5

 

Drodzy Czytelnicy!

Za nami prawie cztery miesiące roku i w naturalny sposób, w wielu dyskusjach, coraz więcej opinii opartych na rzeczywistych wynikach pierwszego kwartału. Patrząc na naszą gospodarkę z perspektywy sektora budowlanego, można powiedzieć, że uzasadniony był umiarkowany optymizm, który wyraźnie przewijał się w wypowiedziach ludzi branży budowlanej, prezentowanych w styczniowym wydaniu kwartalnika BTA.  W ostatnich tygodniach kilka liczących się ośrodków analitycznych podniosło prognozy wzrostu polskiego PKB w roku 2017 do poziomu pomiędzy 3,1 a 3,5 procent. To dobry sygnał, ale – jak zwraca uwagę Marcin Peterlik – prognozowany przez niego 3,2-procentowy wzrost PKB to w dalszym ciągu mniej niż wzrost gospodarczy w latach 2014-2015. Większym optymistą jest wicepremier Mateusz Morawiecki, który kilka dni temu stwierdził, że w jego ocenie tegoroczny wzrost PKB będzie większy od założonego w budżecie państwa. Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych dość dobrze ocenia także perspektywy roku 2018 – zakłada bowiem 3,3-procentowy wzrost PKB oraz ponad 7-procentową dynamikę wzrostu nakładów inwestycyjnych. Przewiduje także poprawę sytuacji inwestycyjnej już w roku bieżącym, zakładając 3,6 procentowy wzrost względem słabego wyniku roku 2016.

Te dane w oczywisty sposób poprawiają nastroje polskiej branży cementowej. Na niedawnej konferencji prasowej – obszerna relacja w tym numerze kwartalnika oraz na naszej stronie internetowej – ocenialiśmy, że zakłady członkowskie stowarzyszenia w roku 2016 sprzedały około 15,7 mln ton cementu (1,5 procenta wzrostu r/r), a w latach 2017 i 2018 analitycy prognozują, że sprzedaż wyniesie odpowiednio 16,1 i 17,0 mln ton. Te prognozy cieszą, ale w dalszym ciągu są poniżej przewidywań sprzed 2-3 lat i zdecydowanie poniżej możliwości produkcyjnej branży, które oceniamy na około 23 mln ton. Proszę jednak nie odbierać tego stwierdzenia jako próby narzekania; jest wręcz przeciwnie – chcę tylko podkreślić, że mamy w Polsce bardzo nowoczesny przemysł cementowy, który jest w stanie sprostać wszystkim wyzwaniom ilościowym i jakościowym. Ten numer kwartalnika BTA, tradycyjnie już, ukaże się bezpośrednio przed Targami „Autostrada Polska” w Kielcach. To zawsze wielkie wydarzenie dla całej polskiej, a nawet europejskiej branży drogowej. Nie dziwi to nikogo, gdyż Polska to dzisiaj największy europejski rynek budownictwa drogowego.

Od ponad dwudziestu lat pracujemy nad tym, aby na targach obecne były również nawierzchnie z betonu cementowego. Za wspólny sukces całego środowiska drogowego uważamy fakt, że w polskiej sieci drogowej mamy dzisiaj około 650 km autostrad i dróg ekspresowych zbudowanych w technologii betonu cementowego oraz około 800 km betonowych dróg lokalnych, a w obecnej perspektywie budżetowej ma zostać zbudowane kolejne 810 km dróg ekspresowych. Dzisiaj ta technologia jest konkurencyjna cenowo zarówno na etapie budowy jak i w całym cyklu życia drogi. Dla dróg najbardziej obciążonych (kategorie ruchu KR6 i KR7) różnice te wynoszą od 15 do 20 procent na korzyść betonu w fazie budowy i przekraczają 50 procent po uwzględnieniu kosztów 30-letniej eksploatacji.

Nie oznacza to, że marzy się nam monokultura na drogach – od lat powtarzam, że na polskich drogach jest miejsce dla różnych technologii, a ich konkurowanie ze sobą jest gwarancją postępu technicznego, podnoszenia jakości i poprawy efektywności ekonomicznej. Co ważne, dysponujemy dzisiaj w Polsce niezbędną wiedzą, dokumentami technicznymi, wszystkimi surowcami, odpowiednią kadrą i sprzętem do budowy nawierzchni betonowych w najwyższych europejskich standardach. O tych wszystkich kwestiach piszemy dzisiaj obszernie w kwartalniku, a w czasie targów, w dniu 10 maja, będziemy szeroko dyskutować podczas seminarium „Drogi betonowe – mądre budowanie na lata”. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.

Niezależnie od tego, że w bieżącym numerze BTA drogi betonowe są tematem wiodącym, nie zapominamy o innych ważnych obszarach. W grupie tekstów analitycznych, obok tradycyjnego już komentarza Marcina Peterlika, znajdą Państwo interesującą ocenę sytuacji w segmencie budownictwa niemieszkaniowego. Jak zwykle oferujemy sporą porcję architektury betonowej, potwierdzającą, że coraz częściej beton jest wybierany jako ciekawe i nowoczesne rozwiązanie materiałowe. Znajdą Państwo u nas także relację z kolejnej, 14 już gali „Dobry Beton”, kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego. Nawiasem mówiąc, galę poprzedziło ciekawe spotkanie prasowe, w trakcie którego merytorycznie rozmawiano o rosnących szansach betonu w budownictwie mieszkaniowym.

Jeśli do tego wszystkiego dodamy kilka ciekawych tekstów technologicznych oraz informacje przekazywane przez współpracujące z nami firmy, to – jestem głęboko przekonany – mamy wydawnictwo, po które warto sięgnąć.

Życzę miłej lektury

Jan Deja

Polecamy: