Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 2(78)/2017

Beton - niskoemisyjny materiał budowlany przyszłości
dr inż. Bożena Środa, strona: 70

Spośród różnych materiałów budowlanych beton jest najpowszechniej stosowany w budownictwie na świecie. Podstawowymi składnikami używanymi w jego produkcji są cement, kruszywo i woda. Dodatkowo, nowoczesny beton zawiera domieszki chemiczne wprowadzane w celu poprawy jego właściwości. W kompozytowej strukturze betonu cement stanowi spoiwo zapewniające jego zwartą strukturę, wytrzymałość do przenoszenia obciążeń i odporność na warunki środowiskowe. Produkcja betonu na osobę wynosi rocznie ponad 3 tony – dwukrotnie więcej niż wszystkich innych materiałów łącznie (drewno, stal, tworzywa sztuczne i aluminium).

Polecamy: