Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(79)/2017

Koniunktura sprzyja budownictwu
Marcin Peterlik, strona: 6

Koniunktura makroekonomiczna w Polsce kształtuje się w ostatnich miesiącach bardzo dobrze - większość wskaźników napływających z gospodarki daje podstawy do optymizmu co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej. Wskazać tu należy przede wszystkim na nadspodziewanie wysokie tempo wzrostu produktu krajowego brutto w pierwszym kwartale. Wzrost na poziomie 4 procent zaskoczył nawet optymistów, a jego źródłem była przede wszystkim bardzo dynamicznie rosnąca konsumpcja w sektorze gospodarstw domowych. Gospodarka rozwija się szybko, mimo wciąż bardzo napiętej sytuacji politycznej w kraju i ciągle nierozwiązanych sporów pomiędzy polskim rządem a instytucjami Unii Europejskiej.

Polecamy: