Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(78)/2017

Cement i spoiwa specjalne zwierające klinkier siarczanoglinianowy
dr inż. Maciej Batog, dr inż. Katarzyna Synowiec, dr inż. Damian Dziuk, strona: 59

Grupa cementów siarczanoglinianowych (CSA) obejmuje szereg spoiw różniących się składem fazowym klinkieru (rys. 1). Głównym składnikiem fazowym klinkieru siarczanoglinianowego (CSA) jest yelimite (C4A3S). Prace badawcze nad właściwościami i wykorzystaniem yelimitu w latach 50. i 60. XX w. prowadzili Ragozina i Klein [1,2]. Ponadto, Klein opatentował yelimite jako dodatek ekspansywny do cementów (tzw. kompleks Kleina) [1].

Polecamy: