Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(79)/2017

Kolejne drogi z betonu wałowanego w gminach Suwałki i Gołdap
Piotr Piestrzyński, strona: 42

Kolejne drogi z betonu wałowanego powstały na terenie gmin Suwałki i Gołdap. Firma Kruszbet SA w maju 2017 roku wykonała ponad 2400 metrów drogi biegnącej od miejscowości Wiatrołuża do miejscowości Bobrowisko, a w lipcu – 1500 metrów drogi w miejscowości Burdeniszki. Z kolei droga technologiczna z betonu wałowanego o długości 500 metrów, stanowiąca dojazd do chlewni, powstała na przełomie maja i czerwca na terenie gminy Gołdap.

Polecamy: