Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(79)/2017

Projektowanie użytkowych wodoszczelnych konstrukcji podziemnych
Wojciech Świerczyński, strona: 66

Konieczność zapewnienia funkcjonalności inwestycji z uwzględnieniem jej szeroko rozumianej ekonomicznej efektywności powoduje, że w kondygnacjach podziemnych inwestorzy chcą mieć jak najwięcej pomieszczeń użytkowych. Lokalizacja w kondygnacjach podziemnych wyłącznie garaży czy piwnic lokatorskich to obecnie za mało. Do podziemia przenosi się coraz więcej pomieszczeń technicznych, magazynowych czy archiwów. Aby spełnić oczekiwania inwestorów, projektant musi zapewnić stosowne warunki ich eksploatacji, czyli właściwą wilgotność i temperaturę, przy minimalnych kosztach wentylacji czy klimatyzacji. Coraz szerzej stosowane w polskim budownictwie wodoszczelne konstrukcje betonowe wymagają wnikliwego projektowania, tak aby spełniały wymagania klienta. Krajowe rozwiązania w tym zakresie są ograniczone i praktycznie nie rozpatrują wymogów stawianych przez klienta przy eksploatacji pomieszczeń (piwnic, podziemnych garaży etc). W tekście wykorzystano informacje zawarte w przepisach i wytycznych niemieckich dotyczących betonowych konstrukcji wodoszczelnych.

Polecamy: