Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(78)/2017

Certyfikacja betonu towarowego - dobrowolna czy obowiązkowa?
dr inż Grzegorz Bajorek, mgr inż. Marta Kiernia-Hnat, strona: 52

Odkąd beton towarowy doczekał się w końcu statusu wyrobu budowlanego podlegającego znakowaniu znakiem budowlanym, zwiększyło się zainteresowanie tematyką certyfikacji. Wszystko za sprawą Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym [1] (Dz.U. poz. 1966), gdzie w załączniku nr 1 stanowiącym zestawienie grup wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych został wpisany pod pozycją nr 26 – tab. 1. Wynika z niej jasno, że praktycznie prawie zawsze (zastosowania niekonstrukcyjne betonu są marginalne) obowiązkowym do zastosowania jest krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+.

Polecamy: