Witamy na witrynie magazynu "Budownictwo, Technologie, Architektura". Od 1998 roku dzielimy się najbardziej aktualną wiedzą z zakresu zastosowania betonu w budownictwie, architekturze i infrastrukturze drogowej. Jesteśmy najpopularniejszym czasopismem prezentującym wiedzę z technologii betonu.

Notice (8): Undefined variable: banner1 [APP/View/Layouts/default.ctp, line 104]

Wydanie 3(79)/2017

Potencjał przemysłu cementowego w redukcji emisji CO2
dr inż. Bożena Środa, strona: 72

Emisja antropogenicznego CO2 na świecie w 2016 r. wyniosła 36 Gt i od trzech lat się nie zmienia, głównie dzięki redukcji emisji w USA i Chinach. Około 3,5 Gt CO2 zostało wyemitowane w Europie. Jedna trzecia emisji pochodzi z produkcji energii przy użyciu węgla. Udział przemysłu cementowego stanowi około 5% (rys. 1).

Realizacja celów unijnych w zakresie znaczącej dekarbonizacji w przemyśle w Europie oznacza dla sektora cementowego redukcję o 80% emisji gazów cieplarnianych w roku 2050 w stosunku do roku 1990. Osiągniecie tak ambitnego celu – obniżenia emisji CO2 ze 170 do 34 mln ton w przemyśle cementowym jest dużym wyzwaniem dla przemysłu europejskiego. Połowa emitowanego w cementowni CO2 pochodzi z rozkładu surowców (głównie węglanu wapnia), 40% jest wynikiem spalania paliwa i około 10% jest związane ze zużyciem energii elektrycznej. O ile istnieje możliwość ograniczenia emisji z paliw poprzez np. udoskonalenie technologii procesu produkcyjnego i zmniejszenie ilości zużywanego paliwa na jednostkę produktu czy zastępowanie paliw konwencjonalnych paliwami alternatywnym, zawierającymi biomasę, to wpływ na emisję procesową jest znacznie ograniczony – należałoby zastąpić dotychczas stosowane surowce (kamień wapienny) innymi, w porównywalnych ilościach.

Polecamy: