Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(79)/2017

Prefabrykaty z betonów o ultrawysokiej wytrzymałości - teraz czy dopiero jutro
mgr inż Krzysztof Janczura, strona: 58

Rozwój technologiczny w obrębie budownictwa postępuje dużo wolniej niż np. w informatyce czy motoryzacji. Tymczasem ostatnie lata przynoszą nam nie tylko coraz to nowsze wyniki badań nad poszukiwaniem nowych lub zmodyfikowanych materiałów, dla realizacji konstrukcji budowlanych, ale przykłady praktycznych - seryjnych aplikacji z ich zastosowaniem. W obszarze naszego zainteresowania - konstrukcji z betonowych elementów prefabrykowanych - mamy do czynienia wręcz z eksplozją praktycznych rozwiązań z udziałem prefabrykatów wykonanych z betonów wysokiej wytrzymałości (HSC) oraz coraz odważniejszymi przykładami realizacji z betonów ultrawysokiej wytrzymałości (UHPC).

Polecamy: