Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(79)/2017

Betonowanie i pielęgnacja termiczna betonu w okresie lata
dr inż. Grzegorz Bajorek, strona: 50

Kilka ostatnich sezonów letnich pokazało, że również w naszej strefie klimatycznej można spodziewać się długotrwałych, kilkutygodniowych okresów upalnych, z temperaturami znacznie przekraczającymi +25ºC. Wiadomo z kolei, że takie warunki temperaturowe nie sprzyjają prawidłowej pielęgnacji betonu – znacznie trudniej utrzymać powierzchnię uformowanych elementów w stanie stale wilgotnym. Warunki upalne nie sprzyjają też wcześniejszym procesom technologicznym towarzyszącym betonowaniu. Na nie z kolei może mieć znaczący wpływ to, co dzieje się jeszcze wcześniej – w trakcie produkcji, kiedy mimochodem uzyskuje się jakąś wartość temperatury początkowej mieszanki betonowej. Co nas zatem ogranicza i jak temu zaradzić?

Polecamy: