Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(78)/2017

Skuteczność działania domieszek w zależności od jakości wody zarobowej
Przemysław Świerszcz, Sylwia Wdowik, Jerzy Wrona,Krzysztof Wrzecion, strona: 56

Skuteczność działania domieszek zależy od licznych czynników technologicznych. Korelacja ta stała się przedmiotem wielu badań i doświadczeń. Opisanie interakcji domieszki z cementem jest trudne ze względu na wielość rozwiązań w jednej i drugiej dziedzinie. Ponadto obserwujemy ciągły rozwój domieszek chemicznych, a informacje o ich składzie objęte są tajemnicą handlową. W poniższym artykule autor pragnie skierować uwagę czytelnika na pomijany aspekt, jakim jest jakość wody zarobowej w produkcji betonu. Tekst został wcześniej opublikowany w materiałach konferencyjnych Dni Betonu 2016.

Polecamy: