Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(79)/2017

Szorstkość nawierzchni pod lupa
Paweł Pięciak, strona: 49

W branży drogowej rosną kontrowersje w związku ze zbyt wysokimi – zdaniem wielu wykonawców – wymaganiami dotyczącymi szorstkości dróg. Problem dotyczy wszystkich typów nawierzchni na drogach krajowych i autostradach, gdzie zamawiającym jest GDDKiA. Temat podjął Polski Kongres Drogowy, organizując kolokwium na temat właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni.

Polecamy: